Marcel Messing

Nieuwsbrief november 2023

Nieuwsbrief november 2023

Lijst van Nieuwsbrief

Nieuwsbrief november 2023

Beste mensen,

Lusado Holkenborg interviewde Marcel Messing op 21 september 2023
Deel 1 van dit interview is nu te bekijken op de videopagina  en via Youtube

Inspiratie, een serie mooie teksten en uitspraken kunt u hier bekijken.

In Aanbeveling zijn twee nieuwe artikelen te vinden:

‘Vecht niet voor vrede maar ben vrede’ deel 1.
Door Marianne van den Dungen
Dit artikel hoopt een inspiratie te zijn in deze tijd waarin strijd dagelijks in het nieuws is.
Deel 2 verschijnt volgende maand.

‘Het zelfgenezend vermogen, ziekte en bewustwording’
Door Alberto Paganini.
Alberto vertelt zijn verhaal van na zijn recente confrontatie met diabetes type 1.

Een aantal nieuwe boekbesprekingen
Actuele titels van boeken die voor u de moeite waard kunnen zijn, verzorgd door team Wijwordenwakker.

‘De droom’, de vertaling van nieuwste boek van David Icke

‘De macht van de onmacht’, door Erwin Pasmans

‘Windhandel’, door Bert Weteringe

‘Energie in overvloed’, door Karsten van Asdonk

‘De verloren Prinses’, een waargebeurde droom, door Helena Vansteelant,
die ook de mooie illustraties maakte bij dit sprookje.

BERICHT VOOR MET NAME DE BELGISCHE DONATEURS VAN STICHTING LINDENHOF
Het rekeningnummer van Stichting Lindenhof in België, IBAN BE17 7509 5103 2521 (BIC AXABBE22), wordt vanaf 16 november door de AXA bank eenzijdig opgeheven.
De giften vanuit België kunnen vanaf die datum worden overgemaakt op het Nederlandse Bankrekeningnummer van Stichting Lindenhof: NL02 RABO 0126 6080 08 (BIC RABONL2U)

In een schrijven van 15 september jl. heeft de AXA-Bank ons op de hoogte gesteld van de beslissing om de ‘zakenrelatie met u te beëindigen in overeenstemming met artikel 1.32.1 van het Algemeen Reglement van de Verrichtingen en relevante bepaling(en) uit de bijlage(n) van dit Reglement’. Deze beslissing is ‘definitief en onomkeerbaar. De bank is niet verplicht hierover verdere inlichtingen te verschaffen.’

Uit navraag bij onze bankagent bleek dat dit te maken heeft met het feit dat de hoofdzetel van Stichting Lindenhof zich in het buitenland (i.c. Nederland) bevindt.
We hebben de AXA-Bank laten weten dat we deze eenzijdige beslissing betreuren.
Het rekeningnummer van Stichting Lindenhof in België, IBAN BE17 7509 5103 2521 (BIC AXABBE22), wordt dus vanaf 16 november opgeheven.
De giften vanuit België kunnen vanaf die datum worden overgemaakt op het Nederlandse Bankrekeningnummer van Stichting Lindenhof: NL02 RABO 0126 6080 08 (BIC RABONL2U). Ook mensen met een postrekeningnummer kunnen rechtstreeks op dit nummer storten.
Voor de Nederlanders verandert er dus niets.

***

Juist in deze turbulente tijden blijven giften van harte welkom! Helaas is het ons niet altijd mogelijk iedereen persoonlijk te bedanken. Vermeldde de AXA-Bank steeds het adres van de donateur, Rabo-Bank Nederland doet dit al jaren niet meer, zodat we helaas niet alle donateurs persoonlijk kunnen bedanken. Dit doet uiteraard niets af aan onze grote dankbaarheid jegens al diegenen die een gift overmaakten/overmaken. Uw bijdrage wordt altijd zeer gewaardeerd en maakt velen gelukkig.
We vermelden het nog maar eens een keer: uw gift komt voor 100% ten goede aan de projecten. Bijkomende kosten komen op rekening van de bestuursleden van Stichting Lindenhof.
Meer informatie over de projecten van de Stichting 

Uw giften maken ware broeder- en zusterschap concreet, wat zo hard nodig is in een wereld vol oorlogen, conflicten, strijd en polarisatie. Alles wat we zaaien vanuit ons hart zal eens een oogst voortbrengen ter vermindering van verdriet en lijden van andere levende wezens.

Met een groet uit het hart.
Marcel en Marijke Messing

 

 

 

Related Nieuwsbrief