Marcel Messing

2016 december: Een stormachtig jaar

Lijst van Nieuwsbrief

2016 december: Een stormachtig jaar

2016 loopt ten einde. Het was een stormachtig jaar. Letterlijk en figuurlijk. Wereldwijd wisselden overstromingen en droogteperioden elkaar af. Aardbevingen en vulkaanuitbarstingen schokten de aarde. Orkanen en tornado’s teisterden diverse landen. Protestdemonstraties, stakingen, bankencrises, strijd tussen de godsdiensten, revoluties, (burger)oorlogen, cyberaanvallen en terreuraanslagen waren in heel de wereld aan de orde van de dag. Nadat de Occupybeweging een aantal jaren geleden de financiële centra van New York, London, Parijs, Amsterdam en vele andere plaatsen bezet hielden om uitdrukking te geven aan haar verontwaardiging over de manipulaties van bankiers en politici, nadat in Spanje de Indignados de macht van het kapitaal, de banken en verrotte politiek-sociale systemen trachtten te breken, was er deze zomer in Frankrijk de protestbeweging Nuit debout, die in het hele land maandenlang jong en oud op pleinen bijeenbracht om vanaf de vroege avond tot soms laat in de nacht te discussiëren over vooral de nieuwe arbeidswet en daaraan gekoppeld de toekomst van de jongeren. Ook onderwerpen als het sociale en politieke stelsel, milieu, religie, terrorisme, veiligheid en privacy en de vraag of het nog zin heeft om te studeren kwamen aan bod. Debout

(staande, rechtop, overeind) als symbool van zijn rug rechten, een fiere (lichaams)houding aannemen, met andere woorden niet langer meer met zich laten doen, zoals de Belgen zeggen. Sympathisanten zorgden voor de maaltijden en er werd gemusiceerd. Het begin van werkelijke solidariteit?

Er heerst in veel departementen van Frankrijk een sfeer van maatschappelijke onvrede, bezorgdheid en onzekerheid, mede bepaald door de état d’urgence (noodtoestand) ten gevolge van de al dan niet opgeklopte dreiging van terrorisme.
Onrust broedt in talloze landen en de politie, die in principe de burger dient te verdedigen, komt vaak in onmogelijke situaties terecht door uitgelokt geweld, waarbij het ‘agentje pesten’ uit de provotijd van de jaren zestig verbleekt. In landen als Frankrijk, Zweden, Duitsland en Oostenrijk woedt er regelmatig een verbitterde strijd tussen politie en burgers (vaak jongeren en gangs).

Niet alleen een aantal burgers laat zich meer en meer verleiden tot agressief gedrag, ook een aantal politiemensen reageert op gewelddadige wijze, veelal veroorzaakt door stress. Overspanning, burn-out en depressies nemen in diverse politiekorpsen toe. De massale protesten van politieagenten wijzen op een diepverstoorde relatie tussen politie, burgers en overheid. Talloze agenten zouden van beroep willen veranderen als het mogelijk was. In menig land wordt het geweld bijna onhanteerbaar en neemt het aantal no-go-area’s zorgwekkend toe. In menig land steken oude vooroordelen weer de kop op en is er weer sprake van openlijke discriminatie.

Na de ontmanteling in oktober van de Jungle in Calais volgde enige weken later de ontmanteling van een vluchtelingenkamp in ’t hartje van Parijs. De maatregelen die regeringen en de EU nemen zijn volstrekt onvoldoende. Miljoenen vluchtelingen blijven toestromen in gammele bootjes of trachten via allerlei sluipwegen langs kilometerslange muren, prikkeldraadversperringen, militairen en politie het door hen begeerde land binnen te komen. In de hoop op een betere toekomst. In de hoop oorlog en ellende achter zich te kunnen laten. Dat er zich tussen de duizenden wanhopige vluchtelingen ook infiltranten en terroristen bevinden is triest genoeg. Duizenden vluchtelingen verdrinken, plegen zelfdoding of verdwijnen plotseling uit het zicht. Tienduizenden kinderen zonder ouders verdwijnen jaarlijks(!) in het circuit van de seksindustrie. De problemen groeien met de dag. Het lijden kent geen grenzen. Een vloed van verdriet overstroomt de wereld.

Regeringen trachten het vluchtelingenprobleem op te lossen door nog meer kampen op te trekken, nog meer en nog hogere muren te bouwen, nog meer kilometerslange prikkeldraadversperringen op te richten. Weinigen beseffen echter dat de huidige stroom van vluchtelingen verbonden is met alles en allen, met het koloniale verleden van het Westen, met misdadige wapenleveranciers en politici die oorlogen hebben veroorzaakt en nog steeds veroorzaken en zelfs de vluchtelingenstroom misbruiken als ‘wapen’ om de gevestigde wereldorde te ontwrichten en hun nieuwe wereldorde af te dwingen.

