Marcel Messing

2022 Februari: En hoe nu verder? Oproep aan jong en oud

2022 Februari: En hoe nu verder? Oproep aan jong en oud

Lijst van Nieuwsbrief

2022 Februari: En hoe nu verder? Oproep aan jong en oud

 

Nieuwsbrief februari 2022
In deze eerste inleidende nieuwsbrief start Marcel Messing met het uiteenzetten van het huidige wereldgebeuren, alsmede enkele ervaringen uit zijn eigen weg. 
Zolang we niet onder ogen zien wat er zowel in de openbaarheid als achter de schermen in deze wereld plaatsvindt kunnen we niet in ons volle bewustzijn kennis nemen van de weg hieruit, het pad tot werkelijke bevrijding.
Er is een belangrijke uitspraak van Jezus hierover:
    “Hij die de wortel van het slechte niet leert kennen, kan er ook geen vreemde voor worden”. 
Pas wanneer we hier kennis van nemen kunnen we de innerlijke weg gaan die ons hieruit kan bevrijden.
Vooral de volgende delen van deze nieuwsbrief zullen richtingaanwijzers bevatten om dit zielenpad te gaan. Het is een individueel pad, maar we lopen het samen en kunnen elkaar handreikingen doen tot steun en bewustzijnsgroei.
Dit wordt duidelijk in een tweede uitspraak van Jezus:
   “Het goede is voorbestemd om tot aanschijn te komen; gezegend hij door wie het verschijnt.
    Het kwade is ook bestemd om plaats te vinden; wee degene door wie dat komt”.
Wij gaan voor het goede.
(Citaten uit: Het grote boek der apocriefen)

 

En hoe nu verder?
Oproep aan jong en oud
Door Marcel Messing

Deel I
Oorlog tegen de ziel van de mens
De wereld bevindt zich in een kritieke situatie. Op alle gebieden vinden grote transformatieprocessen plaats, die sinds het uitbreken van de Covid-pandemie in versnelling zijn gekomen. In het manifest ‘Code rood: Alarm! Mensheid en planeet Aarde in gevaar’ is daar meer over te lezen.
Qua vrijheden hebben we heel veel ingeboet. Politieke systemen zijn aangetast of opgebroken en fundamentalistische godsdienstsystemen botsen met vernieuwende religieuze visies en authentieke spiritualiteit. Het geweld neemt toe. De machtselite wil zo spoedig mogelijk een fascistische nieuwe wereldorde realiseren. Klaus Schwab, voorzitter van het World Economic Forum (WEF), spreekt over the great reset, die gekoppeld is aan de transhumanistische ideologie van Kurzweil, Harari en vele anderen. (Zie lezing Marcel over transhumanisme.) Er is sprake van een totale ‘omkering van alle waarden’, fundamentele waarden wel te verstaan, die verbonden zijn met het mysterie van leven en dood, met de essentie van ons mens-zijn.
(Burger)oorlogen, aanslagen, terreur, demonstraties, protesten, oproer en uitbarstingen van volkswoede zijn aan de orde van de dag. Het geroffel van oorlogstrommen neemt toe en velen vrezen zelfs een derde wereldoorlog op onze Moeder Aarde en haar magnetisch veld is zeer onrustig geworden.

Seizoenen kantelen, de aardas wankelt, de noord- en de zuidpool beginnen te verschuiven. En nog steeds wordt het virus van de angst door de machtselite aangewakkerd, met maar één bedoeling: de mensheid in de komende tijd decimeren en het overblijvende deel via transhumanisme tot slaaf maken in een wereld die volkomen gerobotiseerd is en met gebruikmaking van supertechnologie wordt gecontroleerd. Alle oude wijsheidsoverleveringen, inclusief de Nag-Hammadigeschriften, spreken over een oorlog die uitbrak ‘in de (sterren)hemelen’, waarvan de eindstrijd zich nu, aan het einde van een grote tijdcyclus, afspeelt op planeet Aarde. Nog steeds beseffen veel mensen niet dat deze oorlog boven alles een spirituele oorlog is, een oorlog tegen de ziel van de mens, tegen de goddelijke vermogens in de mens en tegen alle levende wezens in de schepping. Een oorlog die via duivelse technologie, vooral misbruik van artificiële intelligentie en nanotechnologie, de oerherinnering wil uitwissen dat we spirituele lichtwezens zijn en dat er in ons hart een grootse realisatiemogelijkheid verborgen ligt: een lichtkracht zonder schaduw. Wij zijn bestemd voor tijdloos geluk!

