Marcel Messing

CODE ROOD: mensheid en planeet aarde in gevaar

CODE ROOD: mensheid en planeet aarde in gevaar

Lijst van Artikelen

CODE ROOD: mensheid en planeet aarde in gevaar

(niet primair vanwege de coronapandemie,
maar om wat er onder deze dekmantel schuilgaat)

*

EEN MANIFEST
van Marcel Messing

Waarom dit manifest?
Dit manifest tracht in het kort een aantal zaken aan het licht te brengen die de bestaande machtselite liever verborgen (Lt. occultus) wil houden, zodat gewone mensen zoals u en ik onwetend zouden blijven van wat er zich werkelijk in de wereld afspeelt. Zonder enige kennis van het occulte kan mijns inziens de wereldgeschiedenis niet doorgrond worden.
Dit manifest is Emiel Zola’s J’accuse (1898) voor onze tijd en de voorpublicatie van een boek dat nog in statu nascendi verkeert en dat een uitgebreid notenapparaat en literatuuroverzicht zal bevatten.

Over de huidige coronapandemie is al veel geschreven. Ik zal me beperken tot een aantal achtergronden waardoor u hopelijk de vele leugens met betrekking tot het coronavirus beter kunt plaatsen. Het betreft de duistere rol van de farmacie, het massale testen van de wereldbevolking, uitgaansverboden, gehele of gedeeltelijke lockdowns, noodwetten, de massale ‘maskerade’, de verplichte maatregelen om ‘mensenlevens te redden’, de rol van de media, de naderende crash van de wereldeconomie, de klimaatverandering, de versnelde uitrol van 5G in relatie tot het coronavirus en de mijns inziens mogelijk gevaarlijke vaccins die momenteel in ijltempo op grote schaal door farmaceutische bedrijven geproduceerd worden als dé panacee voor alle ellende.
Zoals ik het beleef, is er een intense oorlog aan de gang tegen de ziel van de mens. Een grootschalige poging om ons voorgoed gevangen te houden in de goed geoliede matrix van artificiële scheppers, ook wel archontische machten en krachten genoemd, onder andere in de gnostische Nag-Hammadigeschriften. Er is een soort eindslag aan de gang om ons onze vrijheid, het kostbaarste geschenk dat we hebben mogen ontvangen, volledig af te nemen en ons door bewaking en totale controle tot slaaf te maken. En als de klap op de vuurpijl, ons onze menselijkheid af te nemen en ons te ontzielen door transhumanisering.

Waarom de titel ‘Code rood: alarm!’?
Het woord ‘alarm’ komt van het Italiaanse all’arme (in het Frans aux armes, dat ‘te wapen’ betekent). Het Franse woord alarme staat zowel voor ‘alarm’ in de betekenis van ‘noodsein’, ‘noodsignaal’ als voor ‘alarmkreet’, ‘noodkreet’ (bij gevaar) en voor ‘ontsteltenis’ of ‘schrik’. De Marseillaise, het volkslied van Frankrijk, roept de burgers op: Aux armes, citoyens!
Toch net even iets anders dan het God Save the Queen (niet het volk!) en het Wilhelmus. Trouwens, de beginletters van de 15 strofen van het Wilhelmus vormen het acrostichon ‘Willem van Nassov’, die ‘van duytschen bloet’ is (16de-eeuws voor ‘van Nederlands bloed’), niet te verwarren met ‘van Duits bloed’, ook al kwamen prins Bernard, die van de prins geen kwaad wist, en prins Claus uit Duitsland.

Prins Bernhard was overigens een van de cruciale figuren die betrokken waren bij de oprichting van de machtige, geheime Bilderbergclub en de Europese Unie. Hoewel de naam ‘Europa’ niet afkomstig is van ‘de witte stier Europa’ in de Griekse mythologie, die een intieme relatie had met de overspelige oppergod Zeus, die een tijdlang op de Olympus troonde als CEO van een aantal jaloerse goden die hem van de troon wilden stoten en daarom het pantheon onwaardig waren, kan ik me voorstellen dat waar ‘een witte stier’ is, ook een gouden stier aanwezig kan zijn, zoals in dé bankiersstraat van New York, Wall Street. Daar wordt door voornamelijk begerige mannen, keurig in het pak, iedere melkkoe bij de horens gepakt. Deze ‘wolven van Wall Street’ doen het beursgebouw regelmatig schudden en beven. Behalve monetaire aardverschuivingen veroorzaken ze ook sociale en psychologische aardverschuivingen wanneer hun ‘gouden stier’ brult.

Europese Unie?

Oprichting van de EU
De Europese Unie werd opgericht door een aantal topmensen uit de bankwereld, zoals Rockefeller, Rothschild en Goldman Sachs. Maar ook een aantal leden van de CIA, de inlichtingendienst van de Verenigde Staten, waren bij de oprichting van de ‘Verenigde Staten van Europa’ betrokken, zoals Allen Dulles, oud-directeur van de CIA, die ook contacten had met het Vaticaan. Verder de rijke cognacboer en invloedrijke politicus Jean Monnet, die van 1919-1923 plaatsvervangend secretaris-generaal was van de Volkenbond, de voorloper van de Verenigde Naties. Monnet werd door de Franse staatsman en generaal Charles de Gaulle gezien als een ‘agent van Amerika’. Hij zou ‘de ogen en oren van Roosevelt’ zijn.

Eveneens betrokken bij de oprichting van de EU was de invloedrijke vrijmetselaar Josef Retinger, die bevriend was met Paul-Henri Spaak, minister van verschillende departementen in België en kabinetsleider van een aantal regeringen. Spaak was een van de grondleggers van de Benelux (België, Nederland, Luxemburg) en een groot voorstander van de Europese eenheid. Retinger werd ‘de agent van de institutionele vrijmetselarij’ genoemd en onderhield een stevige relatie met de CIA. Tevens was hij geheim agent voor Polen en dubbelspion voor Europa en Rusland. Een paar keer zat hij in de gevangenis.
Behalve Spaak waren er nog een aantal politici die de opbouw van het machtige EU-bouwwerk steunden, zoals de autoritaire Duitse kanselier Konrad Adenauer (der Alte) en bondskanselier Helmut Schmidt (der Macher). Schmidt was lid van een invloedrijke superloge en speelde een belangrijke rol bij de benoeming van Simone Weil als de eerste voorzitter van de EU. Hij vond het zeer belangrijk dat ‘een Joodse vrouw die de Shoah (Holocaust) had overleefd’, de eerste voorzitter van de EU zou worden. Toen Simone Weil overleed, werden in Brussel zowel de Franse als de Europese vlaggen halfstok gehesen.

Andere architecten van de EU 
Andere architecten van de EU waren de Franse ex-presidenten Nicolas Sarkozy (op dit momenteel verwikkeld in een aantal gerechtelijke procedures wegens malversatie en omkoping) en François Hollande. Hollande, mede aangestuurd door zijn adviseur Jacques Attali (een invloedrijk econoom, bevriend met de Rothschilds), benoemde Emmanuel Macron tot zijn minister van Economie. Tot dat moment was Macron werkzaam bij de Franse zakenbank Rothschild & Cie, waar hij in 2008 in dienst was getreden, tien dagen voor de val van Lehman Brothers. David Rothschild, Jacques Attali, Alain Minc (adviseur van een aantal Franse presidenten en eveneens bevriend met de Rothschilds), Serge Weinberg (baas van de farmaceutische groep Sanofi-Aventis) en de advocaat Jean-Michel Darois steunden de benoeming van Macron. De Duitse bondskanselier Angela Merkel en president Macron werpen zich op als de grootste promotors van de EU.

Macron en de Rothschildbank
Macron, ook wel de ‘Mozart van financiën’ of ‘financieel technocraat’ genoemd, is niet onbemiddeld gebleven sinds hij bij de Rothschildbank werkte. Hij is multimiljonair. Insiders noemen Macron een van de begaafdste bankiers in Europa. Velen die in zogeheten hogere posities zijn terechtgekomen, hebben eerst bij een Rothschild Bank gewerkt, zoals indertijd president Georges Pompidou. Werken bij Rothschild’s is de entree tot het verkrijgen van geld en macht, maar tegelijkertijd een matrix die een mens bindt aan de macht van de mammon, ‘de koningen van de aarde’, zoals de Rothschilds en de Rockefellers weleens worden genoemd.
François-Xavier Bourmaud beschrijft in La biographie complète een aantal zaken over Macron, die niet zo gemakkelijk in de publiciteit komen, zoals zijn betrokkenheid bij een door Rothschild aangeraden transactie om de gespecialiseerde branch kindervoeding van Nestlé weer onder te brengen in het Amerikaanse farmacieconcern Pfizer. Het bod van 9 miljard euro van Rothschild overtrof dat van concurrent Danone.
De Rothschilds hebben wereldwijd grote financiële belangen in de farmaceutische industrie en andere grote bedrijven, evenals de Rockefellers.

Beide families onderhouden uitstekende relaties met bijvoorbeeld de multimiljardair en grootaandeelhouder in de farmaceutica Bill Gates, de ‘koning van de vaccins’. Een ander meganetwerk verenigt weer andere multimiljardairs, banken, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het Center for Disease Control (CDC), Gezondheidsraden, ngo’s, het Wereld Economisch Forum (WEF), multinationals, media, geheime en halfgeheime genootschappen, enzovoorts. Dit netwerk bestaat al decennia, zonder dat de meeste mensen dit weten.

EGKS en ECB 
Een van de voorlopers van de Europese Unie was de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Het feit dat de eerste voorzitter van de EGKS, Walter Hallstein, een naziverleden had, is altijd verborgen gehouden. Indirect toch een smet op het blazoen van de EU. Achter de Europese Centrale Bank staat Goldman Sachs, gelieerd aan Rothschild. Daar werkte onder andere Mario Draghi, die van 2001-2019 president van de ECB was. Draghi en José Manuel Barroso, op dat moment voorzitter van de Europese Commissie, waren beiden medeverantwoordelijk voor de oplopende schuldenberg van Griekenland. Daardoor zag China zijn kans schoon, mede met het oog op de in constructie zijnde zijderoute, om er havens en vastgoed op te kopen. Voordat Draghi president van de ECB werd, was hij onder andere directeur van de Bank van Italië bij de Wereldbank, vicepresident en directeur van Goldman Sachs International en topman van de Raad van Bestuur van de Bank van Italië.

Schaakbord van de wereld

Macht van de grote banken
Het is Goldman Sachs International, dat, samen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Bank of International Settlements (BIS), de Fed (het stelsel van centrale banken in de VS) en een aantal andere machtige banken, inclusief de Wereldbank, nu zo ‘vriendelijk’ zijn om regeringen die ten gevolge van de coronapandemie torenhoge schulden hebben, te steunen. En dat terwijl zijzelf praktisch op de rand van faillissement balanceren en achter het wereldtoneel in grote haast de ‘Great Reset’ voorbereiden, de radicale omvorming van de oude naar de nieuwe wereldorde. In werkelijkheid is de Fed helemaal geen staatsbank, maar bedacht door een groepje superrijke bankiers op Jekyll Island. De Fed zelf heeft geen reserves, maar verdient miljarden dollars aan de Amerikaanse staten (de burgers dus) door geld te scheppen uit het niets en zichzelf via sluwe manipulaties te verrijken, waardoor ze alle financiële macht in de VS in handen kreeg. In het wereldwijde gebeuren waarin onze vrijheid en onafhankelijkheid op het spel staan, spelen de Fed en de BIS de hoofdrol. Ze vormen een soort octopus die de hele wereld in zijn vangarmen klemt. Thomas Jefferson (1743-1826), derde president van de Verenigde Staten, voorzitter van het comité dat de Onafhankelijkheidsverklaring schreef en tevens een hoog ingewijde vrijmetselaar, zei eens: ‘Ik geloof dat de banken gevaarlijker zijn voor al onze vrijheden dan een rechtopstaand leger.’

Pionnen op het schaakbord
Toen Dominique Strauss-Kahn (een Franse coryfee van de machtselite en ex-presidentdirecteur van de Wereldbank) beschuldigd werd van seksuele escapades, moest hij ontslag nemen als directeur-generaal van het IMF en verspeelde daarmee de kans om de volgende president van Frankrijk te worden. Hij werd opgevolgd door Christine Lagarde, de eerste vrouw ooit aan het hoofd van het IMF. Lagarde werkte vroeger bij Goldman Sachs en werd nog niet zolang geleden berispt wegens ‘financiële oneffenheden’. Op 1 november 2019 heeft ze Mario Draghi opgevolgd als president van de ECB. Hoe dan ook, Lagarde, de huidige voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, geflankeerd door vicevoorzitter en polyglot Frans Timmermans, de Eurocommissarissen en Europarlementariërs (‘onze volksvertegenwoordigers’ in de EU), het zijn allemaal schaakstukken op het schaakbord van de wereld. Zoals veel ‘hooggeplaatste’ personen zijn het goede ‘lopers’, die soms niet beseffen waarom en hoe ze heen en weer geschoven worden op het zwart-wit schaakbord van de wereld, zoals zoveel ‘pionnen’, in naam van ‘koning’ en ‘koningin’. Deze gekroonde vorsten laten zich in hun arrogantie en megalomanie maar moeilijk schaakmat zetten, menen zelfs dat ze onsterfelijk en onoverwinnelijk zijn.

Maar als we het schaakspel leren begrijpen vanuit het oogpunt van menselijke intelligentie en niet vanuit het perspectief van artificiële intelligentie van een machtselite die niets opheeft met de kennis van het hart, laat staan de idee van de ziel, dan kunnen we tot totaal andere inzichten komen.

De cruciale vraag is of we onze geest toestaan doordrongen te worden van artificiële intelligentie of ons laten inspireren door Bewustzijn, de universele Geest die alles doordringt.

‘Turingmachine’
Het was de geniale, Britse wiskundige Alan Turing (1912-1954), die de eerste operationele computer uitvond en deze trachtte te laten wedijveren met de menselijke intelligentie. Met deze naar hem genoemde ‘Turingmachine’ legde hij de basis voor digitale controle en identiteit. Technologisch geniaal, leed hij aan het aan autisme verwante Aspergersyndroom. Hij had een zekere angst om contact te maken met andere mensen en vertoonde eenzaam gedrag.

Hoewel zijn werkplaats er voor anderen chaotisch kon uitzien, was er voor hem een zekere orde waarin hij goed kon werken. Geleid door een sterke controledrang, kon hij alles meteen vinden wat hij op een bepaald moment nodig had. Soortgelijke trekken kun je ook zien bij nerds als Mark Zuckerberg en Bill Gates en in mindere mate bij Elon Musk.
Het Aspergersyndroom wordt in de medische wetenschap ook wel eens WPS (Wrong Planet Syndrome) genoemd. Sommige mensen die hieraan lijden, hebben het gevoel dat ze op de verkeerde planeet zijn geland.

Sommige nerds lijken afkomstig van een planeet waar kennelijk geen zielenvibratie is. Daarom ontkennen ze volledig het bestaan van de ziel en de universele Geest. In lopen, spreken en handelingen vertonen ze vaak een mechanisch, robotachtig gedrag. Emotioneel gezien zijn het geen sterren. Misschien dat ze zich daarom zo thuis voelen in een wereld van supertechnologie met ‘slimme’ apparaten, die voor hen belangrijker lijken te zijn dan zielenkennis en doorleefde wijsheid. Omdat ze rationeel weten dat diepmenselijke gevoelens bestaan waar ze echter niet mee kunnen omgaan, kunnen ze zich voordoen als filantropen, terwijl ze in wezen misantropen zijn.

Decimering wereldbevolking, eugenetica en genetische manipulatie
William Gates, de vader van Bill Gates, was een prominent leider van het ‘Planned Parenthood Project’ van de Rockefeller Foundation.

Dit project staat decimering van minimaal de helft van de wereldbevolking voor. In plaats van een ethische familieplanning wil het de bevolking in arme landen decimeren met gebruikmaking van farmaceutische producten als vaccins en besmette voorbehoedsmiddelen. De familie Gates en de Rockefellers zijn namelijk ‘erg ongerust’ over het snel stijgende aantal mensen op de wereld.
Op de mysterieuze ‘Georgia Guidestones’ staat geschreven dat er niet meer dan 500 miljoen mensen zouden mogen overblijven.

Door middel van het uit het nazisme overgenomen eugeneticaprogramma en de door Monsanto genetisch gemanipuleerde zaden heeft de machtselite al heel wat ‘bereikt’. Miljoenen mensen zijn al onvruchtbaar gemaakt. Een korte tijd had multimiljardair en filantroop George Soros, een van de invloedrijkste handelaren in aandelenpakketten ter wereld, een zeer groot aandelenpakket van Monsanto in handen. Deze kampioen aankoper en doorverkoper van aandelenpakketten heeft maar één doel: nog meer winst maken. De door hem opgerichte ‘Open Society’ verbergt veel duistere zaken. Als pater familias van de Soros-clan stuurt hij nogal wat Sorosjes aan om ook ‘aan filantropie te doen’. Merkwaardig toch, dat dit soort miljardairs-filantropen zich nooit afvraagt of er niet te veel van hún soort op aarde is.

George Soros, wiens eigenlijke naam George Schwarz was voordat hij zich in Hongarije vestigde, is een éminence grise in de oorspronkelijke betekenis van het woord: iemand die achter de schermen invloed uitoefent. Een grootmeester op het wereldschaakbord. Minder bekend is dat hij tot de dag van vandaag een groot voorstander is van decimering van de wereldbevolking, en dit in nauwe relatie met een aantal farmaceutische bedrijven.

Verder staat hij op goede voet met de Rothschilds, was medefinancier van de ‘Arabische lente’, kent een aantal nazi’s en heeft een grote invloed in Georgië en Oekraïne. Hij speelt een grote rol bij de instandhouding van nogal wat klimaatleugens en is betrokken bij de internationale vluchtelingenstroom die momenteel vele landen volkomen ontregelt. Zijn ‘Open Society’, die overigens niets te maken heeft met een open samenleving, is qua ideeëngoed voor een deel geïnspireerd door het bekende werk van de door hem bewonderde twintigste-eeuwse Oostenrijks-Engelse wijsgeer en kritisch rationalist Karl Rainer Popper, auteur van The Open Society and its Enemies.

