Marcel Messing

Keer je in tot het licht

Keer je in tot het licht

Lijst van Gedichten

Keer je in tot het licht

Dit gedicht werd door Marcel voorgelezen als openingsgedicht
tijdens zijn laatste lezingen in Nederland en België
 in september 2022

Keer je in tot het licht

Nu duisternis zich over heel de wereld spreidt,
wanklanken de harmonie der sferen verstoren,
de elementen vergiftigd zijn,
het klimaat op hol geslagen is,
droogte Moeder Aarde dagelijks dorsten doet,
branden heel de wereld teisteren,
overstromingen dorpen en steden wegspoelen,
oogsten mislukken en hongersnood zich aankondigt,
corruptie en geweld door de straten trekken,
oorlogen bloed offeren voor demonen,
leugens als gifzwammen overal groeien –
word eindelijk wakker, mensenkind,
keer je in tot jezelf en schouw het Licht in je hart!

Het ‘hora est’ klinkt nu overal,
toch blijven tallozen doof voor de roep van de Ene
en willen niet zien wat er gaande is.
Mateloosheid en arrogantie
zijn bloedbroeders van het kwaad geworden.
Maar zie, vleugels van hoogmoed zijn al aan het breken,
de troon van goddeloosheid staat al op instorten.
Tijd snelt op voeten van ruimteloosheid over alle grenzen heen.
Sta eindelijk op, mensenkind,
sta op en keer je tot het Licht!

Bevrijd je van alle angst en leugens van deze duistere wereld,
van de onzichtbare machten achter het wereldtoneel.
Laat al je maskers vallen,
laat je niet besmetten door de uitgezette pandemie van de angst.
Laat wijsheid in je hart geboren worden
nu dwaasheid het hoogste woord heeft,
schreeuwers de heilige stilte verbreken.

Sta op, mensenkind, en ken je innerlijke kracht.
Nimmer heeft de dharma ons verlaten,
nimmer zal het Licht zijn glans verliezen.
Alle leugens zullen ontmaskerd worden.
Heel de Aarde verkeert in geboorteweeën,
laat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde
juist nu geboren worden in je geest.

Word stil, mensenkind, keer je in tot het Licht,
weet vanuit je hart dat Liefde het allerhoogste is,
dat het eerste en het laatste woord aan de Liefde is,
nu en altijd, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen-Aum.

©Marcel Messing

Related Gedichten