Klimaatleugens
In verband met de immense uitstoot van CO2, die een versnelde opwarming van het klimaat tot gevolg zou hebben, wijzen regeringen steeds opnieuw naar de burger en vertellen hem dat hij er de belangrijkste oorzaak van is, waardoor hij wordt opgezadeld met een schuldgevoel. Dat bijvoorbeeld op 14 februari 2021 vanuit Canada een Arctische koude doorstootte tot in het zuiden van Texas, zelfs tot de grens van Mexico (-20°), waardoor zo’n 15 miljoen inwoners van Texas met een grote stroomuitval te kampen hadden en de helft van de windmolens bevroren was door ijsstormen, is geen onderwerp voor warmbloedige klimatologen, die zelfs zware straffen eisen als je anders dan zij over de ‘opwarming van het klimaat’ denkt. Dat er in diverse gebieden op Aarde grote koudeperioden optreden, is voor hen bepaald geen onderwerp voor bij het haardvuur. Eind januari/begin februari van dit jaar werd duidelijk dat steeds meer landen in een koudegolf zijn terechtgekomen en geteisterd worden door soms zware sneeuwval, zoals Rusland (hele gebieden -53°), Griekenland, Turkije en Texas. Zelfs in de Sahara heeft sneeuwwitje haar sporen nagelaten. Verboden (sprookjes)literatuur, waar nogal wat mediadwergen ons liever niets over vertellen.

Ons wordt ook niet verteld dat ons zonnestelsel een enorme transitie doormaakt waarin de zon een centrale rol speelt en een enorme invloed heeft op het klimaat. Evenmin wordt ons verteld dat er al enkele tientallen jaren monstrueuze weerwapens bestaan, dat H.A.A.R.P. in Alaska de hele atmosfeer tot in de ionosfeer bedreigt, dat de machtselite via climate en geo engineering binnen nu en enkele jaren het weer volledig wil bepalen en regelen, dat de laatste decennia in heel de wereld talloze atoomproeven een bijna onherstelbare schade hebben aangericht in de atmosfeer, dat de gevolgen van de atoombommen die in de Tweede Wereldoorlog werden afgeworpen op Hiroshima en Nagasaki tot de dag van vandaag een enorm negatieve invloed hebben op de ijlere lagen van de atmosfeer. Net zo min wordt ons verteld dat een kleinere soort atoombom sinds korte tijd in diverse oorlogsgebieden wordt ingezet en zelfs in handen is gevallen van terreurgroepen. Over de supersonische raketten, die uitgerust zijn met een atomaire kracht die 100 keer de atoombom van Hiroshima overtreft en binnen enkele seconden ieder land op het aardoppervlak volledig kunnen vernietigen, laten bijvoorbeeld de Russische, Chinese en Amerikaanse regeringen zeer weinig los. Alleen al in dit soort monstrueuze wapens worden duizenden miljarden geïnvesteerd, die de hongersnood voorgoed uit de wereld zou kunnen helpen. Demonie in actie. Dat talloze chemische industrieën en grote bedrijven giftige stoffen uitstoten die alle levende wezens ernstig schaden en dat dagelijks speciale vliegtuigen met medeweten van de NAVO en regeringen in vele landen kilometerslange chemtrails in de lucht uitzetten, is eveneens geen hoofdnieuws in de mainstreammedia. Bijna alles wat hier beschreven is speelt zich af zonder medeweten van de burger en zonder parlementaire debatten, waarmee is aangetoond dat democratie al enige tijd vervangen is door demoncratie. Een morele schande.

