Marcel Messing

Energie in overvloed

Energie in overvloed

Lijst van Artikelen

Energie in overvloed

                                                                                                                                                   

Recensie:  Energie in overvloed

Door: Karsten van Asdonk

Verkrijgbaar bij uitgeverij: Obelisk            
Prijs: € 19,99      ISBN : 9789464610642

De titel van dit boek suggereert dat er geen energieprobleem hoeft te zijn. Betrokken en eerlijke wetenschappers, waaronder Tesla, hebben meer dan een eeuw geleden de oplossing voor ons energievraagstuk al gevonden. Nikola Tesla (1856-1943) en talloze andere wetenschappers en uitvinders zijn er in geslaagd vrije-energietechnologieën te ontwikkelen.

Maar de markt, de machthebbers, de politiek, de energiereuzen, de giganten in de fossiele brandstoffen, en niet te vergeten de financiële machten. Zij allemaal zullen zich, zolang dat mogelijk is, met hand en tand verzetten, tegen alle ontwikkelingen op het gebied van vrije energietechnologieën.

Om beter in de materie te komen en de inhoud van het boek goed te kunnen volgen beschrijft Van Asdonk eerst de begrippen:

Wat is vrije energie? Bestaat vrije energie echt? Hoe werkt vrije energie? Wat is het belang van vrije energie? Deze en nog veel meer onderwerpen worden door hem zo goed uiteengezet dat je nauwelijks nog kunt geloven dat deze vrije- energietechnologieën de mensheid tot op heden zijn onthouden.

De vrije energie is volgens uitvinders en wetenschappers beschikbaar in de ether. Ether is de onuitputtelijke bron die al duizenden jaren overal en altijd aanwezig is. De ether zou ons alle energie kunnen leveren die we nodig hebben in de vorm van elektriciteit en warmte.

Daarnaast zouden vrije- energietechnologieën op veel meer terreinen toegepast kunnen worden. Voorbeelden daarvan worden beschreven en met naam en toenaam van de betreffende uitvinder genoemd, zoals:

  • de eigen geneeskracht van het menselijk lichaam
  • het beïnvloeden van de zwaartekracht
  • het fenomeen van ufo’s, goed beschreven door dr.ir. Coen Vermeeren.

Opvallend is en blijft dat het ontwikkelen van deze vrije-energietechnologie al vanaf het begin van haar ontdekking enorm  gedwarsboomd wordt. Wanneer zal er een (over)grote meerderheid in onze samenleving opkomen voor haar eigen belangen. Toegang tot vrije energie zou kunnen leiden tot  een meer harmonieuze samenleving met elkaar en met alles wat leeft in ons universum.  Als we niet langer gevangen zitten in het gigantische verdienmodel van de huidige commerciële wereldmachten kan er een nieuwe samenleving ontstaan gebaseerd op liefde en wederzijds respect.

Vrije energie raakt de kern van wat het betekent om als vrij mens op aarde te leven. De energie is vrij van vervuiling, vrij van onderbreking, vrij van kosten, onafhankelijk van derden.

Als de mensheid ooit tot een andere, lees betere,  samenleving wil komen zal men de bestaande problematiek vanuit een breder perspectief moeten benaderen. Alleen dan kunnen de wereldproblemen zoals het financiële systeem, de voedselvoorziening, het klimaat en de energiecrisis worden opgelost.

Tot slot een citaat uit dit prachtige informatieve boek van Karsten van Asdonk.

“De grootste evolutie die de mens nu kan maken is daarom niet een ontwikkeling van techniek, maar van bewustzijn. En uit ons groter bewustzijn ontstaat vanzelf een denken en handelen die wél in lijn zijn met de inherente harmonie van de natuur, een klimaat waarin vrije energie – energie in overvloed – werkelijk kan bloeien.” Einde citaat.

Is je nieuwsgierigheid gewekt omtrent vrije-energietechnologie dan is dit zeer goed leesbare boek een aanrader.

Meer informatie en een leesfragment: Uitgeverij: Obelisk

Recensie door team “Worden Wij Wakker”

 

Related artikelen