Eugenetische programma’s en programma’s om de wereldbevolking te decimeren bestaan sinds Hitler-Duitsland al in vele landen. Het was zeker geen toeval dat Julian Huxley (broer van Aldous), hoogleraar zoölogie en fysiologie en een van de meest vooraanstaande darwinisten, van 1937-1944 vicepresident van de Britse ‘Eugenics Society’ was.

Van 1946-1948 was hij directeur-generaal van de Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). In 1946 publiceerde hij het officiële VN-document: ‘Unesco, doel en filosofie’, waarin staat dat het belangrijk is voor de Unesco om pleitbezorger te zijn voor ‘een radicaal eugenetische politiek’, met de toevoeging dat ‘wat nu ondenkbaar lijkt, straks denkbaar wordt’.

Transhumanisten avant-la-lettre
Een andere opmerkelijke uitspraak van Julian Huxley is de volgende:
‘De menselijke soort kan als ze dit wenst boven zichzelf uitstijgen, niet enkel op individuele basis, maar als geheel, als mensheid. We hebben een naam nodig voor dit nieuwe geloof (curs. M.M.). Misschien is ‘transhumanisme’ een goede naam: de mens blijft mens, maar stijgt boven zichzelf uit door nieuwe mogelijkheden te realiseren vanuit en in zijn menselijke natuur.’

In deze sfeer past ook de uitspraak van de bekende hoogleraar internationale politieke economie, Francis Fukuyama:
‘Is het nu zo belangrijk om een traditioneel menselijk wezen te zijn? Per slot van rekening is het hedendaagse menselijk ras het product van een evolutionair proces dat al miljoenen jaren aan de gang is. (…) Waarom aanvaarden we niet eenvoudigweg onze bestemming als schepsels die van vorm kunnen veranderen?’

De Duitse filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900) was ook al bezig met de idee van een supermens, door hem ‘Übermensch’ genoemd. Wat Nietzsche onder Übermensch verstond was niet wat Hitler en zijn trawanten ervan gemaakt hebben: het ideaalbeeld van de Kaukasische (blanke), niet-Joodse man en vrouw, het arische ras, dat boven alle rassen verheven is. De Übermensch van Nietzsche was de ‘supermens’, waarin de filosoof, kunstenaar en heilige tot ultieme ontwikkeling waren gekomen. Bij de Übermensch van Nietzsche stonden niet middelmatige maar superieure kwaliteiten van de mens centraal. Het ‘voortbrengen van de genius’ als ‘de voltooiing van de natuur’ was volgens hem het doel van de mens. Deze filosofie kan gevaren in zich hebben, omdat bij veel mensen ‘superieure kwaliteiten’ niet de kans krijgen tot ontwikkeling te komen, terwijl er bij hen wel een diep besef van liefde en mededogen aanwezig kan zijn, waar niet iedere ‘genius’ over beschikt.

Ook al hingen in de bibliotheek van Hitler, die zeer veel las (!), de afbeeldingen van Charles Darwin en Friedrich Nietzsche, dat wil nog niet zeggen dat Nietzsche een racist, antisemiet of pangermanist was, zoals hij door het nationaalsocialisme werd neergezet. Dat het gedachtegoed van Nietzsche werd vervalst en aangepast aan de nationaalsocialistische ideologie is te wijten aan zijn zus Elisabeth, die gehuwd was met een zekere Bernhard Förster, die er extreem nazistische ideeën op nahield en aan wie Nietzsche een grote hekel had.
Ongetwijfeld hebben de sociaaldarwinistische ideeën van Nietzsche bijgedragen tot het transhumanisme. Niet voor niets was Nietzsche zeer geïnteresseerd in het boek Inquiries into Human Faculty and its Development van Francis Galton, de grondlegger van de eugenetica. In die context is de onderstaande tekst wellicht beter te begrijpen.

‘Wat is de aap voor de mens?
Een voorwerp van spot of van pijnlijke schaamte.
En dat is precies wat de mens voor de übermensch zal zijn:
een voorwerp van spot of van pijnlijke schaamte.
Jullie hebben de weg afgelegd van worm tot mens
en veel in jullie is nog worm.
Eens waren jullie apen en ook nu nog is de mens
meer aap dan welke aap dan ook.’
Friedrich Nietzsche
In: Also sprach Zarathustra

Evolutietheorie: ‘ware wetenschap’?

Menselijk Genoom Project
Sinds in 2013 het menselijk DNA na 13 jaar onderzoek ontcijferd was, het zogeheten ‘Human Genome Project, geleid door geneticus Francis S. Collins, voltrok zich een grote verandering in Collins’ geestelijk leven. Hij omschreef het als een gevoel alsof hij ‘op de drempel van een spirituele wereldopvatting’ stond.

De ontcijfering van het DNA had hem, op basis van wetenschappelijke gronden, tot God gebracht en had hem tevens het absolute inzicht geschonken dat een Schepper bestaat. In zijn boek De taal van God kun je hier meer over lezen. Ook is hij van mening dat nogal wat wetenschappers spiritueler zijn dan veel mensen denken, zoals Albert Einstein.

Darwin en Dawkins
Weinig mensen weten wellicht dat Charles Darwin aanvankelijk werd opgeleid tot anglicaans geestelijke, dat hij geen bioloog was (al beschikte hij over veel biologische kennis) en dat er veel onzekerheden in hem leefden over wat hij ontdekt had. Vaak worstelde hij met zijn eigen theorie, ja, hij twijfelde er zelfs aan. Na heel wat twijfels en crises in zijn leven, ook op religieus gebied, sluit Darwin The Origin of Species by Means of Natural Selelection af met de zin: ‘Er ligt grootsheid in deze visie [waarin de evolutietheorie een scheppende God niet uitsluit] op het rijkgeschakeerde leven als iets wat oorspronkelijk door de Schepper in enkele vormen of slechts in één enkele vorm is ingeblazen; en dat, terwijl deze planeet volgens de vaste wet van de zwaartekracht is blijven rondwentelen, uit zo’n eenvoudig begin de fraaiste en wonderbaarlijkste vormen geëvolueerd zijn en nog steeds evolueren.’ Deze woorden staan enkel in de eerste editie van The Origin of Species, waarvan nog één exemplaar is terug te vinden in het Brits Museum in Londen. In de latere edities zijn deze woorden weggelaten.

De evolutiebioloog Richard Dawkins – ook wel de ‘pitbull’ van Darwin genoemd, een domineeszoon die religieus behoorlijk gefrustreerd is –  doet spiritualiteit bij wetenschappers af als ‘sentimentele onzin’. Voor Dawkins is het atheïsme de enig juiste conclusie die men uit de evolutietheorie kan trekken. In zijn boek Is Science a Religion? schrikt hij er niet voor terug om te stellen: ‘Geloof is het grote ontwijken, het grote excuus om niet te hoeven denken en de gegevens niet te hoeven evalueren. Geloof bestaat ondanks, of misschien wel vanwege een gebrek aan bewijs. Onbewezen geloof is de hoofdzonde van elke godsdienst.’ Darwin noemde zichzelf ‘agnost’. In een brief aan prof. Asa Gray schreef hij: ‘Ik ben me goed bewust dat mijn speculaties boven de grenzen van ware wetenschap uitstijgen… Het is slechts een flard van een hypothese met evenveel scheurtjes en gaatjes als wat praatjes.’

Ons wordt niet verteld dat honderden topwetenschappers Darwin allang niet meer in grote lijnen aanvaarden. Een belangrijk commentaar op The Selfish Gene van Richard Dawkins bijvoorbeeld vinden we in The Selfish Genius. How Richard Dawkins Rewrote Darwin’s Legacy van Fern Elsdon-Baker. Alister McGrath, hoogleraar historische theologie, en moleculair biofysicus, gaf een fundamentele kritiek op het werk van Richard Dawkins in Dawkins’ God, speciaal op diens boek God als misopvatting. Volgens Francis Collins heeft McGrath met dit boek Dawkins ‘ontwapend’.
Behalve Dawkins zijn er nog drie andere auteurs die door Darwins evolutietheorie geïnspireerd zijn: Christopher Hitchens, Daniël Dennett en Sam Harris, allen fervente atheïsten. Met een allusie op Boek Openbaring worden ze ook wel ‘de vier ruiters’ genoemd.

‘Science fantasy’
Er zou nog veel te zeggen zijn over de ‘black box’ van Darwin, Dawkins en andere evolutionisten. Als antropoloog heb ik zo’n 15 jaar studie gemaakt van de evolutietheorie en kwam erachter dat het darwinisme zelf een ‘geloof’ is geworden (met veel dogma’s), scherp gecontroleerd door een nieuw soort ‘religieuze inquisitie’. Er is zelfs sprake van een zekere ‘dictatuur van believing’ in Darwin. Er zijn nogal wat ‘pausjes’ die zich opwerpen als dé kenners van het darwinisme, zonder zelf ooit te twijfelen aan wat ze beweren. Met een ‘hamer en sikkel’ staan ze vaak klaar om iemand die net wat anders denkt een kopje kleiner te maken of hem te beschuldigen van creationisme, alsof het om een besmettelijke ziekte gaat. Wetenschappelijke tijdschriften zoals National GeographicNature en Science publiceren al jaren dezelfde afbeeldingen van de transformatie van apen en mensapen in homo sapiens, om ons door middel van ‘science fantasy’ ervan te overtuigen dat wij evoluerende aapachtige wezens zijn, die hun voorlopige voltooiing gevonden hebben in ‘homo sapiens’, de ‘naakte aap’ met een tablet in zijn handen.

Een ander geliefd ‘science fantasy’-thema: de langharige en over het hele lichaam ruig behaarde neanderthaler en cro-magnonmens, gekleed in harige mantels en uitgerust met knotsen en stokken, voorgesteld als de voorlopers van homo sapiens.

Homo sapiens heeft mijns inziens soms meer weg van ‘homo stupidus’, zolang hij zich zo gemakkelijk door pseudowetenschappers in de luren laat leggen. Dat de antropologie bijvoorbeeld allang heeft aangetoond dat de herseninhoud van de neanderthalermens niet alleen groter was dan die van de huidige mens en dat hij in een modern pak gekleed, ondanks zijn wat breder voorhoofd, niet eens zou opvallen in een stad als New York, wordt maar liever verzwegen. Dat moet verborgen blijven.

Fraude 
Vele leugens zijn ons verteld over onder andere de Piltdownmens, de Pekingmens, de Australeopithecus, de Nebraskamens en de Javamens.
Een voorbeeld: de militaire arts en hoogleraar Eugene Dubois ontdekte in 1891 in Java de zogenoemde ‘Javamens’, eerder in de antropologie bekend als de ‘pithecanthropus erectus’, een ‘recht opgaande aapmens’, die later gepromoveerd werd tot een ‘homo erectus’, een ‘rechtopstaande mens’. De Javamens zou zich onderscheiden van de mensaap. Wat Dubois echter gevonden had, was geen volledig skelet, maar een paar kiezen en enkele dikke schedelonderdelen.

Tussen het skelet van de hedendaags mens en de gevonden ‘skeletten’ van wat de ‘homo erectus’ werd genoemd, is geen wezenlijk verschil. Het onderscheid dat (paleo)antropologen maakten tussen de herseninhoud van de huidige mens (ca. 1400 kubieke cm) en de ‘homo erectus’ (900-1400 kubieke cm) en de vooruitspringende wenkbrauwen die de ‘homo erectus’ zou hebben en de moderne mens niet, is onhoudbaar gebleken. De pygmeeën bijvoorbeeld, die tot de dwergvolken in Afrika en Nieuw-Guinea behoren en hoogstens anderhalve meter lang zijn, zijn mensen met een soortgelijke herseninhoud als de ‘homo erectus’.
In de 19de eeuw werd een aantal van hen triest genoeg in kooien tentoongesteld als aapachtige wezens. Vooruitstekende wenkbrauwbogen zien we nog bij oude volkeren, zoals de Aboriginals in Australië. Dubois heeft zijn ‘vergissingen’ later moeten toegeven.

Zo heeft Ernst Haeckel (hoogleraar dierkunde) bewust gefraudeerd met zijn tekeningen van embryonale diersoorten in vergelijking met tekeningen van de embryonale mens, geïnspireerd op Darwins inzichten.
Toen hij verantwoording aflegde voor de Academische Raad gaf hij niet alleen zijn bedrog toe, maar merkte tevens op dat hij zich niet alleen voelde staan in het beklaagdenbankje, omdat hij honderden andere wetenschappers voor ogen had die daar ook hadden moeten staan. Rudolf Steiner heeft een deel van zijn esoterische evolutieleer (met racistische trekjes) op de tekeningen van Haeckel gebaseerd.

‘Missing link’
Ondanks de vele speurtochten naar de veelbesproken ‘missing link’ in meer dan een eeuw, is die tot de dag van vandaag nog nooit gevonden. Slechts twee gevallen kwamen in aanmerking als ‘tussenschakel’ tussen aap en mens: de ‘Piltdownmens’, genoemd naar de Engelse stad Piltdown, vlakbij Brighton, en ‘Lucy’.

In 1912 vond de amateurpaleontoloog Charles Dawson een opmerkelijke schedel, waarin nog een stuk schedelbot, een kaakbeen en twee kiezen aanwezig waren. Genoeg in ieder geval om de hele wetenschappelijke wereld in vervoering te brengen, speciaal antropologen, archeologen en paleontologen, die van mening waren dat het hier wel eens om een echte ‘missing link’ kon gaan. Al gauw werd de ouderdom van de ‘piltdown’-schedel op 500.000 jaar geschat.

In talloze musea ter wereld verscheen al spoedig een ‘science fantasy’-model van de missing link. Wereldwijd kreeg dit model veel bekijks en er verschenen honderden wetenschappelijke publicaties over deze opmerkelijke vondst, onder andere in Science (Band 40, 1914, p. 158-160). Pas zo’n 40 jaar later werd dankzij een nieuw ontwikkelde fluortetst bewezen dat het om een grove fraude ging. De schedel was hooguit een paar honderd jaar oud en het kaakbeen was van een aap uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Getuigend van vernuft, bleek alles keurig gehecht te zijn door een aantal aanhangers van de darwinistische theorie. Ze wilden koste wat kost bewijzen dat de ‘missing link’ bestond. Spoedig verstomde de wetenschappelijke wereld, werden de diverse modellen uit de musea weggehaald, de vele verslagen weggemoffeld en niet langer opgenomen in wetenschappelijke studies van de universiteiten.

In de antropologie en paleontologie wordt een zekere ‘Lucy’ genoemd, een Australeopithecus Afarensis, die ongeveer 3,6 miljoen jaar geleden geleefd zou hebben. Vooral de paleoantropoloog Richard Leaky en de antropoloog Donald C. Johanson beweerden dat ‘Lucy’ rechtop liep. Wetenschappelijke tijdschriften en media bazuinden het al gauw overal rond. Fondsen als de Rockefeller Foundation openden hun studiebeurzen. Al spoedig werd de Autraleopiticus gezien als de tussenschakel tussen mensapen en mens. Twee wereldberoemde anatomen, Lord Solly Zuckerman en prof. Charles Oxnard, hebben deze beweringen ontmaskerd en aangetoond dat ‘Lucy’ geen rechtopstaande tweevoeter was. Een aantal andere topwetenschappers bestudeerden ‘Lucy’s schedelstructuur, het bekken en de botstructuur en kwamen tot dezelfde conclusie. We weten nu definitief dat de Australeopithecus een uitgestorven apensoort is en geen schakel in de keten van aap naar mens. Dit feit wordt zoveel mogelijk verborgen gehouden.
In Darwin and the Darwinian Revolution (1959) onthulde prof. Gertrude Himmelfarb de buitengewoon oneerlijke en brutale tactieken die gebruikt worden door aanhangers van de evolutietheorie om te bewijzen dat ze gelijk hebben.

De nog steeds op brede schaal in stand gehouden onjuiste informatie over ‘Lucy’, leidde tot de gelijknamige film van Luc Besson (2014). Hierin wordt getoond hoe in Lucy stapsgewijs superkwaliteiten tot ontwikkeling komen door middel van supertechnologie, waardoor ze uiteindelijk een transhumanistisch wezen wordt. Het frauduleuze beeld over ‘Lucy’ als de ‘missing link’ past uitstekend in de visie van het transhumanisme: de stapsgewijze ontwikkeling van homo sapiens naar de cyborg van Ray Kurzweil.

Leugens van het darwinisme
Veel scherpzinnige biologen, antropologen, archeologen en paleontologen die de soms expliciete leugens van de darwinisten aan de kaak stellen, komen bijna nooit aan het woord. Het is kennelijk heel gebruikelijk te verhinderen, dat wezenlijke ideeën en theorieën die de doelstellingen van de machtselite ondermijnen, naar buiten komen. Norman Mackbeth, die geen enkel belang heeft bij een scheppingstheorie, beschrijft in Darwin Retried dat het darwinisme geen enkele proef kan doorstaan.

Hij citeert de beste autoriteiten op het gebied van het darwinisme om te laten zien hoe sommige moderne wetenschappers de klassieke evolutietheorie geleidelijk aan hebben losgelaten, terwijl ze officieel trouw blijven aan het darwinisme. Het darwinisme, speciaal het neodarwinisme met zijn materialistisch wereldbeeld, is een aantrekkelijke ideologie geworden, gefundeerd op achterhaald ideeëngoed. Toch neigen de laatste tijd steeds meer vooraanstaande hoogleraren in de richting van ‘intelligent design’ als de basis van alle levensvormen. We noemen de wiskundige, filosoof en psycholoog William A. Dembski, de biochemicus Michael Behe en de bioloog en geoloog Stephen Jay Gould.

De bekende Belgische bioloog Dirk Draulans schreef in Knack (20 maart 2019, p. 94): ‘Wetenschappers proberen uit te vlooien hoe het eerste leven kon ontstaan, want bijna niemand die ernstig genoeg is, gelooft in het realistische karakter van een schepping door een goddelijk wezen. In de jaren vijftig voerden Amerikaanse scheikundigen wereldberoemd geworden experimenten uit. Ze slaagden erin om met eenvoudige chemische middelen (inbegrepen een nagebootste bliksem) aminozuren te creëren, de bouwstenen van eiwitten. Ze claimden de basis van het leven te hebben gevonden.’ Op dit vermaarde onderzoek is de afgelopen decennia vernietigende kritiek gekomen.

