Marcel Messing

Kerstmis, het goddelijke kind in ons

Kerstmis, het goddelijke kind in ons

Lijst van Artikelen

Kerstmis, het goddelijke kind in ons

Covid-19 pandemie
December 2020. De Covid-19 pandemie heerst over heel de wereld. Strenge maatregelen worden gedicteerd. Voor onze ‘veiligheid’? Lockdowns, zoveel mogelijk thuiswerken achter de computer, maskers verplicht, afstand houden, niet omhelzen, knuffelen of een kusje geven. Een achter-de-elleboog-knuffel, vuistcontact of een schouder-aan schouder-hug zijn wel toegestaan. Alsof het virus weet dat het in dat geval niet mag overspringen. Openbare bijeenkomsten moeten vermeden worden, het aantal mensen bij een begrafenis wordt ingeperkt en ligt een geliefde in het ziekenhuis op de reanimatieafdeling, dan is slechts bij hoge uitzondering bezoek toegestaan. Sancties liggen overal op de loer. Het adagium dat ons dagelijks herhaaldelijk werd ingepompt is ‘vaccineren, vaccineren, vaccineren’.

De farmaceutische bedrijven, die zo’n 1000 dollar per seconde verdienen, blijken onze redders in de nood te zijn. Ze vonden in ijltempo een nieuw ‘vaccin’ uit, gebaseerd op gentechnologie. Dit mRNA-vaccin werd op de mensheid losgelaten. Over eventuele bijwerkingen, sterfgevallen en psychische beschadigingen wordt nog steeds niet gesproken, hoewel deze inmiddels steeds duidelijker worden.
De overheid weet immers toch wat ze doet? De meeste media steunen haar kritiekloos.
Dat Big Pharma bij talloze schandalen betrokken is en al miljarden heeft moeten vergoeden wegens lichamelijke schade, sterfgevallen en giftige ‘geneesmiddelen’, heeft de Deense hoogleraar Peter Gøtzsche (arts en onderzoeker) al in 2014 naar voren gebracht in zijn boek Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad. Achter de schermen van de farmaceutische industrie. De grote farmaceuten verdoezelen onderzoeksresultaten, verzwijgen bijwerkingen, kopen artsen om, infiltreren nascholingen, corrumperen patiëntenorganisaties, plaatsen leugenachtige advertenties en bedriegen tijdschriftredacties via ghostwriters. Ze verdienen miljarden met hun dubieuze pillen door te liegen over de kosten van ontwikkeling en productie’, schrijft Bert Keizer in het voorwoord van dit onthullende en onthutsende boek.

Leugenpers
De Duitse journalist Udo Ulfkotte was een van de eersten die de ‘leugenpers’ op alle fronten ontmaskerde. Journalist Leon de Winter, die na zijn twee vaccinaties behoorlijk wakker is geworden, schreef in de Telegraaf van 8 december 2021 in zijn column ‘Scheiding opinie en feiten uit zicht’: ‘Er zijn serieuze wetenschappers aan de beste universiteiten met afwijkende opvattingen over de bestrijding van de pandemie; die wetenschappers blijven veelal onbekend. Ze worden, als ze zich uiten, soms door de eigen organisaties bestraft, veroordeeld of zelfs ontslagen. Ze bekritiseren het narratief dat alleen vaccinaties de mensheid van de vloek van de pandemie kunnen
verlossen.’ Met weinig moeite kan men tientallen topwetenschappers, deskundigen met een gedegen kennis op het gebied van infectieziekten, epidemieën en pandemieën ontdekken. Het aantal boeken op dit gebied loopt in de honderden. Waarom de meeste journalisten zich daar niet mee bezighouden? Omdat men dan eerst een onderzoek dient te doen naar de eigenaars van de media. De conclusies zijn onthutsend. Meer informatie hierover is onder andere te vinden in de boeken van David Icke, die intussen een miljoenenpubliek heeft en van wie onlangs bij uitgeverij Obelisk het boeiende boek Percepties van een vrijdenker verscheen; de podcasts van de veel bekeken Truemanshow van Jorn Lukaszcyk; van ondergetekende het manifest Code rood. Alarm! Mensheid en planeet Aarde in gevaar. (Niet primair vanwege de coronapandemie, maar om wat er onder deze dekmantel schuilgaat.) en het boekje Vaccineren of niet?

Christus vervangen door de kerstman
Kerstmis 2020 viel door de pandemie in duigen, al deed de kerstman, gekleed in rode mantel en zijn gezicht verscholen achter een grote, valse witte baard, zijn uiterste best om overal cadeautjes aan te prijzen, waarbij her en der een schelle ‘jingel-bell’ weerklonk. Even loskomen van het virus van de angst. Van het paasfeest 2021 bleef ook niet veel over. Twee cruciale feesten in de christelijke cultuur, verbonden met het Christusmysterie, waarvan het geïnstitutionaliseerde christendom steeds meer de betekenis is kwijtgeraakt. Velen zijn allang niet meer met hun gedachten bij de betekenis van de kerststal. Vaak tuigen ze wel een kerstboom op met veel flikkerende lampjes, zilveren linten en kerstballen, maar geven
hun aandacht primair aan kerstcadeaus en andere kerstinkopen. Bijna onopgemerkt verdwenen wenskaarten met afbeeldingen van kerststalletjes uit de schappen van de winkels en breidden kitschcadeautjes zich duizendvoudig uit. ‘Vrolijk kerstfeest!’ ‘Zalig kerstfeest’ behoort allang  tot de verleden tijd. Christus vervangen door de kerstman. ‘Stille nacht, heilige nacht’ vervangen door jingle-bells en elektronische muziek.

WHO en de omicron-variant
Voor 2022 ziet het er niet veel beter uit. Het is nu vooral de omicron-variant die zich volgens de WHO razendsnel verspreidt. Besmettelijker, maar minder dodelijk dan de andere varianten. Talloze virologen en epidemiologen bevestigen dit. Dat nogal wat virologen van huis uit dierenarts zijn, wordt niet vermeld. Zelfs Louis Pasteur was dierenarts.

De WHO is overigens in de greep van tientallen octopusachtige vangarmen van bedrijven die dagelijks hun lobbywerkzaamheden uitoefenen. Daarbij spannen de farmaceutische bedrijven de kroon. Multimiljardair en ‘filantroop’ Bill Gates ontbreekt als topfinancier van de WHO natuurlijk niet. Ook multimiljardair George Soros met zijn Open Society, een eufemisme voor de nieuwe wereldorde, en het bedrijf Monsanto hebben zich diep in de WHO ingegraven.
Toen de WHO in 1948 werd opgericht was met name de Rockefeller Foundation hier nauw bij betrokken. Was het enkele jaren geleden de uit China afkomstige Margaret Chan, die vanuit New York als directeur van deze dubieuze wereldorganisatie de scepter zwaaide, en Silberschmidt dit op hetzelfde moment in Genève deed, haar opvolger is de veel bekritiseerde Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ghebreyesus, overtuigd communist, is afkomstig uit Ethiopië. Tijdens zijn ministerschap in Ethiopië werd hij van nogal wat wandaden beschuldigd. Sinds president Donald Trump op 7 april 2020 via Twitter bekendmaakte dat hij de subsidie van Amerika introk bij de WHO vanwege de volgens hem onjuist verschafte informatie betreffende de pandemie in Amerika, schoof Bill Gates van subsidiegever 2 op naar nummer 1.