Reservisten en dreigende (burger)oorlogen 

In Frankrijk zijn al reservisten opgeroepen en kunnen jongeren hun burgerkleding inwisselen voor een militair pak om de groeiende onrust te bestrijden. Vanwege de naderende presidentsverkiezingen is de noodtoestand weer verlengd Voor onze veiligheid natuurlijk. Andere landen roepen intussen ook al reservisten op. In Rusland wordt zelfs een groot leger jongeren getraind (vaak nog kinderen), omdat men zich ervan bewust is dat de schaakstukken op het internationale schaakbord (Brzezinski’s Chessboard!) wel eens spoedig verzet zouden kunnen worden. Geheime diensten spreken steeds openlijker over een mogelijke clash der culturen, een toenemende strijd tussen verschillende rassen en religies, waarbij (burger)oorlogen in zowel Europa als de Verenigde Staten mogelijk zijn. Tallozen doorzien echter (nog) niet wat er zich achter het gordijn van het wereldtoneel afspeelt, hoe politieke ideologieën en religieuze visies bewust tegen elkaar worden uitgespeeld. Hoe geprobeerd wordt om het huidige maatschappelijke systeem te ontwrichten en zo spoedig mogelijk een nieuwe wereldorde in het leven te roepen met de burger als slaaf van dit onmenselijke systeem. Met ijzeren vuist zal de dan overgebleven wereldbevolking als vee behandeld en gecontroleerd worden. Tenzij we opstaan in geestkracht.

Europa wankelt

De van bovenaf opgelegde en afgedwongen Europese Unie begint te wankelen als een zwaargewond dier. Na de Brexit en de onthullende Panamapapers worden steeds meer de verbindingen van de EU met het grootkapitaal zichtbaar. José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie van 2004-2014, vertrok na zijn pensioen naar de grootbank Goldman Sachs als niet-uitvoerend voorzitter en adviseur. Barroso’s voorganger bij Goldman Sachs, Peter Sutherland, was eind jaren tachtig Europees Commissaris van Mededinging. De huidige voorzitter van de ECB (Europese Centrale Bank) Mario Draghi, voormalig Italiaans topbankier en uitvoerend directeur bij de Wereldbank voor Italië, was van 2002–2005 vicevoorzitter bij Goldman Sachs. De octopusarmen van de uiterst onethische en agressieve Goldfingers hebben een wereldwijd bereik. Zo was Mario Monti, die de politieke clown, mediamagnaat en maffiasympathisant Berlusconi tijdelijk opvolgde als premier van Italië (van eind 2011 tot eind 2012), voormalig topadviseur van Goldman Sachs. Is het dan toch alles ‘goud’ wat er in dit ijzeren tijdperk blinkt?

Inmiddels ligt ook Europees commissaris voor Mededinging (2004-2010) en Digitale Agenda (2010-2014) Neelie Kroes onder vuur, eens ‘de machtigste vrouw’ van Europa genoemd. Ze was zo’n negen jaar directeur van een offshorebedrijf op de Bahama’s, samen met de vermogende Amin Badr-El-Dinn, een goede vriend van haar. Tevens kwam haar adviseurschap aan het licht van het Amerikaanse defensiebedrijf Lockheed Martin, bekend geworden door de Lockheedaffaire van prins Bernhard. De ultraconservatieve Lynn Cheney, echtgenote van vicepresident Cheney onder president G.W. Bush, was van 1994-2001 directielid van dit bedrijf. Neelie Kroes blijkt ook voorzitter te zijn van het spraakmakende internationale taxibedrijf Uber en vanaf 2015 werd ze adviseur van de Bank of America, afdeling Merrill Lynch. Net als veel vertegenwoordigers van de machtselite bezocht Neelie Kroes diverse keren de totaal besloten Bilderbergconferenties.

Het vertrouwen in nogal wat toppolitici en captains of industry stroomt wereldwijd weg. Corruptie, leugens, oplichterij, schending van vertrouwen en kiezersbedrog zijn aan de orde van de dag. De belastingparadijzen van de elite leiden maar al te vaak tot helse toestanden voor miljoenen.
Na de seksschandalen van voormalig directeur-generaal van het IMF, Dominique Strauss-Kahn, die toentertijd de gedoodverfde nieuwe president van Frankrijk werd genoemd, kwamen onder zijn opvolgster Christine Lagarde, onder meer minister van economische zaken in 2007 en later adviseur van de toenmalige Franse president Nicolas Sarkozy, nieuwe perikelen naar buiten. Lagarde, die in het verleden eveneens een topfunctie bekleedde bij Goldman Sachs, zou als minister haar collega Bernard Tapie, minister van stadszaken, bevoordeeld hebben inzake de gedwongen verkoop van diens Adidasbedrijf (zakengeschil tussen Crédit Lyonais en Tapie). Tapie was al eerder veroordeeld wegens grote belastingfraude. Dat er verder ook nog iets mis was met de huur van het peperdure appartement van Lagarde, kwam maar kortstondig in het nieuws. Moeiteloos kan de reeks schandalen worden uitgebreid.

