Marcel Messing

Lijst van Inspiratie

Inspiratie februari 2022

*

We zien de dingen niet zoals ze zijn,
maar zoals we zelf zijn.
Anoniem

*

Een mens is de overtuiging die hij koestert.
zo zijn overtuiging is in deze wereld,
zo wordt hij als hij heengaat van hier.
Chāndogya Upanishad III, 14: 1

*

*

Wanneer alle verlangens die eens een thuis vonden in het hart hebben afgedaan,
wordt de sterfelijke mens onsterfelijk
en realiseert hij Brahman hier, in dit leven.
Brihad-Āranyaka Upanishad IV, 4: 7

*

*

De Boeddha leert de mens vooral een innerlijke strijd.
Hij leert hem de pijl van het onheilzame denken
in de koker van vrede te laten, de pijl van het scherpe spreken
in de koker van stilte te laten en de pijl van de onheilzame daden
 in de koker van niet-doen te laten.
Denken, spreken en handelen dienen in harmonie met elkaar te zijn.
Zoals een veld niet geploegd kan worden
als de os achterstevoren voor de kar gespannen wordt
en de ossendrijver half in slaap op de wagen zit,
zo kan de ploeg van waarheid niet in beweging komen
als denken, spreken en handelen
niet met elkaar in overeenstemming zijn.
Marcel Messing
Uit: Van biologische naar spirituele evolutie. 1995

*

*

Als we alle angst en afwijzing verliezen,
valt er vanzelf een mantel van bescherming om ons heen,
zoals de ochtendnevel met zijn mystieke mantel
valleien en bergen omhult.
Marcel Messing
Uit: Een land zonder pad, 1999

*

Het is nooit een belediging als iemand iets lelijks tegen je zegt.
Het kwetst jou niet, laat alleen maar zien hoe kleinzielig degene is die het zegt.
Harper Lee
Uit: To Kill a Mockingbird

*

*

Onderscheid maken tussen onszelf en de ander veroorzaakt een hoop leed.
De wijsheid van non-discriminatie en het inzicht dat we onderling verbonden zijn,
levert het besef op dat jij in mij bent en ik in jou.
Thich Nhat Hanh

*

Neem je de tijd om naar de wortels van je eigen lijden,
je eigen pijn en verdriet te kijken en die te begrijpen?
Ben je in staat tot mededogen met jezelf?
Zo niet, hoe kun je dan met begrip en compassie met anderen omgaan?
Thich Nhat Hanh

*

*

Als er oorlog in ons woedt,
zal het niet lang duren of we voeren oorlog met anderen,
zelfs met diegenen waarvan we houden.
Thich Nhat Hanh

*

Je hebt een afspraak met het leven.
Een afspraak in het HIER en NU.
Thich Nhat Hanh

*

*

Geef om wat andere mensen denken
en je zult altijd hun gevangene zijn.
Lao Tzu

*

Het ‘red mij-syndroom’ heeft altijd hetzelfde terugkerende thema:
je macht overdragen aan wie of wat je denkt dat je zal redden,
terwijl je echte ‘redder’ je elke ochtend in de spiegel aanstaart.
Vrijdenkers zijn voortdurend waakzaam
en stellen zichzelf altijd de vraag ’Wat kan ik doen?’
in plaats van ‘Wat kan iemand anders voor mij doen?’
David Icke
Uit: Percepties van een vrijdenker

*

*

David Icke spreekt over Wetiko als de negatieve macht die deze aarde beheerst:
Nee, ik doe het gewoon niet.
Wetiko wil een gevecht, tweespalt, chaos, angst, lijden en controle,
en dat moeten we het niet geven.
Wat het boven alles nodig heeft is onze medewerking en die geven we niet.
David Icke
Uit: Percepties van een vrijdenker

*

Wetiko’s ergste nachtmerrie
is dat het menselijke bewustzijn zich uitbreidt buiten de simulatie waarin we leven.
De simulatie wordt aangedreven en van energie voorzien door angst…
Waarom wil Wetiko mensen in een voortdurende staat van angst houden?
Wetiko is zelf angst en het is panisch voor de liefde…
De kracht van Liefde met haar krachtige NEE zal Wetiko van de aarde vegen…
David Icke
Uit: Percepties van een vrijdenker

*

*

Als je niet van richting verandert,
eindig je misschien waar je nu naar op weg bent.
Lao Tzu

*

Stop met vertrekken en je zult aankomen.
Stop met zoeken en je zult antwoorden zien
Stop met weglopen en je zult gevonden worden.
Lao Tzu

*

*

Onze reis is niet af, het blijft oefenen.
Wanneer zich weer een moment van falen voordoet,
blijkt dat je al sterker bent dan je ooit was.
Anoniem

*

Je kunt altijd kiezen voor moed en vertrouwen,
het is de juiste tegenhanger
voor de angst dat het fout zou kunnen gaan.

*

*

En ik (Johannes) zei:
‘Heer zal de ziel van eenieder dan gered worden tot het zuivere licht?’
En hij zei tegen mij:
‘Je bent met je gedachten tot grootse dingen geraakt,
die moeilijk uit te leggen zijn aan anderen
dan hen die uit het onwankelbare geslacht stammen.
Zij op wie de geest des levens samen met de kracht zal neerdalen,
zullen als volmaakt gered worden en deze grote lichten waardig zijn.
Want op die plaats zullen ze zich zuiveren van alle slechtheden
en gehechtheden aan het kwaad.
Dan zal hun aandacht alleen nog gericht zijn op de onvergankelijke vergadering
en zullen zij zich vanaf dat moment slechts daarom bekommeren
zonder toorn of afgunst, zonder angst, begeerte of verzadiging.
Zij zullen door niets van dit alles nog geraakt worden,
tenzij door het overwicht van het vlees waarvan zij zich bedienen,
terwijl ze verwachtingsvol uitzien naar het moment
waarop ze door de ontvangers opgenomen zullen worden
in de waardigheid van het eeuwig leven,
waarbij ze tot deze oproep alles zullen verdragen
en alles verduren om de strijd te volbrengen en het eeuwige te beërven.
Geheime boek van Johannes [33]
Nag Hammadi geschriften II

*

*

Want het is raadzaam dat we vaststellen
 dat de ziel van de eerste mens is voortgekomen uit de spirituele Logos,
hoewel de schepper (de demiurg) dacht dat die van hem afkomstig is….
Drievoudige verhandeling 105
Nag Hammadi Codex II

*