Marcel Messing

‘Het huis’ en ‘Het woud’

Lijst van Aanbeveling

‘Het huis’ en ‘Het woud’

Twee werken van Marcel zijn in herdruk verschenen:

‘Het woud der inwijding’ vertelt het verhaal van Djaiana bij wie vele levensvragen opkomen. Hij neemt afscheid van het leven dat hij leidde om op zoek te gaan naar de waarheid. Zijn tocht voert hem door het woud, waar hij kennis maakt met Anananda, ‘hij die overal en nergens is’, het wezen van ieder mens. Anananda vergezelt Djaiana op zijn zoektocht en draagt hem wijsheid over in woord, gebaar, stilte, kracht, licht en vooral liefde.  Deze herziene uitgave bevat mooie aanvullingen, passend in deze tijd.
Meer informatie: https://obeliskboeken.nl/product/het-woud-der-inwijding 

 

 

 

‘Het huis op de rots gebouwd’
Uit de inleiding:

Maar de mens krijgt het grote spel door. Het wrede oorlogsspel, dat tot tomeloos lijden voert en het denken in vijandbeelden. Oorlog tegen aanhangers van ideologieën, het rode gevaar, het zwarte gevaar, het gele gevaar, the war on terror. De mens is dodelijk vermoeid van alle moordzucht. Hij begint te beseffen dat mensen tegen mensen worden uitgespeeld, dat we aan alle kanten worden gemanipuleerd, dat beurzen en banken belang hebben bij oorlogen, dat het verslindende militair-industrieel complex verbonden is met een netwerk van macht en uitbuiting. In naam van God, de koning, het vaderland en de Kerk wordt er gestreden. Maar bijna niemand vecht de oorlog uit in zichzelf. Voor de ‘oorlogshelden’ die een oorlog overleven, is er een onderscheiding voor bewezen moed. Voor hen die sneuvelen is er ‘het veld van eer’ als graf. Wie schiep al die vijandbeelden? En waarom? Voor wie vechten de strijders in werkelijkheid? Honderden miljoenen werden reeds afgeslacht. Honderden miljoenen dieren, planten en bomen stierven mee. Op de ‘slachtvelden’ vloeit het rode bloed van mensen, dat geofferd wordt aan demonen. Ze kennen geen enkele vorm van mededogen en degenen die geen geweld wensen te gebruiken om een ‘vijand’ te verslaan, wordt lafhartigheid verweten.

Voor onze veiligheid staan we toe dat we dag en nacht bespied worden, gecontroleerd, beloerd, gefouilleerd. We hebben verplichte elektronische pasjes, miljoenen geavanceerde camera’s, elektronische controlepoortjes, we laten onze bagage en onszelf scannen, zijn aangesloten op satellietsystemen (o.a. gps), die in de gaten kunnen houden waar we zijn en wat we doen. Identiteitspapieren met een chip zijn belangrijker dan onze ware identiteit, vingerafdrukken belangrijker dan een warme handdruk. Als vee worden we bijeengedreven in een elektronische kraal, waar we net zolang worden uitgemolken totdat de heersers van deze wereld ons niet meer nodig hebben. Zoals de mens het vee hoedt, zo hoeden zij de mens als vee, berekenen tot in detail hoeveel we waard zijn. Totdat we met een zwaardslag van inzicht de matrix verbreken en de maskers van duizenden leugens afrukken. Geleidelijk begint het besef door te dringen dat we vanuit onze waardigheid, samenwerking, solidariteit, vertrouwen en vooral de kracht van de liefde, de zwarte schim van demonie kunnen verdrijven. Als we ons niet meer door de geest van het kwaad tegen elkaar laten uitspelen, kunnen we slagen. Hulp is er altijd. Maar we zijn primair zelf verantwoordelijk.

Het demasqué is begonnen en is niet meer te stoppen. Voor het eerst kan de mens zien welke ‘gezichten’ achter de maskers schuilgaan. Sluwe slangenkoppen, die zich verschuilen achter een menselijk gezicht. Vermomd als ‘engelen van het licht’, spoten ze eeuwenlang hun gif op slinkse wijze de wereld in.

De immense rots van leugens is ontdekt, ligt bijna volledig bloot. Zichtbaar voor iedereen die het wil zien. Allen die het zwijgen werd opgelegd, de tallozen die werden vermoord of uitgeroeid, de honderden miljoenen die op de slachtvelden stierven, spreken nu. Hun geest is opgestaan uit de tombes der onderdrukking. Hun luide klaagzang klinkt overal, brengt heel de natuur in beweging. Nu de sluiers der dimensies beginnen weg te vallen, komt alles aan het licht. Het zwijgen zelf is tot spraak geworden, vindt verklanking in ontelbare gekruisigde woorden, die nagels uitrukken van oude pijn. Niemand kan hen die de gekruisigde woorden uitspreken nog tot zwijgen brengen. Ze hebben hun folterketens verbroken en zullen hun wonden in hun vermoeide en gebroken lichamen laten zien, hoe hun botten werden versplinterd, hoe men trachtte hun geest te breken in mensonwaardige omstandigheden, hoe men hun identiteit trachtte te ontnemen. Hun stemmen zwijgen niet meer. Alle camera’s van licht zijn op hen gericht. Alle luidsprekers van waarheid staan open. Zichtbaar zijn ze en luid hoorbaar voor het front der wereld. Het doodgezwegen Woord is opgestaan uit de dood, de dood van knechting en slavernij.

De rots van zwijgen is gekliefd, huilt zeeën van leed nu bijeen. Oude schulden worden weggespoeld.

De rots van waarheid begint te spreken. Om water van liefde te doen stromen, is geen staf nodig die op de rots geslagen wordt. De rots van waarheid vermenigvuldigt zich overal, verschijnt overal, laat iedereen weten dat de waarheid, alleen de waarheid ons vrij zal maken. De waarheid zal ons leren wie en wat we werkelijk zijn: belichaming van licht en liefde. Onvernietigbare zielenkracht.

De spirituele mens staat op. Hij bouwt zijn innerlijk huis op de rots. De rots van waarheid, licht en liefde. Hij heeft geen kerk, synagoge, kathedraal, moskee of tempel nodig, geen stenen wetten of oude geboden. Hij leeft vanuit een hart van liefde. Het rotsgebergte der oude goden en leugens heeft hij doorzien. Het beloofde land, los van ras, grenzen en godsdienst heeft hij ontdekt in zichzelf. Hij respecteert alle grote meesters van wijsheid, die zich voor de dharma inzetten op deze aarde, alle mystici en gnostici, die nimmer stenen gebouwen oprichtten op uiterlijke rotsen van waaruit een priesterschare regeerde van dominante mannen, die de vrouw in en buiten zichzelf onderdrukten en soms vermoordden. De geest van waarheid waait over alle landen en volken. De wolken van leugens zullen volledig oplossen.

© Marcel Messing

Uit de Inleiding van ‘Het huis op de rots gebouwd’, heruitgave maart 2022,
Voor meer informatie: https://obeliskboeken.nl/product/het-huis-op-de-rots-gebouwd