Marcel Messing

Religie als levende ervaring

 

1988  Van Gorcum, Assen, ISBN 90 232 2305 5

 

Religie als levende ervaring is een boek dat tot stand is gekomen door de samenwerking van veertien auteurs die zich binnen de veelvormigheid der godsdiensten en visies op de werkelijkheid verbonden weten met het centrale thema van het boek.
De verschillende bijdragen verschaffen niet alleen een beknopte inleiding in bepaalde godsdiensten, religieuze stelsels of leringen omtrent het wezen van de mens, het goddelijke en het universum, maar stellen vooral de religieuze ervaring centraal. Hierdoor wordt een unieke dimensie aan het historische aspect toegevoegd, overstijgt dit en verwijst de mens naar de zoektocht in zichzelf die samenvalt met ware religie.

 

Duits:
Von Buddha bis C. G. Jung

 

 

– Religion als lebendige Erfahrung – 1990, Vertaling: Eva Thielen

Walter-Verlag, Olten/Freiburg im Breisgau, ISBN 3 530 12002 2