Men spreekt niet over de legers die wereldwijd de allergrootste producenten van CO2 zijn. Zo verbruikt bijvoorbeeld een Leopard 2-tank zo’n 530 liter diesel per 100 kilometer, de F-35 stealthbommenwerper zo’n 6500 liter kerosine per uur en de B-52 bommenwerper zo’n 13.000 liter kerosine per uur.  Het Amerikaanse leger verbruikt per dag alleen al circa 50 miljoen liter olie om al die oorlogsschepen, tanks en vliegdekschepen te bevoorraden!
China en Rusland doen niet voor Amerika onder. In ‘de strijd om de vrijheid’ worden honderden miljoenen mensen steeds weer opnieuw afgeslacht en gefolterd of zijn voor de rest van hun leven gehandicapt en/of getraumatiseerd. De vijand is overal, behalve ‘natuurlijk’ in onszelf.
Duizenden miljarden euro’s/dollars worden besteed aan ‘defensie’, terwijl hongersnoden toenemen, miljoenen vluchtelingen op drift zijn, honderden miljoenen mensen nauwelijks een minimuminkomen hebben. En al dat rijdende, vliegende en onderwater duikende oorlogsmaterieel zorgt jaarlijks voor een gigantische CO2-uitstoot, waarbij die van het autootje van de burger en van zijn eventuele open haard verbleekt. En dan hebben we het nog niet over het internationaal luchtverkeer met duizenden vluchten per dag en de honderden dagelijkse vluchten van de multimiljardairs in hun privéjets, die tijdens hun omzwervingen over de wereld op zoek zijn naar nog meer bodemschatten en gebiedsuitbreidingen en een bezoek brengen aan banken in landen waar belastingvrij geïnvesteerd kan worden of wat genot zoeken op een ‘Lolita-eilandje’. En natuurlijk niet te vergeten de miljoenen scheten van honderden miljoenen koeien. Wel of niet heilig, zoals in India, hun gezamenlijke scheten produceren heel veel CO2, vooral die van slachtvee, bestemd voor de vleesproductie. Zoals de mensheid vee houdt, zo ziet de machtselite de mens als vee. Vee, dat volledig ‘uitgemolken’ mag worden en zo nodig afgeslacht, zoals in vele bloedige oorlogen.

Dit zijn nog maar een paar voorbeelden van een uiterst omvangrijk probleem, waar Greta Thunberg, Extinction-Rebellion en de Friday For Future-beweging (FFF) wellicht niet eens van op de hoogte zijn, omdat zij maar al te vaak gemanipuleerd worden door onzichtbare machten achter de schermen. Talloze goedwillende burgers, vooral jongeren die zich met hart en ziel inzetten voor een ander klimaat, worden op deze manier bedrogen. De stank van de klimaatleugens stijgt naar de hoogste hemelen en wordt door onzichtbare machten dankbaar opgeslagen in een ‘invisible cloud’. ( Derde gesprek met Jorn Luka) David Icke spreekt hier al jaren over en schrijft ook weer in zijn laatste boek, Percepties van een vrijdenker , over de talloze leugens van de machtselite. Zie ook David Icke in gesprek met Jorn Luka.

Bewustwording, wakker worden
Natuurlijk moeten we met zijn allen op een totaal andere manier omgaan met de natuur, met Moeder Aarde, maar kijk wel kritisch naar het hele plaatje om op de hoogte te zijn van wat er werkelijk aan de hand is. Als we de kosmische wetten niet meer kennen en respecteren, geeft de natuur ons steeds hardere lessen. Niet alle catastrofes op aarde zijn door menselijk toedoen veroorzaakt. Op dit moment zijn vooral intense veranderingen in en rondom de zon mede de oorzaak van vele aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, tsunami’s, het versneld uitsterven van de regenwouden en planten- en diersoorten, zonder voorbij te gaan aan de vele menselijke factoren, zoals de vergiftiging van aarde, lucht en water en de massale houtkap van de regenwouden, vooral veroorzaakt door de machtselite die vanuit eindeloze begeerten en verlangen naar steeds meer macht en geld, niet alleen het geestelijk klimaat kapot heeft gemaakt, maar ook het fysisch klimaat. Dat iedereen grote verantwoordelijkheid draagt, mag duidelijk zijn. Het gaat steeds maar weer over bewustwording, wakker worden, ontwaken uit diepe onwetendheid, zowel individueel als collectief. De Boeddha (6de eeuw v. Chr.) noemde onwetendheid ‘de moeder van alle ziektes’.

