Marcel Messing

Geheeld is de mens van wonden

De heler van alle mensen wandelt door straten en stegen over heuvels en bergen in steden en dorpen.

Geheeld is de mens van wonden

Lijst van Gedichten

Geheeld is de mens van wonden

De heler van alle mensen wandelt door straten en stegen over heuvels en bergen in steden en dorpen.

De heler van alle mensen
wandelt door straten en stegen
over heuvels en bergen
in steden en dorpen.

De heiland die heel maakt
wat door onwetendheid gebroken werd
staat op uit het eigen lichaamsgraf.

En wie de vinger van troost legt op de eigen wonde
de opening van zijn eigen getroffen zijde voelt
veroorzaakt door de lanssteek van barmhartigheid
en ongeloof tot rotsvast vertrouwen maakt,
treedt het beloofde land binnen
dat niet aan grenzen is gebonden
op geen landkaart is vernoemd.

Zalig de zachtmoedigen van hart
zij die de lelie van liefde voeden
met het water des levens.
Zalig zij die hongeren naar geestelijk voedsel
zij die de verworpenen der mismaakte aarde
spijzigen met het levensbrood van inzicht.
Zalig zij die het zaad van vertrouwen
doen uitgroeien tot een machtige levensboom.

De heelmeester treedt ons weer tegemoet
en toont zijn oorspronkelijk gelaat
Bij iedere stap
klinkt een hemelse stem
vanuit het eigen hart
hoorbaar tot in de verste sterrenhemelen.

Het koninkrijk der hemelen
ontvouwt zich teder als licht en liefde
in goddelijk bewustzijn
waarin koning en onderdaan
voorgoed verdwenen zijn.
Geheeld is de mens
van alle wonden
opgestaan uit het eigen lichaamsgraf.

© Marcel Messing (21 oktober 2011)

Related Gedichten