Bill Gates en Gebreyesus

Dat Ghebreyesus, een andere Yesus dan Jezus van Nazareth, ook niet in staat was Kerstmis 2020 te redden, ligt voor de hand. Hij wist van tevoren dat er juist met Kerstmis veel angst zou heersen en dat er dan veel zou mislopen. Kerstmis 2021 verloopt ook al weer helemaal anders dan men hoopte. Bill Gates, bevriend met Ghebreyesus, had altijd al een ‘vooruitziende blik’ in verband met naderende epidemieën. Hij heeft ook al nieuwe epidemieën voorspeld. Tevens is hij een patenthandelaar van vaccins. De omicron-variant zou wel eens van grote invloed kunnen zijn op de micro- en de macro-economie. Wall Street is hier ongetwijfeld van op de hoogte.

Een lugubere kerststal
11 december 2020 werd op het Sint-Pietersplein van het Vaticaan, centrum van de rooms-katholieke kerk en macht, een lugubere en nogal occulte kerststal onthuld, die voor veel beroering zorgde.
‘Monumentale geboorte’ heet dit kunstwerk, in de jaren1965-1975 vervaardigd door studenten van de kunstopleiding in Castelli, gelegen in de Abruzzen, een Italiaans berggebied. Uit de meer dan 50 kunstwerken koos het Vaticaan heel bewust voor de ‘Monumentale geboorte’. Kunsthistoricus Andrea Cionci werd door enkele Italiaanse kranten gevraagd of het hier om een kunstwerk of een nachtmerrie ging. Zijn commentaar luidde dat gelovigen nu maar eens eindelijk het zoetelijke gezicht van de Madonna, de lichtende geboorte van het kindeke Jezus, de heilige Jozef en de schaapjes moesten vergeten. Het Vaticaan had immers niet voor niets ‘een brutaal postmodern werk’ uit de jaren zestig opgesteld. Paus Franciscus stond erachter en hoopte met de keuze van deze ‘moderne’ kribbe ‘een drastische breuk met de christelijke traditie’ te realiseren. De stal werd gezien ‘als een vertroosting’.

Vreemde figuren in de kerststal

‘Monumentale geboorte’-kerststal  en djedzuil
Centraal in deze kerststal stond de aartsengel Gabriël, die de maagd Maria de geboorte van Jezus aankondigde. (De eigenlijke, Hebreeuwse naam van Jezus was overigens Jeshua.)

Hoewel Gabriël er een beetje uitzag als een totempaal, moest hij verwijzen naar een Egyptische djedzuil, een obelisk. Dat Gabriël, net als het Jezuskind, uitgebeeld werd met blond haar en blauwe ogen zal menig liefhebber van het Arische ras wellicht bekoren, maar verwijst in de literatuur over buitenaards naar een buitenaards ras dat ‘de grote Witten’ heet. Dat er achter het hoofd van Gabriël een zonneschijf is te zien en een kleine rode cirkel op zijn hoofd, benadrukt het buitenaards karakter van deze aartsengel.


De djedzuil symboliseert onder meer de opstanding van Egyptische goden, zoals Osiris en Ptah. Hun bloedlijnen gaan veelal terug tot ‘de gevallen wachters’ of ‘gevallen engelen’, de nefilim genoemd, ‘zij die van boven naar beneden afdaalden’. De djedzuil symboliseert ook de fallus van Osiris en de verbinding tussen hemel en aarde. In de grote piramide van Gizeh werden (en worden nog) vele geheimen bewaard in relatie tot Egyptische goden, farao’s en het heelal.
In de hermetische kennis van Egypte spelen vooral Hermes Trismegistos en Thoth (Tehuti) een centrale rol. Zij worden in verband gebracht met de bouw van de grote piramide, die in wezen een in steen gebeitelde chronometer is die niet alleen het transcendente getal pi weergeeft, maar ook geheime codes en getallen die corresponderen met mysteriën die eveneens vermeld zijn in Boek Openbaring. De vermaarde wis- en natuurkundige Sir Isaac Newton (1642-1727), ingewijd in de spirituele alchemie, ontdekte een aantal van deze codes, onder andere die verwijzen naar het einde van een grote tijdcyclus, ook wel ‘het einde der tijden’ genoemd, de periode waarin we nu leven en die volgens de piramidegeheimen begon in 2012.

St. Pieterplein met kerststal en djedzuil

De djedzuilen uit het oude Egypte bevatten nog onopgeloste codes en hiërogliefen.
Het lijkt geen toeval dat Gabriël in de ‘Monumentale geboorte’-kerststal in relatie wordt gebracht met de djedzuil die al eeuwen midden op het Pietersplein staat, zo’n 326 ton weegt, minstens 4000 jaar oud is en in 37 na Christus in opdracht van de Romeinse tiran Caligula naar Rome werd gebracht. In Parijs treffen we trouwens ook djedzuilen aan. Niet ver van het Louvre staat er een naast de ’glazen piramide’ die gebouwd werd in opdracht van de controversiële president François Mitterand, grootmeester van de vrijmetselaarsloge ‘Le Grand Oriënt de France’. Hij wenste 666 vlakken in deze piramide, maar om bepaalde redenen werden er 7 aan toegevoegd. Mitterand was vertrouwd met antieke inwijdingsgeheimen en bezocht een enkele keer Rennes-le-Chateau.
Een andere djedzuil uit Egypte staat op la Place de la Concorde en werd in opdracht van de zichzelf gekroonde keizer Napoleon Bonaparte naar Parijs overgebracht. Napoleon was een tijdje grootmeester van ‘Le Grand Oriënt de France’ en zag zichzelf als een soort messias. Reden waarom hij zich graag in pracht en praal liet afbeelden op een wit paard. Hij had een grote hekel aan de rooms-katholieke macht en wilde heimelijk het christendom vernietigen. Met Kerstmis en de innerlijke betekenis daarvan had hij niets.
De glazen piramide en de djedzuil bij het Louvre zijn een belangrijke inspiratiebron geweest voor de bestsellerauteur Dan Brown, die goed op de hoogte is van de Egyptische mysteriën en vertrouwd is met ‘geheime’ bibliotheken, esoterie en occultisme. Brown weet heel goed hoe de ‘angels and demons’ vliegen.
Als voormalig Rothschildbankier Emmanuel Macron op 8 mei 2017 zijn presidentiële overwinning viert, gaat dit gepaard met een ceremoniële mars. Bij zijn opkomst zien we duidelijk de ‘glazen piramide’, terwijl door de geluidsboxen Beethovens ‘Ode aan de vreugde’, tevens het volkslied van de EU, klinkt. Als hij daarna achter zijn lezenaar zijn toespraak houdt, is op de achtergrond de glazen piramide weer te zien, in rechte lijn met zijn hoofd.