Verdragen (Amsterdam, 1997; Nizza, 2000; Lissabon, 2007) en referenda (Ierland, Frankrijk, Engeland) over Europa werden gemanipuleerd of tegengehouden (Nederland). De verslaggeving over Europa laat vaak te wensen over en wordt maar al te vaak beïnvloed door allerlei lobby’s. Tallozen beginnen echter te doorzien hoe Europa tot stand is gekomen, zeker na de publicatie van het boek The Naziroots of the EU van onder andere dr. Matthias Rath. De grote banken blijken fundamenteel bij het project Europa betrokken te zijn, met name Goldmann Sachs, waardoor de autonomiteit van alle leden van de EU op het spel staat. Democratie is een aanfluiting geworden, evenals de leuze vrijheid, gelijkheid en broederschap.

Veel weldenkende mensen zijn voor een Europese samenwerking die niet van bovenaf wordt afgedwongen en niet wordt geleid door een duurbetaald ambtenarencorps, dat duizenden, vaak nutteloze en zinloze wetten creëert. Ze willen overleg vanuit gelijkwaardigheid en zijn tegen leugens, corruptie, machtsmisbruik en elitair gedrag. In zijn nieuwe boek De Euro. Hoe de gemeenschappelijke munt de toekomst van Europa bedreigt rekent Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz definitief af met de euro. Ongetwijfeld zal de machtselite haar heilloze plannen doorzetten, maar ook het proces van bewustwording, van wakker worden zal toenemen – het besef te weten hoe een en ander in elkaar steekt en wat er voor ons verborgen wordt gehouden.

Klimaat en oorlogsindustrie
Wereldwijd hebben al talloze klimaatconferenties plaatsgevonden, zonder werkelijke resultaten. De belangen van het militair-industriële complex zijn te groot en het klimaat van inzicht is nog te klein. Op de klimaatconferentie van Parijs (2015) volgde onlangs die van Marrakesh (Marokko). Binnen het lugubere spel van these, antithese en synthese blaast de nieuwe Amerikaanse president-businessman Donald Trump binnenkort zijn ‘last Trumpet’ en wil Amerika zoveel mogelijk buiten het klimaatschaakspel plaatsen. Dat de ‘beloftes’ (lees: leugens) van deze nogal agressief optredende en haatzaaiende torenbouwer weinig voorstellen, mag duidelijk zijn.

Bij al die dure klimaatconferenties wordt nimmer vermeld wat Haarp in Alaska teweegbrengt, wat de gevolgen zijn van chemtrails, wat zonnevlekken en zonnevlammen veroorzaken en dat planeet X (Nibiru?) wel eens een veel grotere rol zou kunnen spelen dan tot nu toe gedacht werd. Dat het klimaatevenwicht dagelijks op gewelddadige wijze wordt verstoord door de meest afschuwelijke wapens van de oorlogsindustrie, komt al helemaal niet ter sprake. Wat te denken van de honderden miljoenen bommen die de elementen teisteren en openscheuren, de vergiftigende werking van talloze atomaire, biologische en chemische wapens, de honderden miljarden kogels die heel de aarde bedekken, de honderden miljoenen mijnen, de talloze lasers en vreselijke Star-Warswapens. Geen woord hierover uit de mond van de toplieden van de klimaatconferenties, die nogal eens met hun vervuilende privéjets komen aangevlogen.

