Marcel Messing

Inspiratie oktober 2022

Inspiratie oktober 2022

Lijst van Inspiratie

Inspiratie oktober 2022

Het geheel is niets anders dan een bloem in een bloeiend universum.
Soen Nakagawa.

*

Gun jezelf een ogenblik van rust en stilte en je zult begrijpen hoe dwaas je gehaaste rondgang is.
Leer zwijgen om te ontdekken dat je te veel gesproken hebt.
Wees welwillend en je ziet in dat je oordeel over anderen al te hard was.
Tsjen Tsjin

Bloemen vallen af, vindt dat niet spijtig.
Onkruid groeit, haat het daarom niet.
Laat de wetten van aantrekken en afstoten niet postvatten in je bestaan.
Als we dit begrijpen, vallen bloemen en groeit onkruid als realiteit zonder oordeel.
Anoniem

*

Ademhaling na ademhaling,
laat los je angsten, boosheid, verlangens, frustraties en vermoeidheid.
Laat vooral je behoefte aan erkenning los.
Dat alles kan in jou sterven om vrij te vliegen.
Stijg op in de vrijheid van wensenloosheid
Lama Surya Das

De wijze verzamelt niets voor zichzelf.
Hoe meer hij aanwendt voor anderen, hoe meer er naar hem toe komt.
Hoe meer hij geeft aan anderen, hoe meer hem gegeven wordt.
De hemelse weg gaat over het goede voor anderen doen en geen pijn veroorzaken.
De weg van de wijze is handelen maar niet strijden.
Lao Tsu

*

Wie de wereld wil bewegen moet zelf in beweging komen.
Socrates.

Je laat je groei zien in dat waarnaar zoekt.
Rumi

*

Waar liefde en humor hand in hand gaan, tintelt het leven.
Ruth Zwijgers

Je verzetten tegen lastige situaties die zich in je leven voordoen
is de wortel van alle lijden.
Ram Das

*

Geboren worden als een mens is een zeldzaam iets, iets om dankbaar voor te zijn.
Maar geboren zijn als mens is compleet zinloos wanneer je je leven doorbrengt
in het krankzinnigengesticht van willen hebben en carrière.
Zinloos als je je zorgen maakt over geld of tekorten.
Zinloos wanneer je huilt om een verloren geliefde.
Kodo Sawaki

Wie voedsel overvloedig aan anderen geeft,
zal overvloedig gegeven worden.
Taittirïya Upanishad III, 10: 1

*

Het Zelf wordt niet geboren en sterft niet.
Het is door niets voortgebracht en brengt zelf niets voort.
Het is ongeboren, eeuwig, onveranderlijk en gaat aan alles vooraf.
Het sterft niet als het lichaam sterft.
Katha Upanishad I, 2:18

Hoor deze waarheid!
Zoals uit een laaiend vuur duizenden vonken opspatten
die niets anders zijn dan dat vuur,
zo komen uit het Onvergankelijke de ontelbare schepsels voort.
En in Dat gaan ze weer terug.
Mundaka Upanishad II, 1: 1

*

Wie zich aan zelfzuchtige verlangens overgeeft
wordt geboren in werelden die in alles aan deze hunkering beantwoorden.
De mens die vervulling vindt in de volledigheid van het Zelf,
ziet al zijn verlangens vervliegen, zelfs hier in deze wereld.
Mundaka Upanishad III, 2: 2

De objecten van geluid, aanraking en al dat
zijn een mens van generlei waarde,
maar verslingerd daaraan vergeet het elementaire zelf zijn hoogste staat.
Maitrī Upanishad IV: 2

*

Blijf kloppen…
de vreugde die binnen in je woont zal eens
een raam openen om te zien wie er voor de deur staat.
Rumi

Meester is hij, die meester is over zichzelf.
Leraar is hij, die zelf blijft leren.
Heerser is hij, die zichzelf beheerst.
Leider is hij, die zichzelf leidt naar het licht.
Anoniem

*

Na een lange reis zal je de stilte binnentreden.

Het hart is de zetel van alle schepsels, het fundament.
In het hart zijn alle schepsels gegrondvest.
Brihad-Āranyaka Upanishad 1:7

*

Zo Immens als de ruimte om je heen is,
is de ruimte binnen in het hart.
Waarlijk daarbinnen zijn hemel en aarde, vuur en wind,
zon en maan, weerlicht en sterren,
al wat de mens bezit in deze wereld en al wat hij ontbeert.
Al dit wordt omvat door de ruimte binnen in het hart.
Chāndogya Upanishad VIII, 1: 3

Men kan op een natuurlijke wijze fijnbesnaard en intelligent zijn,
maar het is een levenskunst om eenvoudig en wijs te zijn.
Anoniem

*

Niets meer te verlangen schept ruimte,
zodat waar het werkelijk om gaat kan binnenstromen.

Maar weet mijn jongen, het levende zelf sterft niet.
Dát, die subtiele essentie, is het Zelf van deze wereld.
Dát is het werkelijke.
Dát ben jij (Tat svam asi).
Chāndogya Upanishad VI, 11: 3

*

Zoals een spin zich beweegt
over zijn zelfgesponnen draad
of zoals uit een vuur vonken alle kanten uit spatten,
zo ontspringen uit het Zelf alle levensstromen,
alle werelden, alle goden en alle schepsels…
Brihad-Āranyaka Upanishad II, 2: 20

De waarheid heeft talloze facetten maar blijft toch één,
zoals de stralen van de zon allen verwijzen naar het Ene licht.
Anoniem

*

Ik adem in en kom tot rust
Ik adem uit en glimlach
Thuisgekomen in het hier en nu
wordt dit moment een wonder
Thich Nhat Hanh

Iedere stap van de reis wordt gemaakt
door het hart te volgen in plaats van de massa en
door voor kennis te kiezen in plaats van sluiers van onwetendheid.
Henri Bergson  

Related Inspiratie