Marcel Messing

Inspiratie december 2021

Lijst van Inspiratie

Inspiratie december 2021

*

Jezus zei:
‘Mijn Vader die in het verborgene is’.
Hij zei: ’Ga je kamer in en sluit de deur achter je
en bid tot je Vader die in het verborgene is’.
Dat wil zeggen: die in ons aller innerlijk is.
Want dat wat binnen ons is, dat is het Al.
Het is dat waarvan men zegt: ‘Wat boven ons is’.
Evangelie volgens Filippus 57

*

De mens vreest van nature
de ontstellende macht die schuilt in bezinnend stilstaan
en is doodsbenauwd om zich volledig toe te vertrouwen aan het absolute.
Kierkegaard

*

*
De kunst vredevol te zijn is een medicijn voor een zieke wereld.

Er is slechtheid en wanorde omdat de mensen vergeten zijn
dat alles voortkomt uit de Ene Bron.
Keer terug naar die bron en laat alles achter je,
je egocentrische gedrag, kleinzielige wensen, je boosheid.
Zij die door niets bezeten worden, bezitten alles.
Morihei Ueshiba

*

Zet je ziel in vuur en vlam
en ga op zoek naar hen die het vuur aanblazen.
Anoniem

*

*
Het geheim van een gelukkig leven

wordt niet gevonden in meer bezitten
maar in tevreden zijn met steeds minder.
Socrates

*

Naarmate het lot zich ontvouwt, groeit je autonomie als mens.
Alles komt in je leven naar de maat van deze wasdom.
Maar je mag niets vasthouden, want je behoort niet tot de wereld der materie.
Zoek dus geen kunstmatige rijkdom,
Want enkel de fontein van het hart kan je dorst lessen.
Hajjar Gibran

*

*
Geboren worden als een mens is een zeldzaam iets, iets om dankbaar voor te zijn.

Maar geboren zijn als mens is compleet zinloos
wanneer je je leven doorbrengt in het krankzinnigengesticht van willen hebben en carrière.
Zinloos als je je zorgen maakt over geld of tekorten.
Zinloos wanneer je huilt om een verloren geliefde.
Kodo Sawaki

*

Begrijp dat dit lichaam een loot is die ergens aan ontsproten is.
Er is geen loot als gevolg, zonder wortel als oorzaak.
Chāndogya Upanishad VI, 8: 3

*

*
Het komende totalitaire regime heeft binnen 25 jaar de verslavende smartphone

ingebracht als controlemiddel en voorloper van de chip die geïmplanteerd gaat worden.
Gebruik je telefoon zo weinig mogelijk, laat hem thuis, ga naar een winkel en betaal contant.
Ga voor jezelf eens na hoe verslaafd jij bent aan de telefoon.
Moet je echt ieder moment in contact kunnen zijn met iedereen en alles?
Werk liever wanneer noodzakelijk met een laptop die nog niet al je stappen in de wereld registreert.
Komt er een moment dat we massaal de moed vinden onze mobieltjes in de afvalbak te gooien?
53 Miljoen Chinese mensen gingen ons voor…
Wie durft?
Marianne
(nog steeds niet in het bezit van een smartphone)

*

Jezus heeft gezegd:
“Zalig de mens die weet
waar en wanneer de rovers binnenbreken
zodat hij zal opstaan
zijn krachten verzamelen
zijn lendenen omgorden
voor ze binnenkomen. “
Thomas evangelie 103

*

Het geheim van het bestaan is geen angst te hebben.
Heb geen angst voor wat er met je kan gebeuren,
maak jezelf van niemand afhankelijk.
Het moment dat je alle hulp afwijst,
is het moment van bevrijding.
Boeddha

*

*
Er is niets op de wereld dat zachter en weker is dan water.

Toch kan water het harde en starre bedwingen,
zoals druppels water een steen uithollen.
Het zachte van water overwint het harde.
Iedereen weet het maar wie handelt ernaar?
Lao Tse

*

Onze daden weerspiegelen wie we werkelijk zijn.
Anoniem

*

*
Als we enkel leven vanuit leegte, ontkennen we het gehele oorzakelijke bestaan;

Alles zou dan gebonden zijn aan toeval, zonder ordening als beginsel,
het kwade uitnodigend om tot macht te komen.
Hetzelfde vindt plaats als we enkel leven vanuit de gemanifesteerde vorm,
dan ontkennen we de Goddelijke oorsprong;
Het zou zijn als jezelf in de vlammen gooien
om te voorkomen dat je verdrinkt in het water.
Yung-chia Ta-shih

*

De wijze verzamelt niets voor zichzelf.
Hoe meer hij aanwendt voor anderen, hoe meer er naar hem toe komt.
Hoe meer hij geeft aan anderen, hoe meer hem gegeven wordt.
De hemelse weg gaat over het goede voor anderen doen en geen pijn veroorzaken.
De weg van de wijze is handelen maar niet strijden.
Lao Tsu

*

*
Ademhaling na ademhaling,

laat los je angsten, boosheid, verlangens, frustraties en vermoeidheid.
Laat vooral je behoefte aan erkenning los.
Dat alles kan in jou sterven om vrij te vliegen.
Stijg op in de vrijheid van wensenloosheid
Lama Surya Das

*

Gun jezelf een ogenblik van rust en stilte
en je zult begrijpen hoe dwaas je gehaaste rondgang is.
Leer zwijgen om te ontdekken dat je te veel gesproken hebt.
Wees welwillend en je ziet in dat je oordeel over anderen al te hard was.
Tsjen Tsjin

*

*
Maar Christus is gekomen!

Die binnen waren gekomen, liet hij uitgaan,
en die uit waren gegaan bracht hij weer binnen.
Evangelie volgens Filippus 58

*

Hoe ziek, zwak en gekweld we ook zijn, er ligt in ons een grote kracht verborgen.
Onze ziel is inderdaad ziek, omdat ze woont in een armzalige behuizing,
waar de materie haar ogen pijn doet, in het verlangen haar te verblinden.
Hierom haast ze zich tot het Woord en wendt het aan als balsem voor de ogen…

… Zodoende ontvangt de ziel telkenmale het Woord
om als balsem op haar ogen te leggen, opdat zij moge zien
en haar licht de vijandige krachten die haar bestrijden kan wegstralen,
opdat zij hen zal verblinden met haar schittering,
hen met haar tegenwoordigheid zal omringen,
en hen door haar waakzaamheid verpletteren,
en opdat zij zich vrijmoedig in haar kracht
en haar koninklijke waardigheid zal laten zien.

En terwijl haar vijanden haar beschaamd aanschouwen,
stijgt zij op naar de hemel, naar haar schatkamer,
waar haar bewustzijn zich bevindt, haar veilige bergplaats.
Niemand van hen die (zelf) tot bestaan zijn gekomen,
heeft zich van haar meester gemaakt
en zij heeft geen vreemdelingen in haar huis toegelaten.
Uit Authentieke leer [27-28]
Nag Hammadi geschriften II

*

*
Bekleed met de gouden mantel is Hij gegaan

door de poort der vernedering
en heeft deze verlaten gekleed in gouden mantel.
Hij, Christus, het licht der wereld.
Uit de ‘Pistis Sofia’

*