Zorgwekkende wapenwedloop
In zorgwekkend tempo neemt de wapenwedloop toe. Regeringen, banken en warlords zijn betrokken bij wapenleveranties over heel de wereld en hun vertegenwoordigers wagen het zelfs om in driedelig kostuum over een mogelijke wapenstilstand of vredesconferentie te spreken. Nieuwe wapens worden getest, geleverd en gebruikt. Onlangs nog testte Noord-Korea onder leiding van ‘Grote Leider’ Kim Jong-un zijn nieuwe raketten, die Japan en binnenkort zelfs Amerika kunnen bereiken. Rusland is trots op zijn nieuwe Sarmatkernraket.
De vijf permanente leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn tevens de grootste wapenleveranciers. De Verenigde Staten, grootste wapenleverancier ter wereld, zijn overgegaan tot vernieuwing van hun kernwapenarsenaal. Kosten: meer dan duizend miljard dollar. Nog eens miljarden worden uitgegeven aan de ontwikkeling van robotlegers, militaire drones en andere geavanceerde wapens. Over heel de wereld heeft het land militaire bases. Frankrijk sluit vol trots met een aantal landen grote wapencontracten af en heeft op diverse plekken in de wereld zijn leger ingezet om het terrorisme te bestrijden, evenals andere landen trouwens. De uiterst instabiele situatie in Turkije na de coup van het leger, volgens menigeen door Erdogan zelf in elkaar gezet om de volledige macht naar zich toe te trekken, heeft onder andere geleid tot een totale hervorming en versterking van het Turkse leger. De recente mededeling van de EU om voorlopig de voor Turkije vrijgemaakte bedragen te bevriezen, leidde bij Erdogan tot het dreigement om de Turkse grenzen weer te openen, zodat er een stroom van vooral Syrische vluchtelingen naar Europa komt. Tevens overweegt hij om in 2017 een referendum te organiseren over de vraag of de Turkse bevolking al dan niet lid wil worden van de EU.
Syrië (vooral Aleppo, waar eens Abraham vertoefde) wordt platgebombardeerd en in flarden gescheurd door wapens die afkomstig zijn van de grote wereldmachten. Onlangs heeft Rusland een oorlogsvloot met diverse vliegdekschepen naar Syrië gestuurd, klaar voor een eventueel nog grotere oorlog. Overal klinkt wapengekletter, doemen oorlogsvloten op in de wereldzeeën, worden legers getraind, worden oorlogsvlaggen gehesen. Steeds meer verzamelen de ‘koningen der aarde’ zich in het Midden-Oosten, steeds luider klinkt hun oorlogstrom en lijken zij zich op te maken voor een beslissende slag. Armageddon? Of alleen maar dreigen?

In Irak, het voormalige Sumerië, wordt gepoogd om Mossoul, gelegen tussen de Eufraat en de Tigris, te bevrijden uit de klauwen van IS. Een uiterst bloedige strijd speelt zich daar af. In het boek Openbaring wordt hierover op gesluierde wijze gesproken. Duizenden doden en gewonden en honderdduizenden vluchtelingen. Miljoenen vluchtelingen zijn op drift vanuit Irak, Syrië, Libië, Ethiopië, Jemen, Somalië, Nigeria…

China blijft niet achter bij de wapenwedloop en de economische concurrentie. Het land koloniseert onder andere Afrika en levert in toenemende mate wapens aan diverse landen. Zijn ruimtevaartprojecten zijn, evenals ruimtevaartprojecten van andere landen, echt niet altijd afgestemd op vredelievende doeleinden. De nieuwe Chinese Dong-Fengkernraketten worden de hemel in geprezen. Plannen voor de verovering van de ruimte liggen ook in China klaar.

Intussen is wereldwijd duidelijk geworden dat de beschuldigingen aan het adres van de vermoorde president Sadam Hoessein van Irak dat hij in het bezit zou zijn van massavernietigingswapens, op grove leugens berusten. De Amerikaanse president G.W. Bush, opperbevelhebber van het Amerikaanse leger Colin Powell en de Engelse premier Tony Blair wisten regeringen en de publieke opinie zo te misleiden dat gruwelijke oorlogsmisdaden in Irak konden worden begaan, terwijl Afghanistan het al eerder moest ontgelden. Alleen al in de laatste Irakoorlog werden zo’n 1,5 miljoen mensen gedood. Tallozen zijn voorgoed invalide, getraumatiseerd, leven in wanhoop.

‘Breaking the Silence’

Ook is inmiddels duidelijk geworden dat Iran zeer waarschijnlijk niet aan een atoombom werkt. Wel is bekend dat dit land, net als Saoedie-Arabië, de Verenigde Staten, Turkije en diverse Europese landen, betrokken is bij de morele en materiële hulp aan terroristische groeperingen. Israël daarentegen, dat nimmer een non-proliferatieverdrag tekende, heeft volgens de inmiddels overleden Joodse hoogleraar Israel Shahak zo’n 200 atoombomen in Dimona opgeslagen, beschreven in zijn boek Open Secrets. Israëli nucleair and foreign policies. Vanwege zijn kritische houding jegens Israël werd Shahak een ‘zelfhatende Jood’ genoemd, omdat op hem als Jood natuurlijk niet het etiket ‘antisemiet’ geplakt kon worden. Dat geldt overigens voor meer dappere en kritische Joodse auteurs, zoals Ilan Pappe, Barry Chamish, Shlomo Sand en Norman Finkelstein, wiens familie in de Holocaust om het leven kwam en die onder andere het boek De drogreden van het antisemitisme. Israël, de VS en het misbruik van de geschiedenis schreef. De kritische houding van deze en andere Joodse auteurs, maar ook van menig welwillende niet-Joodse auteur, komt eerder voort uit oprechte bezorgdheid dan uit vermeende vijandigheid.

