Marcel Messing

Lijst van Inspiratie

Inspiratie december 2020

*

‘Ik zou willen dat dit niet in mijn tijd plaats hoefde te vinden’, zei Frodo.
‘Ik ook’, zei Gandalf. ‘Dat geldt voor allen die in deze tijd leven,
maar die beslissing is niet aan hen.
Wij echter, beslissen zelf wat we doen met de tijd die ons gegeven is’.
J.R.R. Tolkien ‘In de ban van de ring’

**

De kunst van vrede is het medicijn voor een zieke wereld.
Er is slechtheid en wanorde in de wereld omdat de mensen vergeten zijn
dat alles voortkomt uit één bron.
Keer terug naar die bron en laat alles achter je,
je egocentrische gedrag, kleinzielige wensen, je boosheid.
Zij die door niets bezeten worden, bezitten alles.
Morihei Ueshiba

**

Zo gaat het met daden die de wielen van de wereld draaien;
kleine handen verrichten ze omdat ze daartoe gekozen zijn,
terwijl de ogen der groten elders gericht zijn.
J.R.R. Tolkien ‘In de ban van de ring’

**

Geen halfhartigheid of wereldse angst mag ons afleiden
van het onwankelbaar volgen van het licht.
J.R.R. Tolkien ‘In de ban van de ring’

**

Als de media je alle antwoorden in de mond leggen,
zou je meer vragen moeten stellen.
Anoniem

**

‘Waren wij onsterfelijk, wij zouden diep ongelukkige wezens zijn.
Het is hard te sterven, zeker:
maar het is zoet te hopen dat men niet altijd zal leven,
dat een beter leven een eind zal maken aan de lasten van het aardse bestaan.
Wie zou de aardse onsterfelijkheid begeren,
als ons zo’n treurig geschenk werd aangeboden?’
Rousseau, ‘Émile ou de l’ Éducation’

*

‘You have to understand…
most people are not ready to be unplugged
and many of them are so injured,
so hopelessly dependent on the system,
that they will fight to protect it’.
Morpheus tot Neo in The Matrix

**

Wereldplannen verwoord:
‘… de meer verborgen processen van selectie
zullen versneld en aangestuurd worden door eugenetische inspanning
en de mens zal een nieuwe soort worden.’
H.G. Wells, The shape of things to come

*

‘Waarachtig, aan het einde van de eenentwintigste eeuw zal er geen dood meer bestaan. (…)
Als software zal onze sterfelijkheid niet langer meer afhankelijk zijn
van de overleving maar van computerschakelingen.’
Ray Kurzweil, hoogleraar futurologie

**

12.000 nieuwe communicatie-satellieten
worden door SpaceX uitgezet om G5 internet uit te rollen.
Nog eens 30.000 satellieten moeten volgen.
Versleuteld met Starlink is het netwerk geschikt voor militaire toepassingen.
In geval van verplichte vaccinatie staat een nano-geimplanteerde wereldbevolking
hiermee onder volledige controle binnen een wereldomspannende elektromagnetische kooi.
Anoniem

**

Hoe meer je jezelf bewust wordt
van de zeldzaamheid en waarde van je leven,

hoe meer je je realiseert dat je inzet en hoe jij je manifesteert,
jouw eigen verantwoordelijkheid is.
Dat is zo’n belangrijke taak dat het logisch is
dat we zo nu en dan even stil gaan zitten en mediteren.
Kobun Chino Otogawa Roshi

**

Hem die duidelijk geworden is,
dat de vrede van de geest het doel van zijn leven is,
tracht de volgende gezindheid te verwerven:
Hij streeft ernaar om sterk te zijn, oprecht en gewetensvol,
vriendelijk, zachtmoedig en zonder trots.
Hij is tevreden met weinig.
Niet te druk bezig is hij en bescheiden.
De Metta Soetra
(De soetra van liefdevolle vriendelijkheid)


**

‘Als een zuil, helder en koud, kwam de gedachte tot hem
dat het einde van de schaduw slechts een klein voorbijgaand iets is:
er is licht en onbeschrijflijke schoonheid, voor altijd en buiten zijn grijparm’.
J.R.R. Tolkien ‘In de ban van de ring’

*


*

‘Door wie zal de laatste vijand, de dood, worden vernietigd?
Door de ingeborene. Amen’.
Staatsburger koptische papyrus

**

Als alles is gezegd wat zegbaar is,
gedaan wat doenbaar is,
vestigt zich in ons de stilte
en de roerloosheid,
de eenvoud en de diepte
Erik van Ruysbeek

*