Marcel Messing

Verchipping van de maatschappij

… En het maakt dat het allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd en dat niemand iets kan kopen of verkopen als hij dat teken, de naam van het beest of het getal van zijn naam, niet draagt.

Verchipping van de maatschappij

… En het maakt dat het allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd en dat niemand iets kan kopen of verkopen als hij dat teken, de naam van het beest of het getal van zijn naam, niet draagt.

Lijst van Artikelen

Verchipping van de maatschappij

… En het maakt dat het allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd en dat niemand iets kan kopen of verkopen als hij dat teken, de naam van het beest of het getal van zijn naam, niet draagt.


 

 

 

 

 

 

… En het maakt dat het allen,
de kleinen en de groten,
de rijken en de armen,
 de vrijen en de slaven,
een merkteken geeft
op hun rechterhand of op hun voorhoofd
en dat niemand iets kan kopen of verkopen
als hij dat teken, de naam van het beest
of het getal van zijn naam, niet draagt.
Hier is wijsheid nodig.
Wie verstand heeft, kan het getal van het beest berekenen,
want het is het getal van een mens,
en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Boek Openbaring 13:16-18

Steeds meer mensen beginnen wakker te worden. Er is beroering alom. Het klimaat dreigt ineen te storten, aardbevingen, orkanen, overstromingen, bosbranden en andere catastrofes teisteren onze planeet. Dramatische oorlogen worden uitgevochten, mede onder invloed van the war on terror. Ziektes, epidemieën en hongersnoden geselen de mensheid. Velen beginnen te zien dat er meer aan de hand is. In Worden Wij Wakker? wordt daar ruimschoots aandacht aan gegeven. In dit artikel wordt vooral ingegaan op de chip, waarover in hoofdstuk 3 van het boek, ‘Het gevaar van de chip’, meer te lezen is.

Nieuwe wereldorde en chip
Over de chip en de gevaren van sommige elektronische systemen wordt de laatste tijd in de gevestigde kranten en tijdschriften meer en meer gepubliceerd. Ook over de onderhuidse microchip. Geleidelijk begint er iets tot het grote publiek door te dringen. Velen zijn echter nog onwetend van de duistere krachten die achter een aantal elektronische middelen staan. Via een nauwkeurig opgestelde agenda is voor de komende jaren een route uitgezet. Een route om de mens volledig te onderwerpen aan hen die een fascistische nieuwe wereldorde (NWO) voorstaan, zoals eerder gepoogd werd in Hitler-Duitsland.

Was het toentertijd mede door de ponskaartenmachine (voorloper van de computer), ontwikkeld door de Amerikaan Herman Hollerith en in productie genomen door Dehomag, de Duitse dochtermaatschappij van IBM, dat de uitroeiing van joodse mensen, zigeuners, homofielen, zwak begaafden, invaliden en vele anderen kon plaatsvinden, nu worden pogingen ondernomen om een groot deel van de mensheid te controleren of te decimeren via de RFID-chip en onderhuidse microchip. IBM is druk bezig om tegen 2010 de nanochip klaar te hebben, een chip die onzichtbaar is voor het oog. De nanotechnologie werkt namelijk op een miljardste van een meter.

De Digital Angels Companies zijn via de chiptechnologie begonnen met een dans om miljarden. Een internationaal opererende machtselite, die allerlei dwarsverbindingen heeft met industrie, wapenfabrikanten en geheime genootschappen, poogt opnieuw de NWO te realiseren. Wie onderzoek doet ziet deze machtselite overal opduiken. Dezelfde namen, dezelfde firma’s, dezelfde politici. Waren het ten tijde van de Tweede Wereldoorlog geheime genootschappen als Thule, Vril, OTO (Ordo Templi Orientis) en sommige druïden genootschappen die op de achtergrond alles bepaalden, nu zijn het genootschappen als Skull and Bones, Illuminaten, Bilderbergers, CFR (Council on Foreign Relations) en de Trilaterale Commissie die de scepter zwaaien.

Stap voor stap
Een van de onderdelen van de verborgen agenda is het chippen van de mens. Maar dat kan alleen maar stap voor stap bereikt worden. Eerst moeten we wennen aan het idee van de chip. De aanslagen van 11 september (volgens talloze rapporten geënsceneerd) en diverse andere aanslagen hebben een klimaat geschapen waarin de mens steeds makkelijker te manipuleren is in zijn privacy.

Onder het mom van ‘veiligheid’ zijn tallozen bereid ‘iets’ van hun vrijheid in te leveren, niet beseffend dat stap voor stap hun volledige vrijheid op het spel staat.

The war on terror was een slimme en lugubere zet. Het werd de start van een totale omwenteling op onze planeet richting nieuwe wereldorde, een orde waarin fascistische krachten de macht over de planeet willen overnemen (een nieuw soort Drittes Reich).
Een orde ook waarin via de martial law (krijgswet) de dictatuur gevestigd kan worden. Een orde waarin de wereldregering (een topelite), gesteund door een wereldleger, alles zal bepalen. De huidige (gemanipuleerde) conflicten tussen de godsdiensten zullen dan verdwenen zijn. Voor de expressie van een eigen spiritueel leven zal nauwelijks meer plaats zijn. De zwakkeren zullen omkomen door ziektes en epidemieën en degenen die overblijven zullen op allerlei gebied gecontroleerd worden. Als slaven. Mind control zal centraal staan. Via de beheersing van de media, arbeidsmarkt, energiebronnen, wetenschap, technologie, godsdienst, kunst.