Macron voor de glazen piramide

Macron is een groot voorvechter van de EU, mede opgericht door de hooggegradeerde vrijmetselaar van Joodse oorsprong, graaf Richard Nikolaus Coudenhoven-Kalergi, getrouwd met de Joodse toneelspeelster Ida Roland Klausner (1881-1951). Met een ploeg insiders wist Coudenhoven-Kalergi gestalte te geven aan de pan-Europese gedachte. Hij was ook zeer geïnteresseerd in alles wat met ‘buitenaards’ te maken heeft. Hij beriep zich regelmatig op ‘grote Europeanen’, zoals Napoleon (vrijmetselaar), Victor Hugo (vrijmetselaar) en Friedrich Nietzsche, maar ook op Giuseppo Mazzini (hooggegradeerde vrijmetselaar). Is het toeval dat vanuit de lucht gezien het dak van het EU-gebouw sterk op een omgekeerd kruis lijkt?

Pike, Mazzini en Weishaupt
Generaal Albert Pike, Souvereign Grand Commander van de Schotse Rite der Vrijmetselarij in Amerika, schreef in een brief aan Mazzini dat er ‘drie wereldoorlogen’ nodig zouden zijn om de wereld te onderwerpen en dat de eerste twee geheel volgens plan verlopen waren. Een derde wereldoorlog is volgens Pike nodig om o.a. godsdiensten en ideologieën tegen elkaar op te zetten, nihilisme en atheïsme te bevorderen en het christelijk gedachtegoed volledig te vernietigen, waardoor de mensheid rijp zou zijn voor de leer van Lucifer. Het was Jezus die al op velerlei wijze nadrukkelijk gewaarschuwd heeft dat een dergelijke turbulente tijd eens zal aanbreken (o.a. in het evangelie van Mattheüs).

Pike en Mazzini

Pike en Mazzini waren sterk verbonden met de revolutionaire ideeën van Adam Weishaupt (1748-1830). Van huis uit Jood, bekeerde Weishaupt zich tot het rooms-katholicisme, trad bij de orde der jezuïeten in, werd er tot priester gewijd en was een tijdje hoogleraar canoniek recht aan de universiteit van Ingolstadt (Beieren). Na zijn breuk met de rooms-katholieke kerk en een toenemende haat tegen de Christus, richtte hij op 1 mei 1776 de geheime ‘Orde der Illuminaten’ op, waar hij als een alleenheerser onder de naam ‘Spartacus’ de scepter zwaaide en zijn revolutionaire en oorlogszuchtige ideeën over heel de wereld verspreidde. Absoluut geen humanist of verlicht denker, zoals sommigen menen.

Wereldwijde samenzwering tegen God
Carlo Maria Vigano, aartsbisschop van Ulpiana, een waarachtig christen, publiceerde onlangs een open brief waarin hij schrijft dat er sprake is van ‘een wereldwijde samenzwering tegen God en de mensheid’ en een ‘naderende werelddictatuur’ en dat ‘een mondiale elite de hele mensheid wil onderwerpen en haar dwingende maatregelen wil opleggen’.

Vigano waarschuwt ook uitdrukkelijk voor de Great Reset van Klaus Schwab van het World Economic Forum in Davos, de nieuwe wereldorde, de antichrist en het ‘merkteken van het Beest’ (666), waar ik in 2006 in mijn boek Worden Wij Wakker? al over schreef.

Ter overweging: in de beruchte Protocollen van de machtselite wordt in Protocol 4 met nadruk gesproken over een onzichtbare macht achter de schermen van het wereldtoneel en dat niemand ter wereld deze macht kan breken, juist omdat ze onzichtbaar is. In protocol 5 is te lezen dat er op het juiste moment een ‘monsterregering’ gecreëerd zal worden, die ‘alle regeringen van de wereld opslokt.’
Nog even aansluitend op het ‘merkteken van het Beest’(666): de huidige supertechnologie is al zover dat ze een siliconenchip heeft ontwikkeld die in staat is om onze menselijke huidcellen in bloedvaten en zenuwcellen te veranderen. Deze technologie wordt ‘weefselnanotransfectie’ genoemd en kan in zeer korte tijd het menselijk weefsel en menselijke cellen genetisch veranderen. Een dergelijke chip kan gemakkelijk in het lichaam worden ingespoten, bijvoorbeeld via een vaccin. Complottheorie? Ideeën van ‘wappies’, fragiele geesten? Als dit binnenkort mogelijk is, is het niet moeilijk te veronderstellen dat dit uitstekend past in de ideologie van Klaus Schwab en de zijnen om de mensheid te ‘transhumaniseren’. De nog resterende mensheid wel te verstaan, die na decimering, zoals onder andere geschreven staat op de lugubere Georgia Guidestones, ‘rijp’ is voor transhumanisering en dan slaaf zal zijn van de duivelse machtselite. (In maart 2015 gaf ik in Brugge een drietal lezingen onder de titel van: ‘De transhumane mens. Einde van de menselijke soort?’ en in mei 2016 aan de TU Delft de lezing ‘Op weg naar de cyborg?’, waarin ook over het transhumanisme werd gesproken.

Ideologie van het transhumanisme
Het transhumanisme gaat ervan uit dat de biologische evolutie van de mens versneld en getranscendeerd kan worden door moderne technologie. Bewustzijn en geheugen als producten van het brein kunnen getransporteerd worden door de menselijke ‘geest’ te
downloaden in een ‘solide voertuiglijkheid’ of te verbinden met een machine (cyborg). Hierdoor ontstaat een ‘spirituele machine’ en wordt ‘onsterfelijkheid’ gerealiseerd. De nieuwe, ‘transhumane’ mens kan zo als een god over zijn eigen lot heersen. Het moment waarop mens en machine samensmelten noemt Ray Kurzweil ‘singulariteit’. Transhumanisten gaan ervan uit dat uiteindelijk de menselijke geest vervangen kan worden door artificiële intelligentie. De bekende Israëlische auteur Yuval Noah Harari zegt openlijk dat we in de nabije toekomst goden zullen zijn. Hieronder dient men echter ‘machinegoden’ te verstaan. De Nederlandse minister-president Mark Rutte ging nog niet zo lang geleden in Davos in dialoog met Harari over o.a. het transhumanisme. Na afloop kreeg hij van Schwab een prijs en een knuffel. Harari liet onlangs weten dat binnenkort het menselijk brein gehackt kan worden en dat ‘men’ (de machtselite) dan meer van een individu weet dan het individu zelf.

