Marcel Messing

Lijst van Aanbeveling

Ufo’s bestaan gewoon

 ONDER UW AANDACHT

In 2013 verscheen van Dr. Ir. Coen Vermeeren het boek UFO’s bestaan gewoon. Coen Vermeeren is gepromoveerd op luchtvaart- en ruimtetechniek en is hoofd van het Studium Generale van de Technische Universiteit Delft. Het wetenschappelijk goed onderbouwde boek werd geprezen door menig wetenschapper en kreeg een enthousiast onthaal bij hen die al vertrouwd waren met dit onderwerp. Sceptici keken met argusogen naar dit voor hen controversieel onderwerp, zonder echter overtuigende informatie te kunnen aanreiken dat het tegendeel waar is. Naar aanleiding van dit op boeiende wijze beschreven onderwerp kreeg Coen Vermeeren al spoedig vele uitnodigingen voor lezingen, volgden er diverse uitzendingen voor radio en televisie en is er intussen op internet heel wat te lezen over dit boek.

Dat Coen Vermeeren een moedig auteur en wetenschapper is, die er niet voor schroomt onderwerpen aan te pakken waar binnen de officiële wetenschap met argwaan of vaak met een vooroordeel naar gekeken wordt, mag wel blijken uit zijn nieuwe boek ‘9/11 is gewoon een complot’, dat op 10 september vorig jaar in de Juliana Congreszaal van de Jaarbeurs te Utrecht werd gepresenteerd. Het zeer gevarieerd dagprogramma dat als titel had ’15 jaar 9/11. Bevrijding van bedrog. Beter begrijpen wat er nu in de wereld gebeurt’, trok een groot publiek.

In zijn voorwoord van ‘9/11 is gewoon een complot’ schrijft Coen Vermeeren: ‘Wat velen niet zien, kunnen of willen zien, is dat 9/11 ook hun wereld heeft veranderd. Compleet! En dat steeds meer blijkt dat wat die dag gebeurde en wat ons daarover is en wordt verteld niet helemaal klopt. Sommigen zeggen zelfs helemaal niet klopt. Als dat zo is, dan hebben we vandaag dus een groot probleem. Als we er in duiken blijkt dat de implicaties van 0/11 niet alleen enorm zijn, maar met alles wat er over geschreven is, voor en tegen, maakt dat het 9/11-dossier te groot is om volledig te begrijpen. De informatie is overweldigend. Samenzweringen en disinformatie plus een gevoel om dit vreselijke hoofdstuk uit de moderne geschiedenis achter ons te laten maken dat we er niet meer naar willen kijken. Het is goed zo. Maar wat als het inderdaad niet echt klopt?’ Coen Vermeeren pretendeert niet de waarheid te kennen, maar laat terecht wel weten dat hij over enige kennis en ervaring beschikt die het onderzoek naar dit onderwerp toegankelijk maakt.

In dit vlot geschreven en opnieuw goed gedocumenteerde boek toont Coen Vermeeren aan dat er veel niet klopt. Gedetailleerd gaat hij in op complotten, complottheorieën (samenzweringstheorieën) en ‘valse vlagoperaties’ en analyseert vervolgens het  9/11 gebeuren en de ‘officiële complottheorie’. Al lange tijd gelooft meer dan de helft van de Amerikanen niet meer in de verklaring van de regering. De auteur toont aan dat er een gebrek was aan militaire interventie en stelt op grond van zijn vakgebied de vraag of de kapers wel in staat waren om vliegtuigen te besturen. Het hele 9/11 gebeuren wordt op kritische wijze geanalyseerd, aangevuld met nieuwe informatie en onderzoek, wetenschappelijke analyses en verklaringen van getuigen. Professionals komen ruimschoots aan het aan het woord, visies van architecten geven veel te denken. Tevens maakt Coen Vermeeren een analyse van alternatieve mogelijkheden en stelt vooral de vraag wie er bij dit afgrijselijke gebeuren baat heeft (gehad) en wat de consequenties ervan zijn tot op onze dag. De kritische vragen die gesteld worden en de toevoeging van de meest recente informatie en conclusies maken dit fraai geïllustreerde boek (foto’s, tekeningen, diagrammen) tot een belangrijk document. Een boek dat internationale verspreiding verdient en vooral ook een aanrader is voor sceptici of hen die zonder vaak enige studie te maken auteurs van dit soort boeken meteen in de hoek plaatsen van ‘complotdenkers’.

Het boek kreeg een aantal sympathieke reacties mee van bekende Nederlanders als Willem Middelkoop (auteur), prof. Mr. Dries van Agt (voormalig minister-president), ir. Wico Valk (architect en voorzitter Architects & amp; Engineers for 9/11 Truth Nederland), ‘Lange’ Frans Frederiks (artiest en zanger), Jan van Aken (MBA, Secretaris Generaal van een grote Europese Beroepsorganisatie), Guido Jonkers (publishing editor WantToKnow.nl/be) en van Andreas von Bülow (voormalig Duits minister van Onderzoek en Techniek, betrokken geweest bij de ontmanteling van de Oost-Duitse Geheime dienst).

 

Theatermaker en auteur George van Houts, die nog onlangs uit handen van econoom en auteur Ad Broere de Frontier-award ontving en in een theaterstuk ‘Door de bank genomen’ met zijn enthousiaste toneelploeg zo’n 120 keer de zogeheten bankencrisis op de planken van  Nederlandse theaters bracht, zal vanaf het voorjaar 2017 in een nieuw toneelstuk ‘Kom Plot’ de samenzweringstheorieën onder de loep nemen.
‘Maar wat als het-tot-samenzweringstheorie-verklaren-van-alles-wat-buiten-de-officiële-lezing-der-dingen- valt nu eens zelf een samenzwering is?’ In dit theaterstuk komt ook 9/11 ter sprake! Voor nadere informatie: http://www.georgevanhouts.nl/
‘9/11 is gewoon een complot’ is te bestellen via www.coenvermeeren.nl.