Marcel Messing

Een wereld in transitie

Een wereld in transitie

Lijst van Artikelen

Een wereld in transitie

                                     

Recensie: Een wereld in transitie
Door: Jens Patteeuw

Verkrijgbaar bij uitgeverij: Obelisk           
Prijs: € 27,99                ISBN: 9789464611199

Refererend aan de oude machtsstructuur, waarin de zogenaamde elite de touwtjes in handen hebben, informeert  Patteeuw de lezer over de turbulentie waarmee we vandaag de dag te maken hebben. Waar staan we als mensheid en waar gaan we naar toe. Wat is onze kracht en met welke tegenkrachten hebben we te maken. Om tot het juiste antwoord te kunnen komen is het noodzakelijk inzicht te hebben in die oude machtsstructuur. Wie zijn ze, hoe zijn ze georganiseerd en hoe zijn de onderlinge organen met elkaar verbonden. En vooral ook wat beogen ze.

Want de samenzweringen zijn alom aanwezig en de elite schuwt geen enkel middel om hun plannen gerealiseerd te krijgen. Ze werken volgens de schrijver via een perfect uitgedachte piramidestructuur, waarbij alleen de leden van de bovenste piramide het totale plan kennen. Hun doel is het oprichten van een transhumane, totalitaire nieuwe wereldorde. Om dit doel te bereiken volgen ze het pad van gradualisme. Telkens opnieuw met kleine stappen de vrijheden van de samenleving inperken en zo hun eigen macht vergroten totdat ze bij hun uiteindelijke doel uitkomen. Bekende voorbeelden van gradualisme zijn de maatregelen die opgelegd zijn tijdens de corona jaren. Sommige van deze maatregelen hebben zelfs geleid tot nieuwe wetten waardoor de overheid weer meer bevoegdheden naar zich toegetrokken heeft.

De tentakels van de elite gaan ook veel verder dan de invloed die ze uitoefenen op wereldregeringen en andere  overheidsinstanties. Vele geheime genootschappen spelen ook een belangrijke rol in dit spel. Patteeuw beschrijft en onderbouwd zijn visie overtuigend. Net zoals de vormen van satanisme en kindermisbruik waaraan deze partijen zich schuldig maken en die op grote schaal zeer geraffineerd wordt gepraktiseerd. De top van de elite beschikt over- en heeft toegang tot instituten die fenomenale kennis van mind control hebben en deze ook toepassen waar zij dat nodig en nuttig achten.

Daarnaast wordt wereldwijd via de media en via door hun gecontroleerde wetenschappelijke instituten pertinente leugens verspreid en angst gecreëerd. Deze leugens worden herhaald en herhaald en herhaald totdat een grote meerderheid denkt, “dan zal het wel waar zijn” en vervolgens heeft de angst zijn intrede gedaan en kunnen de geplande maatregelen doorgevoerd worden. (corona was hiervan een duidelijk voorbeeld)

Als vervolgens deze leugens met gedegen onderzoeksrapporten door serieuze en onafhankelijke wetenschappers, aan de kaak worden gesteld worden zij door diezelfde media en instituten afgeschilderd als ter zake niet deskundig of als kwakzalvers en worden ze zoveel als mogelijk in diskrediet gebracht. Patteeuw zegt hierover: “De regerende elite heeft de echte wetenschap gekaapt met sciëntisme net zoals de religies echte spiritualiteit gekaapt hebben”.

Verder zet hij uitermate helder uiteen hoe de elite alles in het werkt stelt om haar doel, de totale controle oven de mensheid, te bereiken. Thema’s als corona, virussen, transhumanisme en cyborg mensen, brengt hij haarscherp in beeld.

“Een wereld in transitie” is een indrukwekkend boek dat de kritieke situatie waarin de mensheid verkeert, ongekend goed weergeeft. Een echte aanrader dus.

Meer informatie en een leesfragment: Uitgeverij: Obelisk
Recensie door team “Worden Wij Wakker”

 

Related artikelen