Yuval Noah Harari en Mark Rutte

Van hersenwetenschapper en transhumanist George Church, die betrokken is bij het transplanteren van apenhoofden, is de beruchte uitspraak: ‘Niemand zal mij beletten God te worden. Wie dit toch zal proberen, ‘I’ll kill him!’ Transhumanist dr. Robert J. White is van mening dat binnenkort zowel het hoofd van een mens als de ziel van de mens getransplanteerd kan worden. Bekende transhumanisten, zoals psycholoog en neurowetenschapper Steven Pinker (Harvard University), futuroloog Ken Hayword en biotechnoloog Craig Venter (miljardair), en vele andere wetenschappers, voeren onder de noemer van transhumanisme snel hun frankensteinprogramma uit om ‘het menselijk ras te verbeteren’.
Ze willen zélf leven scheppen en een onsterfelijke mens creëren. Het grote publiek is hier totaal niet van op de hoogte en de meeste media zwijgen over dit onderwerp.

Ook al beschrijft Robert Kennedy jr. in zijn recente boek ‘The Real Anthony Fauci’ de nazipraktijken van dr. Anthony Fauci en toont daarmee het ‘ware gezicht’ van deze ‘hooggeplaatste gezondheidsadviseur’ van het National Institute of Allergic and Infectious Diseases (NIAID), verbonden aan de WHO, gaat deze gewoon door met het investeren van miljarden en het geven van wereldwijde adviezen, onder andere met betrekking tot de huidige vaccinaties. Het NIAID ontvangt flinke subsidies van Bill Gates en is tevens gelieerd aan Bill Gates’ GAVI (Global Alliance for Vaccine Immunization), Big Pharma, universiteiten, ziekenhuizen, media, regeringen, en het World Economic Forum. Fauci, eveneens geïnspireerd door de ideologie van het transhumanisme, experimenteerde onder meer met schedels van embryo’s, ratten en honden. Een morele schande.

Deze honden werden gevoerd aan besmette insecten door Fauci

Het transhumanisme wordt intensief gesteund door o.a. banken, bekende wetenschappers en filosofen, regeringsleiders en EU-leiders, gezondheidsinstanties en laboratoria op het gebied van genetica en eugenetica, dubieuze stichtingen als die van Bill Gates, Rockefeller en Soros, maar ook door de CIA, NSA, Google, Facebook, internet, farmaceutische bedrijven (o.a. IG Farben), Monsanto, robotica- en technologiebedrijven, universiteiten, denktanks, ngo’s en vooral het militair-industriële complex. Er zijn miljarden mee gemoeid. Zo financiert bijvoorbeeld de Bill Gates Foundation samen met de Wereldbank, Unicef en de WHO de GAVI, die haar zetel in Genève heeft. Premier Rutte steunt de GAVI met miljoenen euro’s en noemde zichzelf eens ‘een trotse geldschieter’. Minister Kaag onderhoudt goede relaties met Bill Gates en met Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dat dit allemaal niets te maken heeft met een innerlijke, goddelijke geboorte in het hart van de mens, in de mysterietaal de ‘ware kerststal’ of ‘innerlijke grot’ genoemd, moge duidelijk zijn. Het transhumanisme is de grootste aanslag op de spirituele evolutie van de mens, want deze hypermoderne technologie blokkeert fundamenteel het pad van transfiguratie: een innerlijk proces in de tempel van het lichaam, waarbij het hart een centrale rol speelt. ‘Het koninkrijk Gods is ín u,’ zei de Christus. In de top van de rechterhartkamer van het etherisch hart, dat het stoffelijk hart doorstraalt, bevindt zich namelijk de innerlijke godsvonk, door de gnostici de christos genoemd. In de upanishads wordt gesproken van ‘brahman in de holte van het hart’ (bv. in de Kathaupanishad). Het hart heeft een intense uitstraling, duizenden keren krachtiger dan die van het hoofd, concludeerde cardioloog Pim van Lommel na grondig onderzoek. De vroegere heilig-hartbeelden verwijzen hiernaar. De essenen en de katharen kenden de geheimen van het hart en wisten hoe vanuit de godsvonk het lichtlichaam ‘geweven’ wordt, zodat de nieuwe mens, de lichtmens, kan opstaan en definitief kan terugkeren naar ‘het huis van de Vader, door hen ‘de schatkamer van het onbegrensde Licht en van de onbegrensde Liefde’ genoemd. Ware gnosis kent, wat de Christus noemde, ‘de besnijdenis van het hart’.
Ware gnosis is nimmer toe te eigenen door instituten of organisaties, maar wordt, zoals de katharen zeiden, ‘de bouche à oreille’ (mondeling) doorgegeven.

Oorlog die uitbrak in de hemelen
Over de chaotische tijd waarin we nu leven en waarin het lijden wereldwijd diepe sporen trekt, zei de Christus ooit: ‘Als ik die tijd niet zou verkorten, zou niemand het van u volhouden.’ Daarom is het van groot belang zeer snel wakker te worden, én te blijven! Pas als we begrijpen dat de huidige oorlog tegen de mensheid en alle andere levende wezens eens in ‘de (sterren)hemelen uitbrak’ – waar Boek Genesis, Boek Enoch, Boek Jubileeën en de Nag-Hammadi geschriften over spreken en de Mahabharata (‘Het grote heldendicht’) en de Bhagavad Gita (‘Het lied van de Heer’) over verhalen – kunnen we de diverse aspecten van deze oorlog beter plaatsen. Het is primair een spirituele oorlog, die op planeet Aarde wordt uitgevochten. Onze planeet is stap voor stap in handen gekomen van de arrogante ‘prins der duisternis’, satan (‘de
tegenstander’) en zijn trawanten. Het zijn duistere archontische machten, die vanuit grenzeloze jaloezie en vanuit diepe haat tegen de Christusliefde heel de schepping willen desacraliseren, ja, vernietigen en een eigen, kunstmatige schepping willen voortbrengen. Jaloezie, onderrichtte de Boeddha, begint vaak als een vonkje, maar kan uiteindelijk een heel woud in vuur en vlam zetten.

De eerste grote aanslag op de mensheid, met name op het DNA van de mens, vond plaats door de ‘gevallen wachters’ of ‘gevallen engelen’, de nefilim. Met gebruikmaking van list en magie wisten zij geslachtsgemeenschap te forceren met ‘de vrouwen der mensen’. Hieruit kwam het ras der ‘reuzen’, ‘giganten’ of ‘gibborim’ voort, die voor veel ellende op Aarde zorgden en dit na hun stoffelijke dood als ‘demonische geesten’ blijven doen tot het ‘einde der tijden’. Aan de paradijselijke toestand van de mens kwam een einde. De ‘val’, die een grote schending is van de dharma, de kosmische wet, gesymboliseerd in de levensboom, leidde tot tweedracht en uiteindelijk tot een wereldwijde catastrofe, bekend als de ‘grote vloed’, de ‘zondvloed’ of de ‘ondergang van Atlantis’. Tijdens mijn studie antropologie aan de universiteit hoorde ik bij de bespreking van de evolutieleer nimmer iets over het ras der reuzen, terwijl nogal wat archeologen al veel skeletten, soms zelfs ter grootte van 3,5 tot 5 meter, hadden opgegraven. Verboden archeologie? Dit feit alleen al is de nekslag voor de materialistische evolutietheorie van Charles Darwin. In het Smithsonian Institute te Washington D.C. zijn heel wat reuzenskeletten opgeslagen. Koningin Elisabeth was een van de bezoekers van dit instituut.

