Marcel Messing

2015 december: Verhuisd naar Frankrijk

Lijst van Nieuwsbrief

2015 december: Verhuisd naar Frankrijk

Eindelijk weer een nieuwsbrief. Vanuit de Ariège, waar we sinds 15 juni jl. weer wonen, het prachtige Franse departement, dat in de Middeleeuwen tot Occitanië behoorde. De Ariège, waar in de Middeleeuwen de katharen in alle eenvoud en oprechtheid het innerlijk pad van de Christus volgden. De dramatische afslachting van deze christelijke beweging dringt steeds meer overal door. Als het me gegeven is, hoop ik ooit nog eens een tweede boek aan de katharen te kunnen wijden. En waar kan dat beter dan hier?

We zijn intussen heel goed geacclimatiseerd en geïntegreerd. Het departement is ons zeer vertrouwd. Nieuwe vriendschappen ontstaan, oude worden hier en daar weer aangehaald. Zonder bindingen, want het leven is als een stromende bergbeek, een rivier. En zoals alle bergstromen en rivieren in de zee uitmonden, zo mondt ons leven eens uit in de oceaan van het bestaan. De kunst is om geen sporen na te laten. Zoals een vogel in de lucht de hemel niet hoeft te zoeken en zijn vleugelslagen geen sporen nalaten, zo kunnen ook wij leven, in het besef dat daar waar innerlijke vrede is de hemel zich opent en daar waar haat, afgunst en vijandschap zijn de poorten van de hel opengaan.

Regelmatig, maar zonder me te binden aan een vaste periode, zullen er weer artikelen en poëtische reflecties op deze site verschijnen. Juist nu de wereld in grote beroering verkeert, overal chaos op de loer ligt, is het van groot belang de lamp van licht en liefde in ons hart brandend te houden. De wereld is de tijd van grote turbulentie binnengegaan en het is wijs om waakzaam te zijn en te blijven. Het grote spel dat op deze planeet gespeeld wordt, wordt beheerst door duistere krachten achter het wereldtoneel, zoals beschreven in mijn boek Worden Wij Wakker? Nimmer echter zal duisternis zegevieren. Licht is de essentie van al wat is, ook al is het in duistere tijden soms moeilijk te zien. Vanuit de grondeloosheid rijst onophoudelijk liefde op, die vorm aanneemt in tijd en ruimte. Ervaarbaar, als we loskomen van alle banden, dogma’s, concepten, ideeën, oordelen en vooroordelen.

Zodra een boek klaar is en/of er weer enkele lezingen of een themamiddag gegeven zullen worden in Nederland/België, zal dat op deze site kenbaar worden gemaakt.

Nu de commercie in schreeuwerige reclames de herinnering aan de geboorte van Christus exploiteert, is het wellicht goed even stil te staan bij de geboorte van een groot leraar, nu meer dan 2000 jaar geleden. Dan zullen we wellicht verbaasd zijn over wat er mis is met Kerstmis. Vervang het woordje ‘kerst’ door ‘Christus’ en je ziet hoe een en ander in kleurig kerstpapier is ingepakt om ons te misleiden, onze begeerten aan te wakkeren. Kerstmis, kerstvakantie, kerstrapport, kerstbal, kerstdiner, kerstconcert, kerstsfeer.

Met groot respect blijven de boeddhisten de geboorte van de Boeddha herdenken, de hindoes de geboorte van Krishna. Vele anderen herdenken weer hun grote voorbeelden met respect.

En hoe herinnert zich de zich christelijk noemende cultuur haar leraar, een cultuur die zowel grootse als dramatische dingen teweeg heeft gebracht? Velen lijken de naam van de grote leraar niet meer te durven of te willen uitspreken, verschuilen zich achter een sluier van vals engelenhaar en kunstsneeuw. Kerstmis is X-mis geworden, het feest van de grote onbekende?

Mede namens Marijke, wens ik u allen innerlijke vrede toe, zo hard nodig in deze barre tijden! Meer daarover in de poëtische overweging ‘Vrede op aarde’. In ‘De waan van godsdienstoorlogen’ (3 delen) worden beknopt de achtergronden van de huidige godsdienstige conflicten beschreven. Zie alvast deel 1.

Zie tot slot ook ‘De leegte ontledigen’, het eerste artikel vanuit de Ariège.

Marcel Messing (december 2015)