Marcel Messing

Dic-to-cra-tie

Dic-to-cra-tie

Lijst van Artikelen

Dic-to-cra-tie

                                                                             

Recensie: Dic-to-cra-tie  

Door: Rob van der Well

Verkrijgbaar bij uitgeverij: Obelisk Boeken 
Prijs: € 25,99        ISBN : 9789464610536

 Wie heeft de regie in handen van alles wat er op deze wereld gebeurd. Zijn dat de individuele landen of zou er sprake kunnen zijn van een kleine beperkte groep die de wereld regeert en die streeft naar een absolute nieuwe wereld orde? (NWO)

Deze en andere interessante vraagstukken komen in dit boek ruimschoots aan de orde. De schrijver geeft bewust geen antwoord op de vele vragen maar reikt de lezer hierover heel veel informatie aan. Daarmee kan iedereen zelf een eigen mening vormen en waar nodig zelf op onderzoek uitgaan om tot juiste beeldvorming te komen.

Rob van der Well stimuleert de lezer om zich af te vragen: heb ik een goed wereldbeeld, krijg ik wel juiste en eerlijke informatie vanuit de overheid, de mainstreammedia et cetera.

In zijn visie bestaan complotten en complottheorieën altijd en hebben die altijd bestaan. De vraag is alleen hoe ver en hoe diep ze gaan. Met welk doel worden ze gelanceerd en welke kanalen worden daarvoor gebruikt.

Zijn wij bereid om onze comfortzone te verlaten en ons hart te volgen als we constateren dat de harde waarheid van ons wereldbeeld een compleet andere is dan het wereldbeeld dat ons door leugens en bedrog wordt voorgeschoteld.

Manipuleren, corrumperen, chaos en oorlogen creëren, zijn instrumenten die vooral de laatste decennia in toenemende mate instabiliteit veroorzaken in vele landen van de wereld.

Is dat de opmaat naar dictocratie gevolgd door een dictatoriale samenleving? Met als hulpmiddelen AI (Artificiële Intelligentie), CBDC (Central bank digital currency), SCS (Social Credit System), MC (Mind Control), CO2 en andere ?

Het dagblad AD plaatste in 2019 al een artikel online met de kop “De Chinese overheid heeft in 2018 in totaal 23 miljoen burgers verboden een trein- of vliegticket te kopen. De Chinezen in kwestie hadden een te lage score in het sociaal kredietsysteem, waarbij elke burger een bepaald aantal punten krijgt afhankelijk van zijn gedrag”.

Dit boek geeft een zee aan informatie omtrent de wegen die bewandeld worden om tot een Nieuwe Wereld Orde te komen. Het is aan de lezer zelf om hieruit zijn/haar conclusies te trekken en daar vervolgens naar te handelen.

Want hoe je het ook wendt of keert, het staat vast dat niets is wat het lijkt.

In zijn slotwoord stelt  de schrijver de lezer de vraag: leven we in een democratie of in een dic-to-cra-tie. En wat kan eenieder hier aan doen. Zijn suggesties aan het einde van zijn boek zijn zeker het overwegen waard en de meeste daarvan ook heel goed uit te voeren.

Wil je weten hoe wij gemanipuleerd en gedirigeerd worden naar een NWO (Nieuwe Wereld Orde) dan is dit boek zeer de moeite waard om gelezen te hebben. En wie zich vervolgens niet zonder meer wil laten manipuleren en dirigeren, kan overgaan tot de eerder genoemde suggesties.

Meer informatie en een leesfragment: Uitgeverij: Obelisk Boeken

Recensie door team “Worden Wij Wakker”

 

 

Related artikelen