Dat ook nog eens talloze bekende geschiedschrijvers, mythen en sprookjes verhalen over nefilim, titanen of reuzen, wordt meestal spottend afgedaan als ‘volksfantasie’. Hollywood, bepaald geen ‘holy wood’, is hiervan goed op de hoogte en besteedt via de Star-Warfilms veel aandacht aan dit onderwerp. Idem in films met een reusachtige spiderman, ironman, met supermen of  X-men.

De vele leugens van het Vaticaan
Dat het Vaticaan in 2020 buitenaardse beelden in de ‘Monumentale geboorte’-kerststal plaatste, is niet zo vreemd. Het Vaticaan is namelijk zeer goed op de hoogte van buitenaards leven.

Op de top van Mount Graham in Arizona (nabij Tuscon) bevindt zich een telescoop van het Vaticaan, de VATT: Vatican Advanced Technology Telescope. In de wandelgangen wordt gesproken over project LUCIFER. De jezuïet Guy Consolmagno, bekend astronoom van het Vaticaan, publiceerde enkele jaren geleden over buitenaards leven. Hij is ervan overtuigd dat het heelal vol intelligent leven is en meent dat er een relatie bestaat tussen de vele ruimtebroeders die ‘de zondeval’ niet hebben meegemaakt en de zending van de Christus naar de Aarde. Enkele jaren geleden bezocht hij het British Science Festival in Birmingham, waar ook het thema ‘buitenaards’ ter sprake kwam. Zijn werk is bekroond met de prestigieuze ‘Carl Sagan wetenschapsmedaille’ van de American Astronomic Society.

Het Vaticaan heeft kennelijk veel bijgeleerd sinds de wrede moord op de dominicaanse monnik Giordano Bruno in 1600. Bruno was van mening was dat het heelal vol leven is.

Een Vaticaanse collega van Consolmagno, de astronoom Gabriël Funes (jezuïet), directeur van het observatorium van het Vaticaan, heeft evenals bisschop Balducci verklaard , dat er vele buitenaardse levensvormen bestaan en dat er ‘geen grens is aan Gods creativiteit’.
Het Vaticaan heeft volgens insiders al enkele decennia contact met buitenaardsen, waarbij niet naar buiten komt met welke soort. De katholieke theoloog Malachi Martin (jezuïet) was van mening dat het Vaticaan al langere tijd contacten onderhoudt met buitenaardsen, maar van een slecht allooi (demonisch). Dit werd onder het Vaticaanse kazuifel verborgen gehouden als het Omega-geheim. Malachi Martin was een vertrouweling in het Vaticaan van paus Johannes XXIII (1958-1963). Van deze paus is bekend dat hij relaties had met vrijmetselaars en ervan op de hoogte was dat de jaren 2020-2025 de meest beslissende jaren zouden worden voor de mensheid, een periode die samenloopt met de agenda’s van de machtselite. Malachi Martin ontdekte al spoedig de vele leugens van het Vaticaan. Geplaagd door gewetensnood onthulde hij dat er sprake is van een wereldwijde samenzwering van een duistere machtselite, die verbintenissen heeft met geheime genootschappen, regeringen, wereldorganisaties en het Vaticaan en die alles op alles zet om een (diabolische) nieuwe wereldorde op te richten. In 1964 verliet pater Martin de jezuïetenorde en publiceerde het geruchtmakende boek De laatste paus, waarin hij bekendmaakte dat Lucifer het Vaticaan was binnengedrongen en resideerde in een ondergrondse afdeling. Niet veel later werd Martin vermoord.
Ook de voorlaatste paus, Benedictus XVI (voorheen bekend als kardinaal Ratzinger), was volledig op de hoogte van deze samenzwering. Bovendien heeft hij als kardinaal jarenlang zijn uiterste best gedaan om de pedofielnetwerken binnen de kerk in de doofpot te stoppen toen hij hoofd was van het Heilig Officie, de Congregatie voor de geloofsleer, de voormalige inquisitie (rechtbank van de rk kerk). Roma amor inversus est (‘Rome is de omkering van de liefde’), zeiden de katharen al. Ook de hervormer Maarten Luther (16de eeuw) beweerde dat Lucifer, de duivel, in Rome zetelde.

De oude Rozenkruisers stelden in de Fama Fraternitatis (1614) hetzelfde, maar ze hadden een onjuiste visie over ‘de grote rol van Europa’ in de toekomst.
De huidige paus Franciscus (jezuïet ) vertoefde 15 en 16 januari 2015 in de Filippijnen en ontmoette daar de aartsbisschop van Manila, Luis Tagle. Dat beiden lachend voor de camera het satansteken maakten, is niet algemeen bekend. Franciscus is goed op de hoogte van buitenaardsen en weet dat we leven in het einde van een grote tijdcyclus. Ook weet hij dat het einde nadert van ‘de stad op zeven heuvelen gebouwd’, de mysterienaam voor Rome waarover Boek Openbaring spreekt. Hierbij wordt vooral het Vaticaan bedoeld. Het bolwerk van de rooms-katholieke macht wankelt na zijn verleden van kruistochten, inquisitie, grote onverdraagzaamheid jegens andersdenkenden, talloze zedenschandalen en de onderdrukking van de vrouw. In Het huis op de rots gebouwd. Over de parabels van Jezus, deel III ben ik uitgebreid ingegaan op het demasqué van het Vaticaan en de onderdrukking van de vrouw in de rooms-katholieke kerk met Maria van Magdala (Maria Magdalena) als prototype en de zeer belangrijke rol die ze had. De katharen noemden haar de apostola apostolorum (de ‘eerste onder de apostelen’). Zij was voor hen de ‘Petra’, de rots van inzicht, waarover vele gnostische geschriften spreken. Meer over Maria Magdalena in de documentaire ‘The Wisdom Keerpers’. In de middeleeuwse troubadoursliederen werd ze bezongen als de domna.

Verborgen opzet van de ‘Monumentale geboorte’- kerststal’
De verborgen opzet van de ‘Monumentale geboorte’-kerststal met de bizarre buitenaardse beelden is mijns inziens een poging van de machtselite, waarbij het Vaticaan een centrale rol speelt, om het innerlijk pad dat de Christus onderrichtte, het pad van transfiguratie, te ondermijnen. De leuze van de machtselite is: ab chaos ordo, (‘via de chaos orde’), d.w.z. de ‘nieuwe wereldorde’ (o.l.v. van satan).

