Marcel Messing

De grootste omwenteling aller tijden

De grootste Omwenteling aller tijden
Oorlog tegen de ziel
Marcel Messing 

 

Dit boek is verkrijgbaar via uitgeverij: Obelisk 

Als paperback voor € 26,99 ISBN 9789464611298
Als hardcover voor € 31,99 ISBN 9789464611304 

Een groot lijden treft de Aarde. Steeds meer mensen beginnen te zien dat er niet alleen zichtbare krachten aan het werk zijn die via chaos een nieuwe wereldorde willen realiseren, maar ook onzichtbare. Onze vrijheid staat op het spel. Ethiek is allang verdwenen, net als inzicht in de dharma (de kosmische wet) en andere wijsheidsleringen. ‘De ziekte van onwetendheid’ (de Boeddha) is overal aanwezig.

Dagelijks horen we over oorlogen, aanslagen, vluchtelingen, hongersnoden, aardbevingen, politieke en sociale strijd, opwarming van de Aarde, klimaatverandering en verval van morele waarden.  

Marcel Messing is van mening dat zonder kennis van het occultisme, de esoterie (ooit ‘de koningin van de wetenschap’ genoemd) en vooral de gnosis de wereldgeschiedenis niet begrepen kan worden. Hij toont aan dat samenzweringen gewoon bestaan en dat de grootste omwenteling aller tijden begonnen is.
Na de p(l)andemie Covid-I9 wil de machtselite via ‘ziekte X’ en  bio-engineering (transhumanisme, robotica, nanotechnologie en vooral artificiële intelligentie) een groot deel van de mensheid opruimen en de rest ’transhumaniseren’ tot een cyborg, een slaaf. 
Achter de coulissen van het wereldtoneel is al lang geleden gepland om via een derde wereldoorlog de eindslag te beginnen. Er is een diabolische oorlog aan de gang tegen de goddelijke schepping, de menselijke ziel en alle levende wezens op Aarde.  

 Uit oude wijsheidsteksten blijkt dat er in een ver verleden een oorlog ‘in de (sterren)hemelen uitbrak’, die nu op planeet Aarde wordt uitgevochten. Deze oorlog is niet alleen beslissend voor ons, maar vooral voor de komende generaties, want duistere krachten trachten het licht te doven. 
Als we deze oorlog tegen de Liefde toestaan, wordt het innerlijke pad van bevrijding geblokkeerd en kan ‘het lichtkleed’ niet meer ‘geweven’ worden (katharen), de Boeddhanatuur ofwel ‘Christos ín ons’ niet meer tot realisatie komen, tenzij…  

Tenzij we vertrouwen op de ongelofelijke kracht van het hart. Dan zijn we absoluut niet machteloos, want de duistere krachten zijn bang voor het Licht. Als we hun grote misdaden aan het daglicht brengen, zal het Licht ons tot steun zijn.

Wat ons daarbij behulpzaam kan zijn is de wijsheid van grote leraren  als de Boeddha en Jeshua (Jezus) en oude wijsheidsteksten uit Oost en West. Bijvoorbeeld de Veda (de oudste Indiase wijsheidsteksten), de Upanishads (het sluitstuk van de Veda), de Bhagavad Gïtä,  de Boeddha-dharma (de leringen van de Boeddha) en de leringen van Jeshua, in zowel de canonieke en apocriefe geschriften als in de gnostische, waaronder die van Nag Hammadi. Naast de wijsheid van grote leraren, legt Marcel de nadruk op het mysterie van de Christus en het Christuslicht.

Marcel Messing is antropoloog, filosoof en auteur.