Marcel Messing

Biografie

Marcel Messing (Den Haag,1945) studeerde antropologie, filosofie en vergelijkende godsdienstwetenschap, was o.a. stafdocent en decaan in het Hoger Beroepsonderwijs, wetenschappelijk medewerker van de Bibliotheca Philosophica Hermetica te Amsterdam en adviseur van de IKON-televisieserie Via Mystica. Hij is regelmatig te gast bij de radio en medewerker van de tijdschriften InZicht en Prana

 

Als spreker in binnen- en buitenland staat hij bekend om zijn synthese van oosterse en westerse wijsheid. Hierbij verbindt hij de diepere inzichten van de esoterie met wetenschap, religie, kunst en poëzie.

 

Na zich een aantal jaren grondig verdiept te hebben in de verborgen krachten achter het wereldtoneel, begon hij in te zien dat de (spirituele) evolutie van de mens ernstig wordt bedreigd. Als gevolg daarvan schreef hij in 2006 het boek Worden Wij Wakker? Over de verborgen krachten achter het wereldtoneel. Vanwege de actualiteit en grote belangstelling is dit boek opnieuw uitgegeven door Obelisk boeken. 

Momenteel woont hij in de Franse Pyreneeën (Ariège), waar hij een diepe verbinding voelt met de geschiedenis van de katharen, waarnaar hij jarenlang onderzoek gedaan heeft. 

 

In 2009 kreeg hij de ‘Frontier Award’, die hij als een erkenning ziet voor de werkzaamheden van de werkgroep WijWordenWakker.

 

Als voorzitter van Stichting Lindenhof is hij zo’n 20 jaar betrokken bij ontwikkelingsprojecten, speciaal voor kinderen (voeding, kleding, onderwijs en scholenbouw). Begonnen in India en voortgezet in Polen, Nepal en Afrika (Kenia en Oeganda). Alle donaties aan de Stichting Lindenhof komen rechtstreeks terecht bij de individuele projecten. Zou u willen doneren dan kan dat op bankrekeningnummer 

NL02 RABO 0126608008 (BIC RABO NL2U) en voor Belgie

 

“Moge de geest van al hetgeen geschreven wordt uw hart raken, ook al is het via de digitale weg. De werkelijke weg voltrekt zich innerlijk”. 
Marcel Messing