Die chaos zien we nu duidelijk overal ter wereld. Vele (burger)oorlogen, aardbevingen, tsunami’s, vulkaanuitbarstingen, hongersnoden, miljoenen vluchtelingen, droogtes en overstromingen (vaak veroorzaakt door verzwegen klimaatwapens), talloze uitbarstingen van geweld, grote onverdraagzaamheid, epidemieën, vele twisten en vooral de uitholling van spirituele waarden. ‘Broeder zal opstaan tegenover broeder,’ zei de Christus. Niet voor niets wordt dit tijdperk ook wel Kaliyuga genoemd, naar de godin Kali in het hindoeïsme. Het is het tijdperk van twist, ruzie, onenigheid, ellende. (Lees ook: https://marcelmessing.com/2017-maart-kaliyuga-het-ijzeren-tijdperk/)

En zoals de eerste aanslag op het DNA van de mens plaatsvond via de nefilim, zo kunnen we nu de vraag stellen of het toeval is dat er wereldwijd sprake is van epidemieën. De Christus sprak van ‘pestilenties’ die zichtbaar zouden worden in de eindtijd. De eindeloze tegenstrijdige berichten en vooral de vele leugens over de pandemie zijn niet meer bij te houden. Dé oplossing die gepropageerd wordt is het mRNA-‘vaccin’, een uiterst riskant genetisch experiment waarop nogal wat virologen en epidemiologen van naam, die in de mainstream media nimmer aan bod (mogen) komen, zware kritiek hebben. En dat de snel opeenvolgende Covid-19 injecties (en over een paar maanden wellicht weer een nieuwe ‘boost’, enz.) grote schade kunnen veroorzaken aan het DNA en het natuurlijke immuunsysteem van de mens, waar tal van wetenschappers al een jaar lang voor waarschuwen, komt evenmin ter sprake.

Het is nu Kerstmis 2021. Overal weer dezelfde beperkingen of nog strengere maatregelen: Nederland een lockdown tot en met minstens 14 januari 2022 en in Frankrijk binnenkort mogelijk een verplicht vaccinatiepaspoort voor alle werknemers. Met het huidige gezondheidspaspoort (een bewijs van vaccinatie of een 24-uur geldige PCR-test) hebben niet-gevaccineerden (nog)  toegang tot openbaar vervoer, restaurants, bioscoop, theater, etc. Maar hoelang nog? Met de omicron-variant en de repressie van de regeringen in vele landen neemt het virus van de angst steeds grotere proporties aan. De niet-gevaccineerden zijn de boosdoeners geworden.
Ook al ben ik geen arts, ik heb wel een beetje leren nadenken en zie en voel dat de boosaardige geest van een nieuwe koning Herodes door de wereld waart. Kinderen vanaf 5 jaar worden al op grote schaal gevaccineerd. Wat betekent dit voor het ultieme doel van de menselijke evolutie, het pad van transfiguratie? Nogal wat zichzelf spiritueel noemende mensen, organisaties, kerkgenootschappen en tijdschriften zwijgen, in de overtuiging dat overgave, loslaten of ‘neutraal’ blijven het beste is. Maar ook zwijgen is een vorm van spreken. Ook niet-handelen is een vorm van handelen. ‘Je moet handelen Arjuna,’ zegt Krishna in de Bhagavad Gita naar aanleiding van de toenmalige grote oorlog tegen de mensheid.

Krishna en Arjuna temidden van de legers die opgesteld staan voor de strijd

Buitenaardse verlosser?
Moeten we ons heil zoeken in een buitenaardse verlosser, wat de ‘Monumentale geboorte’ suggereert? Dit idee vat steeds meer post bij hen die naar verlossing verlangen maar waarschijnlijk niet op de hoogte zijn van het Christusmysterie, én bij degenen die hier opzettelijk de aandacht van willen afleiden. De laatstgenoemden spreken liever over Jezus en vermijden het woord ‘Christus’. Jezus wordt door hen gezien als een hoogontwikkelde buitenaardse, die met behulp van andere hoogontwikkelde buitenaardsen met een ufo naar de Aarde zou zijn gebracht om zijn taak te vervullen. Na zijn verblijf op Aarde, zou hij door een ufo ‘ten hemel opgenomen’ zijn (een pseudo-hemelvaart dus) en daar een hogere positie hebben verkregen binnen de groep van de ‘opgevaren meesters’. Hierover circuleren zoveel kleurrijke verhalen, dat het kleurenpalet van een
schilder erbij verbleekt. Deze verhalen worden gevoed door archontische krachten, die het Christusmysterie willen vernietigen. De Christus is namelijk de manifestatie van de grondeloze Vader, Bewustzijn in Licht en Liefde, puur Geest, die via zijn ‘Zoon’, de Logos, het Woord dat ‘vlees’ geworden is, een menselijke gestalte heeft aangenomen.

Dankzij de Christuskracht kon Jezus het evangelie (Grieks eu aggélion = ‘goed bericht’) op Aarde verspreiden, waarvan de essentie de innerlijke weg tot bevrijding is.
Het was trouwens de raketspecialist Wernher von Braun – die als oud-nazi met een paar honderd andere oud-nazi’s (allen ruimtevaartdeskundigen) via project ‘Paperclip’ naar Amerika werd overgebracht om in dienst te treden bij de NASA – die er vlak voor zijn dood voor waarschuwde ‘dat op het einde de truc van buitenaards’ zou worden gebruikt. Een opmerking, die nu wellicht beter begrepen kan worden.

Bevrijding komt nooit uit de hemel vallen. Hiermee wil ik overigens op geen enkele wijze het bestaan van hoogontwikkelde wezens in ons heelal ontkennen. Bevrijding heeft ook niets te maken met een dimensiewisseling van 3D naar 5D, omdat men hoe dan ook in de grote mallemolen gevangen blijft zitten. Het reuzenrad van het leven binnen tijd en ruimte blijft maar ronddraaien, of je nu in een stoeltje zit van ijzer, koper, zilver of goud. Je stapt er steeds weer in, wordt er op den duur misselijk van en moet er nog voor betalen ook. Totdat je de ‘naaf’ van dit rad ontdekt, de toegang tot de leegte, die correspondeert met de toegang tot de ‘holte van het hart’. Is het hart eenmaal ontdaan van alle hartstochten, dan kan het innerlijk pad van bevrijding zich volledig voltrekken. Bevrijding wordt ook niet bereikt door een keuze te maken tussen een rode of een blauwe pil, zoals in de film De Matrix.

Juist door ‘keuzeloos gewaarzijn’, de opperste vorm van bewuste waarneming, kan bevrijding een aanvang nemen.

