Marcel Messing

Inspiratie, juni 2023

Inspiratie, juni 2023

Lijst van Inspiratie

Inspiratie, juni 2023

We reizen door dit leven met alsmaar dezelfde bagage
tot we de tijd nemen om alles uit te pakken.

*

Zij die het verleden niet erkennen zijn ertoe veroordeeld het te herhalen.

*

Alles wat je achterlaat is mooi meegenomen!

*

Begrijp dat dit lichaam een loot is die ergens aan ontsproten is.
Er is geen loot als gevolg, zonder wortel als oorzaak.
Chāndogya Upanishad VI, 8: 3

Sta sterk, geef niet toe aan de middelmatigheid van de massa.
Probeer in iedere ademtocht jezelf te zijn.

*

Als je de mensheid wilt ontwaken,
zorg dat je eerst zelf geheel ontwaakt.
Als je het lijden in de wereld wilt beëindigen,
zorg ervoor dat je alle duisterheid en negativiteit in jezelf aanpakt en overwint.
Werkelijk, de grootste gave die jij de wereld kunt bieden
is die van jouw eigen bewustzijnsgroei en transformatie.
LaoTze

Wanneer iemand een andere god vereert en denkt:
hij is een ander dan ik en ik ben een ander dan hij,
dan verkeert hij in onwetendheid.
Hij wordt voor de goden wat voor de mensen een dier is.
Zoals allerlei dieren de mens dienen, zo dient de mens de goden.
Als zelfs maar één dier verloren raakt,
voelt de mens zich al ellendig, wat als hem een hele kudde ontglipt?
Daarom zint het de goden niet wanneer de mensen tot dit inzicht komen.
Brihad-Āranyaka Upanishad I, 5: 9

Wanneer jij gelooft in het label dat je op jezelf geplakt hebt
beperk je iets dat in wezen onbeperkt is.
Je beperkt jezelf op dat moment tot een gedachte.
Adyashanti

*

Je wordt datgene waartegen je je verzet.
Als je je verzet tegen boosheid zal je boos zijn en blijven.
Verzet tegen verdriet zal je verdrietig maken.
Als je je verzet tegen lijden zal je lijdend door het leven gaan.
We denken dat we ons verzetten tegen deze zaken omdat ze er zijn
maar in werkelijkheid zijn ze er omdat we ons ertegen verzetten.
Adyashanti

Tussen jou en het Ene lijken duizend sluiers geweven.
Sluierwolken lossen vanzelf op als de zon van inzicht oprijst.
Marcel Messing
(Uit: Klein testament)

*

Wie zich met de vormen vereenzelvigt, veroorzaakt een lange golf
die over de zee reist en pas op het strand tot rust komt,
als er een einde komt aan alle werking.
Niet de golven dragen de oceaan maar de oceaan draagt de golven.
Marcel Messing
(Uit: Een land zonder pad, 1999)

Jouw leven is jouw pad tot bevrijding.
Stop en open je ogen:
Je was altijd al vrij vanaf het begin voor het begin.
Adyashanti

*

In mijn opinie zegt iedereen dat hij de werkelijke waarheid wil ontdekken.
Dat gaat door tot hij zich realiseert dat de waarheid
hem zijn diepste overtuigingen zal ontnemen, zijn geloof, hoop en dromen.
De vrijheid van verlichting betekent zoveel meer dan het ervaren van liefde en vrede.
Werkelijke vrijheid is een waarheid ontdekken die alles op zijn kop zal zetten
en alle denkbeelden omver gooit voor iemand die hier geheel klaar voor is.
Dat zal ongekend bevrijdend zijn.
Voor degene echter die zich nog ergens aan vast houdt,
zal dit een grote uitdaging zijn.
Hoe weet je of je er klaar voor bent?
Men is er klaar voor wanneer men bereid is zich volledig over te geven,
bereid zijn de brandstof te zijn voor een vuur dat nooit ophoudt te branden.
Adyashanti

Genoeg te hebben is geluk;
meer dan genoeg te hebben brengt ongeluk.
Dat geldt voor alle dingen,
speciaal echter voor geld.
Lao Tse

*

Als zout water is de greep van de wereld;
hoeveel men ook drinkt,
nooit wordt de dorst gelest.
Koedatkoe Bilik

*

Wensloosheid leidt tot innerlijke rust.
Lao Tse

Door de wereld van de zichtbare vormen heen ademt het onzichtbare.
Zo kan het beluisteren van een adembenemend stuk muziek
ons voorbij de wereld van de klank voeren
en ons verenigen met de onzichtbare harmonie der sferen.
De tijd staat even stil.
Marcel Messing
(Uit: Met een glimlach de wereld rond)

*

Open handen,
een hart vol liefde,
blote voeten,
een glimlach.
De wereld verandert…
Marcel Messing
(ontwapenende spreuken)

De Grote Leegte kent de noodzaak van materie.
Materie kent de noodzaak van myriaden vormen.
Materie kent als noodzaak ontbinding
en terugkeer naar de Grote Leegte.
Chang Tsai (11de eeuw)

*

Al hetgeen wij in de wereld der vormen zien is gemanifesteerd licht.
Niet in het minst het oog zelf, dat licht opvangt en uitstraalt.
Alle schepselen zijn gemanifesteerd licht.
De mens draagt het licht in zich en is licht…
Marcel Messing

Er voert een kinderlijk eenvoudige weg naar de hoogste wijsheid.
De wereld kent die niet.
Zoek de wijsheid niet in verre plaatsen,
zij staat voor de deur van uw ziel en klopt.
Jacob Boehme

*

Houdt als mens vast aan:
Duidelijk zijn in spreken en handelen.
Omarm eenvoud.
Verminder zelfzucht.
Heb weinig verlangens.
Lao Tsu

Related Inspiratie