Marcel Messing

Vecht niet voor vrede, ben vrede Deel 1

Vecht niet voor vrede, ben vrede Deel 1

Lijst van Aanbeveling

Vecht niet voor vrede, ben vrede Deel 1

Inzichten over oorlog en vrede
Door Marianne van den Dungen

Vrede begint in jezelf, een vredevol leven begint met respect voor de ander en voor jezelf. Bovenstaande titel verwijst naar de uitspraak van David Icke: ‘Don’t fight for peace, peace for peace’. Talloze wijze mensen, schrijvers en filosofen hebben indringende denkbeelden gedeeld over het bestaan van goed en kwaad en de keuze die wij iedere dag opnieuw kunnen maken. Dit artikel wordt vooral gedragen door een greep uit deze bronnen, die ik met u wil delen in de hoop dat het uw innerlijk mag versterken nu wij op een kruispunt in de tijd zijn beland waarin een derde wereldoorlog op de loer ligt.
In deel 1 bespreek ik de geschiedenis die bol staat van oorlogen en geweld, overwinnaars en machthebbers, wetende dat de overwinnaar altijd de geschiedenis schrijft. Brengt oorlog ooit vrede? Zijn er eigenlijk ‘good guys’ en ‘bad guys’ in het grote wereldspel? Oorlog gaat ook over gewin, grondstoffen en geldstromen. Mensen die niet willen meedoen in de strijd tussen volkeren en landen vormen een uitzondering, dat wordt bestempeld als lafheid, maar is het dat wel?
Deel 2 zal gaan over wetten en moraal, de achtergrond van het oorlogsspel en dat we het kwaad moeten kennen om er een vreemde voor te worden. Wat we kunnen doen als we dit kwaad doorzien hebben en wat het betekent geweldloos te zijn.

We zijn hier om te genezen, niet om kwaad te doen.
We zijn hier om lief te hebben, niet om te haten.
We zijn hier om te creëren, niet om te vernietigen.
Indiaanse wijsheid

Dreiging van geweld is altijd aanwezig in deze duale wereld. Goed en kwaad nemen daarin hun plaats in. We lijken niet te leren van de zich herhalende geweldsuitbarstingen over de gehele wereld door de geschiedenis heen.


Strijden is van alle tijden

Mensen zeggen weleens: ‘Alles is in essentie goed’.
Ja, als je er naar kijkt vanuit het uiteindelijke grote geheel van waaruit we zijn ontstaan en waarin we terug kunnen keren is dat zo. Dan bestaat er geen goed of kwaad en is alles één. Maar we kunnen niet ontkennen dat er in deze wereld waarin we leven onrecht en kwaad is. We leven een duaal bestaan met vreugde maar ook lijden en verdriet, met licht en donker als dag en nacht. Er wordt van ons, als we wakker worden en zijn, verwacht dat we keuzes maken, we kunnen het kwaad zijn gang laten gaan of we geven het minder kans door in het dagelijks leven te handelen vanuit een goede intentie. Zolang we niet bereid zijn het goede te willen doen heeft het kwaad alle kans zich uit te leven op mens en dier en de hele aarde. Op persoonlijk vlak is het kwaad niet alleen vechten maar ook kwaad spreken, liegen en veroordelend denken want daarin ligt de oorzaak van ruzie, verdeeldheid en vetes die generaties voort kunnen gaan.

Het grote wereldspel veroorzaakt steeds weer verdeeldheid en strijd. Wat we daarin kunnen doen is het kwaad aanwijzen, het uit de verborgenheid in de openbaarheid brengen, het zichtbaar maken,  zodat het kwaad minder kansen krijgt zich ondergronds en onderhuids te verspreiden. Een taak voor wakkere mensen!

Een werkelijk spiritueel bestaan verwijdert ons niet van wereldse zaken.
Wij kunnen het verschil maken door in deze wereld te handelen vanuit waarheid.
We brengen aan het licht wat zich in de duistere achtergrond afspeelt.
We staan sterk en wijken niet voor leugens en misleiding.
Werkelijke spiritualiteit is rebels durven zijn in deze wereld.
Daar kleeft een risico aan, het is een avontuur en kan gevaarlijk zijn.
Anoniem

Maar men moet goed begrijpen
dat de strijd in onszelf vrede brengt
en de strijd met een ander oorlog.