Veelgeprezen wetenschap
De veelgeprezen wetenschap met al haar specialisaties binnen de verschillende vakgebieden is niet altijd te vertrouwen. ‘Specialisten zijn mensen die steeds meer van steeds minder weten’, is een bekende uitspraak van de Spaanse filosoof José Ortega Y Gasset. Experts zijn vaak mensen die uitblinken in een eenzijdige deskundigheid en het contact met het geheel als ervaring zijn kwijtgeraakt. In onze tijd kunnen we dat waarnemen bij een aantal virologen en epidemiologen. Wetenschap heeft soms semireligieuze trekken gekregen, waarbij de baret van de professor steeds meer begint te lijken op de pauselijke mijter, en wetenschappelijke uitspraken een ‘ex cathedra’-effect hebben gekregen. Zoiets heet dogmatiek. Specialistische kennis kan ook grenzen aan vakidiotie, omdat er geen kennis of interesse buiten het specialisme is. ‘Iedere ontdekking in zuivere wetenschap is potentieel subversief; zelfs wetenschap moet soms behandeld worden als een mogelijke vijand’, zegt Mustapha Mond tegen John de Wilde in Aldous Huxley’s Brave New World.

Franciscus van Assisi zei eens: ‘Eén duivel weet meer dan duizend wetenschappers.’ De tragiek is dat nogal wat wetenschappers, maar ook bankiers, politici, technologen en vele anderen, vanwege roem, macht en geld, hun ziel hebben verkocht aan de duivel, het thema van Goethe’s Faust. Tijdens mijn zoektocht in het labyrint van de wetenschap, was ik vaak verbijsterd over de leugens en mystificaties, maar ook over de vaak eenzijdige benadering vanuit de linkerhersenhelft, waarbij voorbij wordt gegaan aan de intuïtie en kennis van het hart. Zo wordt met het mes van het verstand het mysterie van het leven geschild als een ui, waarbij men zich niet realiseert dat men een handvol schillen overhoudt en tranen in de ogen.

‘De zekerheid dus, dat er in principe geen geheimzinnige en onberekenbare machten bestaan die als spelbreker kunnen optreden, maar dat men veeleer alle dingen in principe door berekening kan beheersen, impliceert ‘de onttovering van de wereld’, zei de invloedrijke, rationele hoogleraar sociologie en geschiedenis Max Weber (1864-1920). Van hem is nochtans bekend, dat hij in zijn dagelijks leven door menig irrationeel gevoel geplaagd werd en niet altijd even goed sliep.

Dramatische gevolgen van de evolutietheorie
De evolutietheorie van Darwin en het neodarwinisme hebben tot grote, dramatische gevolgen geleid, wat in het onderwijs niet onderricht wordt.
Karl Marx bijvoorbeeld, kreeg via zijn kleinzoon een door Darwin gesigneerd exemplaar van On the Origin of Species. Samen met de rijke fabrikantenzoon Friedrich Engels, zag Marx in dit werk het fundament voor de communistische ideologie. Joseph Stalin verliet voorgoed het seminarie toen hij Darwins werk gelezen had. Hij raadpleegde het regelmatig tijdens zijn meedogenloze strijd tegen het kapitalisme, zonder dat ons verteld wordt dat de meeste leden van de Communistische Partij een aantoonbaar hoge bankrekening in Zwitserland hadden.

Marxisme

Het verborgen leven van Marx
Wie was Karl Marx, voor wie de evolutietheorie van Darwin in belangrijke mate van invloed was op zijn Communistisch Manifest (1848), het bekendste manifest ter wereld?

Marx’ eigenlijke naam was Moses Mordechai Levi Marx. Via beide ouders stamde hij uit een oud rabbijns geslacht. Al op jonge leeftijd bekeerde hij zich tot het lutheranisme, dat hij al snel inruilde voor het satanisme. De satanskerk heeft wereldwijd vertakkingen en onderhoudt contacten met demonen. In de satanskerk waar Marx lid van was, was het de gewoonte om een wilde bos haar te laten staan en een ruige baard, wat we ook zien bij zijn revolutionaire, anarchistische tijdgenoten, de Rus Michail Aleksandrovitsj Bakoenin en de Fransman Pierre-Joseph Proudhon. Beiden werden sterk door Marx beïnvloed en oefenden een grote invloed uit op de arbeidersbeweging.
Toen hij lid was van de satanskerk schreef Marx, dat hij ‘zich wilde wreken op de Ene die daarboven regeerde’. Als wraak op God staat de satanskerk ‘een oorlog tegen God en de ziel van de mensheid’ voor. Vermoedelijk kende Marx niet het onderscheid tussen de ‘jaloerse’ god (in de Nag-Hammadigeschriften ook ‘Jaldabaoth’ genoemd) en God als de Ene, door gnostici en mystici omschreven als de universele Geest. De zonde van de ‘jaloerse’ god was, dat hij zichzelf tot God uitriep maar in werkelijkheid de demiurg is, een soort god die uit haat tegen de Ene de oorspronkelijke schepping wil omvormen tot een aan hem onderworpen artificiële schepping. Deze ‘god’ staat in schril contrast met wat bijvoorbeeld Eckhart ‘Gottheit’ noemt en in de Upanishads wordt omschreven als ‘brahman’ of ‘Dát’, dat wat alles in het universum doordringt als ‘het meest subtiele’ (Chandogya-upanishad), door mystici als Jacob Boehme en Jan Luyken respectievelijk ‘Ungrund’ en ‘grond van mijn grond’ genoemd.

Evenals de Hammerphilosoph Friedrich Nietzsche, valt Marx de christelijke religie buitengewoon scherp aan. Hij noemt haar ‘een van de meest immorele religies’. Na verloop van tijd heeft hij zich ook tegen de joodse religie gekeerd.

Communistisch Manifest
Karl Marx was een uiterst gecompliceerd en gefrustreerd mens, die veel problemen had met zijn gezin. Ook al had hij geen gebrek aan geld, hij had hoge schulden en was niet wars van leugens. Als alcoholicus nam hij regelmatig deel aan drankorgieën. Door zijn huwelijk met barones Jenny von Westphalen, kreeg hij geldelijke steun voor zijn projecten van de multimiljonair Lionel Philips, die getrouwd was met de zus van Marx’ moeder. Zijn stamboom reikt tot Frits, Anton en Gerard Philips van het gelijknamige concern.

Door zijn vriendschap met Moritz Moses Hess, de zoon van een rijke industrieel, trad hij toe tot de vrijmetselarij en op oudere leeftijd was hij lid van een geheime loge. Zijn Communistisch Manifest werd in de twintigste eeuw als het belangrijkste sociaaleconomisch document beschouwd. Het werd de bijbel van de communisten en socialisten, en wordt tot de dag van vandaag zowel geprezen als verguisd en door sommige onderzoekers zelfs als een document vol fraude en plagiaat gezien. Maar weinig onderzoekers stoten door tot het verborgen leven van Marx.

Weinig mensen weten dat het Communistisch Manifest in wezen een blauwdruk is voor de overname van de politieke en economische macht door een machtselite van multimiljardairs, die het midden- en kleinbedrijf wil liquideren, bedrijven wil nationaliseren en het bezit van een eigen huis en/of een lap grond wil afschaffen, zodat uiteindelijk alles in haar handen komt. Marx diende de agenda van deze rijke machtselite, die de uitgave van zijn Manifest financierde.
Zo liet bijvoorbeeld de multimiljonair Jean Laffite, alias de ‘gentlemanpiraat’, zich niet onbetuigd. Laffite werkte als koerier voor Amerikaanse bankiers en zakenlieden.

Financiers van Marx en Darwin
Het is ook nauwelijks bekend dat Marx al op jonge leeftijd werd gefinancierd door de Rothschild Bank, onder andere door Nathan Rothschild, en niet door zijn rijke vriend Friedrich Engels.

Wanneer de vriendschap tussen Engels en Marx voorbij is, karakteriseert Engels Marx als ‘een monster vol haat (…) alsof tienduizend duivels hem bij zijn haar hadden gegrepen’. Michail Aleksandrovitsj Bakoenin schrijft in zijn Polémique contre les Juifs, dat hij met Marx en zijn kameraden gebroken had, omdat ze ‘met de ene voet in de bankwereld stonden en met de andere in de socialistische beweging’.
In die tijd waren de Rothschilds ervan overtuigd, dat het marxisme als ideologie onvoorstelbare mogelijkheden bood tot financiële verrijking en manipulatie. Mayer Aemschel Rothschild (1744-1812), de oprichter van het gelijknamige bankiersimperium en de vader van Nathan, was van mening dat met geld alles te regelen is in deze wereld en dat er met het creëren van revoluties en oorlogen veel geld te verdienen valt. Van hem is de beruchte uitspraak: ‘Geef mij de controle over het geld van een land, dan is het me om het even wie de wetten maakt.’ Met zijn vijf zonen greep hij wereldwijd naar de macht van het geld, waardoor hun moeder kon zeggen. ‘Als mijn zonen oorlog willen, dan is er oorlog. Als ze vrede willen, is er vrede.’

Dat geld en publicatie van invloedrijke, soms dubieuze boeken nogal eens lijken samen te gaan, was ook het geval bij Charles Darwin. Was de familie Darwin zelf al niet onbemiddeld, na zijn huwelijk met Emma Wedgwood, dochter van de steenrijke Josiah Wedgwood (van de gelijknamige Engelse porseleinfabriek), leek alles mogelijk. Zoals Marx, werd hij flink gesteund door rijke vrienden, die zelf belang hadden bij zijn publicaties.

Darwin en de ‘Lunar Society’
Evenals Marx was Darwin lid van een geheim genootschap, de ‘Lunar Society’ in Birmingham, waar een aantal invloedrijke wetenschappers, auteurs en industriëlen elkaar één keer per maand met volle maan ontmoetten. Onder hen bevonden zich Josiah Wedgwood en Benjamin Franklin, uitvinder, wetenschapper en een van de grondleggers van de Verenigde Staten van Amerika. Franklin stond in nauwe relatie met Franse revolutionairen en was net als Marx bevriend met de door de jezuïeten opgeleide Voltaire. Zowel Franklin als Voltaire waren lid van dezelfde vrijmetselaarsloge.

Franklin was een soort pendeldiplomaat, zoals later Henry Kissinger. De ‘Lunar Society’ richtte zich onder andere op het omvergooien van monarchieën en het uitwissen van het godconcept in het geloofssysteem van de mens.
Het wetenschappelijk establishment van de ‘Lunar Society’, waaruit later de prestigieuze ‘Royal Society’ voortkwam, had heel wat te verbergen. Benjamin Franklin maakte duidelijk dat de combinatie van ‘liefde voor de macht en liefde voor het geld’ een ‘gewelddadig effect’ kan hebben.

Communisme

Rode revoluties
De Rothschilddynastie financierde een aantal rode revoluties om de controle te krijgen over hele landen, er onmiddellijk centrale banken te vestigen en een greep te doen naar al het goud en andere schatten. Na een spelletje schaak tussen Nathan Rothschild en een zekere Lev Trotski, wiens eigenlijke naam Leiba Bronstein was, kon de rode revolutie in Rusland beginnen, geleid door Trotski en Vladimir Iljitsj Lenin.

De revolutie vond haar voltooiing in het terreurbewind van de tiran Joseph Stalin. Onder het bewind van Lenin en Stalin werden zo’n 20 à 25 miljoen mensen op wrede wijze vermoord of uitgehongerd. Velen werden gefolterd. Vooral christenen moesten het ontgelden. Vanuit Rusland sloeg de revolutie over naar onder andere Hongarije, Cuba en vooral naar China, waar onder Mao Zedong de afslachting van een groot deel van de bevolking plaatsvond. De Gele Rivier kleurde rood van het bloed. Ook hier moesten vooral christenen het ontgelden. Naar schatting vonden minstens 40 tot 50 miljoen mensen de dood tijdens de rode revolutie in China. Nobelprijswinnaar voor literatuur Aleksander Solzjenitsyn beschrijft de gruweldaden die in Rusland plaatsvonden op indrukwekkende wijze in zijn boeken, met name in de trilogie De Goelagarchipel. En als geen ander heeft de auteur Juri Lina het communisme ontmaskerd in zijn boek Under The Sign of the Scorpion.

Communisme en de eerste christengemeenschappen
Het communisme staat loodrecht op de gemeenschappen (communiteiten) van de eerste christenen, die alles met elkaar deelden, samen voor hun voedselvoorziening zorgden, afzagen van elke vorm van persoonlijk bezit en zorg droegen voor de minderbedeelden, wat we later ook zien bij bepaalde kloostergemeenschappen en de katharen. Door hun leefwijze trachtten de eerste christenen zich te onthechten van ‘het koninkrijk van deze wereld’, om ‘het koninkrijk der hemelen’, een dichterlijke benaming voor wat we in onze tijd Zelfrealisatie noemen, te realiseren. Vanuit de innerlijke Christos is het een volledig opgaan in de Vader, Dát, Bewustzijn, dat gekenmerkt wordt door gelukzaligheid. De eerste christenen wisten dat het koninkrijk van deze wereld volledig in handen is van ‘de prins der duisternis’, Satan (Hebr. voor ‘tegenstander’), die verbonden is met de mammon, de ‘schatten van deze wereld’, zoals goud en zilver.

De wijze waarop de eerste christengemeenschappen leefden, kan worden aangeduid als (spiritueel) communisme in de ware zin van het woord: gemeenschappelijk bezit van ‘productie- en consumptiemiddelen’.

Communistische Partij en 1984 van Orwell
Voor Karl Marx en andere communisten stond het communisme de nationalisering van alle bedrijven voor. Hun beweging wilde grote staatsbedrijven creëren, waarbij het midden- en kleinbedrijf moest verdwijnen. Verder wilden zij iedere vorm van eigendom tot staatseigendom maken, de geldstroom controleren door de centrale banken en, uiteindelijk, de mens iedere vorm van vrijheid ontnemen, mogelijk gemaakt door geavanceerde controletechnieken, waarvan de Communistische Partij de sturende kracht was. George Orwell, pseudoniem van Eric Blair die een tijdlang een Brits geheim agent was, beschreef dit in 1949 in zijn roman 1984.

‘De beide doelstellingen van de Partij zijn: het gehele aardoppervlak veroveren en eens en voor altijd de mogelijkheid van onafhankelijk denken te vernietigen. Daarom zijn er twee grote problemen die de Partij zal moeten oplossen. Het ene is hoe men erachter komt wat een ander menselijk wezen denkt, tegen diens wil in, en het andere is hoe men enkele honderden miljoenen mensen in een paar seconden kan doden zonder waarschuwing vooraf. Voor zover wetenschappelijk onderzoek nog bestaat, houdt het zich daarmee bezig. De wetenschapsman van tegenwoordig is een combinatie van psycholoog en inquisiteur, die tot in de allerkleinste bijzonderheden de betekenis van gelaatsuitdrukkingen, gebaren en stembuigingen bestudeert en onderzoek doet naar het effect van chemische middelen, shocktherapie, hypnose en lichamelijke marteling, waardoor de waarheid aan het licht kan worden gebracht; of hij is een scheikundige, natuurkundige of bioloog, die zich uitsluitend bezighoudt met die gedeelten van zijn specialisme die betrekking hebben op het vernietigen van leven.’
George Orwell
In: 1984

Totale controle over alle burgers, met gebruikmaking van talloze leugens,
effent het pad voor totale dictatuur en slavernij. Het radicale communisme en socialisme hebben niet alleen in het verleden, maar ook nu, al heel wat onheil aangericht en het geestelijk klimaat besmet door waarheid en leugen te vermengen, zoals tot uitdrukking komt in de uiterst selectieve en gemanipuleerde informatie over de huidige klimaatcrisis en de coronapandemie, en de maatregelen hieromtrent. Het radicale communisme is als een januskop. In naam van ‘de Partij’ worden nu in zeer snel tempo diverse agenda’s uitgerold, waarvan zelfs bepaalde leden niet eens de draagwijdte vermoeden.

‘Niemand heeft Grote Broer ooit gezien. Hij is een gelaat op de aanplakborden, een stem uit het telescherm. Wij kunnen er redelijk zeker van zijn dat hij nooit zal sterven, en dat er heel wat onzekerheid bestaat over de vraag wanneer hij is geboren. Grote Broer is het masker waarachter de Partij zich aan de wereld wenst te vertonen.’
George Orwell
In: 1984

Communisme, kapitalisme, wereldrevolutie
Tegenover het bewust gecreëerde radicale communisme en socialisme, staat als een te bestrijden vijand het kapitalisme, dat eveneens bewust gecreëerd is om beide ideologieën als these en antithese tegen elkaar uit te spelen, en als synthese een wereldrevolutie te creëren om de greep naar de wereldmacht te voltooien.

De christelijke admiraal William Guy Carr, topfiguur uit de marine, waarschuwde de wereld vlak voor de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog voor een World Revolutionary Movement, die stapsgewijs een wereldrevolutie aan het voorbereiden was. Achter het gordijn van de ‘rode mist’ was alles erop gericht, de oude wereldorde volledig te vernietigen en op het juiste moment een nieuwe wereldorde te vestigen. Volgens hem is er sprake van een agenda met een nauwgezette planning, een buitengewoon ‘kwaadaardige, satanische, internationale samenzwering’, die, gesteund door de media, in drie wereldoorlogen de macht over heel de wereld wil verkrijgen. In zijn boeken Pawns in the Game, The Red Fog over America en Satan, the Prince of the World beschrijft hij dit. Inmiddels is bij velen bekend, dat volgens de huidige opvattingen beide wereldoorlogen één enkele strijd zijn.

‘Communistische missionarissen’ probeerden William Carr te hersenspoelen met de leer van de bolsjewieken, maar volgens zijn zeggen werd dit verhinderd door ‘zijn open geest’ en zijn christelijke visie op het leven. Diepgaand onderzoek en talloze ontmoetingen, tot in de hoogste kringen, brachten hem tot verbijsterende conclusies, die hij aan diverse regeringen meedeelde. Kennelijk was de tijd nog niet rijp voor politici om hieruit conclusies te trekken en tot handelen over te gaan.