‘Breaking the Silence’ blijft kennelijk nog steeds een uiterst moeilijke kwestie voor Israël. (Zie het gelijknamige boek, waarin vele getuigenissen te lezen zijn van Israëlische soldaten in de bezette gebieden in de jaren 2000 tot en met 2010.) Wie zich kritisch opstelt ten opzichte van de staat Israël draagt niet vanzelfsprekend de intentie in zich om tegen een bepaald volk of bepaalde religie te zijn en verdient niet de beschuldiging ‘antisemiet’. Het woord ‘antisemiet’ legt natuurlijk meteen de relatie met de Holocaust en is daardoor een uitstekend middel geworden om kritische mensen monddood te maken. Een kritische instelling wordt kennelijk niet geduld door de ADL, de Anti Defamation League, die allerlei methoden aanwendt om te voorkomen dat bepaalde informatie de lucht in gaat, zoals omkering van feiten of het weglaten van bepaalde informatie. Laster, ridiculisering of beschimping, beschadiging van de goede naam, ja, zelfs karaktermoord, bedreiging of erger, kan al degenen treffen die mondeling of schriftelijk een andere visie geven dan de officiële visie van de Israëlische overheid, verspreid door vaak eenzijdig informerende media die banden hebben met bepaalde lobby’s.
Gekweld door gewetensnood, maakte enkele jaren geleden de Sefardisch Joodse ingenieur Mordechai Vanuna, die van 1976 tot 1985 in Dimona werkte, al bekend dat Israël tegen de 200 atoombommen heeft. Hij werd veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf wegens verraad en spionage. Inmiddels is de aanwezigheid van een paar honderd atoombommen in Israël een publiek geheim en is Israël na de Verenigde Staten de tweede militaire macht ter wereld. Volgens militair historicus Martin van Creveld heeft Israël nucleaire raketten die iedere stad in Europa kunnen raken. Hij is van mening dat als Israël eraan gaat, Europa mee ten onder gaat. Het betreft hier de zo geheten Samson-optie. (http://www.rense.com/general73/nazzi.htm)

‘Wie niet bereid is wreed te zijn, kan beter burgemeester van Disneyland worden’, volgens van Creveld. (‘Speakers Academy Magazine’, 2011, nr. 16, p. 48). Nu lijkt me burgemeester van Disneyland te zijn niet zo’n aantrekkelijke baan, gezien de recente ontmanteling van een terroristisch netwerk in Marseille en Straatsburg, dat op 1 december van dit jaar enkele grote aanslagen op zijn programma had staan, waaronder Disneyland in Parijs.

‘Wie wind zaait…’
Ook de NAVO, die in vele landen achter de schermen betrokken is bij oorlogen, roept intussen om moderne wapens. De budgetten voor vernietiging van leven nemen astronomische vormen aan, terwijl de armoede en het lijden van honderden miljoenen broers en zussen per dag toenemen. De aarde schreeuwt het uit van pijn.
Weinigen beseffen de waarheid van de aan de profeet Hosea (ca. 800 v. Chr.) ontleende woorden: ‘Wie wind zaait, zal storm oogsten.’ Alles is met allen verbonden. Wie betrokken is bij wapenhandel, oorlog, leugens, kolonisering, haatcampagnes, discriminatie, onverdraagzaamheid en fanatisme, heeft geen vrede in de eigen geest en zal dus nimmer vrede kunnen garanderen voor anderen, voor zijn land, voor de wereld. Haat oogst haat. Oorlog oogst oorlog. Tomeloos lijden spreidt zich over de wereld uit. Oceanen van tranen overstromen talloze landen.

Het bloed dat geplengd wordt op de slachtvelden der gewetenlozen is voedsel voor de oorlogsgoden. Hun lugubere winst bestaat uit het verlies van honderden miljoenen levens. Hun duistere macht komt tot stand door het doven van het licht. Liefde, mededogen, verdraagzaamheid, dialoog en samenwerking zijn de enige krachten die onze doodzieke planeet nog kunnen genezen.

Snel wakker worden
Pas als we heel snel collectief wakker worden, kan een echte klimaatomslag plaatsvinden, letterlijk en figuurlijk. We dienen ons ervan bewust te zijn dat de natuur ons vele signalen geeft via natuurrampen die de aarde teisteren. In ijltempo sterven talloze dier- en plantensoorten uit, terwijl verdwaasde kinderen met hun gsm virtuele monstertjes opsporen via het programma Pokémon-go, als slaven gevangen in een matrix. Voor diezelfde kinderen gaan miljoenen gewelddadige Star-Warsspelen over de toonbank van supermarkten, mits er voldoende ‘cosmic shells’ via inkopen door de ouders verzameld zijn. In plaats van onze kinderen iets aan te reiken over vrede, geweldloosheid, mededogen…
We dienen wakker te worden op alle gebieden, te beseffen bijvoorbeeld dat er een ijzingwekkend transhumanistisch programma klaarligt, opgesteld door kille specialisten die het universum en de mens willen ‘ontgoddelijken’, de menselijke intelligentie en gevoelens willen vervangen door artificiële intelligentie en robotica. Hun verborgen doel is om de mens op verleidelijke en leugenachtige wijze in de duivelse matrix van de archonten te lokken en hen voorgoed tot slaaf te maken.
Archonten zijn niet-menselijke entiteiten, die op demonische wijze allerlei mensen bespelen en uitspelen. Op uiterst sluwe wijze creëren ze geheime genootschappen, dringen ze binnen in allerlei organisaties en lobbyen ze achter de schermen om druk uit te oefenen op het overheidsbeleid door plooibare wereldleiders aan het roer te laten komen, aangestuurd door de door hen benoemde adviseurs.