Inayat Khan

Historie
Geschiedenisboeken bewegen zich van de ene oorlog naar de andere waarbij de overwinnaar de geschiedenis naar zijn hand zet. Overwinnaars worden gekroond tot caesars, koningen of keizers. Laten we eens kijken naar Napoleon, de man die het Europese continent bijna geheel in bezit nam. Zijn zegetocht eindigde bij Waterloo.

Dit schilderij laat Napoleon zien bij de slag om Borodino, zittend op een stoel, kijkend naar wat er in het dal plaatsvindt. Achter hem staat de legerleiding die met hun kijkers in de gaten houdt hoe het ervoor staat. Allen kijken toe hoe het voetvolk, dat uit de gewone man bestaat, in het dal elkaar te lijf gaat en afslacht. In de Slag bij Waterloo werden 40.000 mensen gedood maar niemand van diegenen die als toeschouwers de strijd bekijken en daarna verder kunnen met hun welgestelde leven.

Zo zijn het altijd de gewone man en vrouw die in de strijd het gevecht leveren voor de belangen van anderen die het strijdperk niet betreden maar een spel van landjepik spelen. Voor mannen was oorlog vaak een spannend avontuur om een charismatisch leider of ideologie te volgen. Vrouwen bleven achter met de zorgen voor een gezin. Oprukkende legers zorgden voor de vernieling van huizen, vee en oogsten, wat veel leed en voedseltekorten veroorzaakte.

Oorlog: een bloedbad onder mensen die elkaar niet kennen voor de winsten van mensen die elkaar wel kennen maar elkaar niet afslachten.
Paul Valery

Oorlog is het barbaarse gereedschap van profiteurs en rijken die hen inhuren. Oorlog is het barbaarse werktuig van profiteurs en imperialisten. Oorlog zet jonge mensen uit de arbeidersklasse op tegen gelijksoortige arme mensen voor niets anders dan de hebzucht van enkele machtigen. Alleen wij kunnen oorlog overbodig maken door er niet aan mee te doen.
Cindy Sheehan

Oorlog wordt bepaald door geldstromen. Weinigen zijn zich ervan bewust dat Hitler geld ontving van Amerikaanse banken, die ook de geallieerden ondersteunden. En waar denk je dat de Russische revolutie zijn geld van kreeg? Jawel, van diezelfde machtige banken. Actueel is de strijd tussen Israël en Hamas, ook daar spelen geldstromen een rol, een schrijnend voorbeeld van wat er aan de top gebeurt. Netanyahu sprak tijdens een van de fraude processen die tegen hem gevoerd werden de volgende woorden: ‘Iedereen die de oprichting van een Palestijnse staat wil dwarsbomen, moet Hamas steunen en geld overmaken naar Hamas’ … ‘Dit vormt een onderdeel van onze strategie’. Andere bronnen uit de VS inlichtingendienst hebben meermaals te kennen gegeven dat ‘Tel Aviv direct en indirect financiële steun verleende aan Hamas’, aanvankelijk bedoeld als tegenwicht voor de PLO. Hamas kan dus geen strijd voeren zonder de financiële steun van Israël en andere landen en belanghebbenden. Wanneer je op welke manier dan ook geld accepteert van een bedrijf of land, ben je schatplichtig aan de gever ervan. Of je nu een politieke partij bent of een land dat fondsen nodig heeft voor oorlog, je bent nooit meer vrij van de eisen van de gever, je danst naar zijn pijpen.
Bron: https://www.globalresearch.ca/netanyahu-bragged-about-zionist-support-hamas/5836041

De huidige tijd waarin we leven is vol conflicten en lijkt af te stevenen op een wereldwijd conflict dat mogelijk ieder van ons zal treffen. Een oorlog tussen Oekraïne en Rusland lijkt af te stevenen op escalatie door betrokkenheid van de NAVO en China. Laten we hopen dat dit niet plaats hoeft te vinden.

Er is de machten van de wereld alles aan gelegen om conflicten te houden. Je kunt mensen namelijk het beste in je macht houden wanneer ze bang zijn, dan kiezen ze steun bij degenen waarvan ze denken dat die hun belangen behartigen. Maar de belangen van de rijken der aarde liggen niet bij de mensen maar bij het uitbreiden van hun winsten en bezittingen. Die winsten worden ook gehaald uit de wapenhandel. Daar gaat zoveel geld in om, dat het met gemak alle leed in de wereld zou kunnen verhelpen en iedereen een menswaardig bestaan zou kunnen geven.

