Marcel Messing

Afluisterschandaal rondom NSA

Naar aanleiding van de wereldwijde heftige reacties op het afluisterschandaal in de Verenigde Staten door de NSA, met toestemming van president Obama,kunt u in het boek Worden Wij Wakker? Over de verborgen krachten achter het wereldtoneel van Marcel Messing (Uitg. Ankh-Hermes, ISBN 978 90 202 8411 9; vierde druk) meer lezen.

Afluisterschandaal rondom NSA

Naar aanleiding van de wereldwijde heftige reacties op het afluisterschandaal in de Verenigde Staten door de NSA, met toestemming van president Obama,kunt u in het boek Worden Wij Wakker? Over de verborgen krachten achter het wereldtoneel van Marcel Messing (Uitg. Ankh-Hermes, ISBN 978 90 202 8411 9; vierde druk) meer lezen.

Lijst van Artikelen

Afluisterschandaal rondom NSA

Naar aanleiding van de wereldwijde heftige reacties op het afluisterschandaal in de Verenigde Staten door de NSA, met toestemming van president Obama,kunt u in het boek Worden Wij Wakker? Over de verborgen krachten achter het wereldtoneel van Marcel Messing (Uitg. Ankh-Hermes, ISBN 978 90 202 8411 9; vierde druk) meer lezen.

 

 

 

 

 

 

 

Naar aanleiding van de wereldwijde heftige reacties op het afluisterschandaal in de Verenigde Staten door de NSA, met toestemming van president Obama, kunt u in het boek Worden Wij Wakker? Over de verborgen krachten achter het wereldtoneel van Marcel Messing (Uitg. Ankh-Hermes, ISBN 978 90 202 8411 9; vierde druk) meer lezen. In dit in 2006 verschenen boek staat al beschreven wat nu naar buiten is gekomen. Journalisten uit de mainstreammedia lijken buitengewoon verrast en onthutst over deze wereldwijde spionage in ieders privacy. Bij nogal wat onderzoekers was dit echter al jaren bekend. Hun onderzoek werd helaas vaak afgedaan als ‘conspiracy-theory’.
Uit hoofdstuk 2.2, blz. 101 t/m 103, Het alziend oog van Worden Wij Wakker citeren we:

Electronische snuffelhonden van de inlichtingendiensten

Snuffelhond Echelon
Gelukkig zijn er ook nog goed afgerichte elektronische snuffelhonden die ons bewaken. De snuffelhond Echelon is in strikte zin een afluisterprogramma dat via zeven geavanceerde satellieten bijna alle civiele en militaire informatie en communicatie onderschept over de hele wereld buiten de Verenigde Staten. De duurste satelliet kost meer dan 1 miljard euro. In brede zin echter is Echelon een wereldomspannend netwerk dat elektronisch signalen onderschept en analyseert. Echelon is in gebruik bij de inlichtingendiensten van de zogenoemde UKUSA-landen: naast de Verenigde Staten (USA) en het Verenigd Koninkrijk (UK) zijn dit Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.[1]

Echelon bewees ook een goede internationale bedrijfsspion te zijn. Boeing, die samenwerkt met Lockheed en Dupont en in de machtsgreep is van de familie Rockefeller, werkte aan de totstandkoming van Echelon mee.[2] Moeiteloos plukt Echelon dagelijks circa tien miljard sms’jes, vier miljard e-mails, vier miljard telefoongesprekken (drie miljard via vaste toestellen en één miljard via mobiele telefoons) uit de ether. Per seconde kunnen 155 miljoen bits de ruimte worden ingestuurd, wat gelijkstaat aan 15.000 pagina’s per seconde.[3] U pint? Wordt opgeslagen. Uw code om uw gsm te vergrendelen? Opgeslagen. Paswoord voor internet? Opgeslagen. We hoeven ons geen zorgen te maken dat iets zoekraakt. Bovendien houden de telefoonmaatschappijen bij wie met wie belt, wanneer en hoe lang en bij mobiel telefoneren ook nog van waar. Misschien houden we daar nauwelijks rekening mee, maar betalen we wel braaf iedere keer ook deze rekening. 

