Marcel Messing

 

– Dertien zangen van een troubadour –

1984   Ankh-Hermes, Deventer    ISBN 90 202 5453 7

De Katharen (van het Griekse katharoi = reinen), een broederschap uit de 11de tot 13de eeuw, zijn mettertijd synoniem geworden aan ‘ketters’. In de middeleeuwen echter behoedden en praktizeerden zij de christelijke mysteriën. ‘Kathaar’ is het mysteriewoord dat betrekking heeft op allen die gezuiverd zijn naar lichaam en ziel. Door deze zuivering, die in het hart begint, kan een verbinding met de kracht van de Heilige Geest plaatsvinden. Het is de wedergeboorte uit water en geest, welke alleen mogelijk is door de Liefde- en Lichtkracht van de Christus. Toen op 16 maart 1244 ten gevolge van de inquisitie ‘de laatste Katharen’ werden verbrand, profeteerde een troubadour: ‘Maar, na 700 jaar zal de laurier weer groen worden op de plaats der crematie van de martelaren!’ Deze profetie heeft haar vervulling gekregen in de herleving van de belangstelling voor de christelijke mysteriën. Onder de universele symbolen van Graal, Kathaar en Kruis met rozen, verbonden met allen die reeds het pad van bevrijding gingen, is deze laurier weer tot wasdom gekomen.
Na een inleiding, die veel informatie geeft over de geschiedenis en de ideeën van de Katharen, wordt in dichterlijke taal verhaald ‘wat met het ware christendom is geschied’. Na elke zang volgt een verklarende tekst. De zangen ontsluieren het geheim van het katharisme – ze bevatten een aansporing de weg tot het Christusbewustzijn te gaan, zolang het Licht in deze tijd nog schijnen kan.

 

 

Der Weg der Katharer

– Dreizehn Gesänge eines Troubadours –

Vertaling: Renate Söffing en Rüdiger Majora 1989
Leibniz-Bucherwarte, Bad Munder  ISBN 3 925237 09 7