Marcel Messing

Lijst van Artikelen

Peter in Wonderland

                                                                                                                                              

Recensie: Peter in Wonderland
Door: Peter Vereecke

Dit boekje is uitverkocht maar is nog wel gratis te downloaden via deze link. Download hier het boekje 
In het ‘Ten Geleide’ van zijn boekje Peter in Wonderland, Een klein boekje over een groot plan, schrijft de auteur, Peter Vereecke: ‘Ieder mens groeit op in vertrouwen. Hij gelooft dat wat hem voorgehouden wordt waar en juist is. Ook ik baseerde de eerste 44 jaar van mijn bestaan rustig op deze overtuiging. Ik had een heel normaal leven: getrouwd, twee kinderen, leraar Latijn en daarna verzekeringsagent, actief in de parochie, het verenigingsleven en de plaatselijke politiek, voorzitter van de kerkfabriek en burgemeester…’
Totdat hij allerlei vragen begon te stellen en er steeds meer twijfel in hem opkwam of wat hem geleerd en verteld was wel echt zo was. Zijn zoektocht begon. Vanaf het jaar 2000 en zeker na 11 september 2001.
Het bracht hem dieper en dieper in de lange ondergrondse pijpen van vele konijnenholen, die echter op een of andere wijze vaak met elkaar verbonden waren. En hij ontdekte: ‘Niets is wat het lijkt en niets gebeurt zomaar.’ Hij stuitte op een immens ‘leugenpaleis’ en ontdekte welke krachten er achter het wereldtoneel actief zijn die de mensheid manipuleren, dirigeren, hersenspoelen en uiteindelijk in massale slavernij houden.
Peter Vereecke toont de lezer via vele voorbeelden op welke wijze, wat hij ‘Club El’ (de overal aanwezige machtselite) noemt,de mens in gevangenschap houdt. Er blijkt wel degelijk sprake te zijn van een samenzwering, een complot, zo vaak bestreden door hen die nauwelijks enig werkelijk onderzoek hebben gedaan en zich steeds weer bedienen van het armzalige wapen van spot en smaad.
De ontdekkingen die Peter in ‘Wonderland’ deed, werden en worden hem lang niet altijd in dank afgenomen, zoals voor bijna alle pioniers op dit gebied geldt. Bespotting, gerechtelijke procedures, bedreigingen, het hoort er kennelijk allemaal bij als een mens te weten komt hoe een en ander op onze planeet in elkaar steekt en de ogen van zijn medemens wil openen. En dat heeft Peter Vereecke de laatste jaren als geen ander gedaan. Laten we vooral niet vergeten hoeveel mensen al tot het inzicht zijn gekomen dat er over heel de wereld iets heel ernstigs aan de gang is. Hun aantal groeit wereldwijd.
Wie in vogelvlucht de op heldere, speelse en vaak ook op humoristische wijze beschreven thema’s over hoe ‘het complot’ werkt, wil leren kennen, moet zeker dit rijk geïllustreerde boekje gaan lezen. Van harte beveel ik daarom Peter in Wonderland aan. Dit boekje stemt tot nadenken. En dat is wat Peter Vereecke als voormalig classicus en oud-burgemeester de lezer steeds voorhoudt: ‘Durf zelf denken!’ Het is overigens de basis van alle ware filosofie.
Overal ter wereld zien we momenteel opstand, rebellie, afbraak van alle oude structuren. Er iets zeer diepgaands aan de hand waar velen nog niet de vinger op kunnen leggen, zich over verbazen of verbijsterd over zijn. ‘Club El’ voelt zich echter wereldwijd meer en meer ‘ontdekt’. Duizenden vergrootglazen worden op hun duistere gezichten gelegd. Hun maskers worden afgerukt. Duizenden richtingwijzers worden naar hun ‘leugenpaleizen’ gekeerd…
Wat ‘Club El’ wellicht nog niet beseft, is dat juist het snel ontwakende inzicht en bewustzijn, tot een historische revolte kan leiden, waarin mijns inziens licht en waarheid een beslissende rol zullen spelen. We leven in heel bijzondere tijden!
December 2019 Het boekje van Peter Vereecke is gratis bekomen via deze link : Download hier het boekje 
Recensie door: Marcel Messing, auteur, antropoloog-filosoof

Related artikelen