Marcel Messing

Wat je werkelijk bent

Wat je werkelijk bent

Lijst van Gedichten

Wat je werkelijk bent

Slotgedicht, voorgelezen tijdens de laatste lezingen van Marcel
in Nederland en België in september 2022

Wat je werkelijk bent
Weet mensenkind,
dat er een zien is dat verder reikt dan alle zien,
waarin ziener en het geziene één zijn
in grenzeloos Licht, waar geen tweeheid woont.

Weet mensenkind,
dat er een klankloze klank is voorbij het Woord,
een stilte zonder begin en einde,
die door geen oor gehoord kan worden.

Weet mensenkind,
dat er een proeven is dat alle proeven te boven gaat,
waarin proever en proeven
opgaan in de smaak van het Ene
zonder dat er ook maar iemand is die proeft,
zonder dat ook maar één tong de smaak ervan heeft.

Weet mensenkind,
dat er een tasten is voorbij alle tasten,
waarin in rust en beweging toch alles wordt aangeraakt
zonder dat er ook maar iemand is die iets heeft aangeraakt.

Laat verlangens wegebben
voorbij de steeds terugkerende eb- en vloedlijn van het leven,
terwijl hoge golven van emoties neerslaan
op ruwe kusten van verwarring.

Weet mensenkind,
dat de mallemolen van het leven alsmaar draaien blijft
door steeds weer nieuwe verlangens.
Wereldse muziek weerhoudt je
van het horen van de klankloze klank van vóór het Woord.
Jijzelf bent de orgeldraaier
die de kosmische muziek van stilte is vergeten.
Ga je innerlijke vallei van rust en stilte binnen,
voorbij gouden, zilveren, koperen en ijzeren gondels.

Kom mensenkind,
verlaat voorgoed de matrix van deze wereld,
het labyrint waarin verlangens nimmer een uitgang zullen vinden.
Besef ten volle wat je werkelijk bent:
Dat wat altijd is, het zelfloze Zelf,
volmaakte vrijheid en Liefde ineen!

©Marcel Messing

Related Gedichten