Pike, Mazzini en drie wereldoorlogen
Generaal Albert Pike, soeverein grootcommandeur van de Schotse Rite der Vrijmetselarij in Amerika, schreef in een brief aan Giuseppe Mazzini over de revolutionaire Illuminati in Italië, die mede geïnspireerd waren door Adam Weishaupt. Tevens beschreef Pike de achtergronden van drie door de Illuminati geplande wereldoorlogen om de totale dictatuur over heel de wereld te verkrijgen. De eerste twee wereldoorlogen verliepen precies zoals gepland. Over de Derde Wereldoorlog schreef Pike: ‘De Derde Wereldoorlog moet ontbranden door de voordelen te bespreken van de geschillen tussen de politieke zionisten en de leiders van de moslimwereld, veroorzaakt door de vertegenwoordigers van de Illuminati. De oorlog moet op zulke wijze worden gevoerd dat de islam (de Arabische moslimwereld) en het politiek zionisme (de staat Israël) elkaar wederzijds vernietigen.’
Woorden, die zeer betekenisvol zijn voor onze tijd.

Admiraal Carr vermeldde uitdrukkelijk dat hij de brief van Pike heeft gezien in het Brits Museum te Londen. Pike en Mazzini waren ingewijd in de hoogste graden van het luciferianisme. Een paar maanden geleden, tijdens de opstanden van de Black Lives Matter (BLM)-beweging tegen de ‘blanke suprematie’, werd het standbeeld van Albert Pike in Washington neergehaald. Pike was een belangrijk lid van de Ku Klux Klan, een slavenhandelaar en moordenaar van vele indianen. Dat de opstanden van BLM werden gemanipuleerd door dezelfde diabolische krachten als degenen die alle oorlogen plannen, is minder bekend. Op 22 januari 1870 schreef Mazzini in een brief aan Albert Pike, dat vanuit het Palladium, een nieuw opgericht ultrageheim genootschap, de gehele vrijmetselarij geregeerd zal worden. ‘Het zal het internationale centrum worden, dat ons allen machtiger zal maken, omdat het leiderschap ervan onbekend is.’

De voorzegde Derde Wereldoorlog is nu aan de gang. Het is een asymmetrische oorlog, die aangestuurd wordt door de ‘invisible hand’ en slechts met moeite te traceren is. Onder de dekmantel van onder andere de coronapandemie speelt de onzichtbare oorlog tegen de mensheid zich af. Om het ultieme doel te bereiken, zijn kennelijk alle middelen geoorloofd.
Een onzichtbaar, onbekend en uiterst moeilijk te traceren virus inzetten om iets heel anders te bereiken dan de meeste mensen denken?

‘Great Reset’

Klaus Schwab, zijn politbureau en de ‘Great Reset’
Is het toeval dat de radicale communist Klaus Schwab (de huidige topman van het het World Economic Forum (WEF) in Davos), in nauwe samenwerking met de Verenigde Naties (Rockefellers), vele loges, geheime genootschappen en banken, de ‘Great Reset’ volop aan het voorbereiden is? Schwab wordt gezien als het meesterbrein van wereldeconomische zaken. Zijn organisatie wordt ook wel het ‘politbureau van het kapitalisme’ genoemd. Tijdens een virtuele conferentie in juni 2020 informeerde Schwab de wereld hoe het WEF, de grootste multinationale club van ondernemers, politici en miljardairs, zich de ‘Great Reset’ voorstelt. ‘Terug naar normaal’ lijkt niet meer mogelijk. Volgens het WEF is de coronapandemie een fundamenteel keerpunt geworden in de ontwikkeling van de wereld. Vandaar dat Schwab zegt, dat de coronacrisis scherp aantoont dat ‘onze oude systemen niet meer geschikt zijn voor de 21ste eeuw’. ‘Nu is het historische moment om het systeem vorm te geven voor het postcoronatijdperk. (…) Kort gezegd: we hebben een ‘Great Reset’ nodig. (…) Deze unieke kans mogen we niet voorbij laten gaan.’

Het WEF-programma voor de nabije toekomst en een propagandistische documentaire tonen ons ‘een betere wereld’. De wereld moet immers gered worden. Deze ‘betere wereld’ vertoont subtiele overeenkomsten met Huxley’s Brave New World. De ‘Great Reset’ impliceert de komst van een wereldregering, dat wil zeggen meer controle over alle burgers en alle levensgebieden met behulp van geavanceerde technologie, kortom de vestiging van een dictatuur.

Schwab, die van 1972-2003 hoogleraar ondernemerspolitiek was in Genève, is een groot voorstander van de spoedige integratie in de wereld van technologieën, zoals robotica, nanotechnologie, chiptechnologie, biotechnologie, transhumanisme, ‘genetic engineering’, artificiële intelligentie en 5G, ‘de vierde industriële revolutie’ dus. Het is niet ondenkbaar dat de machtselite een mondiale cyberattaque voorbereidt om heel het digitale wereldsysteem op te schudden en vanuit de gecreëerde chaos haar digitale orde te dicteren.

De agenda’s van Schwab
Nog onlangs verklaarde Schwab: ‘You’ll own nothing’, en ‘You’ll be happy about it’.

Verder deelde hij de wereld mee, dat er spoedig zo’n miljard mensen verplaatst zullen moeten worden vanwege de snelle klimaatverandering, dat er fors betaald zal moeten worden voor de verdere CO2-uitstoot, dat de ruimte spoedig verder geëxploiteerd zal worden om een deel van de bevolking naar Mars over te brengen. (Het al gestarte Marsproject wordt gesteund door multimiljardairs Elon Musk en Jeff Bezos. Bezos verklaarde in 2018 dat hij de maan wil industrialiseren en exploiteren.) Het WEF-besluit dat contant geld spoedig zal verdwijnen, werd eveneens door Schwab wereldkundig gemaakt. Bovendien, dat alle huidige westerse waarden beproefd zullen worden op hun geldigheid, dat de Verenigde Staten niet langer de leider van de wereld zullen zijn en dat organen geproduceerd zullen worden via 3D-printers. Dit is nog maar een greep uit de vele besluiten, die zonder enig democratisch overleg genomen zijn en waarvan menigeen gruwt.

Schwab brengt vanuit het ‘politbureau’ in Davos alle kortlopende en langlopende agenda’s bijeen, van Agenda 2020, 2022, 2025 tot 2030. Of die agenda’s nu groen, paars of rood zijn, ze worden probleemloos afgehandeld.

De huiveringwekkende agenda’s moeten uiterlijk in 2030 voltooid zijn. Volgens de Wereldbank, die halverwege 2019 (!) op de hoogte was van de Covid-uitbraak, loopt de agenda van de coronapandemie tot 2025. Parallel hieraan, is er een Amerikaans militair rapport over climate engineering, waarin staat dat in 2025 de militaire sector (Pentagon) het klimaat volledig zal beheersen (lees: manipuleren). Maar om dit op korte termijn te realiseren, moet er eerst een diepingrijpende economische reset op wereldniveau plaatsvinden, die voor honderden miljoenen mensen catastrofale gevolgen zal hebben. Extra werkeloosheid voor honderden miljoenen, het verdwijnen van talloze kleine bedrijven, de zware klap voor cultuur, kunst en sport, de instorting van talloze zorg- en verzekeringssystemen. David Baseley, zakelijk directeur van het Wereld Voedsel Programma van de Verenigde Naties, zei enkele maanden geleden: ‘We riskeren een hongersnood van Bijbelse omvang.’ Het lijkt wel op de grimmige Hollywoodfilm ‘The Hungergames’.

‘Jullie zullen horen over oorlogen en oorlogsgeruchten. Let op en laat je niet bang maken, want dit moet gebeuren, maar het is nog niet het einde [van een cyclus]. Het ene volk zal opstaan tegen het andere en het ene koninkrijk tegen het andere, en er zullen op verscheidene plaatsen hongersnoden en aardbevingen zijn. Dit alles is slechts het begin van de weeën.’
Mattheüs 24:6-8

Plandemie?
Is er dan misschien toch sprake van een plandemie? Er zijn nogal wat auteurs die ons radicaal andere informatie verschaffen dan de mainstreammedia. Een paar titels: Corona Fehlalarm? van dr. Karina Reiss en dr. Sucharit Bhakdi; Plague of Corruption (met een voorwoord van Robert F. Kennedy) van dr. Judy Mikovits & Kent Heckenlively; Virus-Wahn van Torsten Engelbrecht en dr. Claus Köhnlein, en de recent verschenen boeken Plandemic van dr. Bruce Fife en De Coronaplandemie van Erwin Pasman.
In zijn boek Gekaufte Journalisten. Wie Politiker, Geheimdienste und Hochfinanz Deutschlands Massenmedien Lenken, laat de inmiddels overleden onderzoeksjournalist Udo Ulfkotte duidelijk zien hoe journalisten die door politici, geheime diensten en de haute finance zijn gekocht, door hen gebruikt worden om hun lugubere doeleinden te realiseren.

Gelukkig dat er nog wakkere journalisten en wetenschappers zijn. Gelukkig dat in Nederland Café Weltschmerz bestaat; dat ‘De andere krant’ met groot succes verschijnt, dat het tijdschrift ‘Gezond verstand’ onder hoofdredactie van de internationaal bekende emeritus hoogleraar Karel van Wolferen zo’n groot lezerspubliek trekt; dat er onder leiding van George van Houts een theatergroep ‘De Verleiders’ is, die het theaterstuk ‘Pandepaniek’ op de planken brengt en dat ‘Het Bureau voor occulte zaken en complotten’ en ‘Een oorlog reeds verloren’ van jurist Sven Hulleman er is. Gelukkig dat een politicus als Thierry Baudet kritische vragen blijft stellen aan minister-president Rutte, waarbij de lichaamstaal van de heer Rutte boekdelen spreekt als het over het sterftecijfer van de ‘coronapandemie’ (0,2%) gaat; dat er ook in België een pionier als Peter Vereecke (oud-burgemeester en classicus) is die het land regelmatig opschudt. Ook andere landen kennen dit soort initiatieven. De mainstreammedia en een aantal politici bezien dit alles met argusogen en doen hun uiterste best om dit soort initiatieven onderuit te halen door deze mensen op vaak onwaardige wijze te beschuldigen van complottheorieën. Maar de vraag is wie de echte complot(be)denkers zijn?

Onderstaand een voorbeeld van hoe de media ernstig gemanipuleerd kunnen worden, reden waarom sommige auteurs spreken van ‘hoernalistiek’.

‘Wij zijn de hoofdredacteuren van de Washington Post, de New York Times, Time Magazine en andere grote kranten zeer erkentelijk voor het 40 jaar nakomen van de belofte van discretie na het bijwonen van onze bijeenkomsten. Het zou onmogelijk zijn geweest om ons plan voor de wereld te ontwikkelen, als we het in al die jaren voor het voetlicht van de wereld hadden gebracht. Maar de wereld is geëvolueerd en is bereid de richting in te gaan van een wereldregering. De supranationale heerschappij van een intellectuele elite en van wereldbankiers verdient de voorkeur boven het zelfbeschikkingsrecht in vroegere eeuwen.’
David Rockefeller, toespraak tot de pers, Bilderbergbijeenkomst, Baden-Baden, 1992

Economische zondvloed
Financieel en economisch analist Max Otte zegt in Weltsystem Crash, Krisen und die Geburt einer neuen Weltordnung, dat de coronapandemie slechts een dekmantel voor de ‘Great Reset’ is: de totale transformatie van de huidige wereld op het gebied van bancaire, economische, politieke, sociale, psychologische en religieuze verhoudingen. De schuldenberg van de grote banken is hoger dan de top van de Himalaya’s, en sinds de val van Lehman Brothers volgde crisis na crisis. Hierbij moet worden opgemerkt, dat deze crises niet zomaar ontstaan, maar dat vooral de allergrootste banken daartoe hebben bijgedragen, met het doel hun macht te vergroten.

Max Otte is op de hoogte van de diverse agenda’s en het feit dat de pandemie en de mogelijke gevolgen ervan al vooraf werden uitgetest via ‘Event 201’, eveneens voortreffelijk beschreven in het werk van Karina Reiss en Sucharit Bhakdi. Otte raadt zijn lezers aan een ‘ark’ te bouwen nu de grote, onvermijdelijke ‘economische zondvloed’ nadert, of op zijn minst een ‘zwemvest’ aan te schaffen. Tegelijkertijd geeft hij adviezen hoe goud, zilver, aandelen en beleggingen veiliggesteld kunnen worden. ‘Het is niet mogelijk (…) om twee paarden te berijden en twee bogen te spannen’, staat in logion 47 van het ‘Evangelie van Thomas’. Persoonlijk lijkt het mij beter om te leren surfen op de hoge golven van de naderende tsunami en bovenal te vertrouwen op een andere koers dan die van de beurzen, namelijk op het goddelijke ín ons, dat niet de behoefte heeft om goud, zilver of andere schatten van deze wereld te verzamelen.

Ook de Amerikaanse econoom Martin Amstrong ziet de situatie van de wereldeconomie somber in. Hij spreekt van een ‘politieke coup’, die op dit moment overal gepleegd wordt en de hele wereld bedreigt. Iedereen die het horen wil spoort hij aan, zeer snel wakker te worden. De Nederlandse econoom Ad Broere zegt al jaren dat er iets goed mis is met de bankenwereld en voorziet radicale veranderingen in de wereldeconomie.
De Duitse financieel deskundige Günter Hannich spreekt van een naderende megacrash, een totale instorting van het financieel-economisch systeem.

Controlesysteem
De ‘Great Reset’ is tevens een uitstekende mogelijkheid om in de westerse wereld een geavanceerd controlesysteem op te starten, wat in China zo goed als gerealiseerd is. Zijn we op weg om het Chinese controlesysteem over te nemen?

Als een van de eersten waarschuwde de gerenommeerde viroloog Pablo Goldschmidt voor de totale controle die in veel landen begon plaats te vinden ten gevolge van het coronavirus. Hij zegt dat mensen in Italië al gecontroleerd worden door drones en dat we onderweg zijn naar een totalitaire staat. ‘Als je de bevolking angst aanjaagt, kun je alles met haar doen’, aldus Goldschmidt.

De Italiaanse geschiedschrijver Niccolò Macchiavelli beschreef in 1532 in zijn Il Principe (‘De prins’), dat een regering of een prins zich niet hoeft te storen aan moraal en ethiek om de totale macht te realiseren. Het doel heiligt de middelen. ‘Verdeel en heers.’ Bewust angst aanjagen om een individu of een gehele bevolking te onderdrukken, is een vorm van terreur.

‘Sinds ik politicus ben, hebben mijn mensen mij hun meningen hoofdzakelijk in een vertrouwelijke setting toevertrouwd. Een aantal van de grootste mannen in de VS op het gebied van handel en industrie hebben angst voor iemand en voor iets. Zij weten dat er ergens een macht bestaat die zo goed georganiseerd is, zo geheimzinnig, zo waakzaam, zo met elkaar vervlochten, zo compleet, zo diepingrijpend, dat ze hun beschuldigingen maar liever op een fluistertoon uitspreken.’
Thomas Woodrow Wilson, ex-president van de VS
In: The New Freedom (1913)

En Curtis B. Dall, de schoonzoon van president Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) zegt in zijn boek F.D.R.My Exploited Father-in-Law, opgedragen aan alle jonge Amerikanen, dat er een duistere machtselite bestaat die de regering controleert, oorlogen beraamt, vijandelijkheden uitlokt en, door veelvuldig gebruik van het woord ‘vrede’, haar werkelijke doeleinden verbergt. Hij roept de jeugd op om daadkrachtiger te zijn dan zijn ‘nietsvermoedende en verdwaasde generatie’ en ‘onze grote erfenis van vrijheid en onafhankelijkheid’ te verdedigen. Zijn schoonvader werd gegijzeld door de ‘invisible hand’ van de financiële machtselite van onder andere Wall Street. Hij had vooral angst voor topbankier Baruch, onder wiens totale controle hij stond.

Zonder dat de mensen het weten, zijn er kennelijk protocollaire richtlijnen in de wereld, die door de machtselite zijn opgesteld. Via slimme wetswijzigingen en het afkondigen van allerlei noodwetten, worden veel mensen gedwongen zich aan bepaalde voorschriften en regels te houden die de machtselite dienen in plaats van de burgers.

De Protocollen
Aan het eind van de negentiende eeuw zag een controversieel document het daglicht, De Protocollen van de Wijzen van Zion. Tot de dag van vandaag roept dit document veel discussie op, vooral over de betrouwbaarheid ervan. Er staan uitlatingen in die volledig corresponderen met de huidige wereldgebeurtenissen. Om me niet in de discussie te mengen, noem ik ze ‘de protocollen van de machtselite’.

Onder andere Protocollen 1 en 4 verwijzen naar ‘een onzichtbare macht’. ‘Terwijl tegenwoordig alle machten wankelen, zal onze macht sterker zijn dan elke andere macht, omdat ze zo lang onzichtbaar zal blijven totdat ze niet langer ondermijnd kan worden door enige list.’(1,15)
‘Wie of wat kan een onzichtbare macht ten val brengen? Die onzichtbaarheid is nu juist de kracht van onze heerschappij.’(4,2)

In Protocol 2,1-2 zegt de machtselite, dat oorlogen ‘economische’ voordelen moeten opleveren boven ‘territoriale’, zodat de landen ‘de macht van onze overheersing beseffen’. Zo ‘leveren de landvertegenwoordigers zich uit aan onze internationale vertegenwoordigers, die miljoenen ogen hebben en zich door geen enkele landsgrens laten tegenhouden. Dan zal ons internationaal recht de nationale rechten opzij zetten’. Verder wil de machtselite bepalen wie de bestuurders van een land zijn, ‘conform hun geschiktheid tot slaafs gedrag’,  ‘onervarenheid in staatsbestuur’, als ‘pionnen in ons schaakspel’ (…) ‘in handen van onze wetenschappers, adviseurs en specialisten, die van jongs af aan getraind zijn om de hele wereld te regeren’.

