Marcel Messing

Gnostische wijsheid in Oost en West

 

1991  Ankh-Hermes, Deventer,    ISBN 90 202 5554 1

 

In dit deel van de Hermesreeks maakt Marcel Messing een analyse van de kritieke overgangstijd waarin we leven. Vanuit verschillende perspectieven gaat bij in op de diepere betekenis van het Aquariustijdperk in relatie tot Kaliyuga, het ijzeren tijdperk, bekend in het Oosten. Zeer grote transformaties voltrekken zich in deze cyclische overgang op politiek, religieus en geologisch gebied. Het is aan de mens zelf of hij in staat is om tot transformatie van bewustzijn te komen. Gnostische wijsheid in Oost en West biedt ons vele mogelijkheden tot heroriëntatie. Het is een uitnodiging aan het Westen om opnieuw zijn eigen esoterische traditie van het oude weten te leren begrijpen en in praktijk te brengen. Via de poort van het Oosten hebben velen de eigen westerse wijsheidstraditie beter leren verstaan en Christus vaak beter leren begrijpen. Gnostische wijsheid kent geen grenzen. De gnosticus weet dat het ‘Dat zijt gij’ van de upanishads en de woorden van Krishna uit de Bhagavad Gita of de spreuken van de Tau Teh Tsjng niets anders uitdrukken dan bijvoorbeeld het nibbana (nirvána) van de Boeddha of ‘Het koninkrijk der hemelen’ van Jezus. Slechts het verstand blijft redetwisten en opinies zijn voedsel voor nieuwe opinies. In een tijd waarin grenzen in een zeer snel tempo worden overschreden en muren worden afgebroken, nodigt Gnostische wijsheid in Oost en West de lezer uit om vooral de grenzen van de eigen godsdienst, filosofie of wijsheidsleer van binnenuit te overschrijden en bewustzijnsmuren af te breken. Dit alles in het besef dat de smaak van honing totaal verschilt van de fraaie woorden die erover geschreven zijn.

 

Duitse vertaling:

 

 

Gnostische Weisheit in Ost und West

1992, Vertaling: Eva Thielen
Walter Verlag, Olten und Freiburg im Breisgau, ISBN 3 530 56651 9