Oorlog tegen een ander land zal enkel plaatsvinden
wanneer de welgestelde klasse aanneemt dat ze er rijker van kunnen worden.
George Orwell

Als uit oorlog geen winst behaald zou kunnen worden was er geen oorlog.
Wat denk jij eigenlijk dat oorlog is?
Denk je dat we in een ander land democratie gaan brengen?
Nee, we gaan omdat er iets te halen valt, olie of een andere grondstof die we nodig hebben.
Jacque Fresco

Angst
Chris Hedges beschrijft het treffend:
‘Het zijn de grote bedrijven die winst halen uit voortdurende oorlog en daarom houden ze ons in angst. Angst houdt ons tegen om bezwaar te maken tegen regeringen die geld stoppen in een opgeblazen militair apparaat. Angst maakt dat we geen ongemakkelijke vragen gaan stellen aan de macht die ons leidt. Angst geeft de overheid de mogelijkheid geheime operaties uit te voeren. Angst maakt dat we bereid zijn onze rechten en vrijheden op te geven voor beloften van ‘veiligheid’. De angst die ons opgelegd wordt zorgt ervoor dat de grote bedrijven die het land in hun greep hebben niet bestreden worden. Angst houdt ons vast, gekooid als ‘vee”.

Dus het is angst dat ons vasthoudt, ons bespeelt. Angsten gaan over de mogelijkheid van verlies. Wat is er te verliezen, een huis, spullen, familie, misschien zelfs je leven. Iedere bedreiging die ertoe leidt dat je alles waaraan je gehecht bent kunt verliezen leidt ertoe dat je gaat staan achter de macht die het lijkt te verdedigen. Maar is die macht wel met jou bezig? Kiest die voor jouw belangen of voor de grotere belangen van het spel waarin ze zelf verwikkeld zijn geraakt?

De media, in handen van enkele rijken der aarde die de nieuwsitems bepalen, spelen een belangrijke rol in het grote spel waar oorlog deel van uitmaakt. Wat verschijnt er in het nieuws dat niet op angst gebaseerd is? Oorlog, aanslagen, moorden en overvallen, klimaatproblemen (global warming), aardbevingen en overstromingen, ziekten (denk aan de corona pandemie), geen geld meer voor de zorg en nog veel meer. Televisie geeft een visie, iemand schrijft het bericht en kiest het filmmateriaal dat men laat zien en dat is zelden objectief. De beelden beïnvloeden de mensen en maken hen bereid deel te nemen aan de strijd door ‘goede’ redenen te blijven uitzenden. Zo bestrijden we de corona met vaccins, nemen we maatregelen tegen de opwarming van de aarde en we moeten als ouderen voor elkaar gaan zorgen. Oorlog laat trieste beelden zien van gewonden, doden en heel veel verdriet. Toch wordt er ook een vijandbeeld geschapen. Poetin is het kwaad, Hamas heeft het gedaan.


Brengt oorlog vrede?
President Zelensky zegt: ‘Ik heb wapens nodig om vrede te realiseren’. Leest u dat goed, wapens, vrede? Hij reist de wereld rond en krijgt overal de kans zijn boodschap luid en duidelijk te ventileren, meer en nog meer wapens, meer steun meer geld. Met de bedragen die hierin omgaan zou gemakkelijk alle nood en honger in de wereld gelenigd kunnen worden. Ondertussen worden alle westerse landen betrokken bij het conflict dat Rusland op scherp zet tegen de NAVO. Drones worden ingezet, de anonimiteit van het doden neemt toe, er is niet eens meer een piloot, maar hoogstens iemand met een joystick of zelfs door artificiële intelligentie. Ook in Zelensky’s oorlog sterven mensen, mannen en vrouwen, zonen, dochters, geliefden, vrienden zoals u en ik. De pijn die hieruit voortkomt veroorzaakt opnieuw haat en onvrede die de oorsprong zal zijn van toekomstige nieuwe strijd. Dat is wat de geschiedenis ons immers al eeuwenlang voorspiegelt.

Goed geweld bestaat niet!
Anoniem

Echte wapencontrole vindt pas plaats
als de mensen hun regeringen ontwapenen met hun geestelijke kracht.