Na de koude oorlog, het rode en gele gevaar, het fascisme en nazisme heeft nu the war on terror via het gecreëerde ‘gevaar van de islam’ een totale verandering in de psyche van tallozen bewerkstelligd door een appèl te doen aan angst. In de kortst mogelijke tijd ontstonden er antiterreurwetten, veiligheidscommissies, aparte geheime diensten en afdelingen van ministeries, terroristenbestrijders. Miljoenen camera’s en doorlichtingssystemen bespioneren ons overal, databanken rijzen als paddenstoelen uit de grond, digitale paspoortjes alom. Biometrisch paspoort, vingerafdruk en irisscan zijn straks voor iedereen verplicht. Volgens het model van de CFR bepaalt een kleine elite al 70% van de besluiten in de EU. En dat alles buiten de democratie om! In de lucht hangen duizenden spionagesatellieten, die in samenwerking met gps en het straks voltooide Europese Galileo systeem iedereen in de gaten kunnen houden. Intussen laten onze talloze heimelijk of openlijk ingevoerde digitale pasjes overal sporen na en slaan centrale computers al onze gegevens op, al zegt de overheid van niet. New York (Pentagon), Brussel (Navo en EU), Amsterdam en Londen bijvoorbeeld weten wel beter. Het belangrijkste systeem ter controle van de mensheid zal echter verlopen via de chip. En daar wordt zeer hard aan gewerkt. Stapje voor stapje. Je zou wensen dat men zoveel geld, tijd en energie zou besteden aan bijvoorbeeld de 80.000 mensen die per dag aan honger, dorst, gebrek aan onderdak, ziekte en kou sterven, waaronder 26.000 kinderen. Een volstrekt andere ‘war on terror’.

Van streepjescode naar RFID en onderhuidse chip
Op grote schaal zijn de Digital Angels Companies bezig de streepjescode, die op praktisch alle artikelen, voorwerpen, farmaceutische middelen, legeronderdelen, kleding en allerlei andere zaken bevestigd is, te vervangen door de RFID-chip. Tallozen zijn niet op de hoogte van de RFID-chip, zo blijkt uit onderzoek. Het RFID-systeem (Radio Frequency IDentification) werkt met behulp van radiogolven en bestaat uit een RFID-tag (kortweg ‘tag’ genoemd) en een RFID-lezer. De tag is niet groter dan een zandkorreltje en bestaat uit een microchip met miniantenne, die altijd in een bepaalde vorm wordt gegoten omdat anders de antenne kan afbreken. De chip is geprogrammeerd met een uniek identificatienummer dat verwijst naar meer gedetailleerde informatie die is opgeslagen in een databank. Komt de chip binnen het bereik van de lezer, dan worden de gegevens op de chip via radiogolven uitgelezen en omgezet in digitale gegevens, die kunnen worden opgeslagen in een databank. De RFID-chip is echter een tussenfase. Binnenkort komt de nanochip eraan. De streepjescode heeft als basisgetal 666, het getal van ‘het beest’, zoals beschreven in Boek Openbaring (13:16-18). In de nieuwe chip wordt gestreefd naar een 18-voudige cijfercode, met eveneens als basis: 666 (3 x 6 = 18).

Gezondheid bedreigd
Als straks ieder product ‘getagt’ is, heeft dat voor distributeurs en warenleveranciers voordelen. Het scannen verloopt snel en efficiënt. Mist, sneeuw, ijs, roest, verflagen, plastic of iets anders hinderen het scannen niet. De radiogolven gaan er dwars doorheen. Maar ook door ons! Met alle schadelijke gevolgen van dien. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat elektromagnetische energie (bekend als EMF’s: ElektroMagnetic Fields), die uitgezonden wordt door gsm’s en RFID-lezers, schade berokkent aan het DNA. Het door de Europese Unie gefinancierde onderzoeksproject REFLEX heeft dit na vier jaar studie aangetoond. Lichaamscellen, blootgesteld aan elektromagnetische energie, vertoonden ‘een opmerkelijke verhoging van breuken in enkelvoudige en dubbele DNA-strengen’. Gemuteerde cellen worden als een mogelijke oorzaak van kanker beschouwd. Franz Adlkofa, leider van het project, adviseert ons een vaste telefoonlijn te gebruiken en niet de draadloze DECT-telefoon (Digital Enhanced Cordless Telecommunications). Net als de draadloze muis van de computer, de gsm, de UMTS-masten en talloze andere draadloze apparatuur, wordt ook de DECT-telefoon steeds meer gezien als veroorzaker van allerlei lichamelijke en psychische klachten.

