Marcel Messing

2022 oktober, Houd de fakkel van licht en liefde brandend!

2022 oktober, Houd de fakkel van licht en liefde brandend!

Lijst van Nieuwsbrief

2022 oktober, Houd de fakkel van licht en liefde brandend!

Nieuwsbrief oktober 2022

Heel graag had ik al eerder iets willen laten horen naar aanleiding van de bijeenkomsten in Nederland (4 september) en België (8 en 12 september), waar mijn lezing ‘DE DHARMA, de kosmische wet’ centraal stond, verluchtigd met prachtige dia’s. Maar er was heel veel af te werken (en nog). Vandaar dan nu toch eindelijk een wat ‘verlate’ Nieuwsbrief.
Met veel dankbaarheid in ons hart blikken Marijke en ik op deze bijeenkomsten terug: de feestelijke aankleding van de zalen, de schitterende live muziek en zang en vooral zo’n 1500 zielen die we in edele vriendschap mochten ontmoeten. Vrienden verzorgden in de pauzes de boekentafel en informatie over onze Stichting Lindenhof. Kenmerkend over de hele linie was de warme sfeer, de openheid, de vriendschap. Volgens de organisatoren waren de zalen zo snel volgeboekt, dat meerdere bijeenkomsten georganiseerd hadden kunnen worden.

Dankbaarheid voor de in alle opzichten jarenlange steun van dierbare zielenvrienden en zielenvriendinnen en voor de vrijwilligers die zich met zoveel liefde hebben ingezet om ook deze bijeenkomsten voor ons onvergetelijk te maken. De laatste tijd mochten we ervaren dat niet alleen talloze mensen in zeer snel tempo wakker zijn geworden, maar ook dat er op allerlei manieren een verdieping in de geest heeft plaatsgevonden, waarbij opvallend veel jongeren in beweging zijn gekomen en zich bereid hebben verklaard om de fakkel over te nemen.

Dankbaarheid vooral ook voor de vele giften voor Stichting Lindenhof, die al meer dan 30 jaar projecten steunt voor kansarme kinderen in India en voor gevluchte Tibetanen in India en Nepal. De Stichting zijn wij samen. Uw vrijgevigheid maakt de voortgang van de projecten mogelijk. Alle giften die bij Stichting Lindenhof binnenkomen gaan voor 100% naar de projecten. Dankzij een initiatief van dierbare vrienden heeft de verkoop van zeer fraai uitgevoerde kaartensets met spreuken van mijn hand ten behoeve van de Stichting € 975,- opgebracht tijdens de drie bijeenkomsten. Nog steeds worden er bedragen gestort op de bankrekeningnummers t.n.v. Stichting Lindenhof:
NEDERLAND: NL02 RABO 0126 6080 08 (BIC RABONL2U)
De afgelopen twee maanden kwam er in totaal ruim € 12.000,- binnen, waardoor we weer een aantal projecten kunnen steunen. We houden u op de hoogte waar de donaties naartoe gaan. HEEL VEEL DANK aan de initiatiefnemers van het ontwerp en de verkoop van de kaartensets en aan alle donateurs!

Inmiddels heeft de Stichting een aantal grote projecten afgerond. In Sri Ramanahalli (niet ver van Bangalore, Karnataka) voor kansarme hindoeïstische kinderen: de bouw van een basisschool en middelbare school (voor jongens en meisjes) en een hostel voor meisjes, geheel volgens hun culturele en spirituele waarden. Voor de Tibetaanse vluchtelingen in Mundgod in en rondom Drepung Loseling Monastery (eveneeens in Karnataka): de renovatie van een oude en de bouw van een nieuwe keuken, de bouw van een bejaardenhuis voor getraumatiseerde Tibetanen, het slaan van waterputten, de aanleg van waterzuiveringsinstallaties, zonnespiegels en een bescheiden wegennet in de nederzettingen rondom het klooster.
Sinds een aantal jaren werkt de Stichting met kleinschalige projecten waar de hele omgeving baat bij heeft, of het nu gaat om de opvang en studie van hindoe- of Tibetaanse kinderen (family-projects), scholenbouw, het slaan van waterputten of een schoolbus, waarbij we ook samenwerken met andere stichtingen. Zo ontvangen kansarme kinderen in India, Nepal, Polen, Kenia, Tanzania en Haïti regelmatig bijdragen voor basisbehoeften, maar ook voor persoonlijke ontwikkeling en onderwijs. De dankbaarheid en ontroering van hen die we financieel mochten en mogen bijstaan is zeer groot. Zo houden de monniken van Drepung Loseling Monastery nog steeds regelmatig een puja uit dankbaarheid voor alle donateurs.
Helaas kunnen we niet iedereen die een bijdrage deed persoonlijk bedanken, omdat bijvoorbeeld de Rabobank in Nederland sinds een tijd enkel de namen van de donateurs vermeldt, maar niet meer hun adres.
Vandaar via deze Nieuwsbrief: NOGMAALS DANK!