Intussen breiden nieuwe ziektes en virussen zich over heel de wereld uit, al dan niet opzettelijk ontstaan. Dat de machtselite hier met supertechnologie en de invoering van uiterst dubieuze vaccins dankbaar gebruik van maakt om tot nog grotere controle over de mensheid te komen, ligt in de planning (de diverse agenda’s). Wat de vaccins betreft, dienen we het standpunt van de regering, gezondheidsautoriteiten en farmaceuten te aanvaarden. Gezondheidsambtenaren domineren de mainstreammedia. Er rust een immens taboe op het stellen van kritische vragen, bijvoorbeeld over de inhoud van het vaccin. Een dialoog hierover is bijna onmogelijk, als je tenminste niet gestigmatiseerd wil worden als ‘complotdenker’ (voor mij overigens een eretitel), ‘fragiel’ of ‘gestoord’. Gezondheidsspecialisten, zoals immunologen, virologen en epidemiologen, die er na gedegen studie en onderzoek een andere visie op na houden, mogen niet gehoord worden op straffe van boetes of ontzetting uit het ambt. Hoe kun je nu een bewuste keuze maken als er ‘officieel’ niets te kiezen valt? Tenzij je eindelijk zelf op onderzoek uitgaat, het labyrint van leugens verlaat en de regie over je leven weer zelf in handen neemt. Oprechte politici die vragen stellen over chemtrails, de PCR-test,  de vaccins, de QR-code of het vaccinatiepaspoort, worden maar al te vaak weggehoond. Soms tracht men zelfs ondemocratisch hun partij te verbieden. Alleen als steeds meer mensen dit in de gaten beginnen te krijgen, hebben we nog een kans om onze democratische verworvenheden te verdedigen en de vele leugens te onthullen. Het gaat om niets minder dan onze vrijheid en menselijke waardigheid!

Vooroordelen, beschuldigingen, verdachtmakingen en grove leugens zijn maar al te vaak de ‘elektrificerende deken’ waaronder de machtselite zich schuilhoudt om op die manier oprecht strevende zielen af te schrikken. En dat terwijl bijvoorbeeld biochemicus en toxicoloog Michael Yeadon, voormalig vicepresident van Pfizer, die 32 jaar onderzoek deed naar nieuwe vaccins, onlangs verklaarde dat hij de Covid-injecties gevaarlijk vindt omdat ze nauwelijks zijn uitgetest. Yeadon spreekt van een ‘experiment’, dat wereldwijd op grote schaal wordt uitgeprobeerd en mensen op ‘een criminele wijze op een dwaalspoor brengt’. [link naar het manifest Code rood.] De ‘top van de politiek’ vermijdt zoveel mogelijk iedere aandacht aan de spanningen en het geweld die overal ontstaan om te verhinderen dat zichtbaar wordt dat miljoenen mensen in versneld tempo wakker aan het worden zijn. Als bijvoorbeeld in Canada een 70 kilometerlange karavaan van zware trucs door het land trekt en de chauffeurs overal gesprekken aangaan met een bevolking die hen met zwaaiende vlaggen enthousiast ontvangt, is dit uitgebreid hoofdnieuws in de social media. De mainstreammedia, voornamelijk in handen van multimiljardairs en machtige (media)bedrijven, doen er meestal het zwijgen toe, maar kunnen niet verhinderen dat dit initiatief ook in andere landen wordt overgenomen. Centraal in deze grootse actie staat het thema vrijheid. Het protest is begonnen met de ellende rondom de vaccinatie en de eindeloze controles bij de overgang van de grenzen van de VS naar Canada en omgekeerd. Nu de hoofdstad Ottawa min of meer bezet is en er dag en geclaxonneerd wordt, is dit onderwerp niet meer door de mainstream media te vermijden. Dat er ook in Oostenrijk, waar sinds kort de vaccinatieplicht is ingevoerd veel protest is, komt tot nu toe ook nog nauwelijks aan bod. Allerlei nieuwe acties worden daar voorbereid.

In de cruciale en kritieke overgangssituatie van onze planeet met al haar levende wezens zien velen geen uitweg meer en menen een oplossing te vinden in suïcide. Anderen neigen tot depressieve gevoelens, onverschilligheid, zogenaamde berusting of trachten zich op allerlei wijzen te verdoven met alcohol, drugs, seks, nachtleven, games en andere soorten van kortstondig genot. Na Pokemon wordt nu ter afleiding Baby Shark miljarden keren bekeken, voedsel dat de menselijke geest nog meer verdooft.

Hoe nu verder?
Wat is jullie antwoord? Protesten? Manifestaties? Boosheid? Gevoelens van machteloosheid? Achterover leunen met de handen over elkaar? Na ons de zondvloed? Het zal mijn tijd wel duren?

Gelukkig zijn er overal ter wereld steeds meer wakkere jongeren die initiatieven nemen om anderen wakker te schudden en op dappere wijze wezenlijke zaken naar voren brengen. Zij verenigen zich, wisselen ideeën uit, uiten hun gevoelens, lezen elkaar soms een mooie tekst voor, luisteren naar muziek, mediteren… Sommige jongeren zijn oude zielen en sommige ouderen zijn jonge zielen. Een innerlijk geweldloze, maar tevens kritische houding is nodig om tot resultaat te komen, overigens zonder je te hechten aan de vruchten van je handelen.

