Marcel Messing

Lijst van Aanbeveling

Bestaansrecht

‘Bestaansrecht, Licht op de verdrongen historie die wij nog in ons dragen’
Geschreven door Maarten Oversier.

Dit boek is helder, leesbaar en een herkenning voor velen.


Over de auteur:
Maarten Oversier (1962) komt oorspronkelijk uit Rotterdam en werkte als chef kok bij een gerenommeerd hotel. Zijn ware roeping bleek een andere. Nu woont en werkt hij landelijk in het Drentse Roden. Hij publiceert regelmatig artikelen,
geeft lezingen en onderwijst op diverse plaatsen in Europa en in Indianenreservaten in Canada.
Maarten heeft diverse leraren gehad, waaronder stamoudsten, medicijnmannen- en vrouwen en ‘Elders’ uit de Noord Amerikaanse en Canadese Indiaanse bevolking. Zij hebben hem vooral geleerd over het belang van het werken met de voorouders, en het uitdragen van deze kennis in de huidige tijd van immense veranderingen. Het is eveneens een eerbetoon aan deze wijze mensen.
De vele bloemen representeren zijn cliënten van wie hij uiteindelijk het meest heeft geleerd.
Maarten geeft al jaren lezingen, trainingen en workshops over deze onderwerpen in binnen- en buitenland. Ook geeft hij les aan diverse opleidingsinstituten in Nederland, Duitsland, Spanje en in de reservaten van de Iroquois-Indianen in Canada.
Ruim 25 jaar intensieve reïncarnatietherapeutische praktijkvoering met zo’n 15000 sessies leggen de ongekende diepere oorzaken bloot van onze ‘moderne’ blokkades, ziekten en aandoeningen.
Als therapeut en internationaal docent ontdekte Maarten dat de ons bekende actuele klachten in de basis altijd oorzakelijk te relateren zijn aan het leven van onze voorouders. De indianen, bij wie hij tientallen jaren intensief werd opgeleid, vertellen al eeuwen dat hun invloed op ons huidig leven enorm onderschat wordt. De traumatische en veelal verdrongen ervaringen van onze vaders, moeders, (overgroot) opa’s en oma’s ontstonden in grote mate in de afschuwelijke olievlekken rond de invloed van twee wereldoorlogen en die van de kerk. In de verbinding met hen liggen eveneens de thema’s en ladingen besloten die wij vanuit vorige levens meedragen.
Zodoende wist hij niet alleen een werkveld bloot te leggen met een gigantisch transformerend potentieel, maar tevens diepe voorouderlijke inzichten met bijbehorende genezingsprocessen toegankelijk te maken.

Maarten is lid van de NVRT (Nederlandse Vereniging voor Reïncarnatie-therapeuten, www.reincarnatietherapie.nl) en is afgestudeerd aan de SRN (School voor Regressie/Reïncarnatie therapie). Zijn praktijk bestaat sinds 1996.

Filmscenario
Het boek leest als een spannend filmscenario dat je wereldbeeld kan veranderen. Noodlottige
ongevallen, misbruik, extreme armoede, ontberingen, verraad en gedwongen abortussen uit
vervlogen tijden, het komt allemaal voorbij. Bestaansrecht staat garant voor een adembenemend
leesavontuur waarin de herkenning van persoonlijke thema’s uit je eigen familiegeschiedenis je direct raken.

Met een prachtig voorwoord van Marcel Messing.
Twee citaten uit dit voorwoord:
‘Bij sommige cliënten is Maarten een reisgezel die met hen tot over de grens van de dood heen trekt om inzichten vrij te maken in hoeverre invloeden en manipulaties uit vorige incarnaties kunnen doorwerken in een nieuwe geboorte. Inzicht bevrijdt, verlost.’
‘Maarten Oversier Interpreteert niet, suggereert niet, oordeelt niet. Hij luistert vooral naar zijn cliënten om op het juiste moment een essentiële vraag te stellen. Het lichaam spreekt een eigen taal. Het fungeert als een klankbord van innerlijke gevoelens, stemmingen, de taal van de ziel. Dat de materialistische wetenschap totaal voorbijgaat aan het bestaan van de ziel, is diep tragisch. Het besef van het bestaan van de ziel en met aandacht kunnen luisteren, Vormen de basis van iedere werkelijke therapie en heling.’
Het boek is op 1 september 2021 verschenen bij London Books en is nu al aan een tweede druk toe.
Het is een mooie gebonden uitgave.  Prijs: € 29,95, ISBN: 978-94-93191-70-9

Bekijk hier het interview dat Robert Bridgeman had met Maarten over ‘Bestaansrecht’.

Fragment uit ‘Bestaansrecht’:
Er is een sterke overeenkomst tussen de oorsprong van reïncarnatietherapie en de werkwijze van de sjamanen of traditionele medicijnmensen uit verschillende inheemse culturen (onder andere de Noord-Amerikaanse indianen). Daar wordt het ‘soul retrieval’ genoemd, waarbij verloren gewaande zielsdelen weer teruggebracht worden naar de huidige incarnatie. Reïncarnatietherapie gaat uit van twee aannames. Ten eerste: de mens is méér dan alleen een lichaam met daarin zich allerlei willekeurig afspelende processen. Er is ook een ziel, ofwel een niet stoffelijk menselijk aspect, dat door alle levensfasen heen min of meer bewust is en ervaringen heeft. De tweede aanname is dat die menselijke ziel een cyclus van meerdere levens of incarnaties doormaakt.
Regressie- of reïncarnatietherapie is een vorm van psychotherapie waarin verwerkingsprocessen en het als gevolg daarvan leren begrijpen van onderbewuste patronen centraal staan. Het is mooi dat je niet in reïncarnatie hoeft te geloven of het bestudeerd hoeft te hebben om gunstig resultaat te behalen. Regressie- of reïncarnatietherapie baseert zich op een eenvoudig principe. Dat verwerking van oud zeer alsnog mogelijk is, terwijl de oorspronkelijke gebeurtenis(sen), lineair gezien, uit een voorbije tijd komt of komen. De tijd die achter ons ligt, soms zelfs heel ver, kan nog zeer nadrukkelijk een stempel drukken op ons huidige leven en daarmee onze levenskwaliteit bepalen.