Het laatste woord hierover is zeker nog niet gezegd. Op 6 juni 2006 zouden volgens een inmiddels achterhaald Zwitsers onderzoek van de Universiteit van Zürich UMTS-masten niet schadelijk voor de gezondheid zijn. We weten inmiddels wel beter. Nieuwe rapporten stapelen zich op, waaruit duidelijk blijkt dat genen veranderingen ondergaan als ze langdurig worden blootgesteld aan elektromagnetische velden, zoals bij veelvuldig en langdurig gebruik van een gsm.1 Ook wordt ervoor gewaarschuwd dat de spermaproductie tot 30% kan afnemen als een man zijn gsm aan zijn broekriem of in zijn broekzak draagt.2 Een raadsel dat de regering niet het ‘voorzorgsprincipe’ in acht neemt: bij gerede twijfel over mogelijk nadelige gevolgen voor de volksgezondheid mag afgezien worden van het plaatsen van UMTS- en gsm-masten en het in gebruik nemen van bepaalde elektronische apparaten en systemen. Maar ja, de overheid is zelf betrokkene in deze kwestie en verdient miljarden aan de contracten met diverse telecommaatschappijen en nevenindustrieën.

Hoe lang gaan we de leugens nog verbergen? Hoe lang zal de regering blijven zwijgen? In toenemende mate verenigen zich duizenden artsen in Europese landen (o.a. het Freiburger Appell). Ze roepen op om te stoppen met allerlei elektromagnetische systemen. Over de enorme schade die de elektronische oorlogsindustrie (o.a. HAARP, elektromagnetische wapens) aanricht ten aanzien van de gezondheid van mensen, dieren en planten, denken veel mensen niet na of zijn er volledig niet van op de hoogte… En wat er met de voedingsindustrie aan de hand is, is weer een hoofdstuk apart. Het boek 100 jaar medische leugens van Randall Fitzgerald (met een voorwoord van H.C. Moolenburgh) liegt er niet om. Onze gezondheid wordt vrijwel dagelijks vergiftigd door medicijnen en voedsel, zolang we geen bewuste keuzes maken.

Eerst de dieren, dan de mensen
In de geheime agenda van de wereldelite bestaat het plan om eerst de dieren, de zwakke en zieke mensen of zij die praktisch rechteloos geworden zijn (gevangenen) te chippen. En daarna de rest… Zo wennen we er al vast een beetje aan. Science fiction? Lees een paar van de boeken die onder aan het artikel vermeld zijn, met name het boek van Estulin.

Geheim agent en auteur George Orwell, pseudoniem van Eric Blair, schreef behalve 1984 ook het fameuze boekje Animal Farm. In het laatste hoofdstuk staat op de een na laatste pagina in hoofdletters de vermaarde tekst die iedere middelbare scholier een paar decennia geleden kende: ‘Alle dieren zijn gelijk, maar sommige dieren zijn meer gelijk dan andere.’ Animal Farm is primair een satire op de Russische revolutie ten tijde van Stalin en secundair een aanklacht tegen het door de mens veroorzaakte dierenleed. Na films als ‘Ons dagelijks voedsel’, over de groeiende bewustwording van het lijden dat dieren wordt aangedaan, en de opkomst van de Partij voor de Dieren wil bijna iedere politieke partij wel iets voor de dieren doen. Dieren zijn in, en het levert stemmen op. Overal gekwaak, gemekker, gebalk en gepiep binnen de politieke partijen. Ten behoeve van de dieren. Weinigen stoppen echter met het opsluiten en opeten van dieren. Economische winst wordt niet zomaar ingeruild voor morele winst. En Orwell was geen vegetariër zoals Pythagoras, Jezus, de Boeddha, Mahavira, Einstein, Goethe, Da Vinci, Tolstoj en talloze anderen. Maar dat zegt ook niet alles. Hitler was ook vegetariër.

‘Van geslacht op geslacht geslacht’
‘Alles wat zich op twee voeten voortbeweegt is een vijand’ (van het dier), zo luidt het eerste van de zeven geboden in Animal Farm. Reeds de Boeddha zei dat de mens van geslacht tot geslacht dieren heeft geslacht en meren van bloed heeft geplengd. De mens als animal rationalis (Aristoteles) treedt sinds de industriële revolutie genadeloos op jegens dieren. Het dier is een winstobject, een gebruiksvoorwerp geworden. De relatie met het dier, met de natuur als geheel, is voor velen verdwenen. De ontheiliging van de schepping is begonnen.
De controversiële maar invloedrijke Australische filosoof en ethicus, professor Singer (1946), kreeg met zijn boek Animal Liberation internationale bekendheid. Zijn boek, een pleidooi voor vegetarisme, stelt de meedogenloze wijze van dierproeven in laboratoria, de bio-industrie en wrede slachtpartijen van dieren aan de kaak. Talloze dierenbevrijdingsbewegingen gebruiken het boek als basisfilosofie om voor het dier op te komen. Singer zelf wijst uitdrukkelijk iedere vorm van geweld af. Animal Liberation mag dus nimmer een rechtvaardiging zijn om geweld te gebruiken. De discussie over dieren en dierenleed dient waardig, democratisch en wat mij betreft volgens het beginsel van Gandhi’s ahimsa (geweldloosheid) gevoerd te worden. Gelukkig kiezen de meeste mensen die opkomen voor het dier voor deze methode.

Het grote chipspel
Katherine Albrecht en Liz McIntyre protesteren al jaren tegen de implanteerbare microchip en de RFID-chip, die wereldwijd de markt veroveren. Met hun CASPIAN (Consumers Against Supermarket Privacy Invasion And Numbering) protesteren zij niet alleen tegen de RFID in supermarkten en scholen, maar vooral ook tegen de onderhuidse chip in mensen en dieren. Zij verwijzen naar rapporten waaruit duidelijk blijkt dat in toenemende mate tumoren voorkomen bij dieren die al gechipt zijn.3 De overheid lijkt niet op de hoogte of wuift deze berichten onwetend weg.

