Marcel Messing

Symboliek, Sleutel tot zelfkennis

 

1977  Van Gorcum, Assen/Amsterdam  ISBN 90 232 1541 9

 

De crisis in het hedendaagse denken leidt in toenemende mate tot breuk en disharmonie in de mens en zijn relatie tot de wereld. Met het denken in symbolen tracht de auteur de uiteengevallen werkelijkheid te herstellen. Vanuit het mythische verleden kan de hedendaagse mens de voorontwerpen ontdekken die verwijzen naar het heden.

Symbolen keren in elk tijdperk terug. Vergelijking tussen verschillende culturen leert dat in het leven een constante geestelijke kern aanwezig is. Door dit te onderkennen, ontstaat een wijze van zien en kennen, waardoor tegenstellingen als geest en materie, hemel en aarde, licht en duisternis en soortgelijke antagonismen vervagen.

Op zoek naar de realisering van zijn bestaan zijn het de symbolen die de mens de sleutel aanreiken tot zelfkennis. Hierdoor leert hij tijdens zijn levensreis het leven zelf beter begrijpen. Met dit boek richt de auteur zich tot allen die belang stellen in de symboliek en zich willen bezinnen op de waarde van de mens en zijn wereld.