Marcel Messing

Span de boog van liefde

Nu bogen van haat overal gespannen zijn en pijlen van gif gedoopt zijn in bekers van wrok

Span de boog van liefde

Lijst van Gedichten

Span de boog van liefde

Nu bogen van haat overal gespannen zijn en pijlen van gif gedoopt zijn in bekers van wrok

Nu bogen van haat
overal gespannen zijn
en pijlen van gif gedoopt zijn
in bekers van wrok

meningen en overtuigingen
zwaarden geworden zijn
die het woord van waarheid
in het gehemelte bedreigen

de heersers van de aarde
de huid van wraak
gespannen hebben op oorlogstrommels
van liefdeloze goden

duistere krachten
mensenhanden van liefde
tot vuisten pogen te maken,
laten we ons verenigen
in vrede en verdraagzaamheid
in licht en liefde.

Laten we met het zwaard van waarheid
alle leugens klieven
en met de pijl van inzicht
onwetendheid treffen in de roos
laten we de snaar van liefde spannen
op het klankbord van het hart.

Span de boog van liefde
tref de duisternis in haar wezen
en laat licht oprijzen
over heel de aarde
en reiken tot de zon der zonnen

Ontwaak, mensenkind,
begin de innerlijke revolutie.
Ze kent geen jaren
is al een eeuwigheid oud.

Vrede, licht en liefde
en voor 2012:

maak
2 tot één
0 tot leegte van het al één
1 tot eenling van voorheen
2 tot tweeling van de Eén!

© Marcel Messing

Related Gedichten