Snuffelhond ETSI
Europa was woedend over de spionageactiviteiten die Echelon op haar losliet. Hoewel zijzelf ook een elektronische snuffelhond in opleiding had, in de politiedossiers bekend als Enfopol 98, was dit beestje voor de buitenwereld nog niet bekend.[4] Je hoeft hem nooit uit te laten, hij kwispelt alle kanten uit, vindt steeds zijn eigen weg en evenaart de UKUSA-snuffelhond.  Onder de naam ETSI werd de Europese snuffelhond verder bekend. ETSI, dat voor European Telecom Standards Institute staat, ontwikkelde een standaard, die als basis geldt voor de telecommunicatiebewaking in de EU. De standaard wordt  ETSI ES 201.671 genoemd, waaraan iedere provider en internetgebruiker zich houden moet. Achter deze letters-getallencombinatie gaat een afluistersysteem schuil dat in het digitaal systeem moet worden ingebouwd, zodat politie en geheime dienst kunnen meekijken en afluisteren. Pikant feit: niet zíj financieren dit spionagesysteem, maar de providers en internetgebruikers! [5] Weer een rekening erbij.

Boekomslag Worden Wij Wakker?

Luistert de NSA iedereen af?
Binnen het samenwerkingsverband van de UKUSA hebben de VS de grootste en geheimzinnigste inlichtingendienst: de NSA (National Security Agency), die als opdracht heeft de veiligheid van Amerika te waarborgen. Bij de NSA werken 75.000 mensen, 40.000 in de VS en 25.000 bij afluisterstations over de hele wereld.[6] De NSA controleert er meer dan tweeduizend en beschikt over een jaarbudget van tien miljard dollar. Meer dan drie miljard dollar gaat naar het decoderen van machines, computers, scramblers (vervormers) en andere elektronische apparatuur. Vanwege het geheimzinnige karakter wordt de afkorting NSA wel eens uitgelegd als No Such Agency (om haar bestaan te ontkennen) of Never Say Anything (omdat ze zelden met informatie naar buiten treedt). Vóór 9/11 wist bijna geen Amerikaan van het bestaan van deze grootste geheime dienst ter wereld, gevestigd in een gigantisch gebouw van zwart spiegelglas in Fort Meade, Maryland, door sommigen Crypto City genoemd. Was het in 1952 de regering-Truman die in het geheim, buiten het Congres om, de NSA oprichtte,[7] begin 2002 gaf president Bush – ook in het geheim – opdracht aan de NSA om op grote schaal telefoongesprekken, e-mails en andere internetcommunicatie binnen de VS te volgen en af te luisteren, wat bij de grondwet verboden is. En hij deed dit zonder opsporingsbevel of nieuwe wet, onder het motief: de veiligheid van de burgers waarborgen tegen mogelijke terroristische aanslagen. Dit gebeurde mede op indicatie van de directeur van de NSA, luitenant-generaal van de luchtmacht, Michael Hayden, die het ‘terreurbewakingsprogramma’ binnen de NSA in gang had gezet. Hij was directeur van de NSA van 1999-2005 en is inmiddels benoemd tot directeur van een andere Amerikaanse inlichtingendienst, de CIA (Central Intelligence Agency). 11 mei 2006 werd de wereld opgeschud door dit grote afluisterschandaal, waarbij de drie grootste telecombedrijven AT&T, Verizon en Bellsouth betrokken waren. Het was de eerste keer sinds Watergate dat de NSA haar eigen burgers afluisterde.[8] De federale rechter uit Detroit verbood president Bush half augustus 2006 om nog verder af te luisteren zonder toestemming van een speciaal daarvoor bestemd Hof. Bush vindt dat hij mag doorgaan ‘vanwege de dreiging van het terrorisme’. Het laatste woord hierover is nog niet gezegd. Waarom Nixon moest aftreden, Clinton een impeachment boven zijn hoofd hing vanwege de affaire Monika Lewinsky en Bush gewoon kan blijven zitten, heeft de snuffelhond Echelon nog niet opgespoord.

Marcel Messing
Bronnen:


[1] Keefe, P.R., Chatter. Hoe iedereen wereldwijd wordt afgeluisterd, Balans, Amsterdam 2005, p. 24-25, 311, 313.
[2] Springmeier, F., Bloodlines of the Illuminati, Ambassadour House, z.p., 2002, p. 117 en 212.
[3] Keefe, P.R., Chatter. Hoe iedereen wereldwijd wordt afgeluisterd, Balans, Amsterdam 2005, p. 67. ‘De snelheid waarmee de digitale informatie wordt verstuurd, wordt gemeten in bits per seconde, waarbij elk bit een één of nul voorstelt’, schrijft Keefe.
[4] Reischl, Unter Kontrolle, p. 138-139.
[5] Idem, p. 138-141.
[6] Keefe, Chatter, p. 312.
[7] Idem, p. 21-22.
[8] De Telegraaf (12 mei 2006); de Volkskrant (19 mei 2006); NRC Handelsblad (18 februari 2006); zie ook Risen, J., Staat van oorlog, Bert Bakker, Amsterdam 2006, p. 47-68.