Vanaf 2011 moeten alle honden in Nederland een onderhuidse chip hebben. Dat was het bericht van Minister Gerda Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Natuurlijk om zoekgeraakte dieren of eigenaren die hun dieren verwaarlozen eerder te kunnen opsporen. En wat te denken van diefstal van uw dier of ontvoering voor een laboratorium? Bovendien kun je straks als alle dieren gechipt zijn veel beter bepaalde pandemieën onder dieren volgen.
Je zou bijna buigen voor zoveel ‘verstandige’ motieven die hier worden aangevoerd. Vele dierenorganisaties reageerden positief op de chip. De Dierenbescherming (die overigens wel de nota ‘Dierenwelzijn’ van Verburg bekritiseert), Dier & Zorg, Dierenverzekeringen, Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG), ze willen allemaal meedoen. Immers: de chip is toch diervriendelijk, makkelijk opspoorbaar, gaat een leven lang mee, het dier voelt er niets van en de chip ontsiert zijn lichaam niet. Reclamecampagnes alom. Juni werd zelfs tot maand van de chip uitgeroepen.
De Partij voor de Dieren, die de chip verkiest boven het lelijke oormerk of de tatoeage, lijkt eveneens onwetend van de verborgen achtergronden van het chippen. Nochtans is er materiaal genoeg om daarachter te komen. Markant is het groeiend verzet bij een aantal houders van paarden. Bekend werd de Groep Nijhof, gesteund door o.a. Anky van Grunsven en Jeroen Dubbeldam. Zij vinden de chip een ‘lichaamsvreemd object’ dat kan gaan zwerven in het lichaam. Onbetrouwbaar dus. Ze stellen een DNA-bepaling voor of een irisscan.
Maar inmiddels heeft Brussel al besloten dat paarden, ezels en pony’s vanaf zomer volgend jaar een chip in de nek krijgen en een Europees paspoort. De Europese Commissie heeft (zonder instemming van de belanghebbenden) besloten dat deze dieren bij de geboorte of bij invoer in de EU de chip geïmplanteerd krijgen. En natuurlijk hoeft niemand zich ongerust te maken, want de maatregel dient om de gezondheid van de dieren te verbeteren dankzij een beter en duidelijker identificatiesysteem. Zo wordt de bestrijding van dierziektes eenvoudiger en zullen bepaalde dieren die medicijnen hebben gebruikt, uitgesloten worden voor menselijke consumptie.4 Dat dierziektes te maken hebben met ons gedrag, onze objectiverende houding ten aanzien van het dier, komt niet ter sprake. De Europese Commissie beslist.

Groeiend protest
In de mate waarin de RFID-chip bekend begint te worden, groeit ook het protest. In Duitsland, Spanje, Frankrijk, Ierland… Steeds meer worden de gezondheidsrisico’s en het verlies aan privacy aangehaald. Wil de overheid dit blijven negeren en haar burgers onmondig verklaren, na hen al te hebben gemanipuleerd met het referendum over de EU?

In Nederland trok in 2005 de ChristenUnie aan de bel over de grote gevaren en risico’s van onder andere de chiptechnologie. Ze signaleerde: ‘De politiek loopt veel te vaak en veel te ver achter de technologische ontwikkelingen aan. Dat risico bestaat nu ook. De wetgever moet onomkeerbare ontwikkelingen vóór zijn.5 Een lovenswaardig initiatief, dat resulteerde in de nota ‘RFID-chips. Kans of gevaar?’ We zijn nu bijna 3 jaar verder en de chip rukt overal op. Een wetsbesluit is er (nog?) niet. Misschien dat de Nederlandse regering het Rathenau-rapport ‘Van privacyparadijs tot controlestaat?’ nog eens kan doorlezen.6 Per slot van rekening is het Rathenau Instituut adviesorgaan van de regering.

Tumoren bij dieren
Testen met muizen en ratten die geïmplanteerd werden met een RFID-chip tonen aan dat deze dieren in 1 tot 10% van alle gevallen snelgroeiende en kwaadaardige gezwellen ontwikkelden. Op 8 september 2007 schreef Todd Lewan in The Associated Press een artikel over een onderzoek dat het verband aantoont tussen het implanteren van een microchip en kankergezwellen bij dieren. In de New York Times verscheen op 11 september 2007 een bericht over kanker en het chippen van dieren, gebaseerd op een rapport over RFID.

