Marcel Messing

Lijst van Gedichten

Gemaskerd bal

(Een sneltreinrijm voor groot en klein)

Het is toch eigenlijk geen gezicht,
die carnavaleske maskerade
aanvankelijk ook nog min of meer verplicht,
geen tijd meer voor een escapade
of het samen zingen van een ballade.
Zijn we in een fuik terechtgekomen,
is dit het einde van al onze dromen?
Zie de gemuilkorfde mens!
Dat was toch nimmer onze wens?

Het gemaskerd bal is op vele plaatsen begonnen.
Allerlei soorten maskers zijn voor ons verzonnen,
verkrijgbaar in grijs, groen, geel, purper, rood of gewoon wit,
een beetje speels als er een motiefje in zit,
van puur katoen of linnen,
zo blijft de koolstofdioxide gegarandeerd bij je binnen.

Maskers in de vorm van eendenbekken,
zodat je er rustig op los kunt kwekken
en anders maar een vizier,
want vervuiling interesseert ons geen zier.
‘Voor iedereen een masker naar keuze!’
Dat is pas vrijheid, dat is de nieuwe leuze!

Daar gaat de gemaskerde stoet,
wat staan die maskers reuzengoed!
Dansend, bewegend, sluipend, wandelend en hollend
gaan we als vreemdsoortig uitgedoste trollen
over pleinen, door stegen en straten,
big brother houdt ons nu nog beter in de gaten.

Voor hoofden met lange oren
een masker met weckflesringen,
weliswaar vreemde, bizarre dingen,
maar ’t is om ze beter te kunnen ringeloren.
Voor gezichten met bolle wangen
twee stevige, ingenaaide stangen.
Voor sommige politici en diplomaten
een masker met slot tegen te veel praten.
Voor koppen met driedubbele kinnen
is eigenlijk niet veel te beginnen,
een uitschuifbakje onder de laatste kin
is in ieder geval een goed begin.

Voor gezichten met lange neuzen
is er helaas niet zoveel keuze.
Misschien midden in het masker een gaatje
voor een kort neuzenpraatje?
Pinokkio’s zijn er immers overal
en voor wie het niet geloven zal,
ook met een masker op blijven ze maar liegen,
de leugens in hun speeksel zie je overal vliegen.

Zie ze daar eens lopen
in driedelig pak met zebrastrepen.
Ze willen alleen maar kopen en verkopen,
de slimmen, de sluwen en de lepen.
Ze handelen in gouden en zilveren munten
voor hun eigen voordeelpunten.
Ze hebben quasi schone handen,
leggen contant geld aan banden.

Ja, u ziet ze nu helder, zonneklaar,
topbankiers in streepjespak, met goud behangen,
vergulde maskers over neus, kin en wangen,
de Goldmannetjes, met hun gouden sachsyfoontjes
en de Silberheertjes met zilverachtige smartofoontjes.
Wat jammer toch, dat niet alles één Wall Street is,
of is dit iets waarin ik me vergis?
Gelukkig zijn er over heel de wereld commerciële banken
waar we ijverige topbankiers van harte voor bedanken.
Rode schildwachten waken er over onze veiligheid
tijdens de finale van deze wereldstrijd.
Kijk, nog een vadertje Goudsmid en Parelmoeder,
ze zijn echt veel meer waard dan je zus of je broeder.
Fraai zijn hun chique maskers en hoge hoeden
waarin je veel dubbele bodems kunt vermoeden.

Hé! Het is toch niet waar?
Weer zo’n zeldzaam aantal bij elkaar.
Zelfs de tovenaar van Oz
loopt daar,
samen met Jefke Bezos,
wiens echte zon is amazon,
waar voor Jefke het kunstleven ooit begon,
artificieel en in the cloud,
technisch knap, maar wel heel erg koud.

In de carnavaleske stoet veel geheime figuren
die niet ophouden ons het leven te verzuren.
Ze fluisteren met strakke stemmen,
hun gekonkel en gekronkel is niet af te remmen.
Ze excelleren, jongleren en illumineren,
weten met brede grijns de goudpot te verteren.
Een handdruk hier, een knipoog daar,
vinger voor de mond of achter een oor,
geheimtaal begrijpen ze allemaal,
niet bedoeld voor het publiek in een grote zaal.

We hopen dat je het echt geloven zal
dat alles in de stoet naar het gemaskerde bal
verloopt volgens oude, wijze protocollen
met behulp van duizend en één toverkollen.
Een onzichtbare hand stuurt alles wereldwijd aan,
maakt voor de machtselite zeer ruim baan,
werkt als een onzichtbaar virus vanuit het duister,
zonder veel luide woorden, wel met vals gefluister.