De ware kerststal
Door een kerststal te vullen met lugubere buitenaardse figuren, ‘de ster van Bethlehem’ tot een soort lichtende ufo te herleiden, waardoor de ‘Drie Koningen’ (drie Maga’s uit Perzië) de geboorteplaats van Jezus konden vinden, wordt de zoekende mens zwaar misleid. De drie Maga’s of magiërs waren ingewijd in de mysteriën van Zarathoestra, in de Griekse mysteriën Zoroaster geheten, ‘de schitterende ster’. In de oudheid verkreeg iemand pas de titel ‘magus’ als hij als tempelpriester de hoogste inwijding had verkregen. Zarathoestra (ca. 600 v. Chr.) legde de grondslag voor de Perzische mysteriereligie, het mazdeïsme. Hij was volledig op de hoogte van de komst van de Christus, de ééngeboren Zoon van de Vader, vanuit de Griekse grondtekst foutief vertaald als ‘eniggeboren Zoon’ (monogenèse = ééngeboren).  Zarathoestra wist van het bestaan van engelen en kende ook het drama van ‘de gevallen engelen’. Ook wist hij dat het de aartsengel Gabrīl (Gabriël) zou zijn, die als een lichtende ‘grote ster’ de geboorte van Jezus, de Christus zou aankondigen. Engelen werden in de mysterietempels van oudsher ook ‘sterren’ of ‘grote sterren’ genoemd. Laten we niet vergeten dat de val van Lucifer in de Bijbel vergeleken wordt met de val van een ‘grote ster’. Engelen kunnen zich waar dan ook in het universum onmiddellijk en zonder middel manifesteren. Dit spirituele vermogen wordt in India een siddhi genoemd. Einsteins wet van ‘de snelheid van het licht’ wordt door deze wezens volledig getranscendeerd. Zij hebben geen buitenaards voertuig nodig en kunnen hun licht overal doen schijnen. Evenals Zarathoestra, waren de ‘Drie Koningen’ (Maga’s) op de hoogte van Gabrīl (Gabriël) als een lichtende ‘grote ster’ en konden daardoor moeiteloos de esseense geboortegrot vinden. Dit speciaal ingerichte vertrek, enigszins onder de aarde gelegen, werd Bethlehem genoemd, in het Hebreeuws Bethel Lehem, dat ‘huis van (spiritueel) voedsel’ betekent.

De drie Maga’s en de herders
De drie Maga’s wisten dat het kind dat daar geboren was de Christus was, de langverwachte en door de grote profeten voorzegde ‘avatar der avatars’. Om deze reden boden ze het kind drie vorstelijke geschenken aan: goud, wierook en mirre. Want hij immers was het die later zal zeggen dat zijn ‘koninkrijk niet van deze aarde is’ en dat het ‘koninkrijk Gods’ rust in de holte van ons hart, in de taal der mysteriën ‘Bethlehem’ genoemd.

Goud is hier het symbool van het absolute, altijddurende universele koningschap van de Christus, een koningschap uit puur Licht en Liefde. Wierook verzinnebeeldt de geur van heiligheid (heelheid) en de volkomen onschuld van het Christuskind (‘het Lam Gods’), wat tot uitdrukking komt in de hemelse geur van de speciale wierooksoort die de Maga’s schonken.

Het lam Gods door Jan van Eijck

Mirre (balsem) symboliseert de Christus als dé meester over leven en dood, ‘de alfa en de omega’ binnen tijd en ruimte.
Al voor de historische komst van de Christus op Aarde, waren er vele ‘goede herders’ op Aarde werkzaam om de mens te onderrichten in ware spiritualiteit: de gnosis (verborgen kennis van een hogere werkelijkheid). Deze leraren en leraressen waren soms verbonden met mysteriescholen. Vanuit de dharma namen ze de taak op zich om ‘de schaapjes’, mysteriesymbool voor de mens die onwetend in een kuddegeest leeft, inzicht te geven hoe ze zich van onwetendheid los kunnen maken en het innerlijk pad kunnen realiseren. ‘In de wereld, maar niet van de wereld,’ zoals de Christus voorhield. Met de geboorte, het leven, het werk, het lijden en het sterven van Jezus zijn grote geheimenissen verbonden, die de machtselite het liefst volledig zou willen vernietigen.

De maagd Maria
Evenals Maria van Magdala was Maria, de ‘moeder’ van Jezus, een hoogingewijde vrouw. Al op jonge leeftijd werd ze opgenomen in een esseense tempel, waar ze als tempelmaagd werd ingewijd in het grote geheim van de maagdelijke geboorte, teweeggebracht door de Heilige Geest van de grondeloze Vader. Het was een zware opleiding waarin het celibaat centraal stond. Het woord ‘celibaat’ komt van Latijnse woord caelus, dat ‘hemel’ betekent en van het Griekse woord batos, dat ‘toegankelijk’ of ‘begaanbaar’ aanduidt. Het celibaat verschaft ‘toegang’ tot de ‘hemel’ en leidt uiteindelijk tot een onverbrekelijk ‘huwelijk met de hemel’. Het bevat diepe geheimen, waar veel kerkdienaren niets meer van weten. Speciale plantaardige voeding, geselecteerde fruitsappen en bepaalde vastenperiodes dienden ter ondersteuning van het celibaat.

Jose Louis Castrillo

Een van de namen voor de maagd Maria is stella maris (Lt. voor ‘sterre der zee’), wat duidt op haar verbondenheid met het licht, de ‘grote ster’ en de zeeën. (Maria is namelijk het Latijnse meervoud voor ‘zeeën’.) De wateren symboliseren de grondeloze scheppingsgeheimen. Boek Genesis spreekt over ‘de Geest die boven de wateren zweefde’.

Als tempelmaagd werd Maria al jong geleerd dat het bloeden tijdens het menstruatieproces spoedig zou ophouden door het naleven van strikte regels, waardoor zich een grote hormonale verandering kon voltrekken. Daarna kon stap voor stap de voorbereiding plaatsvinden om volledig te huwen met de hemel, ‘het pure, hemelse, goddelijke Licht’, dat in staat is om een eicel in de geboorteschoot van een tempelmaagd op niet-seksuele wijze te bevruchten. Een dergelijke tempelmaagd kreeg altijd een spirituele begeleider toegewezen, een spirituele compagnon, in dit geval Jozef, die gehuwd was en kinderen had. Hij wordt in de evangelieteksten beschreven als een ‘timmerman’, maar hij had de inwijdingsgraad van ‘architect’, iemand die kennis heeft van de menselijke lichaamstempel. Dat in onze tijd soms gruwelijke experimenten buiten de baarmoeder plaatsvinden, het klonen van mensen al gebeurt, orgaantransplantatie een normale zaak is geworden en alle mogelijke vormen van seks in talloze relaties centraal staan, zegt niet alleen iets over het verlies van fundamentele kennis, maar ook over het verval van ethische waarden.

Het mysteriepad van Bethlehem naar Golgotha
Zoals we eerder zagen wordt in de taal der mysteriën het hart ook aangeduid als Bethlehem, de geboorteplaats van de innerlijke christos.

