Marcel Messing

De tranen van Lady Liberty

De tranen van Lady Liberty

Lijst van Artikelen

De tranen van Lady Liberty

Recensie:  De tranen van Lady Liberty
Door: Magchiel C. Matthijsen
Verkrijgbaar bij uitgeverij: Obelisk 
Prijs: € 27,99                ISBN: 9789464611090

 Over de aanslagen van 9/11 zijn de afgelopen 22 jaar al meer dan 100 boeken verschenen. Daarin wordt kritiek geuit op de officiële visie zoals die door de Amerikaanse overheid is vastgesteld. Vele studies zijn gedaan naar de werkelijke oorzaak van het instorten van Twin Towers en WTC7. Desalniettemin wordt de officiële visie en de daaraan ten grondslag liggende Joint Commission Report van het NIST niet herzien of aangepast cq aangevuld.

Na uitvoerige studie van al hetgeen reeds onderzocht en beschreven is over de aanslagen van 9/11 neemt Matthijsen in dit boek de officiële visie nog eens kritisch onder de loep. Temeer ook omdat de Nederlandse main stream media het tot op heden niet is aangegaan om kritisch naar alle in en outs te kijken en eigen onderzoek te doen. Blijkbaar is het klakkeloos volgen van de gepresenteerde Amerikaanse visie het veiligste en gemakkelijkste.

Op de dag van de aanslagen zelf werd zonder dat er al enig onderzoek had plaatsgevonden, via de media kenbaar gemaakt dat 19 Arabische terroristen de aanslagen hadden gepleegd met behulp van 4 gekaapte vliegtuigen.
In dit boek vraagt de schrijver zich af hoe het mogelijk was en is dat vrijwel de hele wereld deze verklaring klakkeloos voor waarheid heeft aangenomen.

Meerdere studies hebben aangetoond dat het onmogelijk is dat het invliegen van de 2 vliegtuigen de oorzaak is geweest van het volledig instorten van de 2 torens. Ook de daarop volgende brand zou dat absoluut niet geweest kunnen zijn. Omdat veel getuigen op het moment van het invliegen meerdere explosies hebben gehoord rijst het sterke vermoeden dat er andere oorzaken aan ten grondslag liggen.
In het rapport van professor Hulsey toont hij aan dat brand onmogelijk de oorzaak kan zijn geweest van het instorten van de 3 gebouwen. Daarvoor waren de dragende constructies veel en veel te sterk. Volgens Hulsey kunnen het alleen explosieven zijn geweest.
Van het Joint Commission Report zijn de laatste 28 pagina’s pas in 2016 openbaar gemaakt (gedeeltelijk zwart gelakt). Hieruit zou nu voor het eerst blijken dat Saoedi Arabië bij de aanslagen betrokken is geweest. Elke vorm van kritiek op het Joint Commission Report is stevig aan banden  gelegd door de Amerikaanse overheid, de CIA en FBI. Het lijkt erop dat de geloofwaardigheid van een democratisch Amerika op de tocht is komen te staan.

Amerika had een reden nodig om de war on terror  te kunnen beginnen. Samen met Saoedi Arabië zou dit plan (het drama van 9/11) al jaren vooraf zijn opgezet en uitgewerkt.
Blijkbaar spelen ook de olie belangen in het Midden Oosten een belangrijke rol. Het veiligstellen van olie- en grondstoffen leveranties voor de Amerikaanse behoefte zou meerdere oorlogen in die regio rechtvaardigen. Ook de banden met Israël, Pakistan en Saoedi Arabië zouden van groot belang zijn. Volgens Matthijsen is de operatie 9/11  volledig een valse vlag operatie.

Dat oorlogen honderdduizenden slachtoffers met zich meebrengen wordt voor lief genomen. Dat de vrijheden van de Amerikaanse bevolking  steeds meer aan banden worden gelegd (Patriot act) hoort bij de autoritaire opstelling die de overheid van dit land zich permitteert. Totalitarisme komt hier om de hoek kijken.

Als daadwerkelijk integere- ingenieurs, wetenschapper en advocaten zelfs door de Amerikaanse president weggezet worden als complotdenkers die volstrekt niet integer zijn en een gevaar voor de democratie zouden zijn, dan draai je de werkelijkheid 180 graden om en juist daardoor is een democratie in gevaar.

Als je het naadje van de kous wilt weten omtrent het gebeuren van 9/11, wie daarbij betrokken zijn en welke belangen hieraan ten grondslag liggen? Lees dan dit voortreffelijke boek van Magchiel Matthijsen.

Meer informatie en een leesfragment: Uitgeverij: Obelisk

Recensie door team “Worden Wij Wakker”

Related artikelen