Zijn macht reikt tot in paleizen, parlementen, media en gerechtshoven,
waar het volk vrijheid, gelijkheid en broederschap wordt beloofd
maar tegelijkertijd van al zijn vrijheid wordt beroofd,
waar met posities en prioriteiten wordt geschoven
en uitgerold worden de rode lopers
voor gekromde goldfingers van kopers en verkopers.

Baron Sjoros met een Zorosmasker voor zijn mond,
dansend op muziek van een Hongaarse wals,
strooit vanuit het niets papiergeld rond,
krabt tussendoor achter elleboog en hals
om daarna opgewekt naar iedereen te zwaaien
en snel het rondgestrooide geld dubbel terug te graaien.
Een echte filantroop, dat zie je toch meteen,
zoals hij, is er helaas bijna geen een.
Zijn gezicht hoeft hij niet eens te verbergen,
want er is niet veel meer over om de hemel te tergen.
Dapper strijdt hij met Greetje voor een beter klimaat,
iedere vrijdag, op internet of op straat,
terwijl intussen het geestelijk klimaat
getroffen wordt door het virus van angst en haat.

Twee gemaskerde googlelaars, ook aanwezig in de stoet,
op hun hoofd een hoge goochelhoed.
Larry Page-nine en Sergey Brin-dravam
verdienen met goocheltrucs een dik belegde boterham.
Uitgerust met goudgeknopte toverstaf
scheiden ze het koren van het kaf.
Heel de wereld hebben ze in kaart gebracht
met heel veel drones en satellieten.
Kijk, dit is pas echte googlemacht,
dit zijn de ware hoge pieten!

En in de vorm van een appel met een hapje eruit,
warempel het masker van de beroemde Apple guit.
Prachtig, dat appelmasker voor zijn gezicht,
alsof het duister zichzelf verlicht.
Daar loopt iemand mee in de gemaskerde stoet
uit eerbetoon, niet omdat het moet,
ter herinnering aan dé computercoryfee,
opgenomen in het pantheon der elektronische goden,
waar tot leven komen alle robotdoden
luid roepend: ‘Hoezee, hoezee!’
Stiefke bracht de wereld numerieke banen,
jobs, jobs, met technische namen.
Zo groeide de schermreligie wereldwijd,
appen en skypen, dat is de nieuwe tijd!

Hoe was het ook al weer,
een appel of een peer?
‘An Apple a day, keeps your intelligence away.
Kom op, u eet toch ook een stukje met ons mee?’
Voorwaarts dus, appelkameraden,
geen woorden, maar daden!
Samen gaan we het coronavirus met muilperen bestrijden,
het sluwste en slimste virus van alle tijden!
Het is ooit begonnen in de hof van Eden bij een appelboom,
bijt dus nooit in een appel, dat is het einde van je droom!

Ongelooflijk, maar waar,
wie zien we plotseling daar?
De glimmende microslofmiljardair,
een aanstekelijk persoon met heel veel flair,
filantroop van het eerste uur,
zijn adviezen zijn nimmer duur,
hoogleraar farmakolderologie,
en doctor horroris causa in de virologie,
heel de wereld gaat hij transformeren,
laten we hem dus als eerste vaccineren
met in het vaccin een fluorescerende nanochip,
want Billetjes Gates is een zeer grote VIP.
Overal staan zijn vaccinazifabrieken
om wereldwijd te genezen alle zieken.
Dankzij de door hem betaalde Wereldongezondheidsraad
houdt hij met listen de aandeelhouders aan de praat.

Voilà, Marktje Suikerberg,
toch bepaald geen dwerg,
bezitter van het reuzenbedrijf met dubbele face,
voorwaar geen kleine pimpelpompelmees.
Aan iedereen deelt hij elektronische suikerklontjes uit
met als resultaat voor hemzelf een flinke buit.
Intussen worden onze gegevens in microsecondes opgeslagen,
einde vrijheid, het privacyverhaal is zo goed als uit.
Met Speelberg en Bloemberg beklimt Suikerberg hoge toppen,
dit soort uitverkoren genieën is nauwelijks te stoppen,
tenzij je heel goed in hun ‘gezichtenboekje’ kijkt
en scherp ziet waarop hun gezicht eigenlijk lijkt.
Dan zie je plots heel wat maskers vallen,
wat niet iedereen zal bevallen.

