Marcel Messing

Van biologische naar spirituele evolutie

 

1995 – Een manifest voor de nabije toekomst –

Stichting voor Aktieve Geweldloosheid ( SVAG),    ISBN 90 6346 112 7 NUGI 642

 

Drs. Marcel Messing studeerde culturele antropologie, vergelijkende godsdienstwetenschappen en cultuurfilosofie. Als schrijver-filosoof-dichter verzorgde hij de afgelopen jaren vele cursussen en lezingen met betrekking tot de concrete mogelijkheden van innerlijke vrede en vrijheid. Hij is auteur van vele boeken (waaronder: “Het woud der inwijding”, “Met boeddha onder de vijgeboom”, “Van levensboom tot kruis”, “Buigzaam als riet; beschouwingen over geweldloosheid”), artikelen en dichtbundels en redacteur van het tijdschrift Prana.

 

De Stichting voor Aktieve Geweldloosheid (SAVG), opgericht in 1966, stelt zich ten doel het geweldloos bevorderen van een rechtvaardige samenleving waarin mensen op een geweldloze wijze met elkaar en met het milieu omgaan. Via studie, voorlichting, vorming en training in actieve geweldloosheid, het ondersteunen van geweldloze acties en samenwerking met verwante organisaties wordt getracht hieraan gestalte te geven.