Marcel Messing

Inspiratie februari 2021

Inspiratie februari 2021

Lijst van Inspiratie

Inspiratie februari 2021

*

De uitdaging is jezelf te blijven
in een wereld die je wil maken zoals iedereen is.
Stijg boven het gemiddelde uit
en kies je eigen pad.

*

Sta op! Ontwaak!
Eigen je je talenten toe en kom tot inzicht.
Katha Upanishad I, 3:14

*

*
Jezus zei:

“Het goede is voorbestemd om tot aanschijn te komen;
gezegend hij door wie het verschijnt.
Het kwade is ook bestemd om plaats te vinden;
wee degene door wie dat komt”.
Agrapha, Jezus-woorden
Uit: Het grote boek der apocriefen

*

*
De wereld lijkt iets te zijn maar

is slechts een overgangtussen licht en schaduw.
Neem de betekenis waar van deze droom;
maak onderscheid tussen tijd en eeuwigheid.
Alles is niets, niets.
Alles is Eén, Eén.
Soefi tekst

*

*
Wanneer iemand een andere als god vereert en denkt:

hij is een ander dan ik en ik ben een ander dan hij,
dan verkeert hij in onwetendheid.
Hij wordt voor de goden wat voor de mensen een dier is.
Zoals allerlei dieren de mens dienen, zo dient de mens de goden.
Als zelfs maar één dier verloren raakt, voelt de mens zich al ellendig,
wat als hem een hele kudde ontglipt?
Daarom zint het de goden niet wanneer de mensen tot dit inzicht komen.
Brihad-Āranyaka Upanishad I: 5; 9

*

*
De kwade krachten, die deze aarde geheel wensen te beheersen,

respecteren de vrije wil van de mens niet, grijpen ongevraagd in op onze levens,
onze psyche en vrijheid van handelen.
Het licht, het goede, respecteert onze vrije wil ten volle
en kan enkel iets voor ons doen als we een vraag stellen,
een gebed omhoog zenden en dankbaar zijn.
Het goede, het licht, schept dagelijks mogelijkheden tot inzicht en bewustzijnsgroei
waar wij wel of niet op in kunnen gaan.
Anoniem

*

Jezus zei:
“Hij die de wortel van het slechte niet leert kennen,
kan er ook geen vreemde voor worden”.
Agrapha, Jezus-woorden
Uit: Het grote boek der apocriefen

*

*
Je moet de mening van de meerderheid niet verwarren met de waarheid.

De drie stelregels voor burgerlijke ongehoorzaamheid:
1.    Als de overheid de bestaansveiligheid van mensen in gevaar brengt.
2.    Als zij een onrechtvaardige verdeling organiseert.
3.    Als zij de waarheid manipuleert of de vrijheid op een eigen manier van denken onderdrukt.
Musschenga (filosoof)

*

*
De weg van Zen betekent zelfstandig en sterk worden.

Verwacht niets van anderen wat betreft de waarneming over het leven en de waarheid.
Ga je eigen pad.
Frederick Lenz

