Marcel Messing

Inspiratie september 2021

Inspiratie september 2021

Lijst van Inspiratie

Inspiratie september 2021


*
Nog maar even en het lawaai van de wereld zal uiteenspatten

en een overweldigende stilte zal haar sluier van genezing over de aarde spreiden.
Nog maar even en de grote stilte neemt alles terug in haar onmetelijke schoot.
De gouden dageraad van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
zal zichtbaar worden voor hen die het kunnen zien.
Marcel Messing
Uit: De Meester van de eindtijd.

*

Het enige effectieve antwoord op duisternis is licht.
Blijf wakker en helder in je denken.
Ben zuinig op je lichaam, zorg er goed voor.
Handel niet vanuit angst.
Laat zien wie en wat je bent.
Stap niet in het gevecht van overtuigen, heb respect voor andersdenkenden.
Verbind je met goede mensen en bouw aan een liefdevolle wereld.
Blijf werken aan je eigen lichtkracht door te luisteren naar je hart.
Dan zal de deur van het hart zich openen om het licht
binnen te laten en uit te stralen als Een geheel.
Anoniem

*


*
Wat is het toppunt van zoeken?

De Ene vinden die gezocht wordt.
Wat is het ultieme doel van de Ene die gezocht wordt?
Dat Hij de zoeker vindt.
Sjams

*

Ben als smeltende sneeuw
en was jezelf van jezelf.

Rumi

*

In God is geen verandering,
de verandering is in jou.

Sjams

*

*
Vraag het goddelijke niet om beschutting tegen de wind, maar vraag:

‘Leer mij draden spannen op het weefraam van mijn leven
zodat ik een mantel van licht kan weven
waarin ik de barre storm kan trotseren’.
Anoniem

*

Als je sterft voor het sterven kom je boven geboorte en dood.
Je leeft niet meer. Je bent niet dood.
Voorstellen kun je je het onmogelijk.
Het is onvoorstelbaar.
Je vergaat in wijsheid die alles schraagt.
Wijsheid die sterrenstelsel wentelen doet.
Wijsheid die zonnen lichten doet.
Wijsheid die de maatstok legt bij alle verschijnen en verdwijnen…
Marcel Messing
Uit: Het woud der inwijding

*

*
Er zijn drie dingen waardoor God werkt:

Ervaring
Wijsheid
Mededogen
Keltische spreuk

*

De chaos om je heen
bestaat uit een ongelooflijk diep
en weloverwogen patroon!
Anoniem

*

Hoeveel iemand zich ook bezighoudt met activiteiten ten bate van anderen,
hij mag niet zijn eigen spirituele doel verwaarlozen.
Laat hij zich met ijver toeleggen op zijn eigen hoogste doel,
nadat hij zich daar bewust van geworden is.
BoeddhaDhammapada 165

*

*
Fijne gewaden kun je weven om lang na de dood te kunnen voortbestaan.

In allerlei gebieden en sferen kun je vertoeven.
Maar het is allemaal de vrucht van het ik.
Hoe fijnstoffelijk ze ook zijn, het ik wil gewaden.
Maar jij bent onsterfelijk! Het ik wil ontwikkeling.
Ontwikkeling in een verre toekomst.
Maar je bent reeds alles buiten tijd en ruimte.
Marcel Messing 
Uit: Het woud der inwijding

*

Nu de grootste omwenteling aller tijden begonnen is,
krijg je de kans om met één zwaardslag van inzicht de slang van de tijd te doden.
Ontsteek de lamp van rust nu de grote storm opsteekt.
Ontwar de knopen van illusie door de knoop van onwetendheid te ontwarren.
Sterf aan de tijd door te sterven vóór de dood.
Verdrijf de fata morgana van je schijnleven,
ontstaan door de dorst naat deze wereld.
Je bent de ongeborene, de tijdloze,
vrijheid die liefde is en licht,
de grote zanger die het lied van leven zingt.
Laat de leugenbladeren der geschiedenis
maar over aan de tand des tijds,
die wat mensen waarheid noemen vermaalt als een leugen.
Marcel Messing
Uit: De Meester van de eindtijd.

*

*
De New Age beweging is vaak een dwaalspoor.

Enerzijds door al haar dubieuze randverschijnselen en
omdat in deze stroming de fantasie in al haar oncontroleerbaarheid
alle ruimte krijgt en zich een waarheidsgehalte toe-eigent.
Anderzijds omdat zij grond biedt aan allerlei ‘self -proclaimed guru’s,
meesters, healers en ander ti-ta tovernaarsvolk,
dat aan de oprechte zoekers kraaltjes en spiegeltjes voorhoudt
waardoor de aandacht verkeerd wordt gericht
en de bevrijdende eenvoud en oorzaak van het bestaan
in al haar grandeur niet wordt opgemerkt.