Dankbaarheid ook voor de organisatoren van de grote manifestatie in Ahoy te Rotterdam, waar meer dan 4000 mensen op 29 september bijeenkwamen (de zaal was in nog geen dag uitverkocht!) om naar statements te luisteren van een vijftal sprekers en daarna met hen in gesprek te gaan. Er kwamen talloze reacties binnen! Het enthousiasme en de grote betrokkenheid van de duizenden bezoekers, onder wie zeer veel jongeren, heeft iedereen geraakt! Deze manifestatie is gefilmd en is te zijner tijd voor een groot publiek beschikbaar. Waarschijnlijk zal dat pas rond kerstmis zijn.
We houden u op de hoogte.

Naast alle informatie die nu via de mailing tot u komt zal de lezing op 6 mei in ‘Op Hodenpijl’ over ‘Vrijheid of slavernij?’ binnenkort ook beschikbaar zijn. Zolang het mij gegeven is, staan er nieuwe podcasts en documentaires op het programma en natuurlijk het schrijven van artikelen en boeken. In dit verband wil ik graag uitgeverij Obelisk bedanken, die op het juiste moment boeken is gaan uitgeven met actuele en spirituele thema’s, die ook door veel jongeren worden herkend. We zijn heel blij met deze uitgever! (www.obeliskboeken.nl). Rond de jaarwisseling verschijnt ook het resultaat van vier dagen filmen bij ons thuis en in de bergen van de Ariège en in de Aude (Ickonic). Dan mag u ook een volgende Nieuwsbrief verwachten.

Tot slot nog graag uw aandacht voor David Icke, die op 6 november a.s. in Amsterdam voor een groot publiek zal spreken op de Dam, waarbij ik aanwezig zal zijn.

De grove leugens van de ‘vader van alle leugenaars’ (die de archontoi ofwel demonische krachten leidt en aanstuurt en bekendstaat onder vele namen) zullen de komende tijd in en door het Licht ontmaskerd worden! Duistere krachten kunnen alleen maar macht uitoefenen en een duistere orde in het leven roepen als ze erin slagen om overal verdeeldheid te zaaien.
Laat je hierdoor niet misleiden of tegen elkaar opzetten. Het is de hoogste tijd om de gelederen te sluiten. ‘Samen staan we sterk!’ is al jaren mijn devies. We leven in een tijd waarin iedereen zich binnenkort zal moeten declareren. Waar sta ik? Volg ik klakkeloos de heersende opinie die ons dagelijks wordt voorgeschoteld of ga ik zelf nadenken en op onderzoek uit? Vereenzelvig ik me met leugens of ga ik op zoek naar de waarheid? Stel ik me neutraal op en geef ik liever geen mening uit angst om bijvoorbeeld mijn baan te verliezen of problemen te krijgen met mijn omgeving? Sta ik onverschillig tegenover de problemen in de wereld of draag ik mijn steentje bij om het leed van anderen te verlichten? Laat ik me bepalen door aardse wetten of door de kosmische wet (de dharma)? Als ik mijn stem laat horen, doe ik dat op een gewelddadige of vredelievende manier? Leef ik vanuit de duisternis of vanuit het licht?

In een wereld van grote omwentelingen en onzekerheid is het van groot belang de fakkel van licht en liefde brandend te houden en degenen die in vaak zeer moeilijke situaties verkeren, bij te staan, hoe moeilijk dat soms ook kan zijn. Laat altijd primair je hart spreken. Lees regelmatig een mooie spirituele tekst, mediteer, ontmoet gelijkgestemden en laat je innerlijk gebed van eenheid en liefde naar de hoogste hemelen stijgen.
Wees waakzaam! Uiteindelijk is het laatste woord altijd aan het Licht, aan de waarheid! Het Licht brengt vroeg of laat alles aan het licht. ‘Vrees niet!’
Overweeg tot slot nog eens de prachtige woorden uit logion 50 uit het Evangelie van Thomas.

‘Jezus zei: 
Als zij jullie vragen: 
Waar komen jullie vandaan? 
zeg hun dan: 
Wij zijn gekomen uit het Licht, 
daar waar het Licht uit zichzelf is ontstaan.’

Vanuit ons hart wensen Marijke en ik jullie alle goeds toe en innerlijke vrede.

‘Er is licht in een mens van licht!’ Overweeg dit dagelijks.

© Marcel Messing

 

 

Related Nieuwsbrief