De aandelen van Applied Digital Solutions en VeriChip kelderden, maar stegen weer na de wegwuifacties en geruststellende woorden van ministeries van ‘gezondheid’. Al in 1990 wezen proeven op ratten en muizen op het voorkomen van tumoren in relatie tot de chip.7 
Na het chippen van de dieren volgt vast en zeker de mens. Een paar aanslagen, wat manipulaties, desinformatie, dreigingen… Toch handig zo’n chip. Voor uw veiligheid! Eerst de dieren, dan de mensen. In het boek en de DVD wordt hier dieper op ingegaan. De talloze reacties op het verplicht stellen van de chip voor bepaalde categorieën van mensen zouden de minister en het kabinet tot nadenken moeten stemmen. Wanneer vinden overheidsambtenaren tijd om goed doorwrochte publicaties te lezen? Wanneer worden er eens in naam van de burger kritische vragen gesteld? Wanneer gaan politici zich eens ongerust maken over een aantal dubieuze maatschappelijke ontwikkelingen? Juni jl. kwam de topelite van de wereld weer bijeen voor een geheime Bilderberg conferentie. Dit keer in Chantilly, nabij Washington. Onder hen bevonden zich onder andere minister-president Jan Peter Balkenende, kroonprins Willem-Alexander en koningin Beatrix. Op de agenda van de Bilderberg conferentie, zo is inmiddels uitgelekt, stond het chippen van Amerikaanse burgers, onder het voorwendsel van veiligheid en bescherming.8

Simpel alternatief
Er is natuurlijk een heel simpel alternatief: een halsbandje met een kokertje of penning met de naam van het dier en naam en adres van de eigenaar. Dat is tenminste dierwaardig. Dat kost geen 40 euro, maar 40 cent. Waarom moet het dier via computer en gps-systeem gevolgd worden? Men kan heel goedkope en dierwaardige oplossingen bedenken voor koeien, paarden, geiten, schapen… Maar wil de overheid dat wel? Om van de chipindustrie nog maar niet te spreken. Wat doet trouwens de Partij voor de Dieren met dit soort informatie? Zijn we voldoende op de hoogte van allerlei neveneffecten, zoals bij de gsm- en UMTS-masten? Of gaat het om andere dingen? Controle, macht, geld? Menigeen die bij de uitvoering van allerlei plannen betrokken is, is waarschijnlijk zelf niet eens op de hoogte van zaken die men in de top weet.

Wat is het alternatief voor de mens? Een algehele bewustzijns- en gedragsverandering. Natuurlijk niet via mind control of gemanipuleerde media, maar door inzicht in de wetten van de kosmos, van karmisch handelen, van wat de Boeddha ‘dharma’ noemde. Anders is het de kar achter de wagen spannen. Die loopt in de kortst mogelijke tijd vast of er breekt een revolutie uit bij hen die de kracht van ahimsa niet kennen.

Demonische krachten
Demonische krachten zijn binnengeslopen in onze maatschappij. Het tragische is dat velen het niet zien en dat we het laten gebeuren. In de Tweede Wereldoorlog konden die krachten makkelijk herkend worden. Hakenkruisen en andere symbolen, magische rituelen, een bepaald soort muziek en herhaling in woorden om het onbewuste te beïnvloeden. Historisch en esoterisch onderzoek toont echter aan dat geheime genootschappen de werkelijke macht in handen hadden en nog steeds hebben. In de geschiedenisboekjes worden ze nauwelijks besproken. Vlak vóór de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog en meteen erna werden via de beruchte Operatie Paperclip, waarbij het Vaticaan betrokken was (de zogenaamde ratlines), duizenden nazi’s naar Amerika, Latijns-Amerika en Argentinië doorgesluisd. In Amerika kregen velen belangrijke posities, zoals de voormalige nazi Wernher von Braun (hoofd van de NASA). Wie bepaalde namen nagaat in de farmacie, het bedrijfsleven en sommige politieke partijen, komt heel wat oud-nazi’s tegen.

The war on terror, uitgebreid beschreven in Worden Wij Wakker?, wil ons via de angst rijp maken voor Mind Control: totale beheersing van de menselijke geest via o.a. de media en de chip. Boven ons hoofd, zo ontdekken steeds meer mensen, wordt op heldere dagen de blauwe hemel vergiftigd met chemtrails, die vol barium, aluminium, titanium en vele andere gifstoffen zitten. Zogenaamd om de ultraviolette straling van de zon tegen te gaan, waardoor de opwarming van de aarde zou stagneren. Een geheim plan tussen Amerika en Europa. Insiders echter beweren dat deze giftige stoffen het bewustzijn benevelen en tegelijkertijd velden in de lucht creëren die als geleiders werken voor elektromagnetische wapens. Geheime testen dus.
Ook in de voeding zitten talloze gifstoffen. Denk aan conserveringsmiddelen, kleurstoffen, voedingszuren en emulgatoren (die de bereiding van producten stabiliseren, zoals smaakversterkers en synthetische zoetstoffen). De zogeheten E-nummers (E = Europa) op de etiketten geven aan wat er allemaal in onze voeding zit, zoals E951, dat voor de zwaar giftige zoetstof aspartaam staat en volgens menig onderzoeker kankerverwekkend is. Talloze ziektes zijn er het gevolg van. De E-nummers zijn slecht leesbaar omdat ze bijna altijd in kleine letters gedrukt zijn, want de meeste producenten willen niet dat wij weten wat zij in ons voedsel stoppen.9
Genetische manipulatie van zaad wordt straks door de EU afgedwongen in navolging van Amerika (Montsanto). In de Codex Alimentarius, die door steeds meer mensen kritisch gevolgd wordt, zijn sinds 2005 normen vastgelegd voor voedingssupplementen, mineralen en vitaminen. Beperkende maximumdoses voor vitaminen en mineralen zijn reeds ingesteld en over enkele jaren (in 2010) komt er een verbod op claims dat voedingssupplementen, vitaminen en mineralen geschikt zijn voor gebruik bij de preventie, verlichting, behandeling of genezing van ziektes. Immers, de farmaceutische industrie speelt een essentiële rol in de totstandkoming hiervan en allerlei belangen van bedrijven en lobby’s spelen een grote rol.10
De Codex zou in 2010 wel eens het sluitstuk kunnen vormen van de manipulerende voedsel- en farmaceutische industrie om de mens te demineraliseren en te beroven van vitamines, kortom van een gezonde, natuurlijke, niet vergiftigde voeding. Weer een forse stap voorwaarts om de mens via verzwakking en ziekte uit de weg te ruimen, zoals eens de fluoridering van het leidingwater een bewust opgezet plan was om de mens via Mind Control te besturen. Fluor maakt de mens onder andere gedwee. Niet voor niets werd het middel in de concentratiekampen gebruikt. Onder andere de Russische schrijver Aleksandr Solzjenitzyn vermeldt dit in zijn boek De Goelag Archipel. De Nederlandse arts H.C. Moolenburgh was een van onze dappere pioniers die de strijd tegen fluoridering van het water al jaren geleden met succes aanging.