Protocol 10 gaat hier verder op in. ‘Als we onze geplande staatsomwenteling voltrokken hebben, zullen we tot de volkeren zeggen: Alles is tot nu toe slecht gegaan. Jullie hebben allen geleden. Wij zullen een eind maken aan de oorzaken van jullie lijden: de nationaliteiten, grenzen en nationale valuta.’ (10,4)
‘Nadat wij de vorst vervangen hebben door de karikatuur van een president’ (10,12), zal hij ‘de bestaande wetten uitleggen zoals wij het willen. Hij zal ze buiten werking stellen zodra wij hem op de noodzaak van deze maatregel wijzen. Bovendien zal hij het recht hebben voorlopige wetten af te kondigen en zelfs grondwetwijzigingen voor te stellen. Als reden hoeft hij alleen maar aan te voeren dat de noodtoestand om deze maatregelen vraagt voor het welzijn van het land’. (10,22) ‘De erkenning van onze autocratie kan er zelfs al zijn voordat de grondwetten zijn afgeschaft, op het moment dat de volkeren genoeg hebben van de langdurige onlusten en de machteloosheid van hun leiders, door ons teweeggebracht. Dan zullen ze uitroepen: Zet hen af en geef ons een wereldheerser die in staat is ons allen te verenigen en een eind te maken aan de oorzaken van de onlusten: de landsgrenzen, religies en staatsschulden; een koning die ons vrede en rust schenkt, die we niet kunnen vinden bij onze regeringsleiders en volksvertegenwoordigers.’ (10,24)

In Protocollen 4, 10 en 11, onder andere, moeten de christenen het ontgelden. De machtselite wil ‘het geloof in God vernietigen en de gedachte aan God en de Heilige Geest uit de ziel van de christenen rukken en vervangen door berekening en materiële behoeften’. (4,3)
‘Als we de massa overtuigd hebben van het belang van hun eigenwaarde, zullen we het christelijk gezinsleven en de waarde van een christelijke opvoeding vernietigen.’ (10,6)
‘De christenen zijn een kudde schapen, wij zijn de wolven. En u weet wat er met de schapen gebeurt wanneer de wolven de schaapskooi binnendringen.’ (11,5)

Het einde van de westerse, christelijke beschaving

Secularisatie en ontchristelijking
De Duitse cultuurfilosoof Oswald Spengler (1880-1936) voorzag tegen het jaar 2000 het einde van de westerse beschaving in zijn Der Untergang des Abendlandes. En in zijn boek De ondergang van de wijsheid (1954) waarschuwde de Franse filosoof Gabriël Marcel, antipode van Jean-Paul Sartre, dat ‘de vruchten van de vooruitgang’ alleen maar geplukt kunnen worden als de technologische resultaten van de industriële beschaving niet tot ontmenselijking leiden. Als we kijken naar de wereld van 2020, kunnen we constateren dat het samengaan van een duistere machtselite en uiterst geavanceerde technologieën ons in deze fase van ontmenselijking hebben gebracht.

Stap voor stap hebben de machtselite en haar pionnen ook de secularisatie en ontchristelijking van de westerse beschaving voorbereid en het christelijke familieleven met zijn geestelijke, ethische, sociale en opvoedkundige waarden vernietigd, mede door vaak grillige emancipatorische bewegingen die rechten belangrijker achten dan plichten. Is het toeval dat het dak van het EU-gebouw in Brussel de vorm heeft van een omgekeerd kruis?

‘Frankfurter Schule’
In het Frankfurt van de Rothschilds werd in 1923 de ‘Frankfurter Schule’ opgericht door de marxist Felix Weil, die een aantal sociologen, filosofen en psychologen bijeen heeft gebracht, zoals Georg Lukacs, Friedrich Pollock, Max Horkheimer, Theodor Adorno, Wilhelm Reich, Kurt Lewin, Jürgen Habermas, Herbert Marcuse, Walter Benjamin en Erich Fromm. Ze waren scherp in hun kritiek op de maatschappij, de idee van het vaderland, het ouderlijk gezag, religie, opvoeding, onderwijs en de ‘burgerlijke seksuele moraal’. Sommigen van hen stonden een ‘ouderloze’, ‘vaderloze’ en/of ‘antiautoritaire’ maatschappij voor. Traditionele waarden, speciaal de christelijke, werden door de meesten van hen scherp bekritiseerd. Na sluiting van de ‘Frankfurter Schule’ door het nationaalsocialisme (1933), verhuisde de school naar de Verenigde Staten en oefende van daar haar invloed uit. Haar ‘kritische theorie’ werd mede beïnvloed door Hegel, Marx en Sigmund Freud, die lid was van de Israëlische geheime bond B’Nai Brith (‘Zonen van de ark van het verbond’ ofwel ‘Het verbond van de besnedenen’), die tot de dag van vandaag een enorme invloed heeft op de Amerikaanse politiek. De vaak radicale marxistische denkbeelden van de ‘Frankfurter Schule’ hebben her en der tot catastrofale gevolgen geleid en waren van grote invloed op de verdere uitholling van het christendom. Ideeën zijn niet alleen in staat om de geest te verrijken, maar ook om de geest te manipuleren.

Hollywood
In talloze films van Hollywood (bepaald geen ‘holy wood’) vindt door bespotting een verdere afbraak plaats van fundamentele waarden als religie, het ouderschap en ‘burgerlijke seksuele moraal’, terwijl er tegelijkertijd, door thrillers, politieseries en westerns, een golf van geweld over de wereld wordt uitgestort en subversieve ideeën en bewegingen alle aandacht krijgen. Dit wil niet zeggen dat Hollywood geen fraaie films maakt. Bovendien is Hollywood buitengewoon goed op de hoogte van occultisme en esoterie, zoals de auteur Jay Dyer beschrijft in zijn boek Esoteric Hollywood. Sex, Cults and Symbols in Film.

Het Vaticaan

Vaticaan, CIA en Rothschild
De afgelopen decennia is het Vaticaan volledig overgenomen door de machtselite. Een infiltratie in het instituut christendom vond plaats via de top van het Vaticaan. Vele boeken zijn hierover gepubliceerd. Na het Verdrag van Lateranen (1929) tijdens het marxistisch fascistisch regime van Benito Mussolini, na het Verdrag van Lateranen (1929), werd Vaticaanstad een eigen staat, waar paleizen, tempelschatten, rijkdom, kunst, goud, zilver en vele andere wereldse zaken het christelijke geloof zijn binnengeslopen. Ook de City in Londen werd in zekere zin een eigen staat, vooral door de macht van de bankiers. De City is hét bankierscentrum van Engeland, waar de Rothschild Bank als een toren van Babel tot hoog in de hemel reikt en waar premier Boris Johnson een regelmatige bezoeker is.

Via de vriendschappelijke relaties met de CIA (Allan Dulles), kwam er in het Vaticaan een ‘Special CIA Room’. Sinds Pius IX bestuurt Rothschild de Vaticaanse Bank. (Zie mijn boek Het huis op de rots gebouwd, 2010, p.176-192: ‘Demasqué Vaticaan nv’.) Minder bekend is het feit dat het Vaticaan zeer geïnteresseerd is in ruimteonderzoek en het mogelijk bestaan van buitenaards leven. Niet helemaal nieuw, want reeds de Boeddha verklaarde dat hij afkomstig was van de Tusitā-sterrenhemel.
Het Vatiaan heeft een van ’s werelds meest geavanceerde telescopen, LUCIFER genaamd. Deze telescoop staat in Arizona en is uitgerust met infrarood, dat het mogelijk maakt ver in het melkwegstelsel te kijken. Kennelijk weet het Vaticaan niet dat de verovering van de ruimte altijd begint in onszelf. Wie een astronaut van de innerlijke ruimte is geworden, verlangt naar geen enkele planeet.

Vaticaan, buitenaards en ‘Omegageheim’
Op de top van Mount Graham in Arizona, nabij Tuscon, is nog een andere telescoop van het Vaticaan: VATT (‘Vatican Advanced Technology Telescope’). De Vaticaanse astronoom Guy Consolmagno, astronoom José Funes, directeur van het Observatorium van het Vaticaan, en mgr. Balducci spreken regelmatig over de mogelijkheid van buitenaards leven in het onmetelijke universum. De katholieke theoloog Malachi Martin (jezuïet) maakte bekend dat het Vaticaan al contacten heeft met buitenaardse wezens, echter slecht van aard (demonisch). Onder de rokken van de Vaticaanse ‘hogepriesters’ wordt dit verborgen gehouden onder de naam ‘Omegageheim’. Malachi Martin werkte in het begin van de twintigste eeuw in het Vaticaan als vertrouweling van paus Johannes XXIII, een ingewijde, die van mening was dat de jaren van 2020 tot 2027 beslissend zouden zijn voor heel de wereld. Al gauw ontdekte Martin de vele leugens van het Vaticaan. Gewetensvol als hij was, informeerde hij de wereld over een samenzwering van een duistere machtselite die al het mogelijke doet om een (diabolische) nieuwe wereldorde op te richten. In 1964 verliet hij de jezuïetenorde en publiceerde het boek De laatste paus, waarin hij de intronisatie van Lucifer in het Vaticaan beschrijft. Niet veel later werd hij vermoord.
Sinds de dominicaner monnik Giordano Bruno in 1600 in Rome werd verbrand nadat hij eerst naakt ondersteboven werd opgehangen om hem te vernederen, is er veel veranderd in het Vaticaan. Bruno vroeg zich alleen maar af of meer leven mogelijk was in het universum.

Nibiru

Planeet Nibiru (Planeet X)

Het Vaticaan is op de hoogte van de planeet Nibiru, die om de 3600 jaar in een ovale baan de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter doorkruist, wat op aarde een periode lang ingrijpende klimaatveranderingen veroorzaakt. Een omloop van 3600 jaar wordt door de Soemeriërs een sar of een ‘Nibirujaar’ genoemd. Bij de Maya’s is Nibiru bekend als de ‘rode komeet’ of ‘rode zon’ en bij de Babyloniërs als de ‘strijdplaneet’ van Mardoek. Mardoek is verbonden met het verhaal over de bouw van de ‘toren van Babel’, waarvan ‘de spits tot de hemel reikte’. Het woord ‘Babel’ komt van het Akkadische woord bab-ili, dat ‘poort der goden’ betekent. In de Egyptische mythologie is Nibiru ‘de vernietiger’; in de Griekse mythologie, die verbonden is met de mysteriën, is sprake van de gigant Hercolubus (Hercules), waarvan gezegd wordt dat hij in relatie staat tot Nibiru. Op de Soemerische en Babylonische kleitabletten wordt openlijk over Nibiru gesproken. In de astronomie is Nibiru bekend als ‘planeet X’. Ook de NASA is heel goed op de hoogte van het bestaan van Nibiru, maar houdt dit voor het grote publiek verborgen.

‘Planeet’ Nibiru en de Anunnaki
Volgens de Soemerische kleitabletten werd Nibiru bewoond door zeer intelligente wezens, die de mensheid ver vooruit waren vanwege hun superieure technologie en over wat we nu zouden noemen genetische kennis. Vandaar dat zij met een modern woord ook wel worden aangeduid als ‘genetic engineers’.

Nibiru wordt gesymboliseerd door een X-kruis en wordt ook de ‘planeet van de kruising’ genoemd, omdat de bewoners van de planeet kennis zouden hebben van het kruisen van soorten door middel van genetische manipulatie. Uit de vele overleveringen over chymaera’s, monsterachtige wezens die zijn samengesteld uit twee of meer individuen of soorten, kunnen we wellicht meer te weten komen over hun kennis van het DNA. In de Soemerische, Babylonische en Assyrische culturen vinden we naast afbeeldingen van chymaera’s regelmatig afbeeldingen van wezens die groot van gestalte zijn. Ze werden door de Soemeriërs en Babyloniërs ‘Anunnaki’ en door de Hebreeërs ‘Nefilim’ genoemd, d.w.z. ‘zij die vanuit de hemel afdaalden naar de aarde’. De Geneefse Bijbel (1560) spreekt van ‘de zonen van Anak’, de King-Jamesbijbel van ‘de kinderen van Anak’ en de Petrus-Canisiusvertaling van ‘de Anakskinderen’. Andere Nederlandse Bijbels spreken van ‘de Enakieten’, de ‘kinderen van Enak’ of ‘Enakskinderen’. Volgens Zacharia Sitchin zouden de bewoners van Nibiru de Anunnaki zijn, beschreven in zijn boek De twaalfde planeet (1976).

‘Ruimtevaarttoestel’ Nibiru en de Dingir
Sitchins boek De twaalfde planeet is nog steeds erg populair, hoewel het een aantal wezenlijke vertaalfouten bevat. Het is de verdienste van de soemerioloog Hermann Burgard, dat hij deze vertaalfouten corrigeerde op grond van nieuw ontdekte Soemerische kleitabletten. Volgens Burgard is er in de diverse Soemerische teksten geen sprake van een planeet Nibiru, maar van een ruimtevaarttoestel Nibiru, een soort bewegend ruimtestation van enorme omvang.

In onze tijd kennen we, in een wat kleiner formaat, het ISS (International Space Station), waar onlangs vanuit de aarde een andere ‘ruimtecapsule’ (Dragon!) naar toe is gezonden met de steun van de multimiljardair Elon Musk.

Burgard spreekt over een zekere Encheduanna, op de Soemerische kleitabletten omschreven als een Soemerische koningsdochter en hoogingewijde tempelpriesteres. Van haar zijn Tempelhymnen afkomstig, waarin zij, gecodeerd, geheime kennis doorgeeft over de ‘daden en technologieën’ van de zogeheten Dingir of DI.IN.GIR (‘heersers die zich voortbewegen met vliegtoestellen’). Deze buitengewoon belangrijke inwijdingskennis, meer dan 4000 jaar geleden in spijkerschrift op Soemerische kleitabletten geschreven, kwam pas in de eerste helft van de twintigste eeuw aan het licht, dankzij de samenwerking van een eminent team van archeologen en soemeriologen. Een uitermate belangwekkende ontdekking.

Volgens Burgard zijn de Dingir dus machtige bevelhebbers (heersers) uit een kolossaal ruimtestation, dat regelmatig in de omloopbaanbaan van de aarde kwam. Vanuit dit station vestigden zij zich op aarde, vooral in het Midden-Oosten. Door middel van zeer strenge wetten, onderwierpen de Dingir de ‘eerste mensen’ op aarde en dwongen hen als hun slaven goud te delven in de door hen geëxploiteerde goudmijnen. De Dingir eisten absolute gehoorzaamheid van de mensen en hadden iedereen en alles onder controle. Ongehoorzaamheid werd gestraft met ‘eliminatie’, de dood. De Dingir, ook wel ‘wachters’ genoemd, hadden volgens Burgard een uiterst geavanceerde technologie, waaronder kennis van het DNA, die pas in de laatste anderhalve eeuw op aarde bekend is geworden.

De Dingir vertonen veel overeenkomst met de Anunnaki, wier ‘planeet’ (een gigantisch ruimtestation dus) in grote problemen verkeerde en niet meer voldoende beschermd was tegen kosmische straling. Pas door hun ‘planeet’ te bekleden met dunne lagen goud, kon dit kosmische gevaar worden afgewend. Van de Anunnaki is bekend dat ze ‘afdaalden’ in Shine’ar, beter bekend als Soemerië, waar een bijzonder volk woonde uit het oude Mesopotamië. In het begin groef de werkende klasse van de Anunnaki het goud in de goudmijnen op met gebruikmaking van geavanceerde technologie, maar vanwege het zware werk, werden de Soemeriërs spoedig als slaven ingezet. Hierdoor groeide Soemerië, en daarmee ook Mesopotamië, in zeer korte tijd uit tot een in velerlei opzichten superbeschaving, weliswaar ten dienste van de Anunnaki, die dit gebied als een soort ‘geciviliseerde’ aardse kolonie zagen, waarin de zoektocht naar goud, de verwerking en het bezit ervan centraal stonden.

Nibiru en de ‘strijdplaneet’ van Mardoek
Nibiru als een ‘ruimtetoestel’ vertoont overeenkomsten met de rondtrekkende ‘strijdplaneet’ van Mardoek.
Bij de bestudering van Soemerische, Babylonische en Assyrische mythen kunnen we uit de gesluierde taal van de symbolen opmaken, dat de ‘strijdplaneet’ van Mardoek een basis had op Mars, de planeet die in relatie staat tot de ‘oorlogsgod Mars’, die al heel wat legers ‘geïnspireerd’ heeft.

In onze tijd wil men niet alleen in kort tijdsbestek de maan exploiteren, maar ook Mars en Saturnus. Sommige astronauten weten hier meer over, maar zijn vaak lid van een loge en hebben zwijgplicht.

Boek Enoch en het ras der reuzen

Semjâzâ
In de pseudepigraaf Boek Enoch (‘De ingewijde’) is sprake van de ‘val van de engelen’, ook ‘wachters’ of de ‘kinderen van de hemel’ genoemd, die geslachtsgemeenschap hadden met de ‘dochters van de mensen op aarde’. De Oxford-editie van deze pseudepigraaf van R.H. Charles, ‘fellow of the British Academy’, noemt talloze bronnen, die ons in staat stellen dit dramatische gebeuren in de geschiedenis van de menselijke soort die nog in ontwikkeling is, beter te begrijpen.

Zo lezen we bijvoorbeeld in de hoofdstukken zes tot en met acht hoe deze ‘kinderen van de hemel’ vol begeerte verlangden naar de ‘dochters van de mensen’ en kinderen bij hen wilden verwekken. Onder leiding van een zekere Semjâzâ (Samȋazâz of Shemjâzâ) vond in de vroegste geschiedenis van de mensheid de verkrachting van de dochters der mensen plaats. Semjâzâ zag heus wel in dat dit ‘een grote zonde’ zou zijn, maar voerde deze wandaad toch uit, waarvan hij alleen de gevolgen op zich wilde nemen. Toch stond Semjâzâ niet alleen in zijn besluit, want zijn geestverwanten deden hem het volgende voorstel: ‘Laat ons allen de eed doen om dit plan niet op te geven, maar uit te voeren en ons met deze eed te verbinden tot onderlinge vervloekingen als we deze eed breken.’ En zo geschiedde. Tweehonderd in getal daalden ze in de dagen van Jared af naar de top van de berg Hermon, zo genoemd vanwege hun vervloeking. (Het woord ‘Hermon’ komt namelijk van het Hebreeuwse woord Herem, dat ‘vloek’ betekent.) En ze ‘namen de dochters der mensen’, bezoedelden hen en maakten hen zwanger.

Ook het apocriefe ‘Geheime Boek van Johannes’ (Nag-Hammadigeschriften) maakt hier melding van:

‘Hij (de hoofdarchont) zond zijn engelen naar de dochters der mensen om enkelen tot zich te nemen en voor hun genot nageslacht te verwekken. (…). En de engelen namen het uiterlijk van hun echtgenoten aan en vulden hen (de mensendochters) met de geest der duisternis. (…) En ze brachten de mensen die zich aan hen bonden in grote moeilijkheden door hen met groot bedrog op een dwaalspoor te brengen.’

