Marcel Messing

 

1994 – Beschouwingen over geweldloosheid –

Ankh-Hermes, Deventer,    ISBN 90 202 8059 7

 

Kern van alle religies en wijsheid is liefde en geweldloosheid, ook al is de moderne mens dit vergeten en verliest hij zich maar al te vaak in oorlog en geweld. Buigzaam als riet beoogt vooral een spirituele basis aan te reiken aan al diegenen die zich verbonden voelen met de praktijk van geweldloosheid. Het is een revolutionair boek. Het houdt een revolutie voor op alle gebieden van het menselijke bestaan. Maar een revolutie zonder wapens, zonder geweld, zonder leger en machtsvertoon. Een revolutie die voortkomt uit de stilte van de geest, een vredelievende revolutie die zich wendt tot de ware eigenschappen van de menselijke natuur: goedheid, vrijgevigheid, liefde, geweldloosheid, vrede. Alle grote spirituele leraren der aarde hebben dit zonder uitzondering onderricht. Een van de grote leraren was Mahatma Gandhi (1869-1948). Zijn basisfilosofie was: ‘Waarheid is God. Er is geen andere weg naar de waarheid dan de weg van geweldloosheid’. Buigzaam als riet toont de stille kracht van geweldloosheid, een kracht die sterker is dan alle atoombommen en andere vernietigingswapens. Een kracht die, net als riet, zowel buigzaam als veerkrachtig is. Geweldloosheid is een absolute noodzaak voor innerlijke vrede en wereldvrede.