Marcel Messing

 

2013  – of hoe je verlichting vermijdt –

Te bestellen via Boekenstand.nl ISBN: 978 94 6229 006 8

 

 

Zij die een gesigneerd exemplaar met opdracht van de speciale uitgave van het boekje KLEIN TESTAMENT of hoe je verlichting vermijdt willen bestellen, kunnen dit doen door € 12,50 te storten op rekeningnummer IBAN BE40 7506 0326 2663 met vermelding van BIC AXABBE22 (AXA-bank, Wapenplein 8, 8400 Oostende, België).

Klein testament
of hoe je verlichting vermijdt

De woorden van dit testament
ontspringen aan de leegte
van woorden en begrippen.

Een testament is een uiterste wilsbeschikking. In Klein testament wordt niets gewild. Bij de totstandkoming ervan was slechts één getuige: Bewustzijn.

De pelgrim is de wereld doorgetrokken
nu trekt de wereld door hem heen.

De drijvende stroom van het ik
is tot rust gekomen.
De ventilator van het lichaam
draait nog even door.

Marcel Messing, antropoloog-filosoof en vergelijkende godsdienstwetenschapper, zwemt al van jongs af aan tegen de stroom in van ‘wat hoort’. Hij laat zich mee stromen met de golven van de oceaan.
Balancerend op het koord van de tijd, doet hij wat hij voelt dat hij moet doen. In velerlei toonaarden wijst hij op het onveranderlijke, het oorsprongloze, de ongrond aller dingen.
Zelfs als donkere wolken zich aan de hemel samentrekken, trekt hij als een pelgrim door de wereld en laat de wereld door hem heen trekken, in het besef voorbijganger te zijn en dat alles wat naam en vorm heeft voorbijgaat.