Marcel Messing

De Meester van de Eindtijd

‘De Meester van de eindtijd’
Dit mooie boekje van Marcel Messing is weer verkrijgbaar

Herdruk van dit boek is nu weer verkrijgbaar via Obelisk boeken.
Bestellen via Obelisk kan via de webshop van deze site
Prijs €20.99
ISBN 978-90-6963-979-6

Beschrijving:
Zoals in De Profeet het schip aanmeert in het oosterse havenstadje Orfaleze en de mensen vlak voor het vertrek van de profeet uitlopen om diens wijze inzichten te ontvangen, zo meert in De Meester van de Eindtijd een schip aan in het westerse havenstadje Novaterra, de slotwoorden uit De Profeet indachtig: ‘Vergeet niet dat ik bij u terugkom.’ De Meester van de Eindtijd vertelt het verhaal over het einde van een grote tijdscyclus en het begin van planetaire omwentelingen. Het roept de mens op om zich te bevrijden van zijn boeien en mag hopelijk een bron van inspiratie zijn in deze duistere tijd.
Met illustraties van Marianne van den Dungen

Leesfragment:
Ze zijn er altijd geweest. Profeten, mystici, leraren. Sprekende en zwijgende meesters. Oudere broers en zusters. Verlichten en avatars, meesters van wijsheid en aan het eind van iedere cyclus een meester van de eindtijd. Steeds bereid om de zich ontwikkelende mensheid te helpen en bij te staan. Zichtbaar als de golfslag van de zee of onzichtbaar als de wind. Reizend van land naar land of teruggetrokken in een grot in de bergen. Sprekend voor grote menigten of onbereikbaar in een kluis in de woestijn. Geen tijd was er, dat ze er niet waren. Geen tijd zal er zijn, dat ze er niet zullen zijn. Totdat in ieder mens afzonderlijk de cirkelgang van de tijd tot een einde komt, de slang in zijn eigen staart hapt, het innerlijk einde der tijden aanbreekt en het stiltepunt van al wat is geweest, teruggenomen wordt in een nacht die duisternis noch licht bevat.

Boven tijd en ruimte, boven alle dualiteit is het ene, waarin alle tegenstellingen samenvloeien. In de eeuwige bron van het zijn wordt geen oorsprong gevonden. Onophoudelijk omhelzen stilte en woord elkaar. Rust en beweging, een eeuwig ebben en vloeden. Vanuit de tijdloze bron laten de boodschappers van de geest onophoudelijk het water van wijsheid stromen om de dorst te lessen van hen die verlangen naar waarheid, om de honger te spijzigen van hen die zoeken naar geestelijk voedsel, om het vuil van de wereld weg te spoelen met levend water van inzicht. Hun liefde straalt als een vuurtoren over heel de wereld. Hun handen reiken naar alle windstreken. Hun woorden, fluisterend of luid gesproken, zijn als genezende balsem. Hun voetstap laat slechts een spoor na in het hart. Hun verpozen onder de mensen brengt de grote zanger wind in beweging, die liederen van liefde zingt voor verdwaalde zielen.

De helpers van de mensheid verschijnen altijd op de juiste tijd. Zo ook de meester van de eindtijd. Loopt een grote cyclus van het bestaan ten einde, dan betreden zijn voeten de aarde. Zij die de mensheid voortstuwen op het pad van licht en liefde worden niet vermeld in de boeken der geschiedenis, wel de roemrijke daden van de machtigen der aarde – bladzijden die in de herfst van het leven vergelen en verdorren en door de noordenwind als stof over de woestijn van onwetendheid worden weggeblazen. De meester van de eindtijd schrijft zijn woorden in de harten van de mensen, verjaagt de schimmige leugens der geschiedenis door het boek des levens te openen. Met het vlammend zwaard van inzicht scheert hij de dikke schimmel van onwetendheid op de ziel der mensen weg. Donkere wolken van waan laat hij oplossen in het licht van de waarheid…