‘De wereld wordt geregeerd door geheel andere personen dan verondersteld wordt door hen die niet achter de coulissen staan’, aldus de Britse eerste minister en romanschrijver Benjamin Disraeli in zijn in 1844 gepubliceerde boek Coningsby, or the New Generation.

De schaamteloze en gewelddadige verkiezingscampagne van Hillary Clinton en Donald Trump, beiden verbonden met duistere lobby’s, netwerken en genootschappen en vooral met de mammon (geldduivel) van de grote banken, is hier slechts één voorbeeld van. Hillary Clinton onderhoudt tot de dag van vandaag een zeer goede relatie met Lloyd Blankfein (bijnaam ‘Goldfein’), CEO van Goldman Sachs, die in 2007 de recordbonus van 67,9 miljoen dollar ontving, een ‘zakcentje’, waar in de arme landen zo’n 10.000 mensen 10 jaar redelijk van zouden kunnen leven. In mijn boek Het huis op de rots gebouwd. Over de parabels van Jezus, deel 3 worden onder andere de praktijken van de grote banken, inclusief Goldman Sachs, doorgelicht. (p.123-193)
Trump bouwde een machtig businessimperium op en draagt vele maskers, die in de komende tijd ongetwijfeld zullen vallen. Bij de momenteel in zwaar weer verkerende voormalige nazibank Deutsche Bank heeft hij een schuld van een paar miljard dollar, terwijl de Amerikaanse regering cynisch genoeg voor miljarden dollar geldeiser is bij de Deutsche Bank. Trump zal niet alleen twee ‘Trump-petten’ nodig hebben om dit op te lossen, maar ook de vele vertrouwde adviseurs in het Witte Huis die nauwe relaties onderhouden met onder andere Wall Street. Met Trump lijkt de democratie volledig vertrapt te zijn, al was het onder de laatste presidenten niet veel beter. In ieder geval is Goldman Sachs al rijkelijk vertegenwoordigd in zijn komende regeringsploeg.

‘De wortel van alle kwaad is geldzucht’, zei Paulus (I Timotheüs 6:10). En een beroemde uitspraak van Gandhi luidt: ‘There is enough for everyone’s need, but not for everyone’s greed.’ (‘Er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht.’) Wakker worden dus.

Geesten van het kwaad

De gevaarlijkste archonten heersen in de onstoffelijke gebieden, de zogenaamde ‘hemelse gebieden’ ofwel sterrenstelselgebieden, waar ze al lange tijd geleden een gruwelijke oorlog ‘in de hemelen’ hebben ontketend. In talloze verhalen en mythen wordt hierover gesproken, zoals in de verhalen over de val van de engelen of van de wachters, onder andere in Boek Enoch en in Efeziërs 6:12: ‘Want onze strijd is niet gericht tegen vlees en bloed, maar tegen de machten [archonten], tegen de wereldheersers van deze duisternis, tegen de geesten van het kwaad in de hemelse gebieden.’

En in Efeziërs 5:11-14 staat: ‘Neem geen deel aan de onvruchtbare praktijken van de duisternis, breng ze liever aan het licht. Want wat zij [de ontuchtigen, onreinen of hebzuchtigen] in het geheim uitvoeren, is te schandelijk voor woorden. Alles echter wat onthuld wordt door het licht, wordt openbaar, en alles wat door het licht openbaar is geworden, is zelf licht geworden.’
Revolutie van liefde en waarheid

We zijn de liefde kwijtgeraakt, zong dichter-zanger Leonard Cohen.

