Marcel Messing

Als broeder tegen broeder opstaat

Als broeder tegen broeder opstaat

Lijst van Gedichten

Als broeder tegen broeder opstaat

Als broeder tegen broeder opstaat,
twist, oorlog, vernietiging en uitbuiting zich overal nestelen,
als gieren van begeerte zich in de lucht verzamelen
op zoek naar weer een nieuwe prooi,
als dagelijks de leugen als waarheid wordt verkondigd,
oorlogen worden gevoerd in naam van de vrede,
autocraten en potentaten de mens steeds meer knechten,
het alziend oog ons voortdurend controleert,
technoreuzen ons kleiner en kleiner willen maken
media opgekocht zijn door baronnen van macht en geld,
de vorst der duisternis zijn netwerk over heel de wereld spreidt
en zich in zijn wreed ontworpen matrix voedt met onze angst en emotie,
wat doe je dan?

Als de Aarde dagelijks beeft, trilt en schudt,
donkere krachten dit zelfs kunnen veroorzaken
met ongekende wapens,
als watervloeden de Aarde overstromen,
wouden en bossen overal branden,
giftige stoffen de elementen vergiftigen,
stormen, orkanen en wervelwinden
woedend over heel de Aarde razen,
bomen ontwortelen, huizen wegvagen, trotse wolkenkrabbers breken,
als beschaving slechts een dun laagje vernis blijkt te zijn
en onder luid gekraak wereldwijd instort,
wat doe je dan?

Als de machten der duisternis
de mens willen transhumaniseren,
zijn zielenkracht bedreigen met slimme technologie
en dagelijks verraad plegen aan het Licht,
jaloers zijn op de grootse mogelijkheden van de mens
en hem daarom steeds weer misleiden, uitbuiten en in slavernij houden,
als de machten der duisternis
het mannelijke en het vrouwelijke in het mengvat van de leugen dompelen
en de goden van leugen en bedrog nieuwe standbeelden krijgen,
als de hoer van bederf haar stank overal spreidt
en de waardigheid van de mens omlaaghaalt
in haar web van porno en seksueel geweld,
als de machten der duisternis
ons met televisie, internet en smartphone
gevangen houden in hun imitatielicht,
wat doe je dan?

Ga je moedeloos worden?
Gaat je hart schreien van verdriet?
Ga je alle hoop verliezen?
Of is het dé mogelijkheid om te gaan beseffen
wie en wat je werkelijk bent?
Je ware wezen is nimmer geboren
en zal nimmer sterven,
is vrij van leugen,
stralend van licht en liefde.
Ook al staat heel de wereld in brand,
stijgt het water jou tot aan de lippen,
lijken alle poorten der bevrijding gesloten-
herinner je juist dan
dat wat je wezenlijk bent licht en liefde is,
onlosmakelijk verbonden met het Ene, dé Ene.
Sta duisternis dus nimmer toe
het oorspronkelijke licht te vervangen
door imitatielicht, simulatie, illusie, schijn,
een immens labyrint van leugens.

Ook al krimpt het koord van de tijd,
verdicht zich de hemelse ruimte,
klinkt wederom alom
het geroffel van oorlogstrommels
veroorzaakt door duistere krachten,
ook al schreeuwen hellehonden
hun kelen schor met hun vuile leugens –
altijd is er de kans
om je te bevrijden van begoocheling,
je los te maken uit de klauwen
van de vorst der duisternis
om thuis te komen in het huis van de Vader-Moeder.

Ook al trachten duizenden demonen de wereld te vernietigen,
in onze binnenwereld brandt altijd het Licht,
zichtbaar voor je innerlijk oog.
Luister met je innerlijk oor naar de stille stem van je hart,
die een kompas van wijsheid is
en de juiste richting aangeeft naar je ware thuis.
Op de woeste golven van de zee van onrust en geweld
zal die stille stem je gidsen door de jungle van de waanzin,
want waar het hart is, is de liefde
en waar de liefde is, spreekt de innerlijke stem.

Laat vanuit de stilte van je hart een gebed opklinken,
mediteer op de kracht van het Licht,
reik handen naar wie je kunt
in het besef dat niet jíj het bent die handelt
maar jij als instrument
van de Ene, het Ene, de Liefde die altijd is,
die alle duisternis eens zal verdrijven,
alle tranen weg zal wissen,
het labyrint van leugens voorgoed vernietigen zal.

Wees een verklanking van de grondtoon van het bestaan.
In volkomen overgave aan de Ene
word je gedragen door
de onmetelijke Geest van licht en liefde
voorbij alle dualiteit, tweedracht en wereldse macht.
Dwars door alle lijden heen
lokt de Liefde ons ieder moment in tijdloosheid.

© Marcel Messing, juni 2023

Related Gedichten