Marcel Messing

Er is geen dag er is geen nacht

 

2002 – Gedichten, gedachten en mijmeringen –

Altamira-Becht bv, Haarlem,  ISBN 90 6963 561 5

 

In turbulente tijden van het leven kan het zinvol zijn verstilling te zoeken. Het zilverwitte strand, het geurende bos of de stilte van het samenzijn met geliefde mensen kunnen zulke momenten brengen, maar ook een enkele zin of een bepaald gedicht kan de verwondering over het mysterie van het bestaan in ons oproepen. Deze bundel bevat een keuze aan gedichten en teksten waarin thema’s als geboorte en dood, tijd en eeuwigheid, de elementen, de stilte, loslaten, zijn en worden, rust en beweging, leegte en vorm centraal staan. Soms diepzinnig en serieus van aard, dan weer licht, sprankelend en twinkelend, nodigen de teksten de lezer uit tot nadenken, meditatie en verwondering.