Marcel Messing

Lijst van Artikelen

Windhandel

                                                                                       

Recensie:  Windhandel

Door: Bert Weteringe

Verkrijgbaar bij uitgeverij: Obelisk  
Prijs: € 21,99     ISBN : 9789464611069

 In dit boek wordt, de ambitie van de VN om in 2050 fossiele brandstoffen geheel te hebben vervangen door hernieuwbare energie, aan een kritisch onderzoek onderworpen. Hebben de betrokken instanties ook oog voor de neveneffecten en de schade voor het milieu, voor mens en dier?

De kennis op het gebied van wind- en watermolens kan Nederland niet ontzegd worden. Wind- en watermolens waren hier al in de oudheid in gebruik. Vandaar dat Nederland nu ook een rol speelt in de verdere ontwikkeling van windmolens en windturbines.

Het boek geeft allereerst een inzicht in de diverse toepassingen van de verschillende types windturbines zowel op land  als op zee. En ook van de schrikbarende investeringen die per turbine gedaan moeten worden. Om een eerste indruk te geven: voor een windturbine met een nominaal vermogen van 4 MW is ongeveer 900.000 kg staal, 2.500.000 kg beton en 45.000 kg vezel versterkte kunststof nodig.

Daarnaast zijn er nog grote hoeveelheden koper, kobalt, mangaan en diverse andere zeldzame mineralen als nikkel, lithium, grafiet en vanadium nodig

Een gedegen Fins onderzoek heeft het wereldwijde verbruik van elektriciteit over 2018 in beeld gebracht. De onderzoeker Simon Michaux, werkzaam bij GTK (Geological Servey of Finland) analyseert op basis van dit verbruik wat er aan mineralen nodig zal zijn als de doelstellingen van 2050 gehaald moeten worden.

Op basis van deze informatie kan nu al vastgesteld worden dat het onmogelijk is deze doelstellingen voor 2050 te realiseren. Wereldwijd zijn vele van de benodigde mineralen volstrekt onvoldoende beschikbaar.

De schrijver stelt ook de vraag: Is er wel sprake van klimaatverandering? Of worden we opnieuw geconfronteerd met een nieuw doemverhaal zoals we in de jaren ‘70 gewaarschuwd werden voor een nieuwe ijstijd, in de jaren ‘80 de zure regen die catastrofaal zou zijn, in de jaren ‘90 werd het de opwarming van de aarde. Zowel het KNMI alsook de reguliere media gaan helaas telkens klakkeloos mee in deze doemverhalen.

Ook de meeste van de door Al Gore gedane voorspellingen in zijn boek “An Inconvenient Truth” zijn niet uitgekomen. Op de Kilimanjaro licht nog steeds sneeuw, de ijsberen populatie is niet af- maar enorm toegenomen, de Noordpool is nog steeds niet ijsvrij. En dit zijn maar enkele voorbeelden.

Economisch gezien gaan er gigantische bedragen om de windturbines en in windhandel. Overheden, banken, pensioenfondsen, grote multinationals  en energiereuzen hebben hierin zeer grote belangen. Zij beogen daar hoge rendementen te behalen. Toch geeft Weteringe aan dat vele van deze investeringen nooit rendabel zullen zijn. Hij stelt dat de consument geconfronteerd wordt met steeds hogere energiekosten terwijl de investeerder hun winsten tot exorbitante hoogte zien stijgen.

Vooral ook de gevolgen van windturbines voor mens en natuur worden breed uit de doeken gedaan in dit boek. De schrijver schuwt het daarbij niet om kritische kanttekeningen te plaatsen bij onderzoeken en publicaties van andere deskundigen, die onder meer aangehaald worden door het RIVM, maar waar de onderzoeken en de publicaties gefinancierd zijn door de belanghebbenden in de windenergie. En dus per definitie helaas niet onafhankelijk zijn.

zie ook de publicatie in DeAndereKrant. https://deanderekrant.nl/nieuws/we-moeten-gewoon-stoppen-met-het-bouwen-van-windmolens-2023-10-01

Uit dit boek blijkt weer dat maar een deel van de waarheid aan de bevolking verteld wordt. We zullen te allen tijde zelf kritisch vragen moeten blijven stellen en meerdere bronnen moeten raadplegen om een juist beeld van de werkelijkheid te verkrijgen. Gelukkig staan er steeds meer bezorgde auteurs op die het aandurven om open, eerlijk en in breder perspectief onderzoek te doen naar onderwerpen zoals in dit boek over Windhandel.

Een echte aanrader voor wie zich wil verdiepen in hernieuwbare energie.

Meer informatie en een leesfragment: Uitgeverij: Obelisk

Recensie door team “Worden Wij Wakker”

 

Related artikelen