Marcel Messing

Lijst van Aanbeveling

Aquariustijdperk

Boek:
Janneke Monshouwer:
Overgang naar het Aquariustijdperk.
over 9/11, MH17, 5G en Covid-19

Onder uw aandacht door Marcel Messing:
Voor velen is Janneke Monshouwer geen onbekende. Zij werkte zo’n 30 jaar bij de Nederlandse TV, waaronder in de 1960er jaren 3 jaar als productiemedewerkster bij het NOS-Journaal (toen NTS geheten) en daarna als freelance invalster tot 1991. Ze werkte samen met filmteams en later als TV-programma – en documentairemaakster. Hierdoor kon zij veel ervaring opdoen binnen hetgeen nu de mainstreammedia heet. Steeds meer kreeg zij het inzicht dat er iets heel wezenlijks niet klopte in de berichtgeving van de media en begon zij zelfs te merken dat er allerlei andere belangen een grote rol spelen en dat er steeds minder sprake is van onafhankelijke media. Soortgelijke ervaringen hadden in Duitsland o.a. de tv-journaliste Eva Herman en de bekende, inmiddels overleden, journalist Udo Ulfkotte. In ieder land zijn er gelukkig nog wel een aantal wakkere journalisten te vinden.
In haar boek ‘Ander Nieuws. Wat het journaal niet uitzond’, publiceerde Janneke al eerder uitermate boeiende en schokkende informatie m.b.t. verzwegen nieuwsfeiten. Hierdoor kan de lezer zelf duidelijk zien dat er wel degelijk een machtselite bestaat die de mensheid op velerlei wijze manipuleert en uiteindelijk totaal wil domineren in een zogeheten ‘nieuwe wereldorde’, waarin iedere vorm van vrijheid verdwenen is en de mens niet meer dan een ‘object’ zal zijn, een slaaf in een totalitair systeem.
Onlangs verscheen van Janneke Monshouwer haar nieuwe boek ‘Overgang naar Aquariustijdperk. 9/11, MH17, 5G, Covid-19’, waarin opnieuw belangrijke informatie is gepubliceerd. Net als haar andere boeken is ook dit boek weer rijk geïllustreerd en vinden we boeiende informatie over lang doodgezwegen onderwerpen als 9/11, ‘De Protocollen van de Wijzen van Sion’, Big Brother, Agenda 2030, 5 G, de coronapandemie (plandemie?), the Great Reset, Aquariustijd, Trump  e.d.
Voor hen die een goed overzicht wensen van wat een criminele machtselite tot nu toe allemaal al veroorzaakt heeft en voor de zeer nabije toekomst in voorbereiding heeft, kunnen we ook dit boek van harte aanbevelen. Janneke Monshouwer toont zich opnieuw een moedige en oprechte onderzoeksjournaliste en verwijst ook regelmatig naar spirituele achtergronden.
Daar mogen we in deze tijd blij mee zijn!
Het boek “Overgang naar Aquariustijdperk” (2020)
Is allen te bestellen via: www.andernieuws.eu;  www.boekenbestellen.nl
(ISBN/EAN: 978-94-6406-072-0).

Inhoud:
2020 Schokgolven van Grote Veranderingen in de Wereld
De wereld staat op z’n kop, zit in ‘lock down’
en in grote, versnelde transformatie naar een ‘Nieuwe Aarde’
en vernieuwde mensheid van de 3e, via de 4e naar 5e dimensie.
Verandering in de wereld begint bij: Ken U-Zelf. We zullen onszelf en wat er speelt in de wereld onder ogen moeten zien. Dat is bewustzijn. Als we niet (willen) zien wat er nu IS, dan kunnen we meegezogen worden in de valkuilen van de tegenstanders.
In 1969 werd de musical HAIR in Broadway opgevoerd, van jongeren die zich wilden bevrijden uit de cirkel van oorlog en geweld. Na WO-2 en de Korea-oorlog weigerden dienstweigeraars om te vechten in de Vietnamoorlog. Het werd een wereldbeweging van jongeren met een nieuw bewustzijn en groeiend zelfbewustzijn. Maar de heersende macht en Hollywood saboteerden deze krachtige beweging met drugs, alcohol, ‘vrije’ sex en mis-informatie. De film HAIR uit 1979 gaat dan ook om drugsgebruik. Maar hierdoor werd juist het ‘nieuwe bewustzijn’ kapot gemaakt. Veel mensen die toen ‘hippie’ waren, deden later mee met de heersende macht. Nu is het de tijd om die macht te ontstijgen.
Momenteel zijn er weer veel mensen met een ‘nieuw’ bewustzijn en maken we een enorme aanslag mee op de mensheid om het bewustzijn de kop in te drukken via angst, terreur en vaccinaties, het inzetten van 5G, Artificiële Intelligentie en genenmanipulatie op mensen.
Wij worden nu uitgedaagd om ons bewustzijn te vergroten en onszelf te verheffen tot de 5e Dimensie door te (leren) voelen en onsZelf te leren kennen.
De Aanslagen van 9/11 en de daarop volgende ‘Global War on Terror’ ZIJN DE OORZAAK VAN DE ONTELBARE STROMEN VLUCHTELINGEN EN IMMIGRANTEN. Als we de waarheid weten en ons Zelf kennen, kunnen we een Paradijs op Aarde bouwen en de mensheid op een hoger beschavingsniveau brengen, waarin niemand gebrek leidt en niemand hoeft te vluchten. Laten we onze ondernemingszin inzetten voor ons aller welzijn: gezondheid, vrijheid (GEEN 5G) en soevereiniteit. En: Geen revolutie maar EVOLUTIE.

JANNEKE MONSHOUWER lid NVJ Nederlandse Vereniging van Journalisten, werkte ruim 30 jaar full time voor de Nederlandse TV, o.a. bij het NOS Journaal en meerdere omroepen, als producer, researcher, regisseur, maakster van documentaires en TVprogramma’s. Ook onderzoekster op psychologisch/spiritueel gebied, beeldend kunstenaar en kunstzinnig therapeut, expertise: lichamelijke en geestelijke gezondheid en de Bouw van een Paradijs op Aarde.
Ze schreef de boeken “Ander Nieuws, wat het Journaal niet uitzond” (2014), “Trump, Grondwet & Wereld” (2018). Het derde en nieuwste boek “Overgang naar Aquariustijdperk” (2020) is alleen te bestellen via de website www.andernieuws.eu