En kijk eens naar die deftig gemaskerde heer aldaar!
Hoe kregen ze dat nu voor elkaar?
Zijn masker lijkt op de snoet van een hond
die in het Oude Egypte al bestond.
Mur-dog met Egyptische en Chinese trekken,
omringd door kwispelende, mediamieke gekkenbekken.
Anubis waakt stil over hem,
zelfs zijn geblaf gebeurt met zachte stem.
Deze Mur-dog weet van wanten,
bezit een Chinese waaier van uitgelezen kranten,
is bevriend met nogal wat mediareuzen
die voor hem als een Fox in het wereldnieuws neuzen.

Ook aanwezig Herr Ray Kurzrottweiler, weer zo’n genie,
van hem is er geen enkele evenknie.
Zie, hoe hij luid keffend door de straten gaat
en de stoet met transhumane robotspeeltjes om de oren slaat.
Zijn technomasker is van metaal,
een superman, zonder zielentaal,
ontkoppeld van de werkelijkheid,
een verdwaalde ziel, strevend naar onsterfelijkheid
maar zelf niet durft te leven.
Moeten we zijn inhumaan project dan de zegen geven?

Zelfs wolvenmaskers zijn te zien,
je telt er wel meer dan een stuk of tien.
Alle wolven van Wall Street sluipen mee in de stoet
met een opmerkelijk opgewekt gemoed.
De wolfenwitchen en wolfenzonen zien hun koersen stijgen,
je hoort ze van begeerte hijgen.
Terwijl bijna alles in de wereld instort
regent het gouden muntjes op hun bord!

En warempel ook gekomen
uit het Alice-in-Wonderland van de technodromen,
een zeer grote Silicon-Valleyvriend
die echt wel een paar gouden medailles heeft verdiend:
voor de elektrische auto voor ons coronatijdperk
en duizenden satellieten voor het hemelzwerk.
Om ons voortdurend te bewaken en te bespioneren
wil hij samen met geheime diensten van alles uitproberen.
Mede in hem rust de kostbare schat 5 G,
zo iets ‘groots’ in je dragen, valt echt niet mee.
Maar de grootste G van de 5 G is grootheidswaan,
die kwam van een zekere Lucifer vandaan.
Ja, deze Silicon-Valleyvriend heet Eli Elon Muskadet,
bijna iedereen steekt over hem de loftrompet.
Alweer zo’n groot dienaar van de mensheid,
je raakt die genieën niet zomaar kwijt.
Met een masker dat geurt naar muskus en nootmuskaat,
weet hij van de prins geen kwaad.
Samen met Jefke Bezos de ruimte veroveren
en de wereld met artificiële rommel betoveren.
De aarde wordt spoedig een afvalplaneet,
dan maar de ruimte koloniseren, zoals dat heet.
Elon en Jefke dragen maskers die veel verhullen,
grote geheimen schuilen achter hun technospullen.

Niet te geloven, ook heer Kiss-Singer is erbij,
gooit waarachtig boterhammen naar nutteloze eters,
de talloze mee-eters van onze maatschappij,
door de elite net zo min graag gezien als betweters.
Een éminence grise, wereldwijd bekend als topadviseur
en zonder al te veel voorkeur
als het om goudstaven en diamanten gaat.
Hij kent verdorie alle grote banken,
we mogen hem wel speciaal bedanken,
want als geen ander weet hij waar ’t gouden kalf staat!

En daar dr. Tedro Pjedro Yeso van de Wereldongezondheidsraad
die meestal vanachter twee maskers praat:
een om mee te veinzen
het ander om diep achter te peinzen.
Bevriend met Partijvoorzitter Xi Jin Ping-Ping,
was Pjedro in Ethiopië een groot ‘verzetstrijder’,
goed getraind, en een welbespraakt politiek leider.
De ongezondheidsdirecteur beoogt vooral één ding:
dienstbaarheid aan de ‘zijden route’,
waar straks iedereen hamer en sikkel mag begroeten.

Nee, ik vergis me heus niet,
maar hebt u al enig idee wat u daar nu weer ziet?
Met een driedubbel masker op, zijn ook zij daar,
met heel veel vriendjes, het is echt waar,
de Epsteins, Weinsteins en Savilles, rattenvangers van formaat,
ook zij weten van de prins geen kwaad,
dansend op een wals van Strauss-Kahn,
want dat is voor hen heel aangenaam.
Je kunt niet goed zien of ze dood of levend zijn,
maar nog steeds veroorzaken ze heel veel pijn.
Een lockdown is voor hen niet besloten,
ze verplaatsen zich nog steeds met privéjets en -boten.

