Marcel Messing

Het huis op de rots gebouwd

In april 2022 is ‘Het huis op de rots gebouwd’  als herdruk verschenen bij uitgeverij Obelisk.

‘Het huis op de rots’ (2010) bevat naast een aanvulling op het boek ‘Worden wij wakker’ wat betreft de wereldse zaken een mooie beschouwing over Maria Magdalena als naaste van jezus in zijn tijd. Meer informatie: https://obeliskboeken.nl/product/het-huis-op-de-rots-gebouwd

Macht en misbruik van macht is al zo oud als de wereld. Het huis op de rots gebouwd verscheen, als derde deel van Marcel Messings ‘parabels van Jezus’, direct na zijn bestseller              Worden Wij Wakker? en sluit daar naadloos op aan. Messings onderzoek leidde tot een ontmaskering van de macht van de staat, de wereldeconomie en met name de kerk.Godsdienst als instrument van macht, manipulatie en uitbuiting in de handen van ‘goden’ en van hen die deze goden dienen. Duistere krachten willen de mens afhouden van zijn pad tot bevrijding en in dat opzicht zijn de vier parabels in dit boek verrassend actueel.

Als we willen ontsnappen aan de vernietiging van onze planeet, dienen we ons zo snel mogelijk bewust te worden van onze ware oorsprong, onze spirituele kracht en liefde. Alle grote wijsheidsleraren wijzen ons al eeuwenlang op ons immense spirituele potentieel. Ook de grote meester Jezus. Om ons hieraan te herinneren voert Messing ons daarom mee naar het oude Palestina, waar Jezus 2000 jaar geleden de weg tot bevrijding onderrichtte. Van daaruit spant Messing een tijdboog naar het heden, de uiterst stormachtige tijd waarin we leven en waarin we meer dan ooit worden uitgenodigd om ook ons huis op de rots te bouwen. Op deze rots van waarheid, licht en liefde, kan ons stoffelijk lichaam transformeren in een lichtlichaam, waarmee wij kunnen terugkeren in de oneindige oceaan van bewustzijn, licht en liefde.

Messing legt de wortel van het kwaad, de oorzaak van alle lijden, gebruikmakend van canonieke, gnostische, apocriefe teksten en inzichten uit andere spirituele en religieuze tradities, haarscherp bloot. Ook minder bekende legenden krijgen daarbij speciale aandacht. Zo gaat Messing ook in het bijzonder in op de levensgezellin van Jezus, Maria Magdalena.