Als joodse jongen zocht hij in zijn jonge jaren al naar de betekenis van het leven. Hij volgde onder andere trainingen in (zen)boeddhisme en was op latere leeftijd zeer geraakt door de Christus. In een tijd waarin de islam opgang maakt en het christendom in een neergaande spiraal is terechtgekomen, durven velen de naam van Christus nauwelijks meer te noemen. De grote leraar Jeshua, die we kennen als Jezus en in wie het kosmische vuur van de Christusliefde tot volledige openbaring is gekomen als vleesgeworden trilling van het eeuwig Woord, onderrichtte meer dan 2000 jaar geleden: ‘Christus is in u.’ Het is het kostbare geheim dat in onszelf het oorspronkelijke Licht aanwezig is. Grenzeloos, onvernietigbaar. In ons eigen lichaam bevindt zich als een gouden graankorrel die ieder moment kan ontkiemen het ‘koninkrijk’, de staat van totaalbewustzijn, van grenzeloze liefdesenergie. De grondeloze Vader, de ‘ongrond’ van al wat is, kan zich in ons manifesteren, zodat we ‘zonen en dochters’ van het Ene kunnen worden, onsterfelijk, vrij.

Diep in ons hart brandt de lamp van liefde, al lijken we dit soms vergeten te zijn. Zijn we innerlijk voorbereid als de ‘bruidegom’ komt, als de helende universele Geest als in een kosmische storm onze totaal gecorrumpeerde wereld doorkruist? Brandt de spirituele olie in de lamp, ons lichaam, als we te maken zouden krijgen met een totaal andere dimensie van bestaan, waar velen nog nooit over hebben nagedacht of zelfs maar voor mogelijk hebben gehouden, opgeslorpt door de toenemende duistere nacht die zich over onze wereld spreidt?
De holle en valse woorden van talloze wereldleiders zullen als kleurige waterbellen uiteenspatten in het licht van de waarheid. ‘God is waarheid’, zei Gandhi. De vraatzuchtige wolven van de macht en het geld, die tallozen in diepe ellende hebben gestort, zullen hoe dan ook gekooid worden. Hun leugens hebben de mensheid lang genoeg misleid. Hora est!
De oorzaken van de vreselijke oorlogen en revoluties die onze aarde keer op keer in brand steken, worden door steeds meer mensen doorschouwd. Het is tijd voor een andere revolutie, de revolutie van de geest, de revolutie van bewustwording. Voelbaar voor hen die afgestemd zijn op het geheel, afgestemd  op heel iets anders dan de pseudomacht en de supertechnologie van deze wereld. De poging om via het internet der dingen alles met alles en allen te verbinden (en te controleren), is slechts een vage imitatie en pervertering van de alom aanwezigheid van de ene Geest, waarin alles met allen reeds verbonden is, met Dát wat is.

Dát wat is, is de eeuwige waarheid. Dát wat is, is onvernietigbaar en draagt de onvernietigbare gelukzaligheid in zich, als men bereid is niets en niemand te zijn. Staan we open voor iets totaal nieuws, dat zich voelbaar begint aan te kondigen, dwars door alle lijden, ellende en duisternis heen? Zijn we in staat het onzegbare als innerlijke fluistering te horen? Kunnen we los van alle dogma’s, hersenspoelingen, religies, ideologieën en predikers de kosmische Geest in alle cellen van ons lichaam voelen? Dát wat werkelijk kan genezen, helen, bevrijden van alle lijden, waan, leugen en manipulatie is altijd aanwezig. Hier en nu.
Wederkomst van Christus

Laten we ons ervan bewust zijn dat de ‘wederkomst van Christus op de wolken’ niets te maken heeft met het gedachtegoed van bepaalde religieuze groeperingen. We hoeven niet te wachten op een lang verwachte Messias, op een declaratie van een Maitreya of op een openbaring van een valse Christus als Vissarion in Rusland, die zichzelf als een incarnatie van Jezus beschouwt. Met de huidige technologie (project Bluebeam) kan de machtselite moeiteloos allerlei holografische beelden op het hemeldoek projecteren als bijvoorbeeld Boeddha, Jezus en een hele reeks van ‘opgevaren meesters’. ‘Ga er niet naar toe’, zei de Christus meer dan tweeduizend jaar geleden. Besteed er geen aandacht aan.

Pas als in onszelf ‘de wolk van onwetendheid’ wordt verscheurd, kan de innerlijke christus als gemanifesteerde liefdesenergie weer worden ervaren, ‘als een bliksemflits die komt vanuit het oosten en oplicht tot in het westen’. Christus, het gewijde en de toegewijde, is nimmer weggeweest. Op macrokosmisch niveau is de Christus de alfa en de omga van heel het scheppingsgebeuren, op microkosmisch niveau de onvernietigbare goddelijke energie die brandt in ons hart. Dwars door het artificiële licht van onze wereld heen straalt onoverwinnelijk het oorspronkelijke Licht. De ware liefde, die boven de persoonlijke liefde van de in dualisme gevangen mens uitstijgt, is nimmer weggeweest. Ware onsterfelijkheid wordt niet via transhumanistische programma’s gerealiseerd, maar is onvernietigbaar erfgoed in ieder van ons. Hier en nu. De waarheid is nimmer weggeweest, maar door de dikke wolken van leugens, die tot in hoogste hemelen reiken, is het zicht op de waarheid tijdelijk verdwenen. Alle levende wezens zijn een microkosmische expressie van het Ene, van dé Ene, de macrokosmische Mens, het ene ondeelbare Bewustzijn, dat zich steeds opnieuw door trilling, door het eeuwig Woord onthult in eindeloze variaties van levensopenbaringen.

