Marcel Messing

Aramees Onze Vader-moeder

Gij, Vader-Moeder, adem, licht van al wat is, moge uw licht een heiligdom zijn in ons hart.

Aramees Onze Vader-moeder

Gij, Vader-Moeder, adem, licht van al wat is, moge uw licht een heiligdom zijn in ons hart.

Lijst van Artikelen

Aramees Onze Vader-moeder

Gij, Vader-Moeder, adem, licht van al wat is, moge uw licht een heiligdom zijn in ons hart.

Abwoon D’bashmaya 
(Het onze vader-moeder)

Gij, Vader-Moeder,
adem, licht van al wat is,
moge uw licht een heiligdom
zijn in ons hart.
Moge uw rijk van eenheid
in ons allen verwerkelijkt worden
zodat uw wil en onze wil één zijn.
Moge uw rijk van eenheid
in alle vormen zijn.

Voed ons dagelijks
met het levend brood van inzicht.
Maak de koorden van dwalingen los
die ons binden aan de wereld
opdat ook wij de strengen
van fouten kunnen losmaken
waarmee wij met anderen verbonden zijn.

Laat ons niet misleid worden door oppervlakkige dingen
en houd ons af van ondoordachte handelingen.
U behoort alle heerschappij toe
en de levende kracht om te handelen.
Van u komt het lied dat aan alles schoonheid verleent
en zich van tijdperk tot tijdperk vernieuwt.

Waarlijk, moge de kracht van deze woorden
de voedingsbodem zijn van
al mijn handelen.


Amen(Dit onzevader-moeder is een vertaling
van het Aramese Abwoon D’bashmaya,
waarbij gebruik is gemaakt van reeds bestaande vertalingen.

Marcel Messing

Het onze vader in het Aramees gezongen:
Abwoon D’Bashmaya
Uitgevoerd door: Indiajiva

 

Related artikelen