C.B. Zuiderhout
Uit: Meester Eckhart versus advaita

*

Jezus van Nazareth als verlosser?
Jazeker.
Maar wat mij betreft is die verlossing nu gelegen in de boodschap die hij bracht en waarvoor hij kwam.
De weg tot het Koninkrijk die hij ons wees blijkt hier, gewoon in dit leven, haalbaar.
Daarin ligt zijn verdienste en dat is zijn boodschap.
Hij liet ons zien hoe het besef van God in de ziel geboren kan worden
en hij leerde ons het Zoonschap zien en worden. Gewoon aan den lijve!
Hij leefde dat vóór, zodat we hem onmiddellijk kunnen volgen,
zodat bevrijding, verlossing, plaats kan vinden, hier en nu,
niet straks in een vermeend hiernamaals, nee, NU!
C.B. Zuiderhout
Uit: Meester Eckhart versus advaita

*

*
Bewustzijn is grenzeloos. En daar waar geen grenzen zijn, heeft men geen buren.

Dus is bewustzijn niet bepaald door ruimte en ook niet door tijd.
En als tijd en ruimte niet meedoen, dan bevindt men zich in de eeuwigheid
en daar wordt nooit iets geboren en sterft ook niets.
Bewustzijn werd niet gelijk met het lichaam geschapen
en het sterft ook niet met het lichaam omdat het ongeschapen is
en nooit deel uitmaakte van de tijdstroom.
C.B. Zuiderhout
Uit: Meester Eckhart versus advaita

*

*
Over bevrijding uit het rad van reïncarnatie:

Jezus zei:
‘Ik zal dit bouwwerk afbreken en niemand zal het weer kunnen opbouwen.
Evangelie van Thomas, logion 71

*

Gezien zijt ge huizenbouwer.
De balken zijn gebroken en de nokbalk is omlaag gestort.
Ge zult mij geen huis (lichaam) meer bouwen.
Dhammapada, wijsheid van Boeddha

*

*
Een kleine selectie aan tekstfragmenten uit het ‘Evangelie der Waarheid’

Nag Hammadi geschriften
NHC1.3 en XII.2

… Zo ligt het Al verborgen zolang de Vader van het Al onzichtbaar is,
Hij die zijn eigen oergrond is en uit wie alle ruimten voortkomen.
Om dit testament te openen is Jezus gekomen…

… Het was verbijsterend dat zij (de mensen) in de Vader waren zonder Hem te kennen,
en dat ze in staat schenen eigenmachtig naar buiten te treden,
terwijl ze niet in staat bleken de Ene in wie ze zich bevonden te begrijpen of te kennen…

… Want schijn is deze wereld en dat is de vorm waaraan ook Jezus onderhevig was.
Want waar nijd heerst en onenigheid, daar is het tekort, maar waar eenheid is, daar is volkomenheid.
Aangezien het tekort ontstond omdat de Vader niet gekend werd,
wordt het tekort terstond opgeheven, zodra de vader wordt gekend…

… Zoals iemand die onwetend is wiens onwetendheid vanzelf verdwijnt wanneer hij eenmaal tot kennis komt,
zoals het duister verdreven wordt wanneer het licht verschijnt, zo lost het tekort op in de volkomenheid…
… Totdat deze dingen aan ons allen voltrokken zijn past het ons bovenal erop toe te zien
dat deze woning (het lichaam) gezuiverd en gestild wordt voor de eenheid…

… Want wie bestaat er anders dan alleen de Vader?
Alle ruimten zijn uitvloeisels van Hem…

… Zo waren zij (de mensen) onwetend omtrent de vader, want zij zagen hem niet
en dit werd tot angst, verwarring en onzekerheid en twijfel en onenigheid.
Hierdoor kregen vele illusies en ijle waanvoorstellingen vat op hen
alsof ze in een diep slaap verzonken waren…

… Zo heeft ieder toen hij onwetend was, gehandeld alsof hij sliep,
en zo is hij tot kennis gekomen, alsof hij ontwaakte.
Gelukkig de mens die zal terugkeren en tot zichzelf ontwaken….

… En de geest snelde hem te hulp nadat hij hem wakker had geschud,
stak hem een hand toe en heeft hem die op de grond lag,
op de been geholpen, want hij was zelf niet opgestaan.
En hij gaf hem de mogelijkheid om de kennis omtrent de Vader
in en door de openbaring van de zoon (Jezus) te bevatten…

… Dit is de reden waarom de onvergankelijkheid zich uitgeademd heeft
en hem die een misstap heeft begaan is gevolgd, zodat hij weer heel zou worden.
Want wat achterblijft van het licht binnen de wereld der onvolkomenheid,
is de vergeving, het woord der volheid…

… Het einde dan is het ontvangen van de kennis over de Verborgene.
En dat is de Vader uit wie het begin voortgekomen is
en naar wie allen zullen weerkeren die uit hem voortgekomen zijn…

… Hij wees hen hun bestemming aan.
En eenieder is daardoor manifest, opdat ze door hun eigen gedachte kunnen opstijgen.
Want de plaats waarheen zij hun gedachte verheffen,
die plaats is hun wortel die hen opheft door alle hoogten heen helemaal tot aan de Vader…
… Dit is de plaats van de gezegenden, dit is hun plaats…

… En zijn kinderen zijn volmaakt en zijn Naam waardig.
Want zij zijn kinderen gelijk Hij, de Vader, liefheeft.

Evangelie der Waarheid,
Nag Hammadi-geschriften I

*

Wie zijn bestemming kent, vindt de weg!
Lao Tsu

*

Related Inspiratie