Marcel Messing

Als het licht van duizend zonnen

Als het licht van duizend zonnen

Lijst van Gedichten

Als het licht van duizend zonnen

Laten we de strijd voeren
in de strijdwagen van het lichaam,
de boog van toewijding spannen,
de pijl van onze wil richten op het eeuwige AUM
de pijlen van begeerte zullen verbranden in het vuur van de liefde.
*
Laten we wapens dragen
van liefde, geweldloosheid, geduld en mededogen,
wapens die bloemen van vrede afvuren
in de harten der mensen
ze zullen alle andere wapens ontwapenen.
*
Laten we plaatsnemen in het juiste midden
van het uiteengescheurde leven
en de legers van ons verleden aanschouwen
met de blik van inzicht en gelijkmoedigheid
de strijd is al gestreden.
*
Zij die de legers steeds weer aanvoeren
de trommels slaan en de horens blazen
wapens dragen
de vijand keer op keer bestrijden
doden en gedood worden
wij zijn het zelf.
*
Ontelbare levens van mensen, dieren en planten
zijn al geofferd aan de wrede goden
van haat en meedogenloosheid.
Van geslacht tot geslacht hebben we geslacht
op slachtvelden en slagvelden.
Heel de aarde is doordrenkt van bloed
drank voor de dorst en de roes der demonen,
voedsel voor de schimmen van het duistere hellerijk,
prooi voor de hongerige geesten.
*
Wanneer staan we eindelijk op
en vormen we een leger van vrede?
Wanneer zullen we als broeders en zusters
door de straten gaan
en de pleinen vullen met de roep om vrede?
Wanneer verheffen we onze stemmen
zonder één schreeuw van geweld,
stemmen die nimmermeer een oorlog wensen?
*
Er is maar één strijd te voeren:
de strijd in onszelf
in de strijdwagen van het lichaam
waarin vermoeide voeten
als dolgedraaide wielen
over de wereld snellen.
*
Wanneer zal de voerman,
dronken van woede en begeerte
de macht over de teugels verliezend
en het vaandel van waanzin
hoog ten hemel geheven,
bereid zijn om zijn duistere paarden
van zelfzucht en verblinding te temmen
en de teugels voorgoed in de handen te leggen
van de ware menner in zijn lichaamskoets?
*
Al krimpt het koord van de tijd
al verdicht zich de hemelse ruimte
al klinkt opnieuw het tromgeroffel
van duistere krachten
al schreeuwen hellehonden
hun kelen schor
er is altijd de kans
om je te bevrijden van begoocheling.

Kom, vrienden van het licht,
kom, metgezellen der vergetelheid,
kom, reisgenoten in de tijd
op zoek naar het land van vrede,
doe, wat gedaan moet worden
en volg de stem van je hart.
*
Doof de brand van verlangens
met helder water van inzicht,
laat voorgoed het ik begraven worden
in de woestijn van onvruchtbaarheid,
laat eeuwige wijsheid de zitbank zijn
van de strijdwagen in de tijd
en vergeet nimmer de ware wagenmenner,
die de strijdwagen van het lichaam
om kan vormen
tot een tempel van licht.
*
Trek rouwklederen aan
als je onwetend dronken
door de wereld blijft trekken,
maar zul je nog treuren aan de baar
van de overwonnen vijanden in jezelf?
Zul je nog nieuwe klederen aantrekken,
geweven door versleten draden van tijd,
wanneer het licht van duizend zonnen
je voorgoed verlicht?

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 3.2.41-b-300x300-1.jpg

(Slottekst, themadagen over de Bhagavad Gita, 16 en 23 maart 2013)

Marcel Messing

Related Gedichten