En ziedaar nog enkele bisschoppen en papen
die ‘de tuin der lusten’ hebben bezocht
en afdaalden tot in de diepste hellekrocht.
Moe van lijf en leden, is het gedaan met ‘bijslapen’.
Devoot schrijden ze voort in sierlijke, brede togen,
hebben God en mens reeds menig keer bedrogen.

Ach, was Jeroen Bosch nog maar in leven,
wat een schitterend schilderij zou hij ons geven.
Een eigentijds ‘narrenschip’ en een virtuele ‘tuin der lusten’,
stranden vol plastic rommel en zwarte oliekusten,
een grote kerkuil bij volle maan,
wie zou die symboliek nog verstaan?
Wellicht alleen de duivel nog
en de demonen in zijn zog.
Jeroen Bosch zou dit gemaskerde bal vol leugen
kleurrijk schilderen met volle teugen,
voor de machtselite een eigentijdse hellesfeer,
of is dat toch iets te veel eer?

En terwijl de gemaskerde stoet vrolijk verder trekt,
de machtselite goedgemutst en goedgebekt,
beginnen warempel een aantal mensen te ontwaken,
hoor je stap voor stap de dansvloer kraken.
Met een protserig masker op een sierlijke mahoniehouten stok
berijdt de machtselite nog altijd de gehoornde, dionysische bok.
Fluweelgebroekte lakeien dansen verplicht gemaskerd mee,
onderwijl drinkt de machtselite een kopje rozenthee.
Ze ziet niet dat de poten onder haar troon bijna zijn weggezaagd
en dat ook zijzelf van alle kanten wordt belaagd.
Ze heeft niet eens in de gaten
dat steeds meer burgers op luide toon over haar praten,
dat haar demasqué begonnen is.
Ook al duurt dit luguber spel nog wel even,
de machtselite is heus niet de meester van het leven
dat haar rekening komt is zeker, en die is om de drommel niet mis!

Och, och, och, zie toch die wereldlijders dicht bijeen,
ze leiden niet, dat zie je toch meteen!
Overal opstanden, revoluties, gemor en protesten,
in het Noorden, Zuiden, Oosten en Westen.
Last Trumpet, Kuusjnersnoet, Bolletjescenario, Boris Brexit Boef,
Vlad Puutin, Ping-Pong-Tjong, Tomato Macaroni, Ruten Aas, het is toch droef!
Angelaatje UitgeMerkeld, Ahmed Salomankie en middenin Neethayaweh
en nog vele anderen, o wee, o wee!
Miljoenen krijgen het in de gaten,
de maskers gaan steeds meer af,
men wil weer ongemaskerd met elkaar praten!

Nog drijft de machtselite iedereen vooruit,
let goed op wie de stoet sluit,
een schaduw met een Luciferkop,
met één gebaar zette hij heel de wereld stop.
Hij heeft vele, vele trawanten,
overal ter wereld zitten zijn sluwe verwanten.
Luid propageert hij zijn nieuwe wereldorde,
zit op zijn aardse troon, waaromheen zijn duivelshorde.
Hoed je, als de duivel in zijn duivelsklauw lacht,
denk niet dat hij niet bestaat,
want dan wordt het pas werkelijk nacht
en is er vrijwel niemand meer die lacht,
zijn we voor deze wereldronde helaas te laat.

Nú nog zijn het de beste tijden
om de pandemie van leugens te bestrijden.
Er is een virus ja, vooral dat van angst en haat,
dat virus is de wortel van al het kwaad!
Het wordt steeds opnieuw uitgezet in onze geest
door een slim en heel sluw Beest.

Daarom, ruk snel al je maskers af,
ook al moet je er soms tijdelijk eentje dragen,
wees moedig en niet laf,
stel hún nu alle vragen.
Geen sociale afstand is er in de geest,
vanuit waarheid bereik je altijd het meest.
Toon bovenal je oorspronkelijk gezicht
waardoor je de machtselite verplicht
om in het volle licht te kijken
waardoor hun duisternis kan wijken!

Probeer ondanks al deze ellende,
in elkaar gezet door een kosmische boevenbende,
met een glimlach de wereld rond te gaan
en steeds voor liefde, waarheid en waardigheid te staan,
in eenvoud, met een oprechte glimlach om je mond,
en… blijf zonder vaccin zo lang mogelijk gezond.

Marcel Messing
(juni 2020)

Related Gedichten