Intrusie in het menselijk DNA
In Boek Enoch zagen we dat de dochters der mensen reuzen baarden, die overwegend agressief van karakter waren. Vanuit het oogpunt van de genetica, is dit een intrusie van niet-menselijk erfelijk materiaal in het menselijk DNA, met andere woorden, de genetische code van de mens werd verstoord, wat uiteindelijk geleid heeft tot het verval van het menselijk ras. Het ‘Evangelie volgens Filippus’ (Nag-Hammadigeschriften) zegt het als volgt: ‘Elke gemeenschap tussen ongelijken, is overspel.’ Dit slaat niet op gemeenschap met andere menselijke groepen, maar op gemeenschap met een totaal andere soort, in dit geval de ‘gevallen engelen’, ook de ‘kinderen van de slang’ genoemd. Hun hoogste leider is Lucifer, die waarheid en leugen vermengt, gesymboliseerd in de gespleten tong van de slang. Lucifer rebelleert tegen de kosmische orde van de Schepper en ontketende een oorlog in de hemelen, waarbij een derde van de engelen hem steunde. In de christelijke traditie staan deze engelen bekend als de ‘gevallen engelen’. Zowel Lucifer als de ‘gevallen engelen’ worden verbannen naar de aarde, waar ze hun strijd voortzetten. Ook Boek Enoch zegt dat er sprake is van een samenzwering van de ‘gevallen engelen’ of ‘wachters’ tegen Gods schepping, met het doel deze te vernietigen en een eigen schepping voort te brengen.

Azâzêl
De reuzen, vervolgt Boek Enoch, aten alles op wat de mensen aan voedsel hadden. Toen de mensen hen echter niet langer konden onderhouden, keerden de reuzen zich tegen hen en begonnen hen te verslinden. Daarna begonnen ze ook te zondigen tegen vissen, reptielen, vogels en allerlei andere diersoorten (sodomie) en verslonden hun vlees en dronken hun bloed. Ook vernemen we hoe een zekere Azâzêl de mensen onderrichtte in de vervaardiging en het gebruik van wapens en in de occulte kennis van toverspreuken en magie. Is het toeval dat in Gakona (Alaska) een zeer geavanceerde telescoop staat met de naam Azâzêl, vlak naast HAARP (High frequency Active Auroral Research Project), het monstrueuze klimaatwapen van het Pentagon, dat stormen, aardbevingen en tsunami’s kan veroorzaken met gebruikmaking van de ionosfeer? Hierbij verbleekt het CO2- probleem.

Het menselijk ras werd geleidelijk steeds goddelozer, begon ook op allerlei wijzen overspel te plegen en corrumpeerde meer en meer, wat de toorn van God opwekte. Ook in diverse sagen, legenden en sprookjes komt regelmatig een reus voor, onder andere in het bekende sprookje ‘Kleinduimpje en de reus’ van de gebroeders Grimm.

De joods hellenistische wijsgeer Philo van Alexandrië (ca. 20 v. Chr. tot 50 n. Chr.) wijdde een apart boek aan de reuzen, ‘De Gigantibus’. De eerste kerkvaders, zoals Justinus de Martelaar, Eusebius, Augustinus en Ambrosius, spraken openlijk over de reuzen. Ook de invloedrijke gnosticus Mani (216-277), die opgroeide in een gemeenschap van joodse christenen, schreef een boek over de reuzen, waarvan slechts enkele fragmenten bewaard zijn gebleven.

Duistere machten en krachten
Wie zich verdiept in Boek Enoch en in diverse andere teksten uit religieuze en spirituele tradities, kan niet ontkennen dat er in het heelal duistere machten en krachten bestaan, die zich destructief opstellen naar de oorspronkelijke schepping en een imitatieschepping tot stand willen brengen.
Echter, vanuit een dieper inzicht hebben deze machten en krachten ook een betekenis. Want als op aarde een ‘eindtijd’ aanbreekt, d.w.z. het einde van een reeks cycli, worden alle gedachten, woorden en daden in onszelf gewogen en worden we allen tot een keuze gedwongen waar we staan. Kiezen we voor liefde, licht en waarheid of voor haat, duisternis en leugen? Wat we zaaien, oogsten we. Dat geldt ook voor de duistere machten en krachten, in de Nag-Hammadigeschriften ‘archonten’ genoemd. Ook zij hebben een reeks van keuzes gemaakt vanuit een eens geschonken vrijheid, waar ze volledig verantwoordelijk voor zijn. ‘Want zij (de archonten) wilden de vrije mens gevangennemen en hem voor eeuwig tot slaaf maken.’ (‘Evangelie volgens Filippus’) Helaas lijkt ‘de vrije mens’ vergeten te zijn, dat als hij werkelijk ontwaakt aan zijn innerlijke goddelijke kracht, het gedaan is met deze lafhartige controlemachten, die zich op aarde bedienen van de ‘oversten van deze wereld’ (de machtselite), die in wezen bang zijn voor de vrijheid van de mens! God, het eeuwige Zelf, staat boven iedere dualiteit, inclusief de dualiteit van goed en kwaad.

Reuzen in de Bijbel

Goliath en Og
Ook in de Bijbel spelen reuzen een essentiële rol. I Samuël 17, bijvoorbeeld, vertelt het verhaal van Davids gevecht met de reus Goliath, een Filistijn. David slingerde naar Goliath een steen die hem dodelijk trof tegen het voorhoofd. Bekend is ook de reus Og, de koning van Basan, ‘de laatst overgeblevene van de reuzen’ (‘de Refaïeten’). (Deut. 3:11)
Deuteronomium 2:20-21 spreekt van Kanaän als ‘het land van de reuzen’ (‘de Refaïeten’) en zegt dat de Ammonieten hen ‘Zamzummieten’ noemden, ‘een groot en talrijk volk, lang als de Anakieten’ (‘Enakieten’). De Anakieten zijn ‘de kinderen van Ana’, ook bekend als ‘de kinderen van Enak’, verwant aan de Anunnaki. De Enakieten, Amalekieten, Hethieten, Chiwieten, Jebusieten en Amorieten worden in hoofdstuk 13 van Boek Numeri aangeduid als ‘buitengewoon sterk’,‘enorm groot’, ‘de reuzen’, ‘de kinderen of de zonen van Enak’.‘Dit volk verslindt de inwoners van het land’, waarbij de Israelieten ‘zich als sprinkhanen voelden’.

Genetic engineering avant-la-lettre
De ‘gevallen engelen’, die dus verantwoordelijk waren voor het ontstaan van het geslacht der reuzen en de corrumpering van de eerste mensen, zijn mijns inziens de Anunnaki, heersers (Dingir), die over een zeer geavanceerde technologie beschikten, inclusief die van het DNA. Deze kennis noemen we nu ‘genetic engineering’. Echter, de geslachtsgemeenschap van de Anunnaki met de vrouwen van de mens verstoorde niet alleen grondig het erfelijkheidspatroon van de meeste eerste mensen, maar onthulde ook minder plezierige trekken in hun karakter, zoals jaloezie, eerzucht, verlies van waarheidsliefde, wrok, haat, agressie, doodslag, kortom vele door begeerte geleide eigenschappen, die de mens afsluiten van de geest van liefde, mededogen, vriendelijkheid, vrijgevigheid, hulpvaardigheid. Dankzij de epigenetica weten we inmiddels, dat niet alleen het DNA in belangrijke mate bijdraagt tot de overdracht van lichamelijke erfelijkheidsfactoren, maar dat ook de psyche het DNA kan beïnvloeden.

De Boeddha onderrichtte dat tanha (begeerte) de penwortel is van alle onheilzame gedachten, woorden en daden en dat begeerte in een onachtzaam mens groeit als een liaan en van leven tot leven overspringt, zoals ‘een aap die vol begeerte naar vruchten zoekt in het woud’. Begeerte blijkt de wortel te zijn van alle kwaad.

‘Moeder van alle samenzweringen’
Boek Enoch geeft ons inzicht in wat ik zou willen noemen: ‘de moeder van alle samenzweringen’, de geboorteschoot van alle latere samenzweringen, die maar al te vaak, bewust of onbewust, worden afgedaan als complottheorieën. Alleen door serieuze studie en onderzoek kunnen we dit thema vanuit een ander oogpunt gaan bekijken, niet door het te negeren, te bagatelliseren of bespottelijk te maken. Laten we dit doen aan de hand van een paar voorbeelden en onderzoeken hoe ‘de moeder van alle samenzweringen’ haar weg vond in het wereldgebeuren en haar volledige realisatie lijkt te krijgen in onze tijd.

Slaaf in de matrix
De zogenoemde coronapandemie houdt de hele wereld in haar greep door vooral angst- en paniekzaaierij. Alles lijkt erop, dat er opnieuw een grootschalige overval op de wereld plaatsvindt, die catastrofale gevolgen heeft. Stap voor stap neemt een wereldregering ons in dit eindspel al onze vrijheden af en worden overal controles uitgevoerd, vergezeld van strenge strafmaatregelen en hogere boetes. Onder het mom van ‘een noodtoestand’ en ‘bescherming van de burger’ worden fundamentele wetten veranderd en wordt de mens geleidelijk een slaaf in de matrix: een artificiële, transhumanistische, luciferische, satanische wereld, een zogeheten nieuwe wereldorde, die gevestigd wordt door het creëren van totale chaos, wat een verdere ontzieling van de mens tot gevolg heeft. Ab chaos ordo is een gevleugelde uitdrukking van de Illuminati.

Demonen
Hoewel de kracht, agressie en leeftijd van het ras der reuzen grondig werden ingeperkt door een kosmische ingreep, verhalen diverse apocriefe en gnostische teksten over reuzen die na hun dood veranderen in demonen, die in staat zijn om de mensheid ‘tot het einde der tijden’ (het einde van een aantal cycli of aeonen) te teisteren als demonen. Al in de Bhagavad Gita wordt gesproken over de goddelijke en de demonische natuur. Nogal wat canonieke en gnostische teksten verhalen over demonen als ontlichaamde kwade geesten, die in staat zijn mensen te kwellen. Satanisme en demonie zijn met elkaar verbonden. De Boeddha sprak over Māra, die zich in talloze ‘verleidelijke vormen’ kan manifesteren, en de Koran over Satan, die niet wil ‘buigen’ voor de mens. Het judaïsme kent speciale geschriften over demonen en hun namen.

John Dee en Aleister Crowley
De Engelse wiskundige en astroloog John Dee (1527-1608) was vertrouwd met ‘de taal der (gevallen) engelen’.

Hij kende de namen van de ‘gevallen engelen’ en een manier om met hen in contact te treden. Voor sommigen was hij een ingewijde, voor anderen een zwarte magiër of tovenaar. Hij was ‘in dienst van Hare Majesteit’ koningin Elisabeth I, adviseur van koning Rudolphus in Praag en gaf vele demonstraties in magie aan koningshoven. John Dee was tevens een Brits geheim agent met de code 007, een cijfercode die later terugkeert bij James Bond, eveneens ‘in dienst van Hare Majesteit’. In nogal wat Bondfilms komt het thema ‘werelddominantie’ aan bod, denk aan ‘Goldfinger’, ‘Moonraker’ en ‘Dr. No.’ Hetzelfde geldt voor films als ‘Star Wars’ en ‘Star Trek’, die miljoenen mensen hebben bekeken. Hollywood weet.

De bekendste zwarte magiër was Aleister Crowley (1875-1947), eveneens een Brits geheim agent, die ook ‘de taal der (gevallen) engelen’ kende. Hij stond in verbinding met diverse demonen en was grootmeester van verschillende loges (o.a. de Memphisloge). Hij haatte het christendom en vooral de Christus.

Crowley heeft Hitler wezenlijk beïnvloed. Volgens het voor sommigen controversiële boek van de historicus Hermann Rauschning, Gespräche mit Hitler (1939), stond Hitler onder de invloed van demonen. Hitler was van mening dat degenen die de nationaalsocialistische beweging enkel als een politieke beweging zag, er maar weinig van begrepen. ‘Het is zelfs méér dan religie: het is de wil om een nieuwe mens te scheppen’, is een van zijn uitspraken. De bron van inspiratie voor het scheppen van ‘een nieuwe mens’ vond Hitler in Nietzsche’s opvatting over de Übermensch. Tijdens veel van zijn toespraken komt hij in een soort trance. Dan kunnen we een fundamentele persoonlijkheidsverandering in hem waarnemen en treedt er dikwijls een stemverandering op. Ter voorbereiding van het Derde Rijk, maakte hij gebruik van talloze magische symbolen, waarmee hij een heel volk wist te manipuleren. Crowley zag in Hitler een instrument om het christendom voorgoed te vernietigen. Hitler werd door Crowley ingewijd in zwarte magie en kreeg van hem geheimen door van bepaalde ‘wachters’ in verband met de vervaardiging van nieuwe wapens (Wunderwaffen) en andere tactieken van oorlogvoering.

Crowley noemde zichzelf graag ‘het Beest 666’ uit Boek Openbaring. Hij beweerde dat er op aarde nog steeds mensenoffers plaatsvinden. In de officiële geschiedschrijving over Hitler en het Derde Rijk kom je de naam Crowly nergens tegen.
Mensen die een rein leven leiden, ‘rein van hart’, kunnen niet worden aangevallen of gekweld door boosaardige geesten of demonen, zeggen alle grote leraren.

Boek Enoch, de Rockefellers en het Vaticaan
Boek Enoch wordt ook vermeld in sommige teksten van de Dode-Zeerollen. In enkele Esseense geschriften noemt Jezus de naam Enoch een paar keer. Zijn leerlingen, die op de hoogte waren van de gnosis (verborgen, innerlijke kennis), spoorde hij aan zich regelmatig in Boek Enoch te verdiepen om de wereld beter te kunnen begrijpen.
Weinig bekend is het feit dat veel oude manuscripten en unieke boeken, inclusief die betrekking hebben op Boek Enoch, in handen zijn van de machtige Rockefellers, die deze inwijdingskennis delen met hun geestverwanten in loges en geheime genootschappen, vooral de verborgen kennis over magie en toverspreuken. Ook het Vaticaan is goed op de hoogte van de diepere betekenis van dit werk. Genoeg reden voor de rooms-katholieke macht om dit werk (en andere) tot pseudepigrafische literatuur te verklaren. Dit betekent dat de katholieke machthebbers van mening waren dat zo’n tekst wel van enige waarde was, maar niet rechtstreeks geïnspireerd door de geest van God. Daarom waren miljoenen trouwe katholieken nauwelijks of niet op de hoogte van de bewust verborgen gehouden ingrijpende gebeurtenissen in het leven op planeet aarde. Jezus zei: ‘Want er is niets verborgen dat niet openbaar zal worden, en er is niets geheim dat niet bekend zal worden en aan het licht zal komen. (Lucas 8:17)

Herstel van het spirituele levensdoel

De zondeval
De val van de engelen en de mens was er de oorzaak van, dat het spirituele levensdoel van de mens werd tegengewerkt. Dit fundamentele gebeuren werd door de kerken uitgelegd als ‘de zondeval’. Het Hebreeuwse woord voor zonde echter is hatāha, dat duidt op ‘het missen van het doel’ of ‘de weg kwijtraken’. Wanneer Petrus in het ‘Evangelie volgens Maria (Magdalena)’ (Nag-Hammadigeschriften) aan de Verlosser (Jezus) vraagt wat de zonde van de wereld is, antwoordt hij: ‘Zonde bestaat niet. (…) Daarom is het goede in jullie midden gekomen, naar het wezen van iedere natuur, om deze weer in zijn wortel te herstellen. (…) Daarom worden jullie ziek en sterven jullie, omdat jullie houden van wat jullie misleidt. (…) De materie gaf geboorte aan een begeerte die haars gelijke niet kent.’ Maria Magdalena wordt ook wel de apostola apostolorum genoemd.

Dat er geen ‘zonde’ bestaat zoals de Kerk dat heeft uitgelegd, wat tot een collectief schuld- en boetecomplex heeft geleid, wil niet zeggen dat een mens kan doen en laten wat hij/zij wil onder het mom van vrijheid. Al onze gedachten, woorden en daden hebben gevolgen. Wat we zaaien, oogsten we, zoals we al zagen. Of zoals de Boeddha het uitdrukte: ‘Zoals het kalf uit duizend koeien altijd de moeder vindt, zo vindt de daad de dader.’ Ware vrijheid stijgt uit boven iedere dualiteit. Het is een staat van Bewustzijn.

Wedergeboorte uit ‘water’ en ‘geest
Jezus heeft erop gewezen dat het spirituele levensdoel hersteld kan worden door een innerlijke wedergeboorte uit ‘water’ (gnosis) en ‘geest’ (herstel van contact met de universele Geest). Zo kan ‘de graankorrel in de akker’ tot groei en bloei komen en Godrealisatie of Zelfrealisatie, die werd tegengewerkt, tot vervulling komen. In poëtische woorden uitgedrukt: ‘Word volmaakt zoals uw Vader in de hemelen volmaakt is.’ En in de Îsha-upanishad omschreven als: ‘Dit is volmaakt en dat is volmaakt. Volmaakt komt van volmaakt. Trek volmaakt af van volmaakt, wat overblijft is volmaakt.’

Gedaanteverandering en de berg Hermon
De ‘akker’ symboliseert het lichaam. De centrale plaats in het lichaam is het hart, waar de ‘graankorrel’ zetelt als een lichtvonk, ‘kleiner dan een rijstkorrel’, zegt de Chandogya-upanishad.

Meister Eckhart spreekt over ‘het burgje in het hart’. Op basis van de lichtvonk vindt het transfiguratieproces plaats, dat onbegrensd is. In de evangeliën staat dat de ‘verheerlijking’ (transfiguratie of gedaanteverandering) van Jezus plaatsvond op ‘de hoge berg’, een van de namen voor de bergketen Hermon, gelegen in het Oude Palestina. Tegenwoordig heet die berg Gebel-et-Telğ (‘besneeuwde berg’), maar ook Gebel ĕs-Šech (‘berg van de grijsaard’ of ‘berg van de witharige’).

In de evangeliën staat dat tijdens de gedaanteverandering de gestalte van Jezus plotseling ‘wit als licht’ wordt, ‘stralend’, ‘helder wit’, ‘schitterend wit’, ‘glanzend wit’, ‘wit als sneeuw’. De katholieken verzinnebeelden dit mysterie door met Pasen een ‘wit gewaad’ om het kruis te hangen, waarbij het kruis het symbool is van de herstelde verbinding tussen ‘hemel en aarde’.

