Marcel Messing

Lijst van Inspiratie

Inspiratie maart 2017


*
‘Open de deur van jezelf,
om de Ene-die-is te kennen.
Klop op jezelf,
opdat het Woord zich voor je ontsluit.’
Lessen van Sylvanus (Nag Hammadi). I, p.326).
*

*
‘Een heilige bruid
in uw bruidsvertrek des Lichts
ben ik geworden.’
Mani
*

*
‘Het levende vuur is gekomen:
dat er nu lampen komen,
om ze ermee te ontsteken.
De wijze maagden: zij gieten olie in hun lampen.
De bruidegom is gekomen:
waar is de bruid, die hem gelijk is?
De bruid is de Ecclesia.
De bruidegom is de Geest des Lichts.
Mijn broeders, laten wij onszelf van alle
onreinheden ontdoen,
want wij weten niet het uur,
waarin de bruidegom ons roepen zal….’
Mani (3de eeuw na Chr.)
*

*
‘Vele lampen kunnen door één vuur
worden ontstoken en iedere lamp zal
hetzelfde soort licht uitstralen.
Zo is het ook wanneer christenen
worden aangestoken door die ene natuur
en dat ene goddelijke vuur, dat de Zoon van God is.
Dan wordt de lamp van hun hart ontstoken
en zal deze helder voor Hem op aarde schijnen.
Want er is gezegd:
“Daarom heeft God, uw God,
u gezalfd, met vreugde-oliesel.’
Makarios de Grote
(Syrische woestijnvader, ca. eind vierde begin vijfde eeuw)
[N.B. Het woord christen staat in relatie tot het Griekse woord chrestos,
dat onder meer goed of goedhartig betekent.
Een christen werd in het vroege christendom vaak ‘een goed mens’ (chrestos) genoemd,
zoals de gnostische christenen ten tijde van de katharen door de bevolking bonhommes,
goede mensen, werden genoemd.
Onder ‘vreugde-oliesel’ verstonden de gnostici het van binnenuit openbaren
van de innerlijke christos door middel van het chrisma,
de zalving ofwel de vereniging met de Helende Geest.]
*

*
De mens die met God verenigd is, kan niets in de veelheid strooien,
want hij is één in de Ene, in wie de veelheid is opgeheven,
in wie er geen veelheid meer is.
Anoniem
*
God is in alle schepselen, in de mate waarin zij aan het zijn deel hebben,
en toch gaat hij daar ook boven uit…
Wat in de vele dingen het ene, het wezenlijke is,
kan niet anders dan boven de dingen staan.
Meester Eckhart (1260-1328).
*

*
De ongrond is geheel in mij en alles in mij is ongrond.
Er is maar één ding: deze oorsprong van het Zijn.
Al wat ‘daarna’ komt is Zijn en wijze van Zijn.
De verlichte mens stijgt boven de wijzen uit in het hart van de oorsprong.
Om een ander beeld te gebruiken: vanaf de beweeglijke omtrek
gaat hij naar het onbeweeglijke, onuitsprekelijke centrum,
naar de verbijsterende en zijn zo eenvoudige oorsprong van het Zijn.
Even voelt hij zich dan meer ongrond dan mens,
meer oorsprong van Zijn dan zijnde.
Tot hij het wonder ontdekt dat hij beide in één en evenwicht uit beide is.
Dan is hij wat Jezus in het Thomas-evangelie suggereert:
de onzeglijke identiteit van beweging en rust.
Dat is ook de diepe betekenis van het geloof dat hij mens en God is, beide in één.
Erik van Ruysbeek,
Uit: De eeuwigheid is nu. Over eenheidservaring en louter zijn’
*

*
En er zijn hemelse lichamen en aardse lichamen,
maar de glans [luister] van de hemelse is anders
dan die van de aardse. De glans van de zon is anders
dan die van de maan en de glans van de sterren is
ook weer anders; zelfs de ene ster verschilt in glans
van de andere.
Zo is het ook met de opstanding van de doden.
Gezaaid wordt in vergankelijkheid,
opgewekt wordt in onvergankelijkheid.
Gezaaid wordt in oneer,
opgewekt wordt in heerlijkheid.
Gezaaid wordt in zwakte, opgewekt wordt in kracht.
Gezaaid wordt een aards lichaam [soma psychikon],
een geestelijk lichaam [soma pneumatikon] wordt opgewekt.
Als er een aards lichaam bestaat,
bestaat er ook een geestelijk lichaam.
I Korintiërs 15: 40-44
*