*

*
Over Atman, het Grote Bewustzijn…

Het zintuigelijke bestaan gaat uit van feiten en realiteit.
In deze fase accepteert het brein niet wat het niet kan begrijpen.
Wat we zien onderzoeken en observeren we. Het onzichtbare wordt niet erkend.
We zijn bezorgd over de buitenwereld die zich aan ons voordoet over wat het precies is,
of het verandert en hoe we het kunnen behouden.
We doen alle moeite om gelukkig te zijn in de wereld der objecten.
Er is geen werkelijke verbintenis met de dingen buiten ons
en de persoonlijkheid reageert enkel vanuit beperkte waarneming
gekleurd door cultuur, onderwijs en opvoeding.
Waarom houden we van mensen, plaatsen en dingen?
Omdat we denken dat daar vrede en vreugde te vinden,
het is een surrogaat voor Atman, de werkelijke vrede.
De persoonlijkheid is met de geest gebonden aan het lichaam,
op de plaats waar het is en in de omstandigheden die zich voordoen.
Onze vrijheid reikt slechts tot de grenzen van ons karma,
er is dus een beperkte vrijheid, er zijn grenzen gesteld,
zoals een moeder grenzen stelt aan een kind.
Karma bindt niet maar is een effect.
Handelend vanuit zelfzucht schenden we de wet en is een reactie niet te vermijden.
Deze reacties doen zich ook voor in onze dromen.
In dromen is de geest nog actief is en verwerkt wat dagelijks ons brein en handelen bezighoudt.
De mogelijkheden zijn eindeloos, je wensen, ervaringen, angsten en conflicten uiten zich in beelden.
In dromen heb je nog altijd ervaringen van vreugde, lijden, zorgen, ziekte
en ontmoetingen met anderen die je geest bezighouden.
Een diepe droomloze slaap is verkwikkend omdat daarin niets nodig is
en je bevrijd bent van materiele aardse lasten.
Je bevind je in oneindigheid maar bent je er niet bewust van.
In deze slaap is geen verwerking of verlangen actief.
Je bezit er niets, er is geen verlangen aanwezig.
De persoonlijkheid heeft niet het grote bewustzijn
maar is wel in het Grote Bewustzijn en wordt erdoor omvat.
De persoonlijkheid zou buiten dat niet kunnen bestaan,
alles wordt door deze kracht onderhouden en wij als individu kunnen ons niet buiten Dát bewegen.
Voor het allesomvattende Bewustzijn is niets verborgen,
alles komt eruit voort en keert erin terug.
Puur Bewustzijn is als licht, dat schijnt maar niet op iets of iemand.
Het overstijgt alles, het materiele, het subtiele en causale, het waken, dromen en de diepe slaap.
Het is onzichtbaar voor het oog, het is niets waarneembaars waar je contact mee kunt maken.
Dit werkelijke Bewustzijn is niet ruikend, proevend en voelend maar IS, pure aanwezigheid in alles.
Wanneer we gaan bewegen volgens een zelfloos patroon, meebewegen
met de wil van het Grote Bewustzijn, stromen we mee met, en in, het grote geheel.
Dat is het doel van het leven, we kunnen niet gelukkig zijn
wanneer we Atman, het Zelf, niet realiseren.
Het Grote Bewustzijn is oorzaak van alles, maakt alles mogelijk en is alomtegenwoordig.
Je kunt met Dát geen relatie aangaan, je kunt er niet over denken, het is ondenkbaar.
Je kunt er niet over mediteren, het is onbeschrijfelijk. Het is de stilte die in alle beweging aanwezig is.
Atman, het werkelijk Grote Bewustzijn, komt tot degenen die een keuze maken.
Als je moe bent van de queeste en je de wensen en verlangens van het ego loskomen,
geen moeite meer doet, daar is Het.
We kunnen Atman niet betreden of bereiken, we lossen erin op.
Atman gaat Atman binnen.

*

*
Komen en gaan. Leven en dood.

Duizenden dorpen, miljoenen huizen.
Begrijp jij het?
De maan weerspiegelt in het water, bloesem dwarrelt door de lucht.
Gizan (zenmeester)

*

Je hart zal blijven breken tot het zich opent.
Rumi

*

Zo Immens als de ruimte om je heen is, is de ruimte binnen in het hart.
Waarlijk daarbinnen zijn hemel en aarde,
vuur en wind, zon en maan, weerlicht en sterren,
al wat de mens bezit in deze wereld en al wat hij ontbeert.
Al dit wordt omvat door de ruimte binnen in het hart.
Chāndogya Upanishad VIII, 1: 3

*

*
Iets verlangen of willen is het gevoel hebben iets te missen.

De leegte van het verlangen zal zich, wanneer je iets verwerft,
slechts een moment opvullen.
Anoniem

*

Jezus zei:
“Als je de werken die niet in staat zijn je te volgen, achterlaat,
dan zul je rusten”.

Agrapha, Jezus-woorden
Uit: Het grote boek der apocriefen

*

*
Verlichting is wanneer een golf

zich realiseert de oceaan te zijn.
Anoniem

*

Zo Immens als de ruimte om je heen is, is de ruimte binnen in het hart.
Waarlijk daarbinnen zijn hemel en aarde, vuur en wind, zon en maan,
weerlicht en sterren, al wat de mens bezit in deze wereld en al wat hij ontbeert.
Al dit wordt omvat door de ruimte binnen in het hart.
Chāndogya Upanishad VIII, 1: 3

*

Related Inspiratie