Doemdenken of ‘domdenken’
Kom, laten we eerlijk zijn. Wie wakker wordt ziet wat er aan de hand is.

Dit artikel is slechts een topje van de ijsberg. Het is nimmer bedoeld om angst aan te wakkeren of doemdenken te bevorderen. Integendeel. Maar het is ‘domdenken’ als we doorslapen, als we menen dat God het wel voor ons oplost, dat de storm die opkomt vanzelf wel weer gaat liggen. Wir haben es nicht gewusst? Op internet alleen al kan men talloze gegevens vinden over de grove leugens over 9/11, over de folteringen in gevangenissen, over geheime CIA-vluchten, over het Europees Arrestatiebevel, over de geheime regering, de NWO, Skull & Bones, Illuminaten, over de strijd om olie, macht, geld en gas, over starwars, ruimtevaart, ufo’s en de geheime agenda’s van groepen buitenaardsen. Over de buitenaardsen komt trouwens in toenemende mate steeds meer informatie naar buiten. Astronauten, wetenschappers van de NASA, oud-leden van de C.I.A. en politici in o.a. Amerika en Canada beginnen te spreken.
Op dieper niveau is er een spirituele strijd aan de gang tussen licht en duisternis. Eenieder zal op het schaakbord van dharma zijn plaats moeten bepalen. Het gaat om niets minder dan onze vrijheid. Duistere krachten trachten de ascensie van de aarde, die volgens o.a. de Mayakalender in 2012 behoort plaats te vinden, met man en macht tegen te houden. En ze hebben daar de middelen voor: HAARP, geavanceerde wapens als tasers en lasers, elektronische technieken, zwarte magie. Patricia Cori wees daar al op in haar boek Geen geheimen en geen leugens meer, waarin zij de beslissende fase in de evolutie van mens en kosmos beschrijft.11
2012 en de jaren daarna zijn bedoeld om een unieke sprong te maken van biologische naar spirituele evolutie, waarbij ons DNA als voertuig dient naar kosmisch bewustzijn. Niet alleen de planeet, maar ook ons zonnestelsel, is intens aan het veranderen. Bij voldoende bewustzijn kan de ascensie op een natuurlijke en harmonieuze wijze verlopen. Maar er dienen dan wel heel snel een aantal hindernissen opgeruimd te worden.

Weg met de angst
Ga niet in je angst staan en verwijt pioniers niet dat ze die aanwakkeren omdat ze de klok luiden. Een beetje psychologie leert hoe makkelijk mensen hun angsten projecteren op anderen en zo trachten te ontsnappen aan hun eigen verantwoordelijkheid. We dienen juist in onze kracht te gaan staan, onze spirituele kracht. Geweld, haat en agressie kunnen hetgeen op ons afkomt niet oplossen. Wel onthulling, inzicht, bewustwording, licht en liefde (waarmee het boek Worden Wij Wakker? eindigt). Het is juist via de angst dat de duistere krachten de mens in ijltempo willen manipuleren. Zeker, ieder zal door een stukje angst heen moeten trekken. Maar die angst wordt niet veroorzaakt door de klokkenluiders, maar is een reactie op de door hen gegeven informatie die diep in onszelf wordt herkend. Angst kan alleen maar overwonnen worden door terug te gaan naar onze bron, naar de waarheid dat het goddelijke ín ons is, dat we licht zijn, zoals logion 50 van Het Evangelie van Thomas verwoordt.

Totale verchipping
Ook al is de invoering van de OV-chipkaart momenteel mislukt wegens ‘kraakbaarheid’ van de gegevens, binnenkort komt er een verbeterde versie. We zullen straks alleen nog maar digitale pasjes dragen. De belasting dwingt ons al om elektronisch te betalen. Onze digitale handtekening moet de energie van onze handen vervangen, zoals de behandelend arts straks in het ziekenhuis via computergestuurde technieken zijn patiënten zal behandelen. Zo worden we allemaal rijp gemaakt voor de chip in ons lichaam. En gezeten achter het computerscherm, aangesloten op internet, dat rechtstreeks verbonden is met de Craycomputers van o.a. het Pentagon (die 40 triljoen berekeningen per seconde kunnen maken!), zullen we het merkteken van ‘het beest’ dragen.

