Marcel Messing

Lijst van Inspiratie

Inspiratie juni 2021

*

Wat ons werkelijk vormt in het leven is niet wat we hebben en vasthouden,
maar juist dat wat we bereid zijn los te laten

*

Daar werpt de zon geen licht, noch de sterren of de maan.
Bliksemschichten lichten daar niet op, laat staan een vuur.
Alles straalt door het stralen van dit licht.
Dit hele universum is de weerschijn van Zijn licht
Mundaka Upanishad II, 2: 11

*

*
De kunst vredevol te zijn is een medicijn voor een zieke wereld.

Er is slechtheid en wanorde omdat de mensen vergeten zijn
dat alles voortkomt uit de Ene Bron.
Keer terug naar die bron en laat alles achter je,
je egocentrische gedrag, kleinzielige wensen, je boosheid.
Zij die door niets bezeten worden, bezitten alles.
Morihei Ueshiba
*
Neem het de ander niet kwalijk,
hij/zij is een mens van goede wil maar weet niet beter,
want wanneer je dagelijks steeds opnieuw dezelfde leugens te horen krijgt
worden ze al snel geaccepteerd als waarheid.

*

*
‘Dit is de zon, die al wat is tot vorm heeft,
de gouden schittering, de alwetende, de ultieme bestemming,
het Ene licht, de schenkster van hitte.
Duizendvoudig stralend verrijst zij,
bestaand in honderd vormen,
de levensbron van alle schepsels.’
Prashna Upanishad I: 8

*

Wanneer jij je hartenlied zingt,
reageren mensen in wie het meeklinkt en kun je samen dansen.
Anoniem

*

*
Gewoonte is een gevaarlijke kracht.

Uit gewoonte denken we vaak niet meer na over wie en wat we werkelijk zijn.
Gewoonte stopt het verlangen naar liefde mededogen en een ander leven.
Uit gewoonte blijven we in het wiel van reïncarnatie rondgaan.
Anoniem

*

Ik ben maar water, zei de regendruppel.
Je schittert, antwoordde de zon.
Anoniem

*

*
Wanneer je aandacht bij je pijn is, blijf je lijden.

Wanneer je je richt op de lessen die eruit voortkomen, blijf je groeien.
Anoniem

*

Wanneer iemand ernstig verzwakt is en de dood nabij, zeggen de mensen: ‘Herken je mij?’
Zolang hij het lichaam niet verlaten heeft, zal hij hen kennen.
Maar wanneer hij zijn lichaam verlaat, beweegt hij opwaarts omgeven door lichtstralen.
Met zijn geest gericht op AUM stijgt hij op.
Zo snel zijn gedachten hem voeren, bereikt hij de zon.
De zon is de poort tot de wereld van Brahman. Voor de wijze staat zij wijd open,
Voor de onwetende blijft zij gesloten.
Chāndogya Upanishad VIII, 6: 4

*

*
Als je zon in het leven brengt van anderen

word je er zelf door verlicht.
Anoniem

*

Vraag het goddelijke niet om beschutting tegen de wind, maar vraag:
‘Leer mij draden spannen op het weefraam van mijn leven
zodat ik een mantel kan weven waarin ik de barre storm kan trotseren’.
Anoniem

*

*
Heeft iemand van u wel eens bedacht dat

rond de tijd dat de idee van de ziel afzwakte,
Freud met het ego op de proppen kwam om haar plaats in te nemen?
Thompson Stubbins

*

Hebt u er ooit bij stilgestaan dat mensen een ziel hadden-
niet slechts van horen zeggen, of bij wijze van spreken;
maar als een waarheid die ze kenden en waar ze naar leefden!
Toen was het werkelijk een andere wereld…
maar toch is het jammer dat we de tijdingen van onze ziel zijn verloren…
eigenlijk moeten we haar weer gaan zoeken, anders zal ons erger overkomen.
Thomas Carlyle

*

Steek regelmatig een kaarsje aan voor je ziel,
die van binnenuit naar je op zoek is.
Anoniem

*

Jezus zei:
‘Zalig is hij die zijn eigen ziel zal leren kennen’.
Agrapha, Jezus-woorden
Uit: Het grote boek der apocriefen

*

*
Het gezicht van het Werkelijke is bedekt door de gouden zonneschijf.

Neem haar weg, opdat ik, die het Werkelijke ben toegedaan, het zien mag.
… Temper uw stralenpracht, opdat ik uw ware, gelukzalige vorm mag aanschouwen.
De persoon die daar is, ik ben hem.
Īsha Upanishad 15 en 16

*

Wie zijn bestemming kent, vindt de weg!
Lao Tsu

*

*
Durf een grote klaproos te zijn in het tulpenveld!

Don Edward Beck

*

Wanneer miljoenen mensen iets doms beweren
blijft het evengoed dom.
Anoniem

*

 

*
Meester is hij, die meester is over zichzelf.

Leraar is hij, die zelf blijft leren.
Heerser is hij, die zichzelf beheerst.
Leider is hij, die zichzelf leidt naar het licht.
Anoniem

*

O hoe wonderbaarlijk, hoe wonderbaarlijk, hoe wonderbaarlijk.
Ik ben voedsel. Ik ben voedsel. Ik ben voedsel.
Ik ben de eter van voedsel. Ik ben de eter van voedsel. Ik ben de eter van voedsel.
Ik maak verzen. Ik maak verzen. Ik maak verzen. (= geeft uitdrukking aan eigen realisatie)
Ik ben de eerstgeborene van de wereldorde, eerder dan de goden, in de navel van onsterfelijkheid.
Wie mij weggeeft vermenigvuldigt mij.
Ik die voedsel ben, eet de eter van voedsel.
Ik heb de hele wereld overwonnen.
Ik schitter als de zon.
Zo is het voor wie dit weet.
Dit is de geheime lering.
Taittirïya Upanishad III, 10: 5

*

Related Inspiratie