Anoniem

‘Ik zou willen dat dit niet in mijn tijd plaats hoefde te vinden’, zei Frodo.
‘Ik ook’, zei Gandalf. ‘Dat geldt voor allen die in deze tijd leven,
maar die beslissing is niet aan hen.
Wij echter, beslissen zelf wat we doen met de tijd die ons gegeven is’.
J.R.R. Tolkien, uit ‘In de ban van de ring’

‘Good Guys’ en ‘bad guys’
Het is het oeroude verhaal van goed tegen kwaad. Maar wie vertegenwoordigt het goede en wie of wat is het kwaad? In een oorlog worden we opgeroepen een kant te kiezen, onze kant, de kant van het ‘goede’ natuurlijk. Bij de tegenstander vindt hetzelfde plaats, een ander volk kiest zijn kant voor ‘het goede’. Maar wie zijn nu de ‘good guys’ en wie de ‘bad guys’?

Een voorbeeld uit de Tweede Wereldoorlog dat men niet terugvindt in geschiedenisboekjes.    In opdracht van Churchill werd een bombardement op de Duitse stad Dresden uitgevoerd dat bedoeld was verwarring te stichten en de Duitse moraal onderuit te halen. Churchill wist dat Hitler al overwonnen was, de capitulatie was in zicht. Hij gaf opdracht voor het  bombardement. Binnen drie uur werd door de geallieerde luchtmacht bijna 4000 ton aan brisantbommen en brandbommen afgeworpen boven het centrum van de stad om een geplande grote vuurstorm te ontketenen in de stad. Deze vuurstorm bleek inderdaad niet te bestrijden. De enorme brand was zo heet dat zelfs glas en ijzer smolten. Binnen drie uur werden 25.000 mensen gedood, lag ruim 70 procent van de stad in puin en waren er 30.000 gewonden. Churchill wist heel goed dat er in deze stad zeker 100.000 vluchtelingen aanwezig waren die voor het Russische leger uit gevlucht waren.


Foto: Wat overbleef van Dresden.

Het bombardement op Dresden wordt gezien als een van de grootste oorlogsmisdaden van de Geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Lees meer…
Wie is hier ‘the good guy’, de man met de V vingers in de lucht waarvoor klapt en juicht?

Een tweede voorbeeld uit WO II gaat over de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki op 6 en 9 augustus 1945 die president Truman inzette. In juli 1946 verscheen een rapport waarin werd geconcludeerd dat Japan zich zeker vóór 31 december 1945 en naar alle waarschijnlijkheid vóór 1 november 1945 zou hebben overgegeven, zelfs als de atoombommen niet waren afgeworpen. Generaal (later president) Dwight Eisenhower – was opperbevelhebber van alle geallieerde strijdkrachten en de officier die de meeste militaire plannen van Amerika voor Europa en Japan in de Tweede Wereldoorlog maakte – zei: ‘De Japanners waren klaar om zich over te geven en het was niet nodig om ze te raken met dat vreselijke ding’. Lees meer… 

Twee- tot driehonderdduizend mensen vonden de dood, mensen zoals jij en ik die een vader, moeder, mannen en vrouwen en kinderen hebben worden slachtoffer van de voortschrijdende wapenwedloop in de vorm van een vurige paddenstoel.

Willen mensen elkaar doden?
In het boek ‘De meeste mensen deugen’ schrijft Rutger Bregman over de loopgraven tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op Kerstavond 1914, in het niemandsland tussen de loopgraven bij het Franse dorp La Chapelle-d’Armentières, zingen Duitse en Engelse troepen over en weer kerstliederen voor elkaar. Het eindigt met het delen van tabak en zelfs een potje voetbal van geallieerden tegen de Duitsers.
Daar is deze foto genomen:


Het is bekend dat wanneer mensen die tegenover elkaar staan werkelijk contact maken met elkaar, racisme en haat veel minder voorkomen. Wanneer partijen die tegenover elkaar staan in een oorlog dat zouden kunnen doen zou dat alle verschil maken. Werkelijk contact zorgt voor begrip en zou een einde kunnen maken aan gevechten en haat. Rutger Bregman schrijft ook over het schieten van soldaten op elkaar. Daarbij haalt hij het werk aan van Samuel Marshall, die als kolonel en historicus in november 1943 aanwezig was bij de slag om het eiland Makin, in de Stille Oceaan. Hij doet wat niet eerder is gedaan en dat blijkt een revolutie in de geschiedenis van de wetenschap. Hij interviewt groepen net na de strijd waarbij iedereen mag zeggen wat hij wil. Lage rangen mogen tegen hoge rangen ingaan. Het resultaat is verbluffend. Later bij interviews aan het Europese front bleken de antwoorden hetzelfde, namelijk dat slechts 15 tot 25 procent van de soldaten schoot. De overgrote meerderheid vertikte het. Een officier vertelde dat hij schreeuwend langs de linies was gelopen. ‘Godverdomme! Begin met schieten!’ Maar het had weinig effect. ‘Ze schoten alleen als ik naar ze keek.’ Was het een gebrek aan discipline of angst? Nee, soldaten die geen schot losten, hadden juist uitgeblonken tijdens de training. Marshall schreef: ‘Het gemiddelde en gezonde individu heeft zo’n innerlijke en meestal onbewuste weerstand tegen het vermoorden van een medemens dat hij niet uit vrije wil een leven zal nemen.’ Sterker nog, de meeste mensen hebben ‘een angst voor agressie,’ die onderdeel vormt van een normale ‘emotionele huishouding.’ De historicus vermoedde dat zijn analyse niet alleen gold voor geallieerde soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar voor alle soldaten sinds mensenheugenis. Meer hierover in decorrespondent.nl 
De meeste doden  vallen door artillerie, bommen en granaten, dat is anoniem want men ziet de tegenstander niet. In WOI stierf zestig procent in loopgraven door Artillerie en in WOII 75% door bommen uit de lucht.


Lockheed Martin AC 130 stort zijn bommen uit en wordt ‘Angel of death’ genoemd

Je zegt dat ons probleem burgerlijke ongehoorzaamheid is, maar dat is níet ons probleem. Ons probleem is burgerlijke gehoorzaamheid. Ons probleem is het groot aantal mensen dat gehoorzaam was ten aanzien van dictatoriale overheden die ten oorlog trokken en miljoenen mensen vermoord hebben vanwege deze gehoorzaamheid. Ons probleem is dat mensen wereldwijd gehoorzaam zijn, ondanks armoede, honger, domheid en wreedheid. Ons probleem is dat mensen gehoorzaam zijn terwijl de gevangenissen vol zitten met kruimeldieven. Tegelijkertijd leiden grote criminelen het land. DAT IS ONS PROBLEEM!
Howard Zinn

De VS doen zich wereldwijd voor als de beschermer van de democratie. Maar daar zijn vragen bij te stellen zoals Karel Beckman schreef in de Andere Krant:
‘Het verbaast me al langer dat de meeste mensen niet beseffen hoe structureel misdadig het Amerikaanse regime is…
De VS hebben sinds de Tweede Wereldoorlog in meer dan zestig landen coups en invasies gepleegd, en bombardementen uitgevoerd, met miljoenen doden tot gevolg… En nee, dat deden ze niet om ‘democratie en vrijheid’ te verspreiden, want ze hebben de meest walgelijke dictators financieel en militair gesteund en democratisch gezinde politici uit de weg geruimd’.

Wanneer oude mannen besluiten jonge mannen in te ruilen voor trots en winst,
wordt hun transactie oorlog genoemd.
Len Deighton

Bovendien blijkt dat men in de VS de bevindingen van Samuel Marshall nu gebruikt om soldaten anders te trainen. De ouderwetse opleiding bestond uit leren schieten en gehoorzamen. Daar is nu het leren doden aan toegevoegd door niet langer schietschijven te gebruiken maar voorbeelden van menselijke doelwitten. In de ‘bootcamps’ voor Vietnamrekruten werd moord en doodslag er als mindcontrole ingebracht door steeds ‘KilI, kill’ te blijven scanderen en het plezier van doden en verkrachten werd uitgeschreeuwd. Zo wordt het tot een Pavlov reactie.
Nooit kwamen er zoveel militairen terug met ernstige PTSS (post traumatisch stress syndroom) die voor hun leven getekend zijn, zoals uit de Vietnamoorlog. Lees meer hier… en hier…
Bronnen:  David Lee in ‘Up Close and Personal.’   en BBC artikel voorbeelden trainingsmethoden

Tijdens de Neurenberg processen sprak Hermann Göring (militair leider onder Hitler) de volgende woorden: ‘Natuurlijk wil het gewone volk geen oorlog… Maar uiteindelijk zijn het de leiders van een land die het beleid bepalen, en het is altijd een eenvoudige zaak om het volk mee te slepen, of het nu een democratie is, of een fascistische dictatuur, of een parlement, of een communistische dictatuur… Je hoeft ze alleen maar te vertellen dat ze worden aangevallen en de pacifisten aanklagen wegens gebrek aan patriottisme en dat zij het land in gevaar brengen.
Dit werkt in elk land hetzelfde’.