poederchips & mensenhaar
onder microscoop 

Elkaars gezicht zullen we minder en minder zien. De ‘communicatie’ verloopt elektronisch via het scherm, en een mechanische stem zal ons dicteren. Draadloze elektronische systemen breiden zich razendsnel uit, berichten over zoekgeraakte gegevens, rondslingerende laptops van ministeries en inbraak in computers (zelfs vanuit het Ministerie van Sociale Zaken bij de GPD: Geassocieerde Pers Diensten) bereiken ons meer en meer. Persoonsgegevens worden steeds langer opgeslagen, de lijst met namen van personen over de hele wereld die verdacht worden van terrorisme loopt in Amerika al op tot 1 miljoen en de beruchte Main Core databank bevat zo’n 8 miljoen namen van Amerikanen die een ‘potentieel gevaar’ zouden kunnen vormen als er een nationale noodsituatie uitbreekt. Steeds meer mensen komen in aanmerking om gearresteerd te worden en zonder vorm van protest te worden opgesloten in concentratiekampen.12 Dit herinnert aan de tijden van de nazi’s.

En terwijl minister Eurlings zegt dat het elektronisch kastje in onze auto voor kilometertelling onze privacy niet in gevaar brengt, word je op Schiphol tot je geslachtsdelen uitgekleed via geavanceerde scantechnieken. Dankzij de SPOT-techniek kan straks iedere emotie op het gelaat afgelezen worden en vertaald (angst, zweten, fronsen, zelfs vliegangst). Gedachtemachines, die hersengolven in pictogrammen vertalen en omzetten in de taal die je spreekt, bestaan al. De richtmicrofoons en afluistertechnieken van de AIVD zijn er kinderspel bij.

Wie een visum voor de VS aanvraagt komt in de databank van de FBI terecht, waar ruim een miljoen Kafka-achtige ambtenaren nu al toegang toe heeft. Europa zal dit voorbeeld ongetwijfeld volgen. Elektronische polsbandjes voor kinderen worden in diverse landen al verplicht gesteld (Japan, Rusland, Amerika). Sommige scholen beperken zich nog tot een chip in tassen en kleding. Motief: voor de veiligheid van de kinderen. Zo worden ze niet meer ontvoerd en kunnen ze niet meer verdwalen… Ook hier wordt de angst gemanipuleerd, ondersteund door de media.
Alzheimerpatiënten, gevangenen, zwak begaafden, soldaten… Over de hele wereld staan al tienduizenden op de lijst om binnenkort onvrijwillig onderhuids te worden gechipt. Londen ontvouwde onlangs plannen om binnen enkele weken zo’n 31.000 politieambtenaren te ‘microchippen’. Via een door Telent ontworpen geavanceerd elektronisch systeem, aangesloten op gps, kan voortaan iedere politiebeambte ieder moment gevolgd worden. Uiteraard ten behoeve van zijn eigen veiligheid, ook al heeft menig beambte ernstige bezwaren en is bang een ‘robocop’ te worden, die als een misdadiger door Big Brother wordt gecontroleerd.13
Wie straks om wat voor reden dan ook protest aantekent in een vredelievende demonstratie loopt het risico ‘poederchips’ in zijn haar te krijgen, waardoor hij onmiddellijk kan worden opgespoord. Deze microscopisch kleine ‘horrorchips’ (0,05 millimeter lang en breed, het formaat van een zandkorreltje) zijn ontworpen door het Japanse bedrijf Hitachi en kunnen binnenkort als een stofwolk over een demonstrerende of relschoppende menigte worden uitgestrooid. Einde van de privacy.14 En natuurlijk gebeurt dit alles voor onze veiligheid!

Pasgeboren baby’s en gevangenen
In Amerika bestaan al plannen om pasgeboren baby’s met een flinke vaccinatiecocktail te ontvangen, vergezeld van een nanochip. Het elektronisch dossier is straks overbodig geworden. Voor wie nog denkt dat vaccins onschadelijk zijn: lees de publicaties van o.a. Viera Schreibner en Désirée L. Röver.15 Volg vooral ook publicaties hierover in tijdschriften als Arts & Apotheker, Medisch Dossier. Wat artsen je niet vertellen en Frontier.

Al in 1973 gaf premier Olaf Palme van Zweden toestemming om gevangenen te implanteren met de onderhuidse chip die toen net opkwam. Op 18 januari 2008 publiceerde Brian Brady in The Independent het voorstel van de Britse regering om serieus te overwegen duizenden gevangenen onderhuids te chippen. Zo komt er meer ruimte in de gevangenissen. Het gps-systeem kan alles tot in detail bewaken. In Nederland was het Mr. H.N. Brouwer, voorzitter van het College van Procureurs-Generaal, die in 2005 een pleidooi hield om het RFID-systeem voor het opsporingsbeleid in te zetten. En in België was het in 2006 Jacques Brotchi, neurochirurg en senator, die voorstelde om het mogelijk te maken de chip te implanteren bij seksuele delinquenten.

Beweging in het veld
Privacywaakhonden als Kohnstamm beginnen te blaffen in Nederland. De NRC, Trouw, De Stem, en in België De Standaard publiceerden vorig jaar paginagrote artikelen over Google, de chip, controle, veiligheid en het toenemend verlies aan privacy. Er begint iets te veranderen.

