Marcel Messing

Copyright

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’) zijn eigendom van of in licentie bij www.marcelmessing.com en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

 

De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site op te slaan, te vermenigvuldigen, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van www.marcelmessing.com.

 

Voor hergebruik met bronvermelding van www.marcelmessing.com kunt u schriftelijk contact opnemen via de contactpagina van deze website.

 

Vermeld bij uw verzoek de titel van het werk, indien van toepassing, en mogelijk: de naam van de auteur en de publicatiedatum. Vermeld ook waarin u het werk wilt opnemen en waarom, alsmede de oplage of – als de publicatie elektronisch is – het (gemiddeld) aantal bezoekers.

Linken

Rechtstreeks linken en verwijzen naar pagina’s van www.marcelmessing.com op internet is in beginsel toegestaan. Onze redactie stelt het op prijs hiervan vooraf op de hoogte te worden gebracht.