Wat is een witte veer?
Mannen die tijdens de Eerste Wereldoorlog vanwege gezondheid, principiële, pacifistische, godsdienstige of andere redenen niet wilden of konden vechten werden ‘Witte veren’ genoemd. Door vaderlandslievende landgenoten werden zij vaak als lafaards bestempeld.

Het thuisfront had het niet op lafaards en dit werd van overheidswege gestimuleerd door admiraal Charles Fitzgerald in augustus 1914. Hij zette een organisatie op van vrouwen die aangemoedigd werden een witte veer te geven of sturen aan (jonge) mannen waarvan gedacht werd dat zij de dienstplicht ontliepen. Fitzgerald was ervan overtuigd dat vrouwen het meest doelmatige middel zouden vormen om indiensttreding te bevorderen. Bekende vrouwen werden als blikvanger opgeroepen lid te worden van de ‘Witte veren orde’.

Het hebben van een zachtaardig hart in een wrede wereld is werkelijke moed, geen zwakte.
Anoniem

Recent werd zo’n brief met een witte veer van een anonieme afzender aan de architect William Weller in het archief van Wolverhampton gevonden in de ‘Weller papers’. Weller hoefde om medische redenen niet het leger in maar werd hierdoor zwaar onder druk gezet.


De William Weller brief, lees meer… 

De meeste dienstweigeraars zwichtten voor deze publieke druk. Sommige mannen hoefden niet deel te nemen aan de oorlog, zij kregen een kantoorbaan aangeboden. Degene die dit geluk niet hadden, werden naar het front gestuurd en hadden het zwaar. Naast alle pesterijen kregen ze vaak levensgevaarlijke opdrachten waardoor ze een grote kans hadden om te sterven. Daarbij werden ruim driehonderd Britse soldaten tijdens de oorlog geëxecuteerd wegens desertie. Hun desertie bestond, behalve uit vluchtpogingen, uit de weigering bevelen op te volgen van hun meerdere, wat bestempeld werd als lafheid. Weigeren te doden is niet de geldende norm, we dienen immers te vechten voor God en vaderland.

Wat zou er gebeuren als een land de oorlog verklaart aan een ander land en niemand komt opdagen?
Dan zouden de klootzakken in hun nette pakken elkaar te lijf moeten gaan.
Doe de deur dicht en laat het vechten aan hen over. Behoud het licht in jezelf.
David Icke

Hetzelfde gebeurde al ten tijde van de derde kruistocht (1189-1192) waarin Engelse en Franse koningen het volk opriepen tot herovering van het heilige land door de westerse christelijke landen. De mannen die hier niet aan mee wilden werken werden bestempeld als lafaards. Ze kregen van degenen die vonden dat er wel strijd geleverd moest worden een pluk witte wol op een houten staaf, de spinrok genaamd. Dit was een boodschap die erop duidde, dat wanneer ze niet zouden deelnemen aan deze grootse militaire actie ze enkel geschikt zouden zijn voor vrouwenwerk, namelijk het spinnen van wol. Wol was een van de belangrijkste drijfveren van de middeleeuwse economie.

Vrouw met spinrok onder de arm

Werkelijke moed betekent dat je acties niet beïnvloed worden door je angsten.
Arthur Koestler

Is het lafheid of juist onbeschrijfelijke moed om ten tijde van oorlog niet te willen doden? De kracht die de witte veer mannen lieten zien voor hun gewetensvolle pacifistische overtuiging is overduidelijk. Zij stierven liever dan dat ze een ander wilden doden.

De heilige mens begrijpt dat het onvermijdelijke niet onvermijdelijk is; daarom bezit hij geen wapens. De massa vindt dat wat niet onvermijdelijk is wél onvermijdelijk is, en bezit daarom veel wapens. Zij laten zich door de wapens meeslepen en daarom zijn zij behoeftig. Wie op wapens steunt, zal door wapens vergaan.
Lie Yokou

Het pad van vrede begint nergens anders dan onder onze voeten. Bij elke stap die gezet wordt kunnen sporen nagelaten worden van haat, jaloezie, macht en trots, of kunnen lotusbloemen van vrede onder de voeten opbloeien.
Marcel Messing

©Marianne van den Dungen, oktober 2023
Deel 2 lezen… 

 

Related Aanbeveling