Gnosis en de matrix
Wat voor transfiguratie absoluut nodig is, is gnosis, kennis van het hart, die ons vrijmaakt van slavernij. In het ‘Evangelie volgens Filippus’ lezen we dat onwetendheid slavernij is en gnosis vrijheid. Om vrij te komen van de demonische machten en krachten (archonten) die deze wereld beheersen en te kunnen breken met de reeds aanwezige satanische wereldregering en de nieuwe wereldorde, heeft Jezus de Christus het spirituele pad onderricht voor onze tijd. Door dit pad te gaan, kunnen we ontsnappen uit de matrix van deze wereld en geheeld worden in het leven van licht en liefde. In de film ‘De Matrix’ van Lilly en Lana Wachowski (1999) wordt ons bewust een liefdeloos universum voorgehouden, dat geregeerd wordt door virtuele wetten en beheerst wordt door een valse, juister uitgedrukt artificiële trinity (drie-eenheid), die in relatie staat tot the elected one (de uitverkorene), Neo. Neo anticipeert op de transhumanistische mens. De Matrix blijkt een soort groot ruimteschip te zijn, dat onder commando staat van een zekere Morpheus, een soort vaderfiguur, die op de hoogte is van de rol van the elected one. De Matrix controleert alles en iedereen, heeft de mensheid al volledig tot slaaf gemaakt, kan de mens klonen en menselijke embryo’s transformeren in een batterij, die de Matrix van energie voorziet.

In deze film wordt de mens beschouwd als een ‘verderfelijke soort’, die moet worden uitgeroeid. Die taak is weggelegd voor ‘agent Smith’ en zijn duivelse ploeg (klonen van Smith), die over occulte krachten beschikken. Smith noemt de mens ‘een virus’. Hij en zijn occulte groep zijn het tegengif (vaccin) om deze ‘verderfelijke soort’, ‘een pest’, voorgoed uit de weg te ruimen. Als een satan haat Smith de aarde en de mensen. Hij beschikt over monsterlijke entiteiten die het ruimteschip kunnen binnendringen. Het oppercommando van de Matrix berust bij Zion. Neo, als het prototype van ‘de nieuwe mens’ wordt op listige wijze voorgehouden dat hij definitief uit de Matrix kan ontsnappen, als hij de juiste keuze maakt tussen de rode en de blauwe pil. Echter, pillen komen van Big Pharma en de ware ontsnapping uit de matrix van de wereld is een proces dat van binnenuit plaatsvindt en uitstijgt boven iedere dualiteit.

De mens een virus? De Britse Prins Philip, fervent aanhanger van de eugenetica, verklaarde in 1988 voor de Duitse Pers: ‘Als ik nog eens geboren zou worden, zou ik willen terugkeren als een dodelijk virus om een beetje bij te dragen tot de oplossing van de overbevolking.’ Het volk juicht, de honden blaffen en de gouden koets trekt voort. Velen zwaaien met kleurige vlaggetjes, zonder op de hoogte te zijn van de valse vlaggen van hun vorsten in pronkgewaden.

Verborgen krachten en gevaarlijke samenzwering
Voor degenen die er nog aan twijfelen dat er achter de gebeurtenissen in de wereld verborgen krachten staan, een ‘invisible hand’ werkzaam is, een onzichtbare wereldregering opereert, en dat er aantoonbaar een gevaarlijke samenzwering bestaat, volgen hieronder enkele citaten, die wellicht tot nadenken stemmen. Met een beetje inspanning, kunnen er nog tientallen gevonden worden.

‘We zullen een wereldregering krijgen, of we het willen of niet. De enige kwestie is te weten of de wereldregering met instemming of door strijd geïnstalleerd zal worden.’
James Paul Warburg, in een toespraak voor de Senaat van de VS op 7 februari 1950
Warburg was een topfunctionaris van het OSS (Office of Strategic Services), de voorloper van de CIA. Tevens was hij lid van de CFR (Council on Foreign Relations).

‘Om een wereldregering tot stand te brengen, is het noodzakelijk om onafhankelijkheid, loyaliteit tegenover familietradities, nationalisme en religieuze dogma’s uit het hoofd van de mensen te verwijderen.’
Dr. George Broek Chisholm (van 1948-1953 de eerste algemeen directeur van de WHO), in een voordracht op 11 september 1954
De WHO is een van de organisaties van de VN, verbonden met talloze andere organisaties, ngo’s en lobby’s, die aangestuurd worden door de Rockefellers.

‘Het individu is onmachtig wanneer hij oog in oog komt te staan met een samenzwering, zo monsterlijk, dat hij niet geloven kan dat deze bestaat.’
Edgar J. Hoover (1895-1972)
Hoover, 33stegraad vrijmetselaar, leidde in veel opzichten een dubbelleven. Hij was oud-directeur van de FBI, onderhield relaties met de Mossad en had een grote hekel aan o.a. J.F. Kennedy en Martin Luther King.

‘Talloze mensen zullen de nieuwe wereldorde haten. Terwijl ze ertegen protesteren, zullen ze sterven.’
H.G. Wells, in: The New World Order (1939)

‘Om de totale controle te krijgen zijn twee ingrediënten wezenlijk: een centrale bank en een progressieve belasting, zodat de mensen zich er geen rekenschap van geven.’
Karl Marx (1818-1883)

‘Het marxisme is het volgende fundamentele en creatieve stadium in de ontwikkeling naar een algemeen geldende menselijke visie. Het is tevens de overwinning van de externe, actieve mens over de innerlijke, passieve mens en van de rede over het geloof.’
Zbigniew Brzezinsky (1928-2017), invloedrijk adviseur van verschillende Amerikaanse presidenten en vertrouweling van Rockefeller
In The Grand Chessboard beschrijft hij de arrogante plannen van de machtselite om zich op korte termijn heel de aarde toe te eigenen en d.m.v. geavanceerde technologieën ‘het gedrag van de mens te beïnvloeden en de maatschappij onder strenge bewaking en controle te houden’.

‘Het doel van de Rockefellers en hun bondgenoten is een wereldregering creëren, waarin superkapitalisme en communisme zullen samengaan onder dezelfde vlag, onder hun controle. (…) Hoor ik hier iets van een samenzwering? Ja, inderdaad. Ik ben overtuigd van het bestaan van een samenzwering van internationale omvang, gedurende vele generaties gepland en van een ongelofelijk kwaadaardige natuur.’
Lawrence Patton McDonald (1935-1983), in een openbare boodschap in 1976 als Amerikaans congreslid

‘Denk nou maar niet dat onze beweringen uit de lucht gegrepen zijn. Kijk maar eens naar het door ons bewerkstelligde succes van darwinisme, marxisme en nietzscheanisme.’
Protocol 2,3
Darwin vervangt God als Schepper door de evolutietheorie, waarin natuurlijke selectie, toeval, en de strijd om het bestaan de hoofdrol spelen.  Marx haatte het christendom en noemt religie ‘opium van het volk’. In Der tolle Mensch verkondigde Nietzsche ‘de dood van God’.

‘Het belangrijke ambt van de president is gebruikt voor het smeden van een complot om de vrijheid van Amerika te vernietigen. Nog voordat ik het ambt neerleg, moet ik de burgers over deze benarde toestand informeren.’
John F. Kennedy, in een commentaar op 12 november 1963 aan de universiteit van Columbia, tien dagen voordat hij vermoord werd.

‘Nog nooit vonden er terzelfder tijd in zoveel verschillende delen van de wereld zoveel transformaties plaats, die wereldwijd op hetzelfde ogenblik gecommuniceerd werden. Het alternatief voor een nieuwe internationale orde is chaos.’
Henry A. Kissinger, ‘The Chance for a New World Order’, in: International Herald Tribune (12 januari 2009)

‘De werkelijke bedreiging van onze republiek is de onzichtbare regering, die als een reuzenoctopus zijn slijmerige vangarmen om onze stad, onze staat en ons land uitstrekt. De kop van deze octopus bestaat uit een kleine groep bankiershuizen, meestal aangeduid als “internationale bankiers”. Deze kleine, exclusieve kring van machtige, internationale bankiers controleert in werkelijkheid onze regering voor zelfzuchtige doeleinden.’
John. F. Hylan, burgermeester van New York van 1918-1926

‘De bankiers zijn de eigenaars van de planeet.’
Sir Josiah Stamp (president van de Bank of England), in een rede in maart 1922

‘Er is iets achter de troon, dat groter is dan de koning zelf’.
Sir William Pitt (Engels staatsman), in een toespraak voor The House of Lords in 1770

‘De wereld wordt geregeerd door andere personen dan verondersteld wordt door hen die niet achter de coulissen staan.’
Benjamin Disraeli (eerste minister van Engeland), in: Coningsby, or the New Generation (1844)
Disraëli stond volledig onder controle van de Rothschilds. Rebellion, de ‘invisable hand’, was zijn belangrijkste adviseur.

‘De regering is volledig misleid. We worden door een vreemde macht gemanipuleerd, wat zal uitmonden in totale slavernij en/of vernietiging van het menselijk ras. We moeten elk middel dat ons ter beschikking staat gebruiken om te verhinderen dat dit gebeurt.’
Milton William Cooper (oud-marinier en topfunctionaris in het Amerikaanse leger), in: Behold a Pale Horse
Cooper was op de hoogte van een buitenaardse invasie. Eind jaren negentig waarschuwde hij al voor ‘gecodeerde microchips’ in klassieke vaccins, waardoor we aangesloten kunnen worden op een wereldcomputer, zodat we waar en wanneer dan ook gecontroleerd kunnen worden. Cooper overleefde twee aanslagen en kwam op 11 mei 2001 op een mysterieuze wijze om het leven.

‘In de strijd die aan de gang is, ga ik u vertellen wie mijn werkelijke tegenstander is. Hij heeft geen naam, geen gezicht, geen partij. Hij zal zich nooit verkiesbaar stellen en zal dus ook nooit gekozen worden. En toch is hij het die regeert. Deze tegenstander is de wereld van het geld.’
François Hollande (oud-president van Frankrijk), in een toespraak in Le Bourget (nabij Parijs) in januari 2012

‘We worden geregeerd en gemanipuleerd in ons denken en onze zintuigen door mensen van wie we nooit gehoord hebben. Dit is het logische resultaat van de manier waarop onze democratische maatschappij is georganiseerd. Wie dit kan doen, is de onzichtbare regering, de ware heersende macht in ons land. (…) Zij die de mentale processen en gedragspatronen van de massa begrijpen, zijn degenen die aan de touwtjes trekken en de publieke opinie controleren.’
Edward Bernays, neef van Sigmund Freud, in zijn boek Propaganda
Bernays noemde zijn mind-controlsysteem om de publieke opinie te manipuleren ‘engineering the consent’ (met toestemming manipuleren). Het komt overeen met wat het Tavistock Instituut in Londen ‘social engineering the masses’ (massamanipulatie) noemt.

‘Er is een duistere samenzwering die de geest van de mensheid door alle eeuwen heen beneveld heeft. Deze samenzwering is vleesgeworden kwaad en controleert vele menselijke emoties, gedachten, taal en arbeid. Deze samenzwering is verantwoordelijk voor de dood van honderden miljoenen mensen en de slavernij van bijna ieder wezen dat ooit heeft bestaan. Als je één principe zou kunnen aanvaarden – namelijk, dat je zeer waardevol bent – dan zal dit boek jou het inzicht geven dat noodzakelijk is om de wereld te zien zoals ze werkelijk is, zodat je voorgoed weet dat deze duistere samenzwering niet sterk is maar zwak, en dat het kwaad niet toeneemt maar ten dode is opgeschreven.’
Jeremy Locke, in: The End of All Evil

Om over na te denken: de coronapandemie

Wat is een virus precies?
‘Virus’ is het Latijnse woord voor ‘gif’. Volgens de algemeen geldende opvatting is het een submicroscopische ziekteverwekker, kleiner dan de kleinste bacterie. Dr. Andrew Kaufman spreekt liever van ‘exosomen’, afvalstoffen in het lichaam. Bij een mens met een goed functionerend immuunsysteem worden ze op een natuurlijke wijze het lichaam uitgestoten. Ze zijn niet de oorzaak van een ziekte, maar het antwoord erop. Volgens Kaufman dragen exosomen bij tot de genezing van een ziekte. Bij een reeds aanwezige ziekte kunnen ze zich nestelen in het zieke deel van het lichaam, met het gevolg dat het immuunsysteem verzwakt wordt waardoor ze minder makkelijk het lichaam kunnen worden uitgestoten.

Sars-CoV-2
Het huidige coronavirus zou de oorzaak zijn van de longziekte Covid-19, maar tot nu toe is nog lang niet alles over dit virus bekend. Is er al iemand die het reële bestaan van dit virus heeft aangetoond? Is er wellicht sprake van een ander virus? Zijn de monstertjes die dagelijks op ons scherm verschijnen nu reëel of een product van ‘science fantasy’? Of zijn ze onderdeel van een in elkaar gezette angstpsychose om mensen massaal op een dwaalspoor te brengen, terwijl de werkelijke oorzaken van de huidige pandemie ergens anders liggen? Is het virus afkomstig van vleermuizen of schubdieren of is het gekweekt in een militair laboratorium in Wuhan (China)? Is het daar ontsnapt of uitgezet? Zijn Amerika, de geheime diensten of een laboratorium in Canada erbij betrokken? Kortom, vele vragen. Er circuleren talloze hypothesen. Tot de dag van vandaag weet zelfs de WHO niet waar precies, hoe en waarom het allemaal begonnen is. Stel, dat het virus gekweekt of gemanipuleerd werd in een laboratorium en als biowapen is ingezet, dan zouden de gevolgen voor de mensheid niet te overzien zijn. De Russische specialist in biologische oorlogvoering, Ken Alibek, deed jaren geleden in zijn werk Biohazard een boekje open over de ijzingwekkende wereld van biologische oorlogvoering, biowapens en virussen met het doel: massa’s mensen vernietigen.

PCR-test
In 2018 ontving de arts dr. Kary Mullis, uitvinder van de PCR-test (Polymerase Chain Reaction), de Nobelprijs voor chemie.

Mullis, overleden in 2019, vond het een schande dat zijn medische collega’s de PCR-test gebruikten om virusinfecties aan te tonen, zoals het HIV-virus, dat aids veroorzaakt zou hebben, terwijl de test daar absoluut niet voor bedoeld is en zo’n infectie dus  niet kan aantonen. Zelfs het CDC heeft dit moeten toegeven. Bovendien was Mullis van mening, dat nogal wat wetenschappers veel schade aanrichten onder het mom van mensen helpen. Hier rijst de vraag waarom de PCR-test nu ook weer gebruikt wordt voor het opsporen van een virusinfectie? Wordt er misschien via de neus DNA weggenomen voor een Europese of wereldwijde databank? In veel landen hebben honderden gewetensvolle artsen scherp protest aangetekend tegen de PCR-test en de strenge gezondheidsmaatregelen. Ze kregen nauwelijks serieuze aandacht in de media. De PCR-test is geen diagnostische test, maar een voorbereidende laboratoriumtest om te zoeken naar deeltjes van het RNA (ribonucleïnezuur), die misschien van een virus afkomstig zijn. Een behandelplan mag dus niet op de PCR-test gebaseerd zijn. Het lijkt erop, dat een aantal artsen intussen de eed van Hippocrates hebben ingeruild voor de ‘eed van Hypocrietus’. Er is geen enkele reden meer om de medische en farmaceutische wereld, de media en de politiek zomaar te vertrouwen. Integendeel!

‘De nieuwe generatie vaccins’ en het teken van het Beest
Meer dan 15 jaar geleden waarschuwde prof. Jean-Pierre Petit, astrofysicus en voormalig directeur van het prestigieuze ‘Centre National de la Recherche Scientifique’ (CNRS) voor ‘de nieuwe generatie vaccins’, waar een nanochip kan worden ingebracht. Met gebruikmaking van een satellietsysteem en uiterst geavanceerde computers, kan de mens dan gecontroleerd en gemanipuleerd worden, waar hij zich ook bevindt, aldus Petit. De machtselite beschikt over een lang stilgehouden, indrukwekkende controletechnologie, die het controlesysteem van China mogelijk overtreft. Het is het ‘666 Universeel Controle Systeem van het Beest’, ontworpen in de VS, beter bekend als het reusachtige supercomputersysteem LUCID (LUCifers’ IDentiteit).

Als een Mega Brother kan LUCID alles en iedereen in de wereld controleren via internet, smartphone, smartcards, biometrische identiteitskaart of biometrisch paspoort, elektronisch patiëntendossier, slimme meters, slimme auto’s, slimme steden, gezichtsherkenning, DNA-databanken, ontelbare supergeavanceerde camera’s, enzovoorts. LUCID is aangesloten op ‘The Cloud’.

Het getal 666
Gekoppeld aan een zeer geavanceerd satellietsysteem – dat verbonden is met het 5G-systeem (de vijfde generatie van mobiele technologie), dat over bijna heel de wereld is uitgerold en misschien in de (nabije) toekomst met een onderhuidse nanochip met supersensoren die reageren op digitale lichtsignalen – wordt de mens stap voor stap nog meer opgesloten in een matrix, een kunstmatige schepping van archontische machten en krachten. Wanneer binnenkort ook nog eens wereldwijd het contant geld zal zijn afgeschaft en alle producten de cijfercode 666 zullen hebben, zal kopen en verkopen alleen maar mogelijk zijn via een nanochip met barcode die in het lichaam is ingebracht.
Hier worden de woorden uit Boek Openbaring bewaarheid ‘dat niemand iets kan kopen of verkopen als hij dat teken, de naam van het Beest of het getal van zijn naam, niet draagt’. (13:17) Dit getal ‘duidt een mens aan, en het getal van die mens is 666’. (13:18)
Het softwarebedrijf van Bill Gates is verantwoordelijk voor het internetgedeelte van LUCID. Op 26 maart 2020 kreeg Microsoft het patent WO 060606 (666), dat de mogelijkheid heeft een geheim betalingssysteem aan de software toe te voegen. Dit betalingssysteem, gekoppeld aan de nanochip in het lichaam, controleert de fysieke activiteit van een persoon in ruil voor ‘crypto currency’.

De mens wordt zo een ‘object’ dat geëxploiteerd kan worden! 666. LUCID betekent het einde van onze vrijheid. De machtselite, aangestuurd door demonische machten en krachten, zal alles in het werk stellen om ons tot slaaf te maken, tenzij we van binnenuit onze spirituele kracht benutten, door de machtselite zeer gevreesd!