‘Christos ín ons hart’ is ‘het grootste mysterie aller tijden’, zeggen gnostische teksten. De geboorte van het innerlijk Christuskind (de Christos) vindt plaats door een radicaal andere levensstijl: het reinigen van het hart van allerlei hartstochten en het tot zich nemen van gezond voedsel (vleesloos) en vooral spiritueel voedsel, waardoor het transfiguratieproces kan worden ingezet waardoor bijzondere hormonale en endocriene processen op gang komen. Dit wonderbaarlijke proces eindigt in het hoofd, in de taal der mysteriën ‘Golgotha’ genoemd, Hebreeuws voor ‘schedelplaats’.
Het pad van bevrijding verloopt dus van Bethlehem naar Golgotha. In de schedelplaats komen onder andere de rechter- en de linkerhersenhelft, in de mysterietaal de ‘goede en de kwade moordenaar’ genoemd, tot eenheid, waardoor een ‘paradijselijk bewustzijn’ ontstaat. Het is nu niet het moment om dit verder uit te werken.
Het transhumanisme van de satanische nieuwe wereldorde wil via supertechnologie dit goddelijk proces niet alleen blokkeren, maar uiteindelijk vernietigen, zodat de mens een slaaf wordt in een totaal ontzield systeem en overal en altijd gecontroleerd kan worden. Immers, het innerlijke bevrijdingspad leidt tot absolute bevrijding uit de matrix en brengt absolute, tijdloze (eeuwige) gelukzaligheid en vrede in ons bewustzijn. Daar heeft de machtselite niets mee. Zelfs de hoogste goden, onderrichte de Boeddha, zullen eens het pad van bevrijding dienen te gaan om Boeddhaschap te realiseren.

En Jahwe zei als voorzitter van ‘de raad der goden’ tegen de goden, dat ook zij sterfelijk zijn. Als tijdens het innerlijk geboorteproces de ziel van de mens gereinigd is, ‘maagd’ is geworden, kan de godsvonk in de top van de rechter hartkamer, net als bij de ‘bevruchting’ van de maagd Maria, bevrucht worden door het goddelijk licht. Hierdoor kan het intieme geboorteproces van het goddelijke in de mens gaan plaatsvinden. Een groots mysterie. Een mysterie van het Licht, waar onder andere het gnostische boek Pistis Sophia versluierd over spreekt. Het is een proces dat tot de manifestatie van het lichtlichaam leidt, dat volledig één kan worden met het eeuwige Licht en de eeuwige Liefde. Bij een bijzondere gelegenheid droegen de katharen uit de innerlijke cirkel een wit gewaad, uitdrukking van hun intense liefde voor de Christus, uitdrukking ook van het ‘weven van het lichtkleed’ als hoogste doel van de menselijke evolutie.

‘Vreest niet!’
Juist voor deze donkere tijden geldt de uitspraak van de Christus: ‘Vreest niet. Ik ben alle dagen (perioden) met u. Ik ben de alfa en de omega.’ Dit ‘ik’ heeft betrekking op de manifestatie van het absolute Licht, het Christuslicht. Niet voor niets wordt op velerlei wijze de Christus in relatie gebracht met het Licht, met ‘de Zon der zonnen’.

‘De Vader en Ik zijn één,’ zegt de Christus. En ook: ‘Wie Mij ziet, ziet de Vader.’
Op innerlijk niveau betekent dit dat de ‘Vader’ op de deur van ons hart klopt en ernaar uitziet om zich volledig te verenigen met de christos in ons.
‘Vreest niet!’ De machtselite heeft maar één belang: via vooral het virus van de angst en haar perverse agenda’s een satanische wereldorde vestigen. Maar deze duivelse elite is zich er volkomen niet van bewust dat God, de Ene, een eigen ‘agenda’ heeft en dat er een grote kosmische reactie onderweg is naar de Aarde, waarvan niemand ‘dag of uur kent’, alleen ‘de Vader’. Aan het kwaad is een grens gesteld.

Oude tekst van de strijd tussen de zonen van het licht en de zonen der duisternis

‘De oorlog is reeds gestreden,’ zei Heer Krishna tegen Arjuna, die zich uiteindelijk volledig overgeeft aan Krishna. Arjuna was de leider van de Pandava’s, de ‘zonen van het Licht’. En het Licht ‘wint’ altijd, hoe lijdensvol een wereldperiode ook kan zijn. Pas als we ons van deze wereldperiode in tijd en ruimte kunnen losmaken door het innerlijk pad te gaan, wordt bevrijding gerealiseerd. ‘Vreest niet!’ Vertrouw op het Licht, juist nu in deze donkere tijd. Heb vertrouwen in het Licht. Voor 100%, geen 99%. 100%! Welk vertrouwen kun je hebben in een vaccin dat je voor 40%, 60% of 80% beschermt? ‘Vreest niet!’ Ook niet als spijtoptant die tot het inzicht is gekomen dat je misschien beter een andere keuze had kunnen maken. Indien het verlangen naar een geestelijk doel intens is, is er de Liefde die handen reikt, helpt en ondersteunt. Maar laat vanaf dat moment je vertrouwen wel 100% zijn. Laat het zaad van de twijfel niet toe in je hart.

Vertrouw ten volle op het Licht, op de Liefde, op de Ene en laat de hellewerelden over aan hen die ze creëren. ‘Vreest niet!’ Het virus dat zich met zijn varianten over heel de wereld verspreidt is een splijtzwam geworden in allerlei relaties. Laat het geen splijtzwam worden in je eigen leven, in je vertrouwen. Als nooit tevoren komt het er op aan je te declareren waar je voor staat. Vóór of tegen de Christus, zowel uiterlijk als innerlijk. Het gaat hier niet om een valse keuze tussen een blauwe of een rode pil, maar om onze persoonlijke keuze vóór of tegen het Licht en de Liefde. Deze keuze maakt tevens een einde aan alle dualiteit. En dit aan het einde van een lange levenscyclus, waarin de stroom van het leven ons bracht tot de plek waar we nu zijn. Vergeten we daarbij niet de woorden van Jezus uit Het evangelie van Thomas, dat het niet mogelijk is dat iemand twee paarden tegelijk berijdt, twee bogen tegelijk spant, twee heren tegelijk dient.

Wat heb je te vrezen als je kiest voor het Licht en de Liefde? In mijn hart voel ik een grenzeloze liefde voor het Licht, dat ons draagt en schraagt, dat ons beschermt zolang het nodig is, dat ons tot diepe ontroering kan brengen en ons leidt in deze donkere tijden. 

‘Als u zonder met uw ogen te knipperen in de volle zon kunt kijken,
dan kunt u het verblindende licht van uw Hemelse Vader aanschouwen,
dat duizendmaal feller is dan het licht van duizend zonnen.
Maar hoe zou u het verblindende licht van uw Hemelse Vader kunnen aanschouwen
als u niet eens het volle zonlicht kunt verdragen?’
Esseense evangelie van de vrede

© Marcel Messing

Marijke en ik wensen u vanuit ons hart een ‘zalig kerstfeest’ toe, veel kracht en moed voor de komende tijd en vooral een diep vertrouwen. 100%!

 

 

Related artikelen