Men is geen doemdenker, irrationele fantast of gestoorde geest meer als men voor deze zaken opkomt. Dat is in een paar jaar tijd radicaal veranderd. Zo berichtte Trouw van zaterdag 29 december 2007: ‘Duitsers verzetten zich tegen verlies van privacy’ en ‘Consument moet de baas blijven over chip die alles kan controleren’. En in de NRC van 2/3 februari 2007 stond een paginagroot artikel met als titel: ‘Afgelezen burgers’, voorzien van het ‘alziend oog’ van Big Brother. De oprukkende controletechnologie en de toenemende neiging van de staat om zijn burgers volledig te controleren staan in dit artikel centraal. Ruim aandacht ook voor professor Bert-Jaap Koops, hoogleraar technologie en pionier op het gebied van privacy en technologie. Er komt beweging in het veld. En dat is hard nodig ook! Nu alles nog vertalen naar consequenties. Desnoods burgerlijke ongehoorzaamheid overwegen als de staat zijn burgers niet meer beschermt. Als de grondwet, waarin de integriteit van het lichaam en de onschendbaarheid ervan is opgenomen, met voeten getreden dreigt te worden, mag de burger op een vredelievende maar krachtige manier de overheid duidelijk maken dat ze hier een brug te ver is gegaan. Er zijn wetten in dit heelal die hoger zijn dan een aantal geboden en verboden die op volstrekt ondemocratische wijze tot stand zijn gekomen. In dit geval beantwoordt men bij burgerlijke ongehoorzaamheid aan het allerhoogste in de mens: de vrijheid en het vermogen tot liefde. Alexander Pechtold, fractievoorzitter van D66, riep begin dit jaar op om te komen tot een burgerrechtenbeweging om verdere afbraak van de privacy en mogelijke schending van onze grondrechten te voorkomen (Telegraaf, 25 februari 2008). Een goed begin dat echter wel om een vervolg vraagt.

Indien we nú niet wakker worden en weigeren op te komen voor de waardigheid van de mens en het dier, als we nú onze spirituele kracht niet inzetten, zullen we straks misschien beschaamd zijn over onze zwakke of laffe houding. Waar blijven trouwens al die pioniers van jaren geleden die nu gevestigde posities innemen binnen het new-agecircuit? Waar blijven al die tijdschriften die zich erop beroepen richting te willen geven aan maatschappij en spiritualiteit? Ingeslapen? Gearriveerd? Geen zin? Nú is de kans, nú is de mogelijkheid om te laten zien waar we staan, wie we werkelijk zijn, wat de werkelijke waarden in het leven zijn.
Het gaat om onze menselijkheid, onze vrijheid, de waardigheid van de schepping, de liefde voor alle levende wezens. Wie dit alles zonder gedegen onderzoek ridiculiseert of weghoont moet zich goed realiseren dat hij op dat moment mede verantwoordelijk is voor het lijden dat vermeden zou kunnen worden door gezamenlijke inspanning. Zoals Martin Luther King eens zei: ‘Het kwaad rukt op, omdat de goede mensen blijven zwijgen.’ Straffe taal? De tijd waarin we leven vraagt daarom. We dienen er niet voor te schromen de waarheid in het licht te tillen, mits dit maar gebeurt vanuit liefde. We leven nu eenmaal in een beslissende tijd.
Hora est! Samen staan we sterk! In licht en liefde!


Noten (internetartikelen en literatuur):
1. Cell phone can reduce sperm counts

2. Radio frequency alters genes
3. Microchip-cancer report
4. Paspoort voor paarden
5. Christenunie bezorgd over chip
6. Rathenau Instituut/Tilt, Den Haag 2007, studie 49
7. David Icke, chip-animal-tumors
8. Bilderberg secret agenda to microchip americans
9. Gouget, Corinne, Wat zit er in uw eten?, Bouillon, Bilthoven 2007
10. Wij worden wandelende chipknips, Karel en Caroline van Huffelen
11. Ankh-Hermes, Deventer 2005.
12. Database to track ‘Enemies of the state’
13. Police officers ‘microchipped’
14. Poederchips in je haar
15. Zie o.a. Messing, Marcel, Worden Wij Wakker?, Ankh-Hermes, Deventer 20074, p. 205-207

Overige literatuur:

Estulin, Daniel, De ware geschiedenis van de Bilderberg-Conferentie, Kosmos-Z&K, Utrecht/Antwerpen 2007
Icke, David, The David Icke Guide to the Global Conspiracy (and how to end it), 2007.
Perkins, John, Bekentenissen van een economische huurmoordenaar, De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen 2006
Rétyi, Andreas von, Skull & Bones. Amerikas geheime Macht-Elite, Kopp Verlag, Rottenburg 2003

Websites:

www.ID-nee.nl

http://www.hetverzet.nl/nieuw.htm
http://www.yourownrisk.nl/chippendieren/petitie.asp
http://www.minvws.nl/images/pg-2692506b_tcm19-97954.pdf
http://www.blacklistednews.com/view.asp?ID=4629
David Icke books
http://www.nu.nl/news/1661282/50/kat_overal_te_volgen_via_google_earth.html

© Marcel Messing

Dit artikel verscheen maart/april 2008 in het tijdschrift Spiegelbeeld.
Voor de site is het geactualiseerd en herzien in augustus 2008.