Genoomchirurgie en het nieuwe vaccin
De synthetische biologie en de crisp-methode, ook ‘genoomchirurgie’ genoemd, maken het mogelijk om door middel van genetic engineering synthetische genen te creëren. Aan het nieuwe vaccin wordt een synthetisch gen toegevoegd, dat antilichamen moet opwekken die het coronavirus aanvallen en ‘neutraliseren’. Geheim wordt gehouden, dat zo’n synthetisch gen kwaadaardige tumoren kan veroorzaken in het menselijk DNA, ja, zelfs na verloop van tijd tot een proces van transhumanisering kan leiden, dat uitmondt in een nieuw type ‘mens’, een soort cyborg. Mogelijk een gelukzalige droom voor Ray Kurzweil en Yuval Harari, maar een nachtmerrie voor hen die de gevolgen ervan kennen.

De door Bill Gates geprezen genoomchirurgie kan een definitieve modificatie van de genetische code veroorzaken. De scheikundige en geneticus Erwin Chargaff heeft uitdrukkelijk gewaarschuwd voor de grote gevaren van de huidige gentechnologische ‘vooruitgang’. Volledige openheid over de inhoud van het vaccin en de mogelijke bijwerkingen zijn een dwingende noodzaak.

Het mysterieuze vermogen van DNA en 5G
De recente ontdekking van de genetica dat het DNA over het mysterieuze vermogen beschikt tot ‘kosmische communicatie met het licht’, wordt niet op grote schaal gecommuniceerd, net zomin als de mogelijke relatie tussen de 5G-technologie en het optreden van corona-achtige virusverschijnselen op plekken waar actieve zendmasten staan. De fijne microgolven van 5G zouden door de huidcellen geabsorbeerd worden, die als een soort antennes fungeren die deze golven transporteren naar andere cellen, waar ze corona-achtige virussen produceren. Afvalstoffen dus, exosomen. De fijne golven van 5G en het DNA kunnen op elkaar inwerken vanuit de celnucleus.

Vaccins tegen Sars-CoV-2
De vaccins tegen Sars-CoV-2 zijn al klaar. Normaal wordt er een periode van 10 tot 15 jaar uitgetrokken om een vaccin te ontwikkelen en te testen. Maar volgens de WHO, die al eerder wereldwijd paniek zaaide met het H5N1-virus (de vogelgriep) en het H1N1-virus (varkensgriep of Mexicaanse griep), wil nu haast maken, omdat er dit jaar in heel de wereld zo’n 1,25 miljoen dodelijke slachtoffers zijn gevallen ten gevolge van Covid-19. Een cijfer overigens, hoe tragisch op zichzelf, dat het cijfer van een ernstige griep niet overschrijdt, afgezien nog van het gegoochel met statistieken en het niet altijd vermelden van de doodsoorzaak (Covid-19 of een al aanwezige ziekte, zoals obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten, longaandoeningen, kanker, immuunziekten). Daarover zijn tientallen rapporten te lezen. Het is een ‘jungle van opinies’.

Zo’n 47 Big-Pharmareuzen waren het afgelopen jaar in een titanenstrijd gewikkeld wie als eerste een vaccin zou kunnen produceren. Hierbij gaat het primair om de miljardendans en niet om de mensheid te bevrijden van dit soms levensbedreigende virus. Bill Gates heeft al verschillende keren tot uitdrukking gebracht, dat de enige manier om weer terug te kunnen keren naar ‘normaal’ het vaccin zal zijn.

Als vaccin hadden we al de Russische Spoetnik 5 en het Chinese Sinovac. Het Amerikaanse farmaceutisch bedrijf Pfizer en zijn Duitse partner BioN-Tech hebben aangekondigd, dat hun vaccin voor 95% efficiënt is. Testfase drie is voorbij. Overal enthousiastische reacties. Vooral van de controversiële gezondheidsautoriteit Anthony Fauci, die, tussen twee haakjes, in 2017 voorspeld heeft dat er met zekerheid ‘een verrassende uitbraak’ van een infectieziekte zou plaatsvinden tijdens de regeerperiode van Donald Trump.
Fauci, die eerst tegen het dragen van een masker was en later weer ervoor, is goed bevriend met Bill Gates en een aantal topbankiers. Bill Gates kondigde in 2018 een nieuwe pandemie aan, waaraan wel eens zo’n 30 miljoen mensen zouden kunnen sterven! Toch bijzonder zulke vooruitziende geesten van rampen.

Hoe dan ook, toen het nieuwe Amerikaanse vaccin werd aangekondigd, brulde de gouden stier van Wall Street opgewekt, jubelde de Dow Jones en stegen de aandelen van Pfizer. De noodzakelijke goedkeuring van de Food and Drug Administration (FDA) en de Europese Gezondheidsautoriteiten is rond. Urgentie!

Bill & Melinda Gates Foundation, verbindende schakel
BioN-Tech (postadres ‘An der Goldgrube’!) bestaat pas sinds 2008. Het bedrijf werkt niet alleen samen met Pfizer, maar ook met het Chinese farmaceutische bedrijf Fosun Pharma in Shangai en het Engels-Zweedse bedrijf AstraZeneca. Ze willen allemaal zo snel mogelijk hun nieuwe vaccin distribueren, de meeste vervaardigd door genoomchirurgie. De verbindende schakel van Pfizer, Fosun Pharma, AstraZeneca en BioN-Tech is de Bill & Melinda Gates Foundation.

Bill Gates, de nieuwe messias, is vanuit de wolken (‘The Cloud’) neergedaald op aarde, omringd door engelen die handen tekort komen om iedereen van het nieuwe vaccin te voorzien. Heel de mensheid houdt de adem in, wat niet zo moeilijk is met een mondmasker. Honderden miljoenen vaccins zijn geproduceerd, de bestellingen zijn niet bij te houden. Er dreigt nu al een tekort. Zelfs aan ‘de arme landen’ wordt gedacht! Nog steeds worden in ‘Brave New-Worldachtige’ farmaceutische fabrieken honderden miljoenen vaccins aan de lopende band geproduceerd in kleurig verpakte medicijnflesjes. Mannen en vrouwen in medische ruimtepakken werken tussen lopende banden, openen kolossale, dampende vrieskasten, kijken door elektronenmicroscopen naar hun minuscule, giftige wereld, steken gehandschoende handen door nauwe ronde openingen van glazen virusvrije ruimtes, testen injectienaalden, bewegen zich voort in elektrische karretjes of schuifelen als robots heen en weer. Moeder Natuur huilt. Ik ook.

Gevaren 
Regeringen, adviesraden, virologen, epidemiologen en mainstreammedia zeggen nauwelijks iets over een gezonde levensstijl, gezonde voeding, het wonder van het immuunsysteem, het belang van regelmatige beweging, voldoende rust, meditatie, gebed, heilzaam denken, spreken en handelen. Integendeel: sociale afstand houden, maskers dragen, zoveel mogelijk thuisblijven, elkaar niet te veel opzoeken, kamers en bureaus vaak luchten, geen handen schudden, maar een namasté, een Japanse buiging of elkaar even aanraken met vuist of elleboog. Was uw handen, wij wassen uw geest!

Steeds meer mensen beginnen kritische vragen te stellen. Hoe heeft dit allemaal zo snel kunnen gebeuren? Hoe lang beschermt ons dit vaccin? En als het virus gaat muteren? Wat zijn de mogelijke bijwerkingen? Wordt het vaccin verplicht? En wat gebeurt er als we weigeren om ons te laten vaccineren?

De vader van alle leugenaars (Lucifer)
Biochemicus en toxicoloog dr. Michael Yeadon, die 32 jaar farmaceutisch onderzoek heeft gedaan om vaccins te ontwikkelen en vicepresident bij Pfizer was, heeft onlangs verklaard dat een vaccin dat nauwelijks enkele maanden getest is, de mensen ‘op een criminele wijze op een dwaalspoor brengt’.

Het feit dat, volgens internationale wetgeving, farmaceutische bedrijven ook nog eens gevrijwaard zijn van schadelijke bijwerkingen of zelfs sterfgevallen, is meer dan een grof schandaal. In een onzichtbare oorlog tegen de mensheid heeft ‘de moeder van alle samenzweringen’ veel duivelse kinderen gebaard met de hulp van ‘de vader van alle leugenaars’ (Lucifer). Al jaren hebben talloze wetenschappers die er geen enkel probleem mee hebben om hun ziel aan de duivel te verkopen aan het transhumanistische project gewerkt, fraai verpakt als een heilzaam plan voor de mensheid. De genetica heeft een bijna perfecte DNA- gereedschapskist ter beschikking. De geperverteerde grootmeesters van het schaakspel om de wereldmacht hebben hún agenda’s, maar weten niets van de agenda van de Ene.

Even uitwaaien, de derde golf
De duiventil is een momentje open voor een korte, vrije vlucht: even uitwaaien en ontspannen. En als het nieuwe jaar is aangebroken, zal een paar weken later de derde golf van de pandemie worden aangekondigd met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Ten gevolge van die korte, vrije vlucht natuurlijk, waarnaar iedereen zo snakte. Maar helaas, het virusje stak zijn nanokopje weer op. Gelukkig hebben we de maskers nog ter bescherming. Nanowetenschappers zeggen dat de grootte van het coronavirusje 160 nanometer of 0,16 micrometer is. De grootte van de porieën in een eenvoudig katoenen masker is 0,3 micrometer. Nu snapt u meteen waarom ventileren zo belangrijk is. De ‘gekroonde nanokoninkjes’ vliegen bij iedere ademhaling of hoestje even moeiteloos door ons masker heen als door een open raam! Maar het idéé van bescherming doet ook wat. Toch dr. Fauci nog eens raadplegen?

Het verlossend vaccin
Volgens menig medisch deskundige zou de derde golf nog gevaarlijker kunnen zijn dan de eerste en de tweede. In dat geval is de kans groot, dat veel mensen uit angst vrijwillig in de rij gaan staan voor het reddend vaccin van dokter Angĕlus’ Gates. De derde golf zal de machtselite de nodige tijd geven om de ‘Great Reset’-agenda te voltooien ter voorbereiding van de nieuwe wereldorde. Bovendien zijn de mensen de maatregelen meer dan moe en willen maar al te graag ‘terug naar normaal’, wat een illusie is. In een hyperactieve, vermaterialiseerde westerse cultuur, waar talloze mensen angst hebben voor de dood en de ‘ars moriendi’ (de kunst van het sterven) zijn verleerd, laat staan om te sterven vóór de dood, lijkt verplichte vaccinatie bijna vanzelfsprekend.
Zo kan men tenminste overleven. Epidemiologen, virologen, gezondheidscommissarissen en griepcommissarissen van het Internationaal Gezondheidspolitbureau zullen ons dat straks wel duidelijk gaan maken. En wee degenen die weigeren, er zullen sancties volgen. Ze kunnen het risico lopen te worden uitgesloten of uitgestoten.

Verplichte vaccinatie
Al maanden voor de uitbraak van het coronavirus in China, stelde de EU, in samenwerking met de WHO, een zogenaamde ‘Roadmap’ op voor de realisatie van een uniforme EU-vaccinatiepas.

Tevens werd overeengekomen dat verplichte vaccinatie zou worden ingevoerd voor het geval dat een pandemie uitbreekt. De dienstregeling lag dus al klaar. Regeren is vooruitzien, nietwaar? Op 12 september 2019 volgde de ‘Global Vaccination Summit’ (Wereldvaccinatietop), waaraan de WHO, het WEF, de EU en vertegenwoordigers van de Bill & Melinda Gates Foundation deelnamen. Opnieuw werd de nadruk gelegd op verplichte vaccinatie en werd er hard gewerkt aan een ‘goede voorlichtingscampagne’ voor het geval dat een pandemie uitbreekt. Tedros Adhanom Ghebreyesus, de directeur van de WHO (geen arts, overtuigd communist), onderhoudt uitstekende contacten met de communist Klaus Schwab van het WEF, Big Pharma en China en ook met de nieuw verkozen president van de VS, Joe Biden.
Op 7 april 2020 trok president Trump op Twitter de subsidie van de VS voor de WHO in, omdat de WHO volgens hem onjuiste informatie had verschaft over de pandemie in Amerika. Hierdoor is Bill Gates, met honderden miljoenen, de grootste sponsor van de WHO geworden en daarmee de persoon met de meeste invloed in de Wereldgezondheidsorganisatie.
Bovendien vond Donald Trump dat de WHO te veel verbonden is met China. In tegenstelling tot Trump, onderhoudt Joe Biden al jaren goede relaties met China. Hoe zei Schwab het ook al weer? Dat Amerika niet meer nummer één in de wereld zou zijn? Gedaan met ‘America First’?

Premier Boris Johnson en president Emmanuel Macron waren natuurlijk op de hoogte van de Europese vaccinatietop en de toekomstige vaccinatieplicht. Maar vaccinatie voorlopig vrijwillig stellen, wekt sympathie. Bovendien kunnen hele bevolkingsgroepen niet in één keer gevaccineerd worden. Het lijkt erop, dat we nog de keuze hebben. Straks misschien niet meer. Voorlopig kunnen we verplichte vaccinatie nog weigeren en ons beroepen op artikel 3 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Unesco: ‘Iedereen heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.’ (Zie mijn boek Worden Wij Wakker?, 20074 (2006), p. 85.) Natuurlijk kunnen dit soort verklaringen in een handomdraai worden uitgeschakeld.

Socrates’ gifbeker en gifstoffen in vaccins
Socrates kon de gifbeker niet weigeren. Wij (nog!) wel. Zelfs als vaccinatie verplicht wordt gesteld. Maar die keuze moet iedereen zelf maken. In een ‘klassiek’ vaccin kunnen in sommige gevallen zo’n honderd substanties zitten, waarvan zelfs veel artsen en artsenvertegenwoordigers nauwelijks op de hoogte zijn. Onder die honderd substanties bevinden zich giftige stoffen als thiomersal (geproduceerd door het farmaceutische bedrijf Eli Lilly, wat tot een groot schandaal leidde), aluminiumhydroxide, formaldehyde, vreemde eiwitten, antibiotica, phenoxyethanol, polysorbaten, polygeline en vaak ook nog cellen van dierlijke en zelfs menselijke embryo’s. Ziedaar in het kort het menu van een gemiddeld vaccin. In het nieuwe vaccin, meestal gebaseerd op genoomchirurgie, is het vooral het synthetisch gen dat zorgen baart en veel vragen oproept. Zeker vanuit het oogpunt van wat ons het afgelopen jaar al allemaal overkomen is. Wat mij betreft genoeg reden om ALARM te slaan. CODE ROOD. Wakker worden!

Burgerlijke ongehoorzaamheid
In de situatie waarin we nu als mensheid verkeren, uitgebreid in dit Manifest beschreven, is mijns inziens verzet in de vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid volkomen gerechtvaardigd. We staan waarschijnlijk voor de zwaarste krachtproef ooit, die we alleen maar kunnen doorstaan met geestkracht en als we ons laten leiden door inzicht en wijsheid. Het is te hopen dat velen zullen opstaan en creatieve acties gaan ontwikkelen, die op een geweldloze en waardige wijze plaatsvinden, goed georganiseerd worden en waarbij alle lagen van de bevolking betrokken worden.
Charismatische leiders als Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Sri Aurobindo (op oudere leeftijd), Thich Nhat Hanh, Henri David Thoreau en vele anderen hebben de grote kracht van geweldloosheid en burgerlijke ongehoorzaamheid getoond. Dat zien we op dit moment bij onder andere Robert Kennedy in Amerika, Vandana Shiva in India, David Icke in Engeland, moedige artsen, oprechte wetenschappers, politici en journalisten…Die zijn er ook!

‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.’
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 1

Dit artikel is de basis van deze Verklaring. Maar als de waardigheid van de mens niet meer centraal wordt gesteld en erkend wordt als een onvervreemdbaar geboorterecht; de staat de burger niet meer beschermt; politiek, wetenschap, farmacie en mainstreammedia niet meer ten volle te vertrouwen zijn; leugens, bedrog en corruptie als een giftige slang door heel de wereld sluipen; het leven op allerlei wijzen ontheiligd wordt en spirituele waarden door barbaarse laarzen worden vertrapt; demonische krachten een nieuwe wereldorde willen instellen, dan is wat mij betreft het moment aangebroken om op te komen voor het leven en het kostbaarste geschenk ervan: onze vrijheid.

‘Waar onrecht recht wordt, wordt verzet een plicht.’
Bertolt Brecht.

Grens gesteld aan het kwaad
Hoe het zal aflopen? Ik voel mij verbonden met het Al. Heel het universum is mijn tempel, de bomen zijn mijn pilaren, de rotsen en de bergen mijn altaar, de geur van bloemen en kruiden mijn wierook. En in mijn hart klopt, ademt en leeft Dát, Bewustzijn. ‘Als die dagen (van verschrikking) niet ingekort zouden worden, zou niemand bevrijd kunnen worden’, zei Jezus eens.

Een ding weet ik zeker, van binnenuit, de schepping is voortgekomen uit liefde, uit waarheid, uit licht. Nimmer zal deze strijd gewonnen kunnen worden door duistere krachten. Aan het kwaad is een absolute grens gesteld.

‘Zij [de zonen van de duisternis] zijn reeds in Mij verslagen.’
Bhagavad Gita

Deze woorden sprak Krishna tot Arjuna toen hij aarzelde of hij deze strijd wel aankon. Maar toen hij de leidsels van zijn strijdwagen durfde over te geven aan Krishna, Bewustzijn, werd de strijd dóór hem heen voltrokken.
In Boek Openbaring kunnen we lezen dat de ‘rode draak’, symbool van de duistere krachten die eeuw na eeuw over heel de wereld op wrede wijze bloed hebben vergoten, verslagen zal worden. Dat is naar mijn idee van toepassing voor onze tijd.

Laten we vol vertrouwen blijven, vol geestkracht vooral. De kinderen van het licht zijn overal op aarde aanwezig en staan in slaglinies opgesteld in een wapenkleed van licht. Hun gelaat is onbedekt, stralend van oorspronkelijk licht. Toon uw oorspronkelijk gelaat!

Vrede zij met ons.
Vrede in het zenith en het nadir.
Vrede in het oosten en het westen.
Vrede in het noorden en het zuiden.
Vrede! Vrede! Vrede! Vrede!
©Marcel Messing

Related artikelen