Innerlijke christus
Als we straks met Kerstmis niet meer beseffen dat de innerlijke christus, de goddelijke liefde in onszelf, de bevrijdende kracht is die in staat is demonische krachten te vernietigen, dan is er niet zozeer iets mis met Kerstmis, maar met onszelf. De winterzonnewende is altijd een geschikte tijd om te beseffen dat de (weder)geboorte van de innerlijke christus ieder moment kan plaatsvinden, dat ook in donkere tijden het licht in ons ten volle aanwezig is.
Liefde is de allerhoogste energie, vrij, ongebonden, zonder begin en zonder einde. Zij doorstraalt alle universa, alles wat is. Liefde bevat de allerhoogste en zuiverste trilling, die alles doordringt en alles zichtbaar maakt als scheppingsgebeuren. Zijn we klaar voor een revolutie van de geest, de terugkeer van het licht, de waarheid en de liefde? Macrokosmisch en microkosmisch?
Zijn we bereid om kwaad niet met kwaad te vergelden, in het besef dat de grote wet van zaaien en oogsten alles perfect in orde brengt? Laten we de wolk van onwetendheid doorbreken. Wakker worden. Iedere dag opnieuw. Steeds weer opstaan, handen reiken, dienstbaar zijn aan alle levende wezens. Laten we overal onze stem horen. Laten we overal de alarmklokken luiden. Laten we overal, dwars tegen wat ‘men’ van ons denkt of vindt, opkomen voor de waarheid, in het besef dat God waarheid is. Handelen vanuit de ene Geest is instrument zijn binnen de orde van de Ene, een kosmische orde, die loodrecht staat op de leugenachtige, hoogmoedige nieuwe wereldorde.
De goede herder en het Lam Gods
Ook al is de winter begonnen en is de laatste herfsttijloos uitgebloeid, in de Ariège, het land van de katharen, lopen nog steeds lammetjes in de weiden, beschermd door de Patou, een grote, witte Pyrenese berghond. Uit de hoger gelegen weiden zijn de herders met hun honden en kudden ondertussen weer afgedaald om in de zomer opnieuw de tocht naar boven te maken en daar een aantal maanden met hun dieren te verblijven. Deze seizoenstrek wordt transhumance genoemd.
Overal ter wereld zijn goede herders. Zij schromen zelfs niet om hun schapen te hoeden in de nabijheid van wolven. De zachtmoedige kracht van het Lam is altijd sterker dan de verslindende demonische wolvenkracht, ook in deze wereldnacht. Al gaat de mensheid door de waarschijnlijk moeilijkste periode in deze tijdcyclus, het Licht zal altijd zegevieren! Ook al schudt de aarde en treden de elementen met geweld uit hun natuurlijke begrenzingen voor de grote schoonmaak, het Licht zal alles weer in harmonie brengen.
In het grootste veelluik van de oud-Nederlandse paneelschilderkunst ‘Het Lam Gods’ van de gebroeders Hubert en Jan van Eyck (vijftiende eeuw) zijn vele geheimenissen verborgen met betrekking tot de Christus, de val van de engelen (of ‘wachters’) en de verlossing (of bevrijding).

De goede herder in ons beschermt het innerlijk lam. Niet een offerlam dat naar de slachtbank wordt geleid, maar het lam van zachtmoedigheid en geweldloosheid, dat niet gelijkstaat aan krachteloosheid en zwakte. Integendeel. Het ‘Lam Gods’, zowel de Christus als de innerlijke christus, ontleent zijn immense kracht aan zuiverheid, waarheid en liefde, die altijd zullen zegevieren.

In een groots proces openbaart zich deze immense kracht en zal mijns inziens de komende tijd met grote gevolgen zichtbaar worden via de elementen vuur, water en wind, waardoor de aarde volkomen zal veranderen. Als in een machtige storm van de Geest die over de wereld komt, zo zal dit zuiveringsproces zijn. Overal. In landen, in personen, in ieder van ons, lichamelijk en geestelijk. Niemand kent ‘dag noch uur’ wanneer dit proces zich ten volle zal openbaren en als volkomen waarheid zichtbaar zal worden. ‘God is waarheid.’ Laten we luisteren vanuit ons hart. De veronachtzaamde, vergeten, verguisde en ontkende helende Geest waait door de wereld. Hora est!

 

Mede namens Marijke alle goeds, veel kracht en wijsheid toegewenst! En voor Kerstmis: Lux lucet in tenebris: Het licht schijnt in de duisternis! Altijd!

© Marcel Messing (november/december 2016)