De machtselite daagt menigeen soms bewust uit tot geweld en zet dan speciaal opgeleide eenheden in om via chaos haar nieuwe wereldorde te realiseren. Vermijd iedere vorm van geweld! Laat je nimmer misleiden door provocaties. Als de overheid meent gezag af te kunnen dwingen met wapens, is dat een teken van onmacht en van geen of van een mislukte dialoog met de burger. Zo is het ook als de burger geweld gebruikt, wat meestal voortkomt uit diepe verontwaardiging, woede en gevoelens van onrechtvaardigheid en gekwetstheid. Begrijpelijk, maar mijns inziens geen wijze handelwijze. Zo ga je voorbij aan een veel grotere kracht in jezelf, de kracht van bewustzijn!

Alle grote leraren en leraressen hebben hierop gewezen. Zie dit scherp in, wees wijs in je denken en handelen en tracht zó te handelen dat je geleid wordt door innerlijke spirituele kracht, die altijd oprijst vanuit het hart. Als je verontwaardiging en woede voelt, doe dat binnenskamers en tracht je gevoelens te transformeren tot bijvoorbeeld een ludieke actie. Op speelse en humoristische wijze de aandacht vestigen op ongerechtigheid, laat vaak beter en sneller de inconsequenties en onrechtmatigheden zien van regelgeving, (nood)wetten en protocollen dan woedende demonstraties. Eén cartoon kan een heel bewustzijnsproces op gang brengen. Eén lied, één rap, een gedicht, toneelstukje, imitatie, poppenspel of dans en een scherp en goed onderbouwd artikel, boek of tijdschrift kunnen als rijp zaad in de harten van mensen vallen, waardoor velen wakker worden.
Wat is jullie bijdrage? Boor je creativiteit aan. Er zijn zoveel mogelijkheden te bedenken. Nogal wat jongeren zijn hier al mee bezig. Een rivier verliest haar krachtige stroming als ze geblokkeerd wordt door obstakels, zoals grove stenen en boomstammen. Als jullie tot samenwerking kunnen komen, kun je een immense kracht ontwikkelen!

Thich Nâth Hanh: de Boeddhanatuur
Onlangs overleed in de boeddhistische kloostergemeenschap van Plum Village (Zuid-Frankrijk) op 96-jarige leeftijd de bekende boeddhistische monnik, zenmeester en dichter Thich Nâth Hanh. Tijdens de oorlog in Vietnam was hij dé leider van het boeddhistisch geweldloos verzet. Heel zijn leven heeft hij zich ingezet voor dialoog, vrede, mededogen, liefdevolle vriendelijkheid. Word je bewust van je ‘Boeddhanatuur’, herhaalde hij vaak, door Christus ‘het koninkrijk der hemelen’ genoemd, een poëtische naam voor ‘kosmisch bewustzijn’. Thich Nâth Hanh stond uiterst kritisch in het leven, zonder onderscheid te maken tussen mensen. In zijn geest was alles één.

Mensen die hem ontmoet hebben getuigen allemaal hoezeer hij over een intense innerlijke kracht beschikte die ontzag en respect teweegbracht, zelfs bij zijn vijanden. Van hem zijn de woorden: ‘Onze opvattingen en gedachten zijn een verlengstuk van onszelf. Het zijn onze kinderen en ze worden ieder moment geboren.’ En ook: ‘Je glimlach bewijst dat je geen slaaf bent, maar baas over jezelf en dat je, je best doet.’ Veel van zijn woorden zijn het overwegen waard. Zeker, op onze planeet is een zware en intense strijd aan de gang en het is uiterst belangrijk dit te signaleren en je op fundamentele wijze in te zetten om te kunnen bijdragen tot het bewust maken hiervan, wat kan leiden tot bevrijdende inzichten en handelingen. Belangrijk hierbij is om de diepere spirituele waarden niet te verliezen.
Een grote ziel als Mahatma Gandhi heeft hier vaak op gewezen. Besef, dat wij allemaal, zonder enige uitzondering, potentiële Boeddha’s zijn en dat de liefdeskracht van de Christus als een vuur brandt in ons hart. De machtselite, die haar fakkels heeft aangestoken met het koude vuur van de leugens, wil dit vuur doven. [link naar Code rood.] Word je bewust van je innerlijke kracht, spreek er met elkaar over. Kom samen, verenig je en laat je niet muilkorven! Verbind moed met inzicht, en inzicht met wijs denken en handelen. Probeer de vrede in je hart te bewaren, ook al is dit soms een grote opgave.

Ontwikkelingsprojecten
Jaren geleden mocht ik in Nederland tijdens een grote lezing in het kader van de Stichting Voor Aktieve Geweldloosheid (SVAG) de GandhiVredesduif instellen, die nog steeds ieder jaar naar een groep of individu gaat die oprecht op een vredevolle maar tevens kritische wijze tracht bij te dragen tot meer (innerlijke) vrede. Diverse keren vertoefden mijn levensgezellin Marijke en ik in boeddhistische kloosters in India, wisselden er inzichten uit over Oost en West, spraken over uiterst belangrijke onderwerpen en mediteerden ’s nachts. Hier vloeide een vriendschap voor het leven uit.
Onze Stichting Lindenhof mocht zo’n dertig jaar geleden, dankzij honderden donateurs, een aantal ontwikkelingsprojecten realiseren in Mundgod (Karnataka) voor de Tibetaanse vluchtelingen die sinds het begin van de Chinese invasie (rond 1950) hun land met honderdduizenden ontvluchtten. Zo kon er respectievelijk een nieuwe keuken worden gebouwd voor duizenden vluchtelingen, een bejaardenhuis voor zo’n honderd getraumatiseerde en/of gefolterde monniken, nonnen en leken en een hospitaaltje, waar de Tibetaanse geneeswijze en planten- en kruidenkennis centraal staat. Tot slot volgde nog een waterzuiveringproject en mocht de Stichting bijdragen aan een zonne-energieproject. In samenwerking met People’s Trust India konden we in Sriramanahalli, nabij Bangalore (eveneens in de staat Karnataka), bijdragen aan een prachtig scholenproject: een basisschool, middelbare school en een hostel voor meisjes. De basisschool kreeg de naam Sat-Chid-Ananda, Sanskriet voor ‘Zijn-Bewustzijn-Vrede’. Deze school werd uitgeroepen tot proefmodel van de staat Karnataka. Vele jongeren hebben zich toentertijd voor deze projecten ingezet, zoals ook voor andere projecten die de Stichting tot de dag van vandaag ondersteunt.

Ook spraken we tijdens een van onze verblijven in India met vele hindoes, met wie we allerlei inzichten uitwisselden, terwijl we in de wouden een bijzondere leraar mochten ontmoeten. Natuurlijk, ‘ons’ pad is niet ‘jullie’ pad, maar op zielenniveau zijn we diep met elkaar verbonden, is er maar één pad en liggen er zonder uitzondering in ieder van ons enorme mogelijkheden verborgen. Plaats nimmer je lamp onder de korenmaat! De volgende keer zal ik dieper in gaan op het spirituele pad in relatie tot begrippen als ziel en geest, woorden die nauwelijks nog gebruikt worden in onze vermaterialiseerde wereld. Graag reik ik dan ook wat literatuur en websites aan die mijns inziens de moeite waard zijn. Ondertussen raad ik je alvast aan om een indrukwekkend manifest van en voor jongeren te bekijken: Wayseermanifesto.com, 10 jaar oud maar nog altijd even actueel.

Op 10 november 2007 vond in Amsterdam een Frontier-symposium plaats. Voorafgaande aan mijn lezing ‘Little Brother is watching yóu’, las ik het gedicht ‘De kinderen van de aarde’ voor, vanuit het diepe vertrouwen dat het Licht altijd zal zegevieren en eens alle duisternis en alle duistere krachten zal verdrijven.
Voor nu een korter gedicht als wegwijzer dat in 2013 in het boekje Klein testament is verschenen.

*
Als schaduw groter en groter wordt
blijft toch het licht.
Als kwaad tot de hoogste toppen der bergen reikt
rust in valleien van stilte het algoede.
Als lijden onhoudbaar wordt
zoek innerlijke vreugde
in het hart.

Als de wereld afglijdt naar vernietiging
is er de innerlijke hemel.
Als schimmen dansen op graven van verleden
rust de aarde in het onvergankelijk nu.
Als de leugen regeert
zal waarheid haar onttronen.

Laait het vuur van de haat op
doof het met water van vrede.
Doemen demonen op
gebruik het zwaard van de geest.

Goede moed en